Service Privacy Notice

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Internet Explorer'ın en güncel sürümünü ya da farklı bir internet tarayıcısı kullanın.
Huawei Destek Gizlilik Bildirimi
Son güncelleme: 21 Temmuz 2023

1. Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, bakım servislerinizin gerçekleştirilmesi, güvence veya garanti taleplerinizin ele alınması, canlı sohbet, e-posta, yardım hattımız veya Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram resmi sosyal medya hesaplarımıza doğrudan mesaj aracılığıyla Huawei Destek ile iletişime geçtiğinizdeki yazışmalar gibi Huawei Destek servisi kalitesini iyileştiren veya işlevselliğine bağlı yasal talepleri yöneten Huawei Destek servisine bağlı kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir.
Bu Gizlilik Bildirimi, veri işlemenin kapsamı ve amacı, verilerin saklanma süresi ve veri sahibi ilgili kişilerin hakları gibi kişisel verilerin işlenmesi hakkında önemli bilgiler içerir. Gizliliğinizin önemli olduğunu biliyoruz. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi anlamak için lütfen vakit ayırın ve bu Gizlilik Bildirimi'ni okuyun.

2. Veri Sorumlusu

Veri sorumlusunun unvanı : Huawei Telekomünikasyon Dış.Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle "biz", “Huawei” veya "Huawei Destek" olarak anılacak)Gizlilik sorunlarına ilişkin sorularınız için lütfen bizimle çevrimiçi olarak iletişime geçin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/

3. Topladığımız kişisel veriler ve toplama yöntemleri

Huawei Destek kapsamında Huawei Destek sorgunuzu çözmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayacak ve kullanacağız.

Sağladığınız kişisel verilerden aşağıda yer alanları Huawei Destek sorgunuza ilişkin olarak topluyor ve işliyoruz:

Kişisel detaylar: Ad, soyad, TCKN, banka hesap bilgileri, kullanıcı kimliği (Huawei ID) ve/veya rumuz, e-posta, telefon numarası, adres; cihaz verileri: IMEI numarası ve diğer cihaz tanımlayıcıları (elektronikler dahil);

Sorgu verileri: Huawei Destek sorgunuzun içeriğinde yer alan, servislerin/garantinin devamlılığı veya garanti süreci veya diğer sorularınıza yönelik içerikler.

Huawei, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi, taleplerinizin ele alınması için canlı sohbet, e-posta, yardım hattımız veya resmi sosyal medya hesaplarımıza doğrudan mesaj atmanız aracılığıyla Huawei Destek ile iletişime geçmeniz suretiyle kısmen otomatik ve otomatik yöntemlerle toplamaktadır.

4. Kişisel verilerinizi hangi amaçlar ve hukuki sebeplere dayalı olarak işliyoruz

Yukarıda yer alan kişisel verileri Huawei Destek sorgunuzu çözmek ve/veya gerekli bakım servislerini sağlamak veya buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek, garanti ve garanti sonrası sözleşmelerimizde yer alan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, [(GARANTİ ŞARTLARI" belgesindeki şartlar kapsamındaki onarımlar: (https://consumer.huawei.com/tr/support/warranty-policy/)] ve güvence/garanti talebinizi ele almak amaçlarıyla, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 5. maddesinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi, servislerimizin kalitesini iyileştirmek (örneğin, müşteri memnuniyet anketleri aracılığıyla geri bildirimlerinizi toplamak) ve aynı zamanda yukarıda bahsedilen eylemlerle ilişkili yasal hak ve talepleri yönetmek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi, servislerimizin kalitesini, işlevselliğini ve güvenliğini artırmak amacıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

Kişisel verilerinizi, sağlanan servislerle ilgili belgelerin saklanması ve depolanmasına ilişkin yürürlükteki gerekliliklere uyum sağlamak ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin karşılanması ve bildirim yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen “hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak işliyoruz.

5. Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz

(1) Servis sağlayıcıları ile paylaşım: Huawei Destek'in işleyişi için servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Bunlar kişisel verilerinize yalnızca Huawei Destek' karşı servis sağlamadaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerektiği kadarıyla erişebilecekler. Servis sağlayıcılarımız özenle seçilip görevlendirilmiştir, talimatlarımıza tabidir ve kişisel verilerinizi başka amaçlarla işleyemez. Verilerinizi aşağıdaki kategorilerde yer alan servis sağlayıcılarıylapaylaşırız :

• yetkili servis merkezleri - size bakım servisi sunmak (onarım, onarım sonrası cihaz alımı veya iadesi) amacıyla;

• iletişim merkezleri - bakım servisine ilişkin olarak sizinle etkin bir şekilde iletişime geçmek amacıyla;

• müşteri memnuniyeti anketi merkezleri - servislerimizi sürekli olarak geliştirmek amacıyla.

(2) Yasal veya düzenlemelere ilişkin açıklamalar: Örneğin, ilgili yasanın ve düzenlemenin gerekliliklerini veya düzenleyici kurumlar, mahkemeler veya resmi dairelerin taleplerini karşılamak için makul bir şart olduğunda Huawei verilerinizi paylaşabilir.

Belirli servisleri sağlamak adına Huawei, Huawei grubuna (dış kaynak kullanımı) ait veri işleyenler adı verilen üçüncü taraf ve kurumları kullanır. Veri işleyenler görevlendirildikleri faaliyetler kapsamında yukarıda açıklanan kişisel verilerin bir kısmına veya tamamına erişim sağlayabilir. Veri işleyenler kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tutumu ve kapsamına yönelik sıkı talimatlar alır. Veri işleyenler kişisel verileri yukarıda belirtilenler dışında bir amaçla işleyemez.

Huawei, kişisel verilerinizi üçüncü taraflarla paylaşırken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 8. Ve 9. Maddelerinde belirtilen kurallara uygunluk sağlamaktadır.

6. Verilerinizi Saklama süremiz ne kadar

Kişisel verilerinizi, işleme ve/veya yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımızın gerektirdiği sınırlı süre boyunca saklarız. Saklama sürelerinin sonra ermesi veya kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verileriniz resen veya talebiniz üzerine tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Müşteri Destek Servisi ile bağlantılı olarak aşağıdaki saklama süreleri geçerlidir:

• size bakım servisi sağlamamız durumunda talep tarihinizden itibaren 24 ay kadar;

• Huawei Destek sorgunuzdan itibaren 24 ay kadar.

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, açıklama, kullanım, düzenleme veya kayıplara karşı korumak için özellikle şifreleme teknolojileri, veri ayrımı ve çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanarak uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz.

8. Haklarınız ve tercihleriniz

veri sahibi ilgili kişi olarak kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

Bilgiye erişim hakkı– bu, Veri Sorumlusunun, kişisel verilerinizin işlenmesi, işlemenin amaçları ve yasal dayanakları, tutulan verilerin kapsamı, kişisel verilerin açıklandığı kuruluşlar ve saklama süreleri hakkında, talep ettiğiniz takdirde size bilgi sağlanması gerektiği anlamına gelir. Bu hak temelinde işlenen verilerinizin bir kopyasını Veri Sorumlusundan talep edebilirsiniz. Hakkınızı kullanmak için lütfen şu formu kullanarak bizimle iletişime geçin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/.

Değiştirme hakkı – bu hak kapsamında, Veri Sorumlusu işlenen kişisel verilerle ilgili yanlışlık veya hataları ortadan kaldırır ve gerektiğinde verileri tamamlar veya günceller;

Silinme hakkı - bu hak kapsamında , toplanma amaçları veya diğer yasal amaçlarla (yasal talep oluşturmak, başvurusunu yapmak veya karşı savunma yapmak gibi) ilişkili olarak artık gerekmediğinde verilerin silinmesini talep edebilirsiniz;

Kısıtlama hakkı - bu hak kapsamında, Veri Sorumlusu, şu durumlar hariç olmak üzere kişisel verilerin işlenmesini kısıtlar: a) veri sahibi ilgili kişinin kabul ettiği saklama süreleri boyunca onay verdiği işlemler veya bu tür bir işlemin diğer yasal dayanakları olduğunda b) veya başka bir şekilde kişisel verilerin daha fazla işlenmesine yasal olarak izin verildiğinde (örneğin, verilerin daha fazla işlenmesine izin verecek bir düzenleyici kurum kararı verildiğinde);

Veri taşınabilirliği hakkı - bu hak kapsamında, verilerin otomatik yollarla işlenmesi durumunda talebiniz üzerine Veri Sorumlusu, sözleşme veya veri sahibi ilgili kişinin izniyle bağlantılı olarak verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilen bir biçimde sağlayacaktır. Ek olarak bu bağlamda hem Veri Sorumlusun hem de diğer kuruluşların teknik açıdan uygun olması koşuluyla, talebiniz üzerine Veri Sorumlusu verilerinizi belirteceğiniz bir başka veri sorumlusuna iletebilir;

Verinin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlenmesine itiraz hakkı –bir gerekçe göstermeden, veri sahibi ilgili kişi olarak kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlenmesine itiraz edebilirsiniz;

Verilerin farklı amaçlarla işlenmesine itiraz hakkı - Özel durum sebebiyle, istediğinizde kişisel verilerin Veri Sorumlusunun diğer meşru menfaatleri temelinde (ör. analitik veya istatistiksel amaçlar için) işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu husustaki itiraz, Veri Sorumlusun böyle bir işlemenin meşru menfaatiyle ilgili değerlendirmesine tabi olacaktır.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyor veya Huawei'nin kişisel verileri genel olarak veya sizin hakkınızda nasıl işlediğiyle ilgili şikayette veya sorguda bulunmak istiyorsanız ve ek olarak, Veri Koruma Yetkilimize (DPO) sorularınız varsa lütfen sorgunuzu şu adrese gönderin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/.
Kanun'un 11. maddesinde belirtilen haklarınızı kullanmak için Huawei'in Saray Mah. Ahmet Tevfik İIeri Caddesi, Onur Ofis Park İş Merkezi, A1 Blok No:10, B/1, Ümraniye, İstanbul adresine taleplerinizi içeren bir posta gönderebilirsiniz. Ayrıca Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri kullanarak başvuru yapabilirsiniz.

9. Ek bilgiler

Verileri, bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan veri işleme faaliyetleriyle bağlantılı olarak profil oluşturma gibi otomatik karar alma işlemleri için kullanmıyoruz.

10. Bu bildirimin güncellenmesi

Huawei, bu Bildirimi dilediği zaman güncelleme ya da değiştirme hakkını saklı tutar. Bildirim güncellendiği takdirde, Huawei değişiklik bildirimini çeşitli kanallar vasıtasıyla yayınlayacaktır; örneğin, en son versiyonu resmi web sitemizde görebilirsiniz: https://consumer.huawei.com/tr.
Bu Gizlilik Bildirimi'nin en güncel sürümüne her zaman buradan ulaşabilirsiniz. Bu Gizlilik Bildirimi'nin en son güncelleme tarihini öğrenmek için üst kısımda yer alan "geçerlilik tarihini" kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu Gizlilik Bildirimi, Huawei Destek için geçerlidir. Diğer ürün ve servislere ilişkin gizlilik taahhütlerimiz için lütfen bu ürün ve servislerin geçerli gizlilik bildirimine göz atın. Huawei'nin gizlilik taahhütleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin:
Huawei Tüketici İş Grubu Gizlilik Bildirimi.

consumer.huawei.com'dan ayrılıyorsunuz
Bağlantıya tıkladıktan sonra, üçüncü parti bir web sitesine geçiş yapacaksınız. Huawei'nin bu üçüncü taraf web sitesi üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, sorumlu değildir.
Geri Dön Devam Et