Service Privacy Notice

Daha iyi bir kullanıcı deneyimi için lütfen Internet Explorer'ın en güncel sürümünü ya da farklı bir internet tarayıcısı kullanın.

Huawei Destek Gizlilik Bildirimi

Son güncelleme: 31 Haziran 2019

1. Giriş

Bu Gizlilik Bildirimi, bakım servislerinizin gerçekleştirilmesi, güvence veya garanti taleplerinizin ele alınması, canlı sohbet, e-posta, yardım hattımız veya Facebook, Twitter, YouTube ve Instagram resmi sosyal medya hesaplarımıza doğrudan mesaj aracılığıyla Huawei Destek ile iletişime geçtiğinizdeki yazışmalar gibi Huawei Destek servisi kalitesini iyileştiren veya işlevselliğine bağlı yasal talepleri yöneten Huawei Destek servisine bağlı kişisel verilerin işlenmesi için geçerlidir.

Bu Gizlilik Bildirimi, işlemin kapsamı veya amacı, veri depolama süresi ve veri konularının hakları gibi kişisel verilerin işlenmesi hakkında önemli bilgiler içerir. Gizliliğinizin önemli olduğunu biliyoruz. Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimizi anlamak için lütfen vakit ayırın ve bu Gizlilik Bildirimi'ni okuyun.

2. Veri kontrolörü

Veri kontrolörünün adı: Huawei Telekomünikasyon Dış.Tic.Ltd.Şti. (bundan böyle "biz", “Huawei” veya "Huawei Destek" olarak anılacak).

Gizlilik sorunlarına ilişkin sorularınız için lütfen bizimle çevrimiçi olarak iletişime geçin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/

3. Topladığımız kişisel veriler

Huawei Destek kapsamında Huawei Destek sorgunuzu çözmek amacıyla kişisel verilerinizi toplayacak ve kullanacağız.

Sağladığınız kişisel verilerden aşağıda yer alanları Huawei Destek sorgunuza ilişkin olarak topluyor ve işliyoruz:

kişi verileri: Ad, soyad, TCKN, banka hesap bilgileri, kullanıcı kimliği (Huawei ID) ve/veya rumuz, e-posta, telefon numarası, adres; cihaz verileri: IMEI numarası ve diğer cihaz tanımlayıcıları (elektronikler dahil);

sorgu verileri: Huawei Destek sorgunuzun içeriğinde yer alan, servislerin/garantinin devamlılığı veya garanti süreci veya diğer sorularınıza yönelik içerikler.

4. Kişisel verilerinizi nasıl ve hangi temelde kullanıyoruz

Yukarıda yer alan kişisel verileri Huawei Destek sorgunuzu çözmek ve/veya gerekli bakım servislerini sağlamak veya buna ilişkin olarak sizinle iletişime geçmek, güvence/garanti talebinizi ele almak ve servislerimizin kalitesini iyileştirmek (ek olarak, müşteri memnuniyet anketleri aracılığıyla), aynı zamanda yukarıda bahsedilen eylemlerle ilişkili yasal hak taleplerini yönetmek amacıyla kullanırız.

Verilerinizi şunlarla ilişkili olarak kullanabiliriz:

• sözleşmelerin tahakkuku:

• garanti sözleşmeleri - şu adreste yer alan "GARANTİ ŞARTLARI" belgesindeki şartlar kapsamındaki onarımlar: (https://consumer.huawei.com/tr/support/warranty-policy/)

• garanti sonrası sözleşmeler;

* Gerekli tüm bilgilere sahip değilsek tam hizmet sağlayamayabiliriz.

• verilen izinler – sözleşme merkezimizi kullandığınız takdirde (Rıza herhangi bir zamanda iptal edilebilir);

• meşru menfaatlerimiz:

• soru ve sorgularınıza ilişkin olarak size yardımcı olmak, sorun gidermek, Sık Sorulan Sorular ve müşteri hizmetlerimiz hakkındaki diğer bilgiler.

• servislerimizin kalitesini artırmak ve servislerimizin işlevselliğini ve güvenliğini artırmak.

• sağlanan servislerle ilgili belgelerin saklanması ve depolanmasına ilişkin yürürlükteki gerekliliklere uyum sağlamak.

• Huawei Destek'in işleyişine ilişkin yasal talep oluşturmak, başvurusunu yapmak veya karşı savunma yapmak.

5. Kişisel verilerinizi nasıl paylaşıyoruz

(1) Servis sağlayıcıları ile paylaşım: Huawei Destek'in işleyişi için servis sağlayıcıları kullanıyoruz. Bunlar kişisel verilerinize yalnızca Huawei Destek' karşı servis sağlamadaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmek üzere gerektiği kadarıyla erişebilecekler. Servis sağlayıcılarımız özenle seçilip görevlendirilmiştir, talimatlarımıza tabidir ve kişisel verilerinizi başka hiçbir amaçla işleme koyamaz. Verilerinizi aşağıdaki kategorilerde yer alan servis sağlayıcılarıyla paylaşabiliriz:

• yetkili servis merkezleri - size bakım servisi sunmak (onarım, onarım sonrası cihaz alımı veya iadesi) amacıyla;

• iletişim merkezleri - bakım servisine ilişkin olarak sizinle etkin bir şekilde iletişime geçmek amacıyla;

• müşteri memnuniyeti anketi merkezleri - servislerimizi sürekli olarak geliştirmek amacıyla.

(2) Yasal veya düzenlemelere ilişkin açıklamalar: Örneğin, ilgili yasanın ve düzenlemenin gerekliliklerini veya düzenleyici kurumlar, mahkemeler veya resmi dairelerin taleplerini karşılamak için makul bir şart olduğunda, Huawei verilerinizi paylaşabilir.

Belirli servisleri sağlamak adına Huawei, Huawei grubuna (dış kaynak kullanımı) ait işlemciler adı verilen üçüncü taraf ve kurumları kullanır. İşlemciler görevlendirildikleri faaliyetler kapsamında yukarıda açıklanan kişisel verilerin bir kısmına veya tamamına erişim sağlayabilir. İşlemeden önce işlemciler kişisel verilerin işlenmesi ve korunması tutumu ve kapsamına yönelik sıkı talimatlar alır. İşlemciler kişisel verileri yukarıda belirtilenler dışında bir amaçla işleyemez.

Belirtilen işlemciler bazı durumlarda kişisel verileri güvence süresi veya garanti sonrası onarım servisleri tedariki gibi amaçlarla bağlantılı bir şekilde kendi amaçlarına yönelik olarak işleyebilir. Bu tür durumlarda işleme, bu kuruluşların ilgili ilkeler veya düzenlemelerinde mevcut kurallara göre gerçekleştirilir.

Huawei, AEA dışına aktarılan AB kişisel verilerinin, AB veri koruma yasasının doğrudan geçerli olmadığı durumlarda dahi kişisel verileriniz için eşdeğer bir veri koruma seviyesinin uygulanmasını sağlamak amacıyla AB standart sözleşmeli hükümlerini uygulayarak bu verilerin korunmasına ilişkin geçerli yasal gerekliliklere uyar. Huawei bu prosedürü, verileri Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki ana merkezlerle Huawei grubundan şirketlerle paylaşmayı gerektiren bakım servisleri sağlama amacıyla uygular.

6. Verilerinizi Saklama süremiz ne kadar

Kişisel verilerinizi, işleme ve/veya yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla gereken sınırlı süre boyunca saklarız. Müşteri Destek Servisi ile bağlantılı olarak aşağıdaki saklama süreleri geçerlidir:

• size bakım servisi sağlamamız durumunda talep tarihinizden itibaren 24 ay kadar;

• Huawei Destek sorgunuzdan itibaren 24 ay kadar.

7. Kişisel verilerinizi nasıl koruyoruz

Kişisel verilerinizi yetkisiz erişim, açıklama, kullanım, düzenleme veya kayıplara karşı korumak için özellikle şifreleme teknolojileri, veri ayrımı ve çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanarak uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz.

8. Haklarınız ve tercihleriniz

Veri konusu olarak verinizin işlenmesiyle ilgili aşağıda yer alan haklara sahipsiniz:

Bilgiye erişim hakkı– bu, Veri Kontrolörünün, kişisel verilerinizin işlenmesi, öncelikle işlemenin amaçları ve yasal dayanakları, tutulan verilerin kapsamı, kişisel verilerin açıklandığı kuruluşlar ve saklama süreleri hakkında, talep ettiğiniz takdirde size bilgi sağlanması gerektiği anlamına gelir. Bu hak temelinde işlenen verilerinizin bir kopyasını Veri Kontrolöründen talep edebilirsiniz. Hakkınızı kullanmak için lütfen şu formu kullanarak bizimle iletişime geçin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/.

Değiştirme hakkı - bu temelde, Veri Kontrolörü işlenen kişisel verilerle ilgili yanlışlık veya hataları ortadan kaldırır ve gerektiğinde verileri tamamlar veya günceller;

Silinme hakkı - bu temelde, toplanma amaçları veya diğer yasal amaçlarla (yasal talep oluşturmak, başvurusunu yapmak veya karşı savunma yapmak gibi) ilişkili olarak artık gerekmediğinde verilerin silinmesini talep edebilirsiniz;

Kısıtlama hakkı - bu temelde, Veri Kontrolörü, şu durumlar hariç olmak üzere kişisel verilerin işlenmesini kısıtlar: a) veri konusunun kabul ettiği saklama süreleri boyunca onay verdiği işlemler veya bu tür bir işlemin diğer yasal dayanakları olduğunda b) veya başka bir şekilde kişisel verilerin daha fazla işlenmesine yasal olarak izin verildiğinde (örneğin, verilerin daha fazla işlenmesine izin verecek bir düzenleyici kurum kararı verildiğinde);

Veri taşınabilirliği hakkı - bu temelde, verilerin otomatik yollarla işlenmesi durumunda talebiniz üzerine Veri Kontrolörü imzalanan sözleşme veya veri konusunun izniyle bağlantılı olarak verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makinede okunabilen bir biçimde sağlayacaktır. Ek olarak bu bağlamda hem Veri Kontrolörünün hem de diğer kuruluşların teknik açıdan uygun olması koşuluyla, talebiniz üzerine Veri Kontrolörü verilerinizi belirteceğiniz bir kontrolöre iletebilir;

Verinin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işlenmesine itiraz hakkı – bu tür bir itirazı gerekçe göstermeden, veri konusu olarak kişisel verilerin doğrudan pazarlama amaçlarına yönelik olarak işleme koyulmasına itiraz edebilirsiniz;

Verilerin farklı amaçlarla işlenmesine itiraz hakkı - Özel durum sebebiyle, istediğinizde kişisel verilerin Veri Kontrolörünün diğer meşru çıkarları temelinde (ör. analitik veya istatistiksel amaçlar için) işlenmesine itiraz edebilirsiniz. Bu husustaki itiraz, Veri Kontrolörünün böyle bir işlemenin meşru gerekçesiyle ilgili olarak değerlendirmesine tabi olacaktır.

Yukarıda belirtilen haklardan herhangi birini kullanmak istiyor veya Huawei'nin kişisel verileri genel olarak veya sizin durumunuz söz konusu olduğunda nasıl işlediğiyle ilgili şikayette veya sorguda bulunmak istiyorsanız ve ek olarak, Veri Koruma Yetkilimize (DPO) sorularınız varsa lütfen sorgunuzu şu adrese gönderin: https://consumer.huawei.com/tr/legal/privacy-questions/.

Yerel veri koruma kuruluşunuza da şikayette bulunabilirsiniz.

9. Ek bilgiler

Verileri, bu Gizlilik Bildirimi'nde açıklanan veri işleme faaliyetleriyle bağlantılı olarak profil oluşturma gibi otomatik karar alma işlemleri için kullanmıyoruz.

Kişisel verileriniz veya cihazınızda gerekli bakımın ayrıntıları gibi kişisel verilerinizi bize sağlamadığınız takdirde, Gizlilik Bildirimi'nde yer alan servislerimizin bir kısmını veya tamamını size sağlayamayabiliriz.

10. Bu bildirimin güncellenmesi

Bildirim güncellendiği takdirde, Huawei değişiklik bildirimini çeşitli kanallar vasıtasıyla yayınlayacaktır; örneğin, en son versiyonu resmi web sitemizde görebilirsiniz: https://consumer.huawei.com/tr.

Bu Gizlilik Bildirimi'nin en güncel sürümüne her zaman buradan ulaşabilirsiniz. Bu Gizlilik Bildirimi'nin en son güncelleme tarihini öğrenmek için üst kısımda yer alan "geçerlilik tarihini" kontrol edebilirsiniz.

ÖNEMLİ: Bu Gizlilik Bildirimi, Huawei Destek için geçerlidir. Diğer ürün ve servislere ilişkin gizlilik taahhütlerimiz için lütfen bu ürün ve servislerin geçerli gizlilik bildirimine göz atın. Huawei'nin gizlilik taahhütleri hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen şu adresi ziyaret edin:
Huawei Tüketici İş Grubu Gizlilik Bildirimi.

consumer.huawei.com'dan ayrılıyorsunuz
Bağlantıya tıkladıktan sonra, üçüncü parti bir web sitesine geçiş yapacaksınız. Huawei'nin bu üçüncü taraf web sitesi üzerinde hiçbir kontrolü yoktur, sorumlu değildir.
Geri Dön Devam Et