About Us

Together 2020
КОИ СА HUAWEI

Huawei е водещ световен доставчик на инфраструктура за информационни и комуникационни технологии (ИКТ) и интелигентни устройства. С интегрирани решения в четири ключови области – телекомуникационни мрежи, информационни технологии, интелигентни устройства и услуги в облак – ние се ангажираме да придадем цифрово отношение на всеки човек, дом и организация за един напълно свързан и интелигентен свят.

image image
Относно бизнес групата Huawei Consumer

Като една от трите бизнес групи на Huawei, Huawei Consumer BG е лидер във използването на Изкуствен интелект в ежедневието ни. Това обхваща смартфони, компютри, таблети, носими, мобилни широколентови устройства, устройства за дома и семейството, както и облачни услуги.

image image
Настройка на cookie