payment-transactions-clarification

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Internet Explorer'ın en güncel sürümünü ya da farklı bir internet tarayıcısı kullanın.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ – Ödeme Süreçleri

A. Veri Sorumlusu

Huawei Telekomünikasyon Dış Tic. Ltd. Şti. (“Huawei” veya “Şirket”) olarak, kişisel verilerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu aydınlatma metni vasıtasıyla, ödeme süreçleri kapsamında kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz.

B. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. ve 6. maddeleri, kişisel veri işlemenin hukuki sebeplerini düzenlemektedir. Aşağıda kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebeplerine yer verilmiştir:

Veri İşleme Amaçları Veri İşleme Hukuki Sebepleri İşlenen Kişisel Veriler
- Çevrimiçi satın alma işlemlerine ilişkin ödeme yönteminin belirlenmesi,
- Taksit süreçlerinin yürütülmesi,
- Kupon süreçlerinin işletilmesi,
- Olası iade süreçlerine ilişkin süreçlerin yürütülmesi,
- Ödeme işlemlerinin tamamlanması
Kanun md. 5/2 (c)
Bir sözleşmenin kurulması ve ifası için veri işlemenin zorunlu olması
- Ödeme bilgileri (ödeme ve ödeme yöntemlerine ilşkin bilgiler, ödeme SMS doğrulama kodu)
- Kart bilgileri (kart numarası, kart sahibinin adı, kart son kullanma tarihi)
- İşlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, kullanıcı işlem kayıtları)
- Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile hukuki süreçlerin yürütülmesi. Kanun md. 5/2 (e)
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması zorunlu olması
- Ödeme bilgileri (ödeme ve ödeme yöntemlerine ilşkin bilgiler, ödeme SMS doğrulama kodu)
- Kart bilgileri (kart numarası, kart sahibinin adı, kart son kullanma tarihi)
- İşlem güvenliği bilgileri (IP adresi bilgileri, kullanıcı işlem kayıtları)
- Hukuki işlem bilgileri (adli makamlarla yazışmalar, uyuşmazlık durumunda dava/icra dosyalarına ilişkin bilgiler)
- Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması). Kanun md. 5/2 (c)
Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi
- Açık rızanız ile kart bilgilerinizi kaydederseniz kart bilgilerinizi saklayacağız. CVV veya CVC gibi hassas doğrulama kodunuzu saklanmayacaktır. Böylece bir sonraki ödeme süreçlerinde kart bilgilerinizi yeniden girmenizi gerektirmeyecek şekilde sizlere işlem kolaylığı sağlayabiliriz. Ayrıca, My HUAWEI uygulamasının "ben" bölümünde, varsayılan banka kartlarını ekleme, silme, değiştirme, kaydetme ve ayarlama imkanlarına sahipsiniz. Kanun md. 5/1
İlgili kişinin açık rızasını sağlaması
- Kart bilgileri (kart numarası, kart sahibinin adı, kart son kullanma tarihi)

C. Kişisel Verilerin Paylaşıldığı Üçüncü Kişiler ve Paylaşım Amaçları

Kişisel verileriniz, bu aydınlatma metninin “B. Kişisel Verileri İşleme Amaçları ve Hukuki Sebepleri” başlığında belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında (örneğin ödeme, geri ödeme işlemlerinin tamamlanabilmesi, ödeme güvenliğinin sağlanabilmesi için ödeme sağlayıcılar ile) tedarikçilere ve iş ortaklarına aktarılmaktadır.
Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi sunulması ihtiyacının ortaya çıkması halinde (örneğin bir uyuşmazlık nedeni ile adli merciler ile paylaşım), yetkili kurum ve kuruluşlar ile de paylaşılacaktır.
Kişisel verilerinizin üçüncü taraflara aktarımında Kanun’da belirtilen kurallara uygunluk sağlanmaktadır.

D. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri

Kişisel verilerinizi elektronik ortamlar üzerinden ödeme işlemlerinin yürütülmesi kapsamında otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır.

E. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi “ilgili kişi haklarını” düzenlemektedir. Bu madde kapsamındaki haklarınızı kullanmak için Saray Mah. Ahmet Tevfik İleri Cad. Onur Ofis Park İş Merkezi Sit. A1Blok Apt. No.10 B/1 Ümraniye/İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta iletebilirsiniz. Haklarınızı kullanmak için ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen yöntemleri de tercih edebilirsiniz.

consumer.huawei.com'dan ayrılıyorsunuz
Bağlantıya tıkladıktan sonra, üçüncü parti bir web sitesine geçiş yapacaksınız. Huawei'nin bu üçüncü taraf web sitesi üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, sorumlu değildir.
Geri Dön Devam Et