Privacy Policy

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Декларация за поверителност на Huawei Consumer Business

Huawei Device Co., Ltd. и глобалните му подразделения (събирателно наричани „Huawei“, „ние“, „нас“ и „наш/а/е/и“) уважават Вашата поверителност. Изготвихме настоящата Декларация за поверителност (наричана по-долу „настоящата Декларация“), за да Ви помогнем да се информирате за начина на събиране, използване, разкриване, защита, съхраняване и предаване на личните Ви данни. Моля, отделете време да прочетете внимателно настоящата Декларация и се свържете с нас, ако имате някакви въпроси.

Настоящата Декларация се отнася за продукти и услуги на Huawei, които показват или споменават настоящата Декларация, включително функционални телефони, смартфони, лаптопи/таблети, Huawei Vision, устройства за носене, мобилни широколентови устройства, домашни рутери, интелигентни домакински уреди, аксесоари, приложения за персонални компютри, мобилни интернет приложения (наричани „приложения“), софтуер, комплекти инструменти, уебсайтове и услуги.

Освен настоящата Декларация Ви препоръчваме да прочетете внимателно декларацията за поверителност или допълнителното уведомление на Huawei (наричано „Съобщение относно поверителността на продукта“) конкретно за продукта или услугата, които ще използвате. Съобщението относно поверителността на продуктите е важна част от настоящата Декларация. То предоставя основна информация, като например как всеки продукт или услуга обработва личните Ви данни, как да упражните правата си на субект на данни, кои са администраторите на данни и как да се свържете с тях. В случай на противоречие с настоящата Декларация, Съобщението относно поверителността на конкретния продукт има предимство. В останалите случаи има предимство Настоящата Декларация.

Как Huawei събира и използва личните Ви данни

1. Как Huawei събира личните Ви данни

„Лична информация“ означава всякакъв вид информация, записана по електронен път или по друг начин, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице, с изключение на информация, която е била анонимизирана. Може да събираме Ваши лични данни, когато използвате нашите продукти или услуги или си взаимодействате с нас. Събират се различни видове данни в зависимост от услугата, която използвате, и взаимодействието Ви с нас. В някои случаи можете да изберете да не предоставяте такива данни, но това може да ни попречи да Ви предоставим съответните продукти или услуги, или може да означава, че нямаме възможност да отговорим на или да разрешим повдигнати от Вас въпроси.

Когато Ви предоставяме свързани продукти или услуги, може също така да събираме и обобщаваме статистически данни, като например посещения на уебсайт, изтегляния на приложения и обем на продажбите на продукти, за да разберем как се използват нашите продукти и услуги. За целите на настоящата Декларация предходните статистически данни се считат за нелични данни. Ще направим всичко възможно да изолираме личните Ви данни от неличните и да ги използваме поотделно. Личните данни, смесени с нелични данни, ще се третират като лични данни.

Ще събираме и използваме личните Ви данни само за целите, описани в настоящата Декларация и Съобщението относно поверителността. По-долу предоставяме няколко примера за лични данни, които може да събираме:

(1) Лични данни, които осигурявате на Huawei

Необходимо е да регистрирате HUAWEI ID, за да използвате определени функции или услуги. Когато регистрирате HUAWEI ID или влизате с HUAWEI ID, за да пазарувате онлайн, да изтеглите софтуер или да купувате услуги, може да поискаме да ни предоставите съответните лични данни като име, имейл адрес, мобилен номер, информация за заявката, адрес за доставка и начин на плащане.

Някои продукти на Huawei Ви позволяват да комуникирате и да споделяте информация с другите. Когато използвате продукт на Huawei, за да споделяте съдържание със семейството и приятелите си, може да се наложи да създадете отворен профил в HUAWEI ID, който включва Вашите псевдоним и аватар. Ние може също така да събираме информация за Вашето семейство и приятели, като например техните имена, имейл адреси и телефонни номера. Ще предприемем подходящите и необходими мерки, за да гарантираме сигурността на техните комуникации.

За да отговори на изискванията на някои юрисдикции за регистрация на акаунти с реални имена, за предотвратяване на пристрастяването към игри или за плащания в интернет, както и други изисквания, може да поискаме от Вас да предоставите документи за самоличност, издадени от местните правителства или съответната информация за карта, която може да удостовери самоличността Ви.

(2) Информация, която Huawei събира при използването на услуги от Ваша страна

Когато използвате нашите продукти и услуги, ще събираме информация за устройството Ви и за начина, по който Вие и Вашето устройство си взаимодействате с нашите продукти и услуги. Тази информация включва:

a. Информация за устройството и приложенията, като например име на устройството, идентификатор на устройството, време за активиране, хардуерен модел, версия на операционната система, версия на приложение, идентификатор на софтуер и настройки на устройството и приложения (включително регион, език, часова зона и размер на шрифта).

b. Информация за мобилната мрежа, като например идентификатор (ID) на доставчик на обществена наземна мобилна мрежа (PLMN), географско местоположение (като идентификатор на клетка в зоната, в която се намира устройството) и адрес за интернет протокол (IP).

c. Информация за вписване. Когато използвате услугите на Huawei или преглеждате съдържание, предоставено от Huawei, автоматично ще събираме и регистрираме определена информация като час на влизане, брой влизания, IP адрес и информация за събития (като грешки, сривове, рестартирания и надграждания).

d. Информация за местоположение. Когато осъществявате достъп до определени услуги, базирани на местоположение (например когато търсите, използвате навигационен софтуер или преглеждате времето на конкретно място), ние ще събираме, използваме и обработваме данни за приблизителното или точно местонахождение на устройството Ви. Такава информация може да бъде получена чрез GPS, Wi-Fi или мрежова идентификация от доставчика на услуги. Ще Ви помолим да изберете приложенията, за които искате да разрешите услугите за местонахождение. Можете да откажете да споделяте информация за местоположението си, като деактивирате съответното разрешение от настройките на устройството.

e. Информация, съхранявана в облака. Например информацията, която качвате на облака, ще се съхранява на нашите сървъри за бърз достъп и споделяне между устройства. Никой няма достъп до тази информация без Вашето разрешение.

(3) Информация от източници – трети лица

Когато това е разрешено от местните закони, може да получаваме и друга информация за Вас, Вашето устройство или потреблението на услугата от публични или легитимни търговски източници. Например получаваме Вашата информация от трети лица, когато влезете в нашия уебсайт чрез акаунт в социална медия на трети лица или когато Вашата информация за контакт бъде качена от други лица, които използват нашите комуникационни услуги.

2. Как Huawei използва личните Ви данни

Използваме Вашите лични данни само с правно основание. В съответствие с приложимите местни закони можем да използваме Вашите лични данни за следните цели в рамките на едно от правните основания: Вашето съгласие; необходимост за изпълнение/сключване на договор между Вас и Huawei; необходимо за защита на законните интереси на Вас или на други лица; необходимост за изпълнение на правни задължения; необходимост за защита на законните интереси на предприятия:

(1) Регистриране и активиране на нашите продукти или услуги, които сте закупили;

(2) Регистриране на Вашия HUAWEI ID, за да се насладите на по-широк обхват от функции;

(3) Доставяне, активиране или потвърждаване на поисканите от Вас продукти и услуги или извършване на промени и предоставяне на техническа поддръжка и следпродажбено обслужване за въпросните предложения по Ваша заявка;

(4) Известяване до Вас за актуализиране и инсталиране на операционната система или приложения;

(5) Осигуряване на персонализирано потребителско изживяване и съдържание;

(6) Изпращане на информация относно продукти и услуги, които може да са от интерес за Вас, отправяне на покани за наши промоционални дейности и проучвания на пазара или изпращане на пазарна информация, след получаване на Вашето съгласие или по Ваша заявка;

(7) Извършване на вътрешни проверки, анализ на данни и проучвания; анализиране на ефективността на бизнес дейности и измерване на пазарни дялове, както и усъвършенстване на нашите продукти и услуги;

(8) Отстраняване на проблеми, след като ни изпратите данни за грешка;

(9) Синхронизиране и съхраняване на качените и изтеглените от Вас данни, както и необходимите данни за действията по качване и изтегляне;

(10) Подобряване на програмите ни за предотвратяване на загуба и измами;

(11) Спазване на приложимите местни закони/регулации, например изпълнение на задълженията за управление на платформата за електронна търговия или спазване на законови държавни изисквания;

(12) Други цели, описани в Съобщението относно поверителността на продукта.

Как Huawei използва бисквитки и сходни технологии

Може да използваме бисквитки, пикселни маркери, уеб маяци и други технологии за локално съхранение на своите уебсайтове, мобилни приложения, онлайн услуги, имейли и реклами. Събраната посредством бисквитки и сходни технологии информация не се счита за лични данни. Ако обаче местните закони третират IP адресите или сходни идентификатори като лични данни, ние също ще ги третираме като лични данни. В някои случаи смесваме неличните данни, събрани с помощта на тези технологии, с личните данни, които притежаваме. За целите на настоящата Декларация ще разглеждаме смесените данни като лични данни.

Бисквитката е текстов файл, създаден от уеб сървър и съхраняван на компютър или мобилно устройство. Съдържанието на бисквитката може да бъде извлечено или прочетено само от сървъра, създал бисквитката. Бисквитките са уникални за браузъра или мобилното приложение, които използвате. Те обикновено съдържат идентификатори, имена на сайтове, числа и знаци.

Понякога на компютри или мобилни устройства се съхраняват бисквитки, за да се подобри потребителският опит, включително:

(1) Необходими бисквитки:

− Влизане и проверка. Когато използвате своя HUAWEI ID, за да влезете в даден уебсайт, бисквитките могат да Ви помагат да навигирате от страница в страница, без да се налага да влизате отново в платформата на всяка страница.

− Съхранение на предпочитания и настройки. Уебсайтовете могат да използват бисквитки, за да запазват лични настройки, като например език, размер на шрифта, количка за пазаруване и други предпочитания за сърфиране на Вашите компютри или мобилни устройства.

(2) Аналитични бисквитки: Статистически анализ. С бисквитките можем да събираме информация за използването на нашите уебсайтове и други приложения от Ваша страна, включително записване на еднократно посещение (с помощта на бисквитка за сесия) или многократни посещения (с помощта на постоянна бисквитка).

(3) Рекламни бисквитки: Реклами на базата на интереси. С помощта на бисквитките можем да събираме информация за Вашите онлайн дейности, да откриваме интересите Ви и да Ви предоставяме подходящи реклами.

Можете да управлявате или изтривате бисквитки в съответствие с предпочитанията си. Можете да изтриете всички бисквитки, съхранявани на Вашия компютър, а повечето уеб браузъри осигуряват възможността за блокиране на бисквитки. За подробности как да промените настройките на браузъра се свържете с доставчика на браузъра.

Ако изчистите бисквитките, ще трябва да променяте настройките всеки път, когато посещавате нашите уебсайтове. Моля, обърнете внимание, че за някои от нашите услуги се изисква използването на бисквитки. В този случай деактивирането на бисквитки може да засегне всички или част от предоставяните услуги.

В допълнение към бисквитките на нашите уебсайтове може да използваме и други подобни технологии, като например уеб маяци и пикселни маркери. „Уеб маякът“ обикновено представлява електронно графично изображение, вградено в уебсайт или имейл за идентифициране на бисквитките на устройството Ви, когато упражнявате достъп до уебсайта или имейла. Пикселните маркери ни позволяват да изпращаме имейли по четим за Вас начин и да разберем дали даден имейл е бил отварян.

Ние и нашите партньори – трети лица използваме такива технологии за различни цели, включително за анализ на използването на услуги (заедно с бисквитките) и за осигуряване на по-удовлетворяващо съдържание и реклами за Вас. Например имейл, който сме изпратили до Вас, може да съдържа вграден URL адрес, който води към наш уебсайт. Ако кликнете върху този URL адрес, ще проследим посещението Ви, за да ни помогне да разберем предпочитанията Ви за продукти и услуги и да подобрим обслужването на клиентите си.

Много уеб браузъри предлагат функцията „Не проследявай“, която може да подава заявки „Не проследявай“ до уебсайтове. Големите организации за стандартизация на интернет не са установили политики за определяне на начина, по който уеб страниците трябва да реагират на тези заявки.

Към момента не Ви позволяваме да променяте начините за обработка на бисквитките въз основа на избраните от Вас настройки „Не проследявай“ или други подобни функции.

Как Huawei поверява, споделя, прехвърля и разкрива Вашите лични данни

1. Поверяване

В някои случаи може да поверим на други дружества да обработват Вашите лични данни от наше име. Например можем да възложим на друго дружество поддръжката на горещата линия, изпращането на имейли и предоставянето на техническа поддръжка. Тези дружества могат да използват личните Ви данни, само за да предоставят услуги от наше име.

Ще сключим стриктно споразумение за поверяване или условия за обработване на лични данни с получателя на поверените данни. Получателят на поверените данни е длъжен да обработва свързаните лични данни в съответствие с настоящата Декларация и нашите инструкции, както и да предприема съответните мерки за поверителност и сигурност, за да гарантира сигурността на личните данни.

2. Споделяне

„Споделяне“ е процедурата, чрез която ние предоставяме лични данни на други лица, обработващи данни, като и двете страни независимо преценяват целите и начините на обработка. Ние няма да прехвърляме Вашите лични данни с външни лица, освен в следните случаи:

(1) Споделяне с Ваше съгласие: След като получим Вашето съгласие, ще споделяме Вашите упълномощени лични данни с посочени от Вас трети лица.

(2) Споделяне при законоустановени обстоятелства: Може да споделим Вашите лични данни в съответствие със закони/подзаконови актове, изисквания, свързани с решаване на съдебни процеси, или съгласно законосъобразни изисквания на административни и съдебни органи.

(3) Споделяне с наши свързани лица: Данните Ви може да бъдат споделяни с наши свързани дружества. Ще споделяме данните Ви с наши свързани лица единствено за конкретни, определени и законни цели. Ще споделяме само данни, необходими за предоставяне на услуги. Например, за да избегнем повторната регистрация на HUAWEI ID, ще проверим глобалната уникалност на акаунта, който ще бъде регистриран.

(4) Споделяне с бизнес партньори: За да осигурим качеството на услугите, които Ви предоставяме, може да споделяме информация за Вашите поръчка, акаунт, устройство и местоположение с наши партньори – трети лица. Ще споделяме обаче личните Ви данни само за законни, подходящи, необходими, конкретни и недвусмислени цели. Нашите партньори включват:

a. Трети лица – търговци и разработчици: Някои от нашите продукти или услуги Ви се предоставят директно от трети лица. В този случай ние ще споделяме информация, свързана с трансакциите, с трети лица, за да изпълним изискванията за закупените от Вас продукти и услуги. Например когато купувате продукти от трети лица – разработчици в HUAWEI AppGallery, ще споделим необходимата информация с тях, за да се извърши трансакцията.

b. Доставчици на стоки или технически услуги: Можем да споделяме личните Ви данни с трети лица, които осигуряват поддръжка на наши функции и функционалности, включително трети лица, които доставят или предоставят инфраструктурни технологични услуги, услуги по логистика и дистрибуция, платежни услуги и услуги по обработване на данни. Споделяме въпросните данни с цел реализиране на функционалността на нашите продукти и услуги. Така например ще предоставим информация за поръчката Ви на доставчика на логистични услуги, за да извърши доставката или ще предоставим номера на поръчката и сумата на покупката с трето лице доставчик на платежни услуги, за да се потвърди платежното нареждане и да се извърши трансакцията.

Ще извършваме оценка на сигурността на поведението при споделяне и на получателите на лични данни и ще подпишем с тях споразумение за защита на данните или стриктно споразумение за неразкриване на информация, което ги задължава да спазват настоящата Декларация и да предприемат подходящи мерки за поверителност и сигурност при обработката на Вашите лични данни.

3. Прехвърляне

Ако е необходимо прехвърляне на лични данни поради сливане и придобиване, разделяне, разпускане или несъстоятелност, ще Ви изпратим предварителни уведомления, за да посочим имената на получателите и информация за контакт, и ще изискаме от тях да спазват настоящата Декларация при обработката на Вашите лични данни. Получателят, който се опитва да промени първоначалната цел или метод на обработване, трябва отново да получи Вашето съгласие.

4. Публично разкриване

Ще разкриваме личните Ви данни само в следните случаи:

(1) След сдобиване с Вашето съгласие;

(2) На правно или добросъвестно основание: Можем да разкриваме информацията Ви, когато това се изисква от закони, съдебни процедури, съдебно производство или обществени и правителствени органи.

Как Huawei защитава личните Ви данни

Сигурността на Вашите лични данни е важна за нас. Възприели сме стандартните за индустрията практики за защита на Вашите лични данни от неупълномощен достъп/разкриване/използване/промяна, повреда или загуба. С оглед на това ние прилагаме следните мерки:

1. Предприемаме всички основателни и изпълними мерки, за да се погрижим събраните лични данни да бъдат сведени до минимум и да са свързани с необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Ще съхраняваме личните Ви данни не по-дълго, отколкото е необходимо за целите, указани в настоящата Декларация, освен ако законът не изисква или разрешава удължаване на периода на съхранение.

2. Използваме криптографски технологии, за да обезпечим поверителността на предаването и съхранението на данни, както и прилагаме надеждни защитни механизми, за да защитим данните и сървърите с данни от атаки.

3. Използваме механизми за контрол на достъпа, за да разрешаваме само упълномощен достъп до личните Ви данни. Освен това ограничаваме броя на упълномощения персонал и осъществяваме йерархично управление на разрешенията въз основа на изискванията на услугата и нивото на съответните служители. За осъществения достъп до личните данни се водят регистри, които редовно се преглеждат от упълномощен персонал.

4. Внимателно подбираме своите бизнес партньори и доставчици на услуги и включваме изисквания за защита на личните данни в търговските договори, одитите и дейностите по оценяване.

5. Организираме обучения в областта на защитата на поверителността и сигурността, тестове и дейности за популяризиране и повишаване на информираността на служителите относно защитата на личните данни.

Ние сме поели изцяло ангажирани със защитата на личните Ви данни. Независимо от това, не съществуват перфектни мерки за сигурност и никой(я) продукт, услуга, уеб страница, трансфер на данни, компютърна система или мрежова връзка не е абсолютно защитена.

За да се справим с възможните рискове като изтичане на лични данни, повреда и загуба, ние разработихме няколко механизма и мерки за контрол, ясно определихме стандартите за класифициране на инцидентите със сигурността и уязвимостите и съответните процедури за обработване и създадохме специална страница с Препоръки относно сигурността и Уведомление относно сигурността. Също така сформирахме специален екип за сигурност за спешни случаи, който да привежда в изпълнение плановете за непредвидени случаи, намаляване на загубите, анализ, откриване и отстраняване на проблемите, както и да изпълнява действия за проследяване/противодействие заедно със свързани отдели в съответствие с разпоредби и изисквания за управление на инциденти със сигурността.

При възникване на инцидент със сигурността на лични данни ние ще Ви уведомим съгласно местните законови изисквания, като ще Ви предоставим основната информация за инцидента със сигурността и евентуалното му въздействие, мерките, които сме предприели или ще предприемем, предложенията за активната защита и минимизиране на риска, и корективните мерки. Уведомлението може да бъде под формата на имейл, текстово съобщение, насочено известие и др. При затруднения във връзка с индивидуалното уведомяване на отделните субекти на данни, ще предприемем подходящи и ефективни мерки за предоставяне на Уведомление относно сигурността. Освен това ще докладваме за хода на работата по отстраняване на инцидентите със сигурността на личните данни, както се изисква от надзорните органи.

Как можете да управлявате личните си данни

1. Права на субектите на лични данни, като достъп, коригиране и заличаване

Законодателството в някои държави и региони, в които предоставяме продукти и услуги, предвижда, че субектите на данни имат право на достъп, коригиране и изтриване на лични данни, както и на ограничаване на обработката на лични данни. В съответствие с местните закони субектите на лични данни или техните представители могат да подават до нас искания за упражняване на своите права на субекти на данни (наричани „заявки“).

(1) Начини и средства за отправяне на заявки

Заявките на субектите на данни трябва да бъдат подадени в писмен вид. Заявките са валидни дори когато заявителят не е посочил конкретно законите, на които се основават. По принцип устните заявки не са валидни, освен ако не е разрешено друго от местните закони.

Заявките на субектите на данни може да се подават чрез официалния уебсайт на Huawei Consumer BG, приложението My HUAWEI или Центъра за поверителност на HUAWEI ID. Ако субект на данни подаде заявка чрез гореща линия, имейл, онлайн услуга за клиенти, обслужващ център или други канали, ние ще инструктираме субекта на данни да подаде официална заявка чрез някой от гореспоменатите канали, за да улесним комуникацията за развитието и обратната връзка за резултата. Създадохме специалните канали, за да защитим законните интереси на субектите на данни, да осигурим функционирането на бизнеса ни и да предотвратим злоупотреба или измама с техните права.

(2) Валидност на заявките

Повечето закони изискват от субектите на данни да отговарят на конкретни изисквания, когато инициират заявки. Настоящата Декларация изисква субектите на данни:

a. Да подадат заявка чрез специалните канали за заявки (а именно официалния уебсайт на Huawei Consumer BG, приложението My HUAWEI или Центъра за поверителност на HUAWEI ID).

b. Осигуряват достатъчно информация на Huawei за проверка на идентичността си (за да се осигури, че тези, които инициират заявките, са самите субекти на данните или упълномощени от тях).

c. Осигурят конкретност и изпълнимост на заявките.

(3) Срок за обработване на заявките

Ще се постараем максимално да отговорим в срок от един месец от получаване на заявка за осъществяване на достъп до лични данни. Този срок може да бъде удължен, ако е необходимо, в зависимост от броя на заявките и тяхната сложност. В случай че срокът за обработване на заявката ще бъде удължен, ние ще уведомим субекта на данни за ситуацията и причината за забавянето. В случай на противоречие между настоящия раздел и местните закони/подзаконови актове, последните имат предимство.

(4) Резултати от заявки

След подаване на заявка може да се случи следното:

a. Заявката да бъде отхвърлена.

Заявки от субекти на данни могат да бъдат отхвърлени при следните обстоятелства, без изброяването да е изчерпателно:

(a) Местното законодателство не предоставя съответните права на субекти на данни;

(b) Самоличността на заявителя не може да бъде потвърдена;

(c) Заявката не може да бъде проверена или превишава обхвата, особено при многократно подаване на заявки;

(d) Заявената информация е свързана с компенсация, която ще дадем или получим в резултат на все още неразрешен спор и има вероятност разкриването на информацията да увреди нашите интереси;

(e) Съхраняваната информация се използва единствено за статистически и изследователски цели и публикуването на статистическите и изследователските резултати не разкрива самоличността на конкретно лице;

(f) Други ситуации, предвидени в закона.

В случай че отхвърлим заявка от субект на данни, ще предоставим на субекта мотивиран отказ.

b. Заявката да бъде приета.

Ако не настъпи нито една от ситуациите, описани в точка 1, ние ще уважим искането на субекта на данни. За да увеличите вероятността заявката да бъде приета, при подаването ѝ предоставяйте възможно най-подробна информация, като например вида на заявката, конкретното съдържание, информация за притежателя на информацията (например името на акаунта, който използвате за нашите продукти и услуги) и времевата рамка, в която е генерирана или обработена информацията (вероятността заявките да бъдат приети е по-голяма, ако са подадени в по-кратък период от време).

(5) Специални забележки

a. Само родители, законни настойници или законово упълномощени лица имат право на достъп до личните данни на други лица.

b. В повечето закони/подзаконови актове се посочват обстоятелствата, при които дадена организация може да не предостави данни на субекти на данни. Тези случаи включват ситуации, при които предоставянето на данни може да компрометира текущи антитерористични действия, когато субектът на данни е подал многократни заявки, или когато получаването и предоставянето на информацията би изразходило несъразмерно големи ресурси.

c. Обикновено не предоставяме следната информация:

(a) Информация за други лица: Заявките от субекти на данни могат да включват наред със самия субект на данни и други физически лица. Няма да предоставяме такава информация, освен ако не сме упълномощени от съответните лица.

(b) Многократни заявки: Ако субектът на данни многократно инициира едни и същи или сходни заявки, свързани с един субект на данни, а данните не са се променили от последния път, когато сме ги предоставили, в повечето случаи няма да предоставим копие от данните. Освен това не сме длъжни да предоставяме информация, която е била публично достъпна.

(c) Поверителни мнения: Не сме длъжни да предоставим исканата информация, ако тя представлява поверително мнение.

(d) Специални документи: Няма да разкриваме специална информация в отговор на заявки за осъществяване на достъп до лични данни. В общия случай специалната информация включва всякакви поверителни документи (като комуникация между адвокат и клиент) и информация за получаване или изразяване на съответно правно становище (независимо дали е свързано със самото съдебно дело или с информация от съдебната процедура).

2. Оттегляне на съгласие

Ако приложимите закони го позволяват, имате право да оттеглите съгласието си по всяко време, когато ние обработваме личните Ви данни въз основа на Вашето съгласие. Оттеглянето на съгласието обаче не засяга законосъобразността и ефективността на обработката на личните Ви данни въз основа на съгласието Ви преди оттеглянето му, нито засяга обработката на данни въз основа на друго основание, различно от Вашето съгласие.

За подробности относно това как да оттеглите съгласието си за конкретен продукт или услуга, вижте Съобщението относно поверителността на продукта.

Как Huawei обработва личните данни на непълнолетни лица

Ние отдаваме голямо значение на защитата на личните данни на непълнолетни лица. Ще предоставяме услуги и защита на непълнолетните лица в стриктно съответствие с националните закони/подзаконови актове. Родителите или други настойници също така трябва да вземат подходящи мерки, за да защитават малолетни или непълнолетни лица, включително да следят как те използват продуктите и услугите.

Ние смятаме всяко лице под 14-годишна възраст (или възрастта, определена от местните закони) за дете. На деца не се разрешава да създават свой собствен HUAWEI ID без съгласието на техните родители или други настойници. Ще ограничим стриктно поверената обработка, споделянето, прехвърлянето и публичното разкриване на лични данни на деца в съответствие със законите/подзаконовите актове. Ако настойникът има нужда да получи достъп, да коригира или да изтрие личните данни на лицето под свое настойничество по което и да било време, моля, свържете се с нас съгласно Глава 10 „Как да се свържете с нас“ Ако установим, че сме събрали лични данни на деца, без да сме получили предварителното съгласие на упълномощени родители или други настойници, ще изтрием данните във възможно най-кратък срок.

Връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети лица

За да се осигури безпроблемен потребителски опит, уебсайтовете, приложенията, продуктите и услугите на Huawei могат да съдържат връзки към уебсайтове, продукти и услуги на трети лица. Продуктите и услугите на Huawei може да използват или предоставят продукти или услуги от трети лица, като например приложения на трети лица, налични в HUAWEI AppGallery. Huawei няма контрол върху уебсайтовете, продуктите и услугите на трети лица, но Вие можете да изберете дали да имате достъп до тези връзки.

Huawei също така няма контрол върху политиката за поверителност или защита на личните данни на трети лица, тъй като третите лица не са обвързани от условията на настоящата Декларация. Преди да предоставите лични данни на трети лица, моля, прочетете и се запознайте с техните политики за поверителност или защита на данни.

Как се прехвърлят личните Ви данни през граница

Huawei е многонационална компания. В този смисъл личните данни, които събираме, могат да бъдат обработвани или до тях да бъде упражняван достъп в държави или региони, в които използвате нашите продукти или услуги, или в други държави или региони, в които се намираме ние или нашите филиали, дъщерни дружества, доставчици на услуги или бизнес партньори. Тези държави/региони може да имат различни закони за защита на данните. При такива обстоятелства Huawei предприема мерки, за да гарантира, че данните се обработват съгласно изискванията на настоящата Декларация и приложимите закони.

Личните данни, събрани и генерирани по време на нашите операции в Китайската народна република, ще се съхраняват в Китай. Ако конкретни продукти/услуги включват прехвърляне на лични данни през граница, ние ще предоставим личните данни на получаващата страна извън Китай, след като изпълним правните си задължения (например след преминаване на регулаторна оценка на сигурността).

Актуализации на настоящата Декларация

Huawei си запазва правото да актуализира настоящата Декларация по всяко време. Настоящата Декларация може да бъде актуализирана периодично. За най-новата версия, моля, посетете нашия официален уебсайт (http://consumer.huawei.com). Ако бъдат направени съществени изменения по настоящата Декларация, може да Ви уведомим по различни канали, например като публикуваме известие на нашия уебсайт или Ви изпратим директно известие.

Как да се свържете с нас

Разполагаме със специализиран отдел (или специалисти), които отговарят за защитата на личните данни. Ако имате въпроси, коментари или предложения, моля, свържете се с нас чрез онлайн обслужването на клиенти, страницата Въпроси относно поверителността или в глобалните ни офиси. За пълен списък с нашите офиси, моля, посетете страницата За връзка с Huawei.

Обикновено ще дадем първоначален отговор в рамките на три работни дни и ще отговорим на въпросите Ви в рамките на срока, определен от законите/подзаконовите актове. Ако не сте доволни от нашия отговор, особено ако смятате, че обработката на лични данни от наша страна е нарушила законните Ви права и интереси, можете да подадете жалби или сигнал до местните регулатори за защита на личните данни.

Забележка: Поради различия в местните закони и езици, местните версии на Декларацията за поверителност на Huawei Consumer Business може да се различават от тази версия. В случай на несъответствие местните версии ще имат предимство.

Авторско право © Huawei Device Co., Ltd. 2023 Всички права запазени.

Последна актуализация: 30 юли 2023 г.

Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи