Privacy Policy

Gebruik de laatste versie van Internet Explorer of switch naar een andere browser voor een betere gebruikservaring.
De Privacyverklaring van Huawei Consumer Business is bijgewerkt op

Privacyverklaring van Huawei Consumer Business
27 Oktober 2022.

Huawei Device Co., Ltd. en zijn wereldwijde groepsmaatschappijen (gezamenlijk "Huawei", "wij", "ons" en "onze") respecteren uw privacy. Daarom hebben we een Privacyverklaring (hierna "deze Verklaring" genoemd) ontwikkeld die beschrijft hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, openbaar maken, beschermen, opslaan en overdragen. Neem even tijd om onze Verklaring te lezen en te begrijpen en laat het ons weten als u vragen hebt.

Persoonlijke gegevens zijn alle elektronische of andere informatie die losstaand of in combinatie met andere informatie kan worden gebruikt om een natuurlijk persoon te identificeren of om hem identificeerbaar te maken. Deze Verklaring maakt duidelijk hoe Huawei uw persoonlijke gegevens verwerkt, maar dekt niet alle verwerkingsscenario's, aangezien u op de hoogte zal worden gehouden van specifieke verwerkingsactiviteiten. Voordat u een specifiek product of een specifieke service gebruikt, is het daarom raadzaam om de privacyverklaring of aanvullende verklaring van Huawei voor dat product of die dienst te lezen om te begrijpen hoe deze uw persoonlijke gegevens verwerken, hoe u uw rechten als betrokkene kunt uitoefenen en hoe u contact kunt opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke.

Deze Verklaring is alleen van toepassing op persoonlijke en thuisproducten van Huawei, inclusief functietelefoons, smartphones, laptops, tablets, draagbare apparaten, mobiele breedbandapparaten, slimme huishoudelijke apparaten, accessoires, computerapplicaties, mobiele diensten, software, toolkits, websites en diensten die deze Verklaring weergeven of vermelden.

I. Hoe Huawei uw persoonsgegevens verzamelt en gebruikt

A. Persoonsgegevens verzameld door Huawei

Voordat u Huawei producten of diensten gebruikt, moet u mogelijk persoonsgegevens verstrekken. U hoeft uw persoonsgegevens niet aan Huawei te verstrekken, maar in sommige gevallen kan het niet verstrekken van bepaalde persoonsgegevens ertoe leiden dat we u bepaalde erbij horende producten of diensten niet kunnen verstrekken.

Huawei zal uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken voor de doeleinden die in deze Verklaring worden vermeld. U vindt hieronder enkele voorbeelden van persoonsgegevens die we mogen verzamelen:

1. Persoonsgegevens die u aan Huawei verstrekt

U moet een Huawei-ID registreren om bepaalde functies of diensten te kunnen gebruiken. Wanneer u een Huawei-ID registreert of met een Huawei ID inlogt om online te winkelen, software te downloaden of diensten aan te schaffen, zullen wij u vragen relevante persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres, mobiel nummer, bestelinformatie, verzendadres en betalingsmodus.

Huawei biedt mogelijk cloudopslagservices aan waar u een deel van uw bestanden, afbeeldingen en gegevens kunt synchroniseren en backuppen.

Met sommige Huawei-producten kunt u communiceren en informatie met anderen delen. Wanneer u een Huawei-product gebruikt om zaken met uw familie en vrienden te delen, moet u mogelijk een Huawei-ID aanmaken die bepaalde informatie bevat die openbaar wordt gemaakt, inclusief een bijnaam en een avatar. Huawei mag informatie over deze mensen verzamelen, zoals hun naam, e-mailadres en telefoonnummers. Huawei neemt passende en noodzakelijke maatregelen om de beveiliging van de informatie die u verstrekt te garanderen. U moet ervoor zorgen dat de mensen, van wie u de informatie verstrekt, ermee hebben ingestemd dat u hun informatie aan Huawei verstrekt.

Om te voldoen aan de vereisten van sommige juridisdicties met betrekking tot authenticatie van accounts door identificatie van de echte naam, voor het voorkomen van elektronische game-verslaving of een internetbetaling, kan Huawei u vragen om een door de overheid uitgegeven identiteitsbewijs of relevante kaartinformatie die u kan identificeren te verstrekken.

2. Informatie die Huawei verzamelt bij uw gebruik van diensten

Huawei verzamelt gegevens over uw apparaat en hoe u en uw apparaat informatie uitwisselen met producten en diensten van Huawei. Dit type informatie omvat:

(1) Informatie over apparaat en applicaties, zoals de apparaatnaam, apparaatidentificatiecode (IMEI, ESN, MEID en SN), apparaatactiveringstijdstip, hardwaremodel, besturingssysteemversie, applicatieversie, software-identificatiecode en apparaat- en applicatie-instellingen (zoals regio, taal, tijdzone en lettergrootte).

(2) Informatie over mobiele netwerken, zoals de provider-ID van het openbare landnetwerk (PLMN) en het IP-adres (Internet Protocol).

(3) Loginformatie. Wanneer u diensten van Huawei gebruikt of inhoud van Huawei bekijkt, zal Huawei automatisch bepaalde informatie verzamelen en loggen, zoals het tijdstip van toegang, het toegangsnummer, het IP-adres en informatie over incidenten (zoals fouten, crashes, herstarten en upgrades).

(4) Locatie-informatie. Huawei zal de geschatte of precieze locatie van uw apparaat verzamelen, gebruiken en verwerken wanneer u toegang krijgt tot bepaalde locatiegebaseerde diensten (bijvoorbeeld wanneer u zoekt, navigatiesoftware gebruikt of het weer van een specifieke locatie bekijkt). Locatie-informatie kan worden verkregen op basis van de GPS-, Wi-Fi- en netwerk-ID van de serviceprovider. We zullen u vragen om de applicaties te kiezen waarvoor u locatiediensten wilt inschakelen. In het menu met apparaatinstellingen kunt u de locatiemachtigingen van specifieke diensten uitschakelen om het delen van uw locatiegegevens te weigeren.

(5) Informatie die u op Huawei servers opslaat. De informatie die u uploadt naar de cloud wordt bijvoorbeeld opgeslagen op Huawei servers voor snelle toegang tot en uitwisseling tussen apparaten. We zullen de informatie die u op Huawei servers bewaart niet bekijken.

3. Informatie van externe bronnen

Wanneer dit wettelijk is toegestaan, zal Huawei informatie over u verzamelen van openbare en commerciële bronnen. Huawei kan ook bepaalde informatie van sociale netwerkdiensten van derden verkrijgen, zoals het moment waarop u een sociale netwerkaccount gebruikt om u aan te melden bij een Huawei website.

4. Verzameling en gebruik van niet-identificeerbare gegevens

Niet-identificeerbare gegevens verwijzen naar gegevens die niet kunnen worden gebruikt om een persoon te identificeren. Voorbeelden van niet-identificeerbare gegevens zijn statistieken over websitebezoeken, downloads van applicaties en het verkoopvolume van producten. Huawei zal statistische informatie verzamelen om te begrijpen hoe gebruikers onze producten en diensten gebruiken. Door dit te doen kunnen we onze diensten verbeteren om beter aan uw vereisten te voldoen.

We houden uw persoonsgegevens en niet-identificeerbare gegevens gescheiden en gebruiken ze elk afzonderlijk. Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarin Huawei naar eigen goeddunken niet-identificeerbare gegevens verzamelt, gebruikt, openbaar maakt en overdraagt voor andere doeleinden.

B. Hoe Huawei uw persoonsgegevens gebruikt

Huawei mag uw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

(1) Het registreren en activeren van persoonlijke en thuisproducten van Huawei die u hebt aangekocht.

(2) Het registreren van een Huawei-ID zodat u van een bredere scala aan functies en mobiele diensten kunt genieten.

(3) Het leveren, activeren of verifiëren van de door u gevraagde producten en diensten, of wijzigingen aanbrengen en technische ondersteuning en aftersales diensten bieden voor de voorgaande producten en diensten op basis van uw vereisten.

(4) Het toesturen van OS- of applicatie-updates en installatiemeldingen.

(5) Het verstrekken van gepersonaliseerde gebruikservaring en inhoud.

(6) Het toesturen van informatie over producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, uitnodigen voor promotieactiviteiten en marktonderzoeken van Huawei of toesturen van marketinginformatie. Als u dergelijke informatie niet wilt ontvangen, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden.

(7) Het uitvoeren van interne audits, data-analyse en onderzoek; het analyseren van de efficiëntie van de bedrijfsvoering en het meten van de marktaandelen; en het verbeteren van de producten en diensten van Huawei.

(8) Het synchroniseren, delen en bewaren van de gegevens die u hebt geüpload of gedownload, evenals de gegevens die nodig zijn voor de upload- en downloadacties

(9) Het verbeteren van onze programma's ter voorkoming van verlies en fraude.

(10) Het verwerken conform wet- en regelgeving, bijv. verzoeken van de belastingdienst.

(11) Andere doeleinden binnen specifieke diensten of met uw toestemming.

II. Hoe Huawei cookies en soortgelijke technologieën gebruikt

Een cookie is een tekstbestand dat wordt opgeslagen door een webserver op een computer of mobiel apparaat en de inhoud van een cookie kan alleen worden opgehaald en gelezen door de server die de cookie heeft gemaakt. Cookies zijn uniek voor de browser of mobiele applicatie die u gebruikt. De tekst in een cookie bestaat vaak uit identifiers, sitenamen en enkele cijfers en tekens. Voor verdere details, gelieve het cookiebeleid op onze officiële website te raadplegen.

III. Hoe Huawei Uw Persoonsgegevens Deelt

We delen geen persoonsgegevens met andere bedrijven, organisaties en individuen tenzij een van de volgende omstandigheden van toepassing is:

(1) Delen met toestemming: Na het verkrijgen van uw toestemming deelt Huawei de informatie die u hebt geautoriseerd met bepaalde derden of categorieën van derden.

(2) Delen conform wet- en regelgeving: Huawei kan uw informatie delen zoals vereist door wet- en regelgeving, voor het oplossen van juridische geschillen, of zoals vereist door administratieve of gerechtelijke autoriteiten volgens de wet.

(3) Delen met Huawei groepsmaatschappijen: Uw informatie mag alleen worden gedeeld met de groepsmaatschappijen van Huawei voor expliciete en legitieme doeleinden, en het delen is alleen beperkt tot informatie die door diensten wordt vereist. We verifiëren bijvoorbeeld de algemene uniciteit van accounts voordat ze worden geregistreerd.

(4) Delen met zakelijke partners: Sommige producten en/of diensten worden u rechtstreeks door onze partners aangeboden. Huawei kan uw informatie ook met hen delen, zij kunnen uw informatie gebruiken om u te voorzien van producten en/of diensten die u aanvraagt (bijv. producten die door een derde verkopende partij worden verkocht via Huawei's e-commerce platform, video-inhoud die door andere bedrijven wordt aangeboden via Huawei-applicaties), voorspellingen doen over uw interesses en kunnen u advertenties, promotiemateriaal en andere materialen verstrekken

(5) Delen met serviceproviders: Huawei kan uw informatie ook bekendmaken aan bedrijven die diensten voor of namens ons leveren. Voorbeelden van deze serviceproviders zijn bedrijven die hotline-diensten leveren, e-mail verzenden of technische ondersteuning bieden namens Huawei. De serviceproviders kunnen uw informatie alleen gebruiken met het oog op het verlenen van diensten aan u namens Huawei.

In de scenario's 3 tot en met 6 zal Huawei de rechtmatigheid van dit delen garanderen en strikte geheimhoudingsovereenkomsten en/of gegevensverwerkingsclausules ondertekenen met de bedrijven, organisaties en personen met wie persoonsgegevens worden gedeeld, hun verplichten tot het naleven van deze Verklaring en passende vertrouwelijkheids- en beveiligingsmaatregelen nemen bij de verwerking van persoonsgegevens.

IV. Hoe Huawei uw Persoonsgegevens Beschermt

Huawei hecht groot belang aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en heeft standaardpraktijken uit de sector aangenomen om uw persoonsgegevens te beschermen en te voorkomen dat onbevoegden zich toegang verschaffen tot de gegevens, of deze openbaar maken, gebruiken, wijzigen, beschadigen of verliezen. Hiervoor neemt Huawei de volgende maatregelen:

(1) We nemen redelijke en haalbare maatregelen om ervoor te zorgen dat de verzamelde persoonsgegevens minimaal en relevant zijn voor wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden die in deze Verklaring en privacykennisgeving voor een specifiek product of dienst worden vermeld, tenzij verlenging van de bewaartermijn vereist of toegestaan is door de wet.

(2) We maken gebruik van een reeks technologieën zoals cryptografische technologieën om de vertrouwelijkheid van gegevens bij verzending te waarborgen. We implementeren vertrouwde beveiligingsmechanismen om gegevens en gegevensopslagservers te beschermen tegen aanvallen.

(3) We gebruiken toegangscontrolemechanismen om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot uw persoonsgegevens. Daarnaast controleren we het aantal geautoriseerde personeelsleden en implementeren we hiërarchisch machtigingsbeheer op basis van dienstvereisten en personeelsniveaus.

(4) We selecteren strikt zakelijke partners en serviceproviders en integreren vereisten voor de bescherming van persoonsgegevens in commerciële contracten, audits en beoordelingsactiviteiten.

(5) We houden trainings-, test- en publiciteitsactiviteiten op het gebied van beveiliging en privacybescherming om het bewustzijn over bescherming van persoonsgegevens van werknemers te verhogen.

Huawei hecht veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Toch is er geen enkele beveiligingsmaatregel perfect en is er geen product, dienst, website, gegevensoverdracht, computersysteem of netwerkverbinding absoluut veilig.

Om om te gaan met mogelijke risico's, zoals lekken, beschadigen en verliezen van persoonsgegevens, heeft Huawei verschillende mechanismen en controlemaatregelen ontwikkeld, de beoordelingsnormen voor beveiligingsincidenten en kwetsbaarheden en bijbehorende verwerkingsprocedures duidelijk gedefinieerd en een speciale pagina aangemaakt voor Beveiligingsadvies en Beveiligingskennisgeving. Huawei heeft een speciaal noodhulpteam opgericht om beveiligingsplanning, verliesvermindering, analyse, lokalisatie en herstelmaatregelen te implementeren en om traceerbewerkingen met verwante afdelingen uit te voeren op basis van voorschriften en vereisten voor de afhandeling van veiligheidsincidenten.

Indien zich een incident aangaande persoonsgegevens voordoet, zal Huawei u op grond van relevante wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften met basisinformatie informeren over het beveiligingsincident en de mogelijke gevolgen daarvan, maatregelen die Huawei heeft genomen of zal nemen, suggesties over actieve verdediging en risicovermindering en herstelmaatregelen. De kennisgeving kan de vorm aannemen van een e-mail, sms, push-bericht, enz. Als het moeilijk blijkt om de betrokkenen een voor een op de hoogte te stellen, zullen we passende en effectieve maatregelen nemen om een beveiligingskennisgeving vrij te geven. Daarnaast zullen we ook de afhandelingsstatus van beveiligingsincidenten rapporteren zoals vereist door toezichthoudende autoriteiten.

V. Hoe u uw Persoonsgegevens kunt Beheren

A. Toegang, rectificatie, verwijdering, gegevensportabiliteit, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking.

Wetgeving in sommige landen en regio's aan welke Huawei producten en diensten levert of van waaruit Huawei persoonsgegevens verwerkt, biedt die betrokkenen het recht om verzoeken (hierna "verzoeken" genoemd) in te dienen bij Huawei met betrekking tot het openen, rectificeren, verwijderen of wissen, porteren, beperken en bezwaar aantekenen tegen de verwerking van gerelateerde persoonsgegevens door Huawei. Bovendien hebt u recht op gegevensportabiliteit.

1. Aanvraagmodi en -kanalen

De verzoeken van betrokkenen moeten worden ingediend in overeenstemming met de door Huawei aangewezen privacykanalen. De verzoeken zijn geldig, zelfs als de aanvrager niet de wetten opgeeft waarop de verzoeken zijn gebaseerd.

De verzoeken van betrokkenen kunnen worden geïnitieerd via de officiële website van Huawei Consumer BG, de HiCare-app of de Huawei-ID-app. Als een betrokkene een verzoek indient via een hotline, e-mail, online klantenservice, servicecentrum of een ander kanaal, instrueren we de betrokkene om het verzoek officieel in te dienen via een van de bovengenoemde kanalen om de communicatie en feedback over voortgang en resultaten te vergemakkelijken. De speciale verzoekkanalen voor betrokkenen zijn bedoeld om de wettelijke belangen van betrokkenen te beschermen, de normale werking van Huawei te waarborgen en te voorkomen dat het recht om te verzoeken wordt misbruikt of frauduleus gebruikt.

2. Geldigheid van aanvragen

De meeste wetten vereisen dat betrokkenen moeten voldoen aan specifieke vereisten bij het initiëren van verzoeken. Deze Verklaring vereist dat betrokkenen:

(1) Verzoeken indienen via speciale verzoekkanalen die door Huawei worden verstrekt (namelijk de officiële website van Huawei Consumer BG, de HiCare-app en de Huawei ID-app).

(2) Voldoende informatie verstrekken voor Huawei om hun identiteit te verifiëren (om ervoor te zorgen dat degenen die de verzoeken initiëren, de betrokkenen zelf zijn of degenen die door hen zijn geautoriseerd).

(3) Ervoor zorgen dat hun verzoeken specifiek en haalbaar zijn.

Er zijn enkele omstandigheden, voorzien door wet- en regelgeving, waarin Huawei mogelijk niet volledig of helemaal niet aan het verzoek hoeft te voldoen.

B. Intrekken van toestemming

U kunt de geautoriseerde verzameling van persoonsgegevens wijzigen of uw toestemming intrekken zonder de wettigheid van de verwerkingsactiviteiten te beïnvloeden op basis van de toestemming en voorafgaand aan een dergelijke intrekking.

Uw rechten kunnen worden uitgeoefend door informatie te verwijderen, gerelateerde functies uit te schakelen of privacyopties in te stellen op uw Huawei product. Huawei zal de methoden voor intrekking van toestemming voor specifieke producten en diensten vrijgeven in de privacykennisgeving of aanvullende verklaring van die producten en diensten of op verzoek volgens sectie A hierboven.

C. Een Huawei-ID afmelden

U kunt uw account afmelden via Huawei-ID gerelateerde producten. Nadat u uw account hebt afgemeld zullen we stoppen met het leveren van producten en diensten en uw persoonsgegevens verwijderen, tenzij anderszins bepaald in de wet. Uw account kan niet worden hersteld na afmelding. U moet een nieuwe Huawei-ID registreren als u gerelateerde Huawei producten of diensten opnieuw wilt gebruiken. U kunt een aanvraag voor een afmelding indienen en het proces voltooien in het instellingsmenu nadat u bent ingelogd op uw Huawei-ID op gerelateerde apparaten, applicaties of de officiële website.

VI. Hoe Huawei de Persoonsgegevens van Kinderen Beschermt

Huawei's persoonlijke- en thuisproducten zijn bedoeld voor volwassenen. Voor het gebruik van Huawei producten en diensten door kinderen zijn we ons echter volledig bewust van het belang van het nemen van extra preventieve maatregelen ter bescherming van privacy en veiligheid. Huawei identificeert of betrokkenen kinderen zijn op basis van de meerderjarigheid die wordt gedefinieerd door de wetten van de lokale landen en regio's.

Wanneer de persoonsgegevens van kinderen worden verzameld op basis van de toestemming van de personen die de ouderlijke verantwoordelijkheid dragen, zullen we de informatie alleen gebruiken of vrijgeven zoals toegestaan door de wet, expliciet goedgekeurd door de houders van de ouderlijke verantwoordelijkheid of vereist voor de bescherming van de kinderen. Houders van ouderlijke verantwoordelijkheid die de persoonsgegevens van hun kinderen en mensen onder voogdijschap moeten kunnen openen, wijzigen of verwijderen, kunnen contact met ons opnemen via de kanalen die worden aangeboden in "IV. Hoe Huawei uw Persoonsgegevens Beschermt."

Als Huawei per ongeluk persoonsgegevens van kinderen verzamelt zonder toestemming van aantoonbare houders van ouderlijke verantwoordelijkheid, zal Huawei de informatie zo spoedig mogelijk na het zich ervan bewust worden, verwijderen.

VII. Links naar Websites, Producten en Diensten van Derden

Websites, applicatiesoftware, producten en diensten van Huawei kunnen koppelingen bevatten naar websites, producten en diensten van derden. Producten en diensten van Huawei kunnen ook producten of diensten van derden gebruiken of leveren, bijvoorbeeld apps van derden die zijn uitgebracht op de Huawei app store HiApp.

Alle links naar websites, producten en diensten van derden worden uitsluitend aangeboden voor het gemak van de gebruikers. U moet uw interactie met dergelijke links zelf bepalen. Voordat u uw persoonsgegevens aan derden verstrekt, dient u het privacybeleid van deze derden te lezen en te raadplegen.

VIII. Internationale overdrachten van uw persoonsgegevens

Onze producten en diensten worden geleverd door middelen en servers die zich op verschillende plaatsen bevinden, om onze producten en diensten aan te bieden, moeten we mogelijk uw persoonsgegevens naar verschillende landen overdragen. Geautoriseerd personeel van Huawei en derden die namens ons optreden, kunnen persoonsgegevens van u verzamelen, gebruiken en verwerken in een land/regio dat anders is dan het land/de regio waar u de persoonsgegevens hebt ingevoerd, met mogelijk minder strenge wetten inzake gegevensbescherming. Wanneer we uw persoonsgegevens naar andere landen/regio's overdragen, beschermen we de persoonsgegevens zoals beschreven in deze Verklaring of zoals anderszins aan u bekendgemaakt op het moment dat de gegevens worden verzameld (bijv. via privacykennisgeving of aanvullende verklaring voor een specifiek product of dienst)

Huawei heeft wereldwijde privacypraktijken geïmplementeerd voor het verwerken van persoonsgegevens die zijn beschermd volgens verschillende wetten voor gegevensbescherming. Huawei draagt persoonsgegevens over tussen de landen waarin wij actief zijn in overeenstemming met de normen en voorwaarden van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, inclusief normen en voorwaarden met betrekking tot beveiliging en verwerking.

Met betrekking tot persoonsgegevens uit de EU of Zwitserland voldoen we aan de toepasselijke wettelijke vereisten die adequate waarborgen bieden voor de overdracht van persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") of Zwitserland. We gebruiken verschillende juridische mechanismen, zoals standaard contractuele clausules om de grensoverschrijdende overdracht van uw persoonsgegevens te implementeren; of implementeren beveiligingsmaatregelen zoals anonimisering van de gegevens vóór de grensoverschrijdende gegevensoverdracht.

IX. Internationale gebruikers / Gebruikers uit Hongkong, Macau, en Taiwan, China

Als u de Huawei Mobile services in een land of regio vermeld in Deel 2 van Bijlage A gebruikt, is Aspiegel Limited incorporated in Ierland de verwerkingsverantwoordelijke. Als u de Huawei Mobile services in een land of regio vermeld in Deel 3 van Bijlage A gebruikt, is Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited de verwerkingsverantwoordelijke. Raadpleeg de privacyverklaring van de lokale Consumer Cloud-service voor meer informatie.

De online winkels van Huawei in elk rechtsgebied buiten China hebben hun eigen juridische entiteit, die verantwoordelijk is voor de persoonlijke informatie die binnen het betreffende rechtsgebied wordt verzameld. Raadpleeg de privacyverklaring van de lokale online winkel voor meer informatie over de verwerkingsverantwoordelijke.

X. Updates van deze Verklaring

Huawei behoudt zich het recht voor om deze Verklaring op elk gewenst moment bij te werken.

Mocht deze Verklaring van tijd tot tijd worden herzien, dan zal Huawei de kennisgeving van wijziging via verschillende kanalen bekendmaken, bijvoorbeeld door de nieuwste versie op onze officiële website te plaatsen: http://consumer.huawei.com.

"Belangrijke wijzigingen" in deze Verklaring omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(1) Belangrijke wijzigingen in onze servicemodi, bijvoorbeeld voor doeleinden van verwerking van persoonsgegevens, soorten verwerkte persoonsgegevens en manieren om persoonsgegevens te gebruiken

(2) Belangrijke wijzigingen in onze eigendomsstructuur, organisatiestructuur, enz., Bijvoorbeeld wijzigingen in eigendom veroorzaakt door bedrijfsaanpassing, faillissement of acquisitie

(3) Wijzigingen in de belangrijkste objecten voor het delen, overbrengen of openbaar maken van persoonsgegevens

(4) Belangrijke wijzigingen in uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de manieren waarop u van die rechten kunt genieten

(5) Wijzigingen van Huawei-afdelingen, contacten en klachtenkanalen die verantwoordelijk zijn voor de beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens

(6) Hoge risico's geïdentificeerd in rapporten over de impact van beveiliging van persoonsgegevens

XI. Contact opnemen

We hebben een speciale afdeling voor de bescherming van persoonsgegevens opgericht (of een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld). Als u vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kunt u contact met ons opnemen door naar de pagina Contact opnemen te gaan of uw vragen, opmerkingen of suggesties indienen bij onze wereldwijde kantoren. Voor de volledige lijst met Huawei-kantoren, gaat u naar de pagina voor wereldwijde kantoren.

Als u uw privacyrechten wilt uitoefenen of privacykwesties hebt waarvoor u een privacyklacht moet indienen bij onze functionaris voor gegevensbescherming (DPO) of onze DPO wilt raadplegen voor algemene gegevensbeveiliging, bezoekt u ons portaal voor rechten van betrokken.

Let op: Vanwege verschillen in lokale wetgeving en talen kunnen de lokale versies van de Privacyverklaring van Huawei Consumer Business afwijken van deze versie. In het geval van conflicten, prevaleren de lokale versies.

Copyright © 2023 Huawei Device Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Bijlage A – Lijst met landen / regio’s

Huawei behoudt zich het recht voor om deze lijst op elk gewenst moment bij te werken.

Nr. Landen / regio’s
Deel 1 Chinese vasteland
Deel 2 Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Republiek Noord-Macedonië, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Nederland, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Montenegro, Albanië, Servië, Bosnië en Herzegovina, Vaticaanstad, Malta, Moldavië, Israël, Nederlandse Antillen, Andorra, Monaco, San Marino, Faeröer, Gibraltar, Groenland, Guernsey, Isle of Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint Pierre en Miquelon (Frankrijk), Caribisch Nederland, Ålandseilanden, Japan, Zuid-Korea, Turkije, Australië, Nieuw-Zeeland, Canada, Saint Vincent en de Grenadines, Oekraïne
Deel 3 Hongkong (China), Macau (China), Maleisië; Vietnam, India, Bangladesh, Cambodja, Laos, Myanmar, Nepal, Papoea-Nieuw-Guinea, Filipijnen, Singapore, Sri Lanka, Taiwan (China), Thailand, Fiji, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonesië, Salomonseilanden, Brunei, Maldiven, Bhutan, Kiritimati, Cocoseilanden, Cookeilanden, Frans-Polynesië, Guam, Oost-Timor, Kiribati, Marshalleilanden, Micronesië, Nauru, Nieuw-Caledonië, Niue, Norfolkeiland, Noordelijke Marianen, Palau, Pitcairneilanden, Tokelau, Tuvalu, Wallis en Futuna, Amerikaans-Samoa, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Dominicaanse Republiek, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chili, Puerto Rico, Aruba, Bahama's, Barbados, Britse Maagdeneilanden, Frans-Guyana, Grenada, Haïti, Saint Lucia, Suriname, Trinidad en Tobago, Belize, Antigua en Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts en Nevis, Turks- en Caicoseilanden, Caymaneilanden, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Saint Barthelemy, Falklandeilanden (Malvinas), Amerikaanse Maagdeneilanden, Algerije, Bahrein, Kameroen, Tsjaad, Ivoorkust, Egypte, Irak, Jordanië, Koeweit, Mali, Oman, Pakistan, Qatar, Saoedi-Arabië, Senegal, Verenigde Arabische Emiraten (VAE), Jemen, Republiek Congo (Congo), Benin, Burkina Faso, Equatoriaal-Guinea, Ethiopië, Gabon, Libanon, Libië, Mauritanië, Marokko, Zuid-Soedan, Togo, Afghanistan, Centraal-Afrikaanse Republiek, Kaapverdië, Democratische Republiek Congo (DRC), Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinee-Bissau, Niger, Guinee, staat Palestina, Sint-Helena, Ceuta en Melilla, Canarische eilanden, Angola, Botswana, Comoren, Ghana, Kenia, Liberia, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Nigeria, Namibië, Reunion Island, Sierra Leone, Somalië, Swaziland, Sao Tomé en Principe, Seychellen, Zuid-Afrika, Tanzania, Oeganda, Zambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Belarus Georgië, Armenië, Azerbeidzjan, Mongolië, Kazachstan, Turkmenistan, Oezbekistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Rusland, Brazilië, Argentinië
Website consumer.huawei.com verlaten
Nadat u op de link hebt geklikt, komt u op een website van derden. Huawei is niet verantwoordelijk en heeft geen controle over websites van derden.
Terug Doorgaan