Privacy Policy

Privacy Policy

Правила на HUAWEI за поверителност

Последна актуализация – Февруари 2018.

Ако имате въпроси, коментари или предложения, моля, обадете ни се с имейл на адрес consumer_privacy@huawei.com

Уважаеми потребители,

HUAWEI Device Co., Ltd. и нейните корпоративни филиали по света („HUAWEI“ или „ние/нашият/нас“) разбират колко е важна поверителността за вас и ние сме изцяло отдадени на това да я защитаваме. Моля, не изпращайте и не предоставяйте лични данни на HUAWEI, преди внимателно да прочетете, да осмислите и да се съгласите с настоящата Политика за поверителност („настоящата Политика“).

Ние създадохме настоящата Политика, за да ви помогнем да разберете:
1. Как HUAWEI използва личните ви данни
2. Как HUAWEI използва бисквитки и други подобни технологии
3. Как HUAWEI разкрива личните ви данни
4. Как да осъществявате достъп, да видоизменяте и променяте личните си данни
5. Как HUAWEI защитава личните ви данни
6. Как HUAWEI използва личните данни на деца
7. Други производители/разработчици и техните услуги
8. Как личните ви данни се прехвърлят в световен мащаб
9. Как се актуализира настоящата Политика
10. Международни потребители
11. Как да се свържете с HUAWEI

Моля, обърнете внимание, че тази настоящата Политика се отнася единствено за електронни продукти на потребителско ниво от HUAWEI, напр. среден клас телефони, смартфони, таблети, домакински устройства, карти за данни, компютърни приложения, инструменти, софтуер, уеб сайтове и услуги, които се упоменават или имат връзка с настоящата Политика.

Настоящата Политика описва как HUAWEI борави с лични и поверителни данни, и как HUAWEI се стреми да защитава вашата поверителност. И все пак една политика няма да бъде достатъчно обширна, за да обхване всички въпроси, свързани с обработването на данни. Затова HUAWEI ще предостави допълнителна информация конкретно за даден продукт или услуга в допълнение към настоящата Политика, за да ви информира за други цели за събиране на данни. Препоръчва се да прочетете както настоящата Политика, така и допълненията, за да разберете по-добре нашите правила за поверителност по отношение на конкретен продукт или услуга.

1. Как HUAWEI използва личните ви данни

Личните данни са информация, с която може да се установи самоличността на човек самостоятелно или в комбинация с друга информация, и които се събират в процеса на използване на нашите продукти или услуги, напр. име, дата на раждане, адрес, ЕГН, телефонен номер, номер на акаунт, снимка и часа и мястото, на което лицето използва гореспоменатите продукти или услуги. HUAWEI събира и използва личните ви данни единствено за целите, посочени в настоящата Политика. По-долу са посочени примери за това какви лични данни е възможно да събираме и как може да ги използваме:

1.1  Какви лични данни събира HUAWEI

Възможно е ние да събираме най-различни лични данни от вас, напр. вашето име, снимка на профила, телефонен номер, имейл адрес, възраст и данни за местонахождението. По-долу са дадени примери за типовете лични данни, които е възможно да събираме от вас.

(a)  Информация, която вие пряко предоставяте - много от нашите услуги ви позволяват да създавате акаунти или профили. Възможно е ние да ви помолим да предоставите необходимата информация за акаунта, напр. вашия имейл адрес, адрес за доставка, телефонен номер, информация за продукта, време на покупката и начин на плащане. Ако използвате услуги на HUAWEI за споделяне на съдържание с вашите приятели, възможно е ние да имаме нужда да ни предоставите информация за контакти с вашите приятели, напр. техните имена, снимки на профилите, телефонен номер и имейл адрес. Някои от нашите услуги ви дават възможност да комуникирате и споделяте информация с други хора. Тази комуникация и споделена информация ще бъде обработвана надеждно и безопасно. Ако във вашето устройство или приложение се получават грешки, можете да решите да изпратите информацията за грешки на HUAWEI.

(б)  Информация за това как използвате нашите услуги - възможно е ние да събираме данни за системата и приложенията от вашите устройства, в това число име на устройството, версия на системата и приложенията, настройки за регион и език, версии на устройствата, идентификационни номера на устройствата (IMEI, ESN, MEID и SN), информация за географското местоположение на вашето устройство (например идентификатор на района, в който се намира устройството ви), мрежовия идентификатор на вашия Интернет доставчик (PLMN), как използвате приложенията си и IP адреса, който използвате за достъп до Интернет. Възможно е ние да събираме и информация от регистрационния файл, например час и продължителност на използването от вас на нашите услуги, търсенето на термини за запитване, които въвеждате чрез услугите, и всякаква информация, която се съхранява в бисквитките, които сме задали във вашите устройства.

(в)  Информация от източници на трети страни - възможно е ние да получаваме информация за вас от обществени и търговски източници, доколкото е позволено по закон. Освен това е възможно ние да получаваме информация за вас от социални мрежови услуги на трети страни, когато решите да се свържете с тези услуги, например когато решите да влезете във вашия акаунт на нашите уеб сайтове с помощта на вашия акаунт във Facebook или Twitter.

1.2   Как HUAWEI използва личните ви данни

Възможно е ние да използваме личните ви данни за:
(a)  изпълняване на поръчките ви за покупки, доставяне на вашите продукти или услуги, активиране или проверяване на вашите продукти или услуги, извършване на промени по ваше искане и предоставяне на техническа помощ;

(б)  свързване с вас, изпращане на информация до вас за продукти и услуги, които е възможно да ви интересуват, покани до вас за промоции и маркетингови проучвания на HUAWEI при съгласие от ваша страна или предоставянето ви на информация за директен маркетинг с вашето изрично съгласие; ако не искате да получавате такава информация, можете да се откажете по всяко време;

(в)  информирането ви за наличие на актуализации за системата или приложенията и за прилагането на такива актуализации;

(г) предоставянето ви на персонализирано потребителско възприятие и за индивидуално съдържание, и активиране на вашите следпродажбени услуги;

(д)  извършване на вътрешен одит, анализ на данни и проучване с цел подобряване на нашите продукти и услуги;

(е)  анализиране на ефективността на нашите бизнес дейности и нашия пазарен дял;

(ж) подобряване на комуникациите с потребителите и осигуряване на качеството и сигурността на услугата, която ви предоставяме;

(з)  изпълняване на услуги по отстраняване на неизправности, в случай че решите да ни изпратите информация за грешки;

(и)  синхронизиране, споделяне и съхраняване на данните, които качвате или изтегляте, и данните, необходими за прилагане на качената и изтеглената информация; и

(к)  усъвършенстване на нашите програми за предотвратяване на загуби и измами.

1.3   Услуги, базиращи се на местоположението

Когато осъществявате достъп до някои услуги, базиращи се на местоположението, например, когато търсите информация, навигирате или проверявате времето на определени места е възможно HUAWEI да събира, използва и обработва информация за точното или приблизителното местоположение на вашето устройство. Това позволява на HUAWEI да ви предостави предходните услуги. Събираната информация може да включва идентификационните номера на вашето устройство (IMEI, ESN, MEID и SN), вида и модела му, и информацията за местоположение в реално време (включително получената чрез GPS, Wi-Fi и мрежовия идентификатор на вашия Интернет доставчик). HUAWEI събира информация за местоположение, за да предоставя и усъвършенства своите услуги и продукти, базиращи се на местоположение.

Възможно е да ви питаме дали желаете отделни услуги за местоположение да бъдат активирани. Можете да решите да не споделяте вашата информация за местоположение чрез изключване на услугата за местоположение на вашите устройства. За подробна информация как се деактивират услуги на базата на местоположение, моля, обърнете се към вашия оператор или Интернет доставчик.

  1.4   Събиране и използване на неидентифицираща информация

„Неидентифицираща информация“ означава информация, която не може да се използва за определяне на самоличността на конкретно лице. HUAWEI може да събира обща статистическа информация, като броя посетители на нашия уеб сайт. HUAWEI събира подобна информация, за да разбере как хората използват нашите уеб сайтове, продукти и услуги. По този начин HUAWEI може да усъвършенства и подобри услугите си, за да отговарят по-добре на нуждите на клиентите. HUAWEI може по свое усмотрение да събира, използва, обработва, прехвърля или разкрива неидентифицираща информация за други цели.

Ние се стремим да отделяме личните ви данни и неидентифициращата информация, и да използваме самостоятелно всеки вид информация. В случай че личните данни са в комбинация с неидентифицираща информация, такава информация се третира като лични данни, доколкото се за запазва комбинацията.


2. Как HUAWEI използва бисквитки и други подобни технологии

2.1  Бисквитки

За да работи нашият уеб сайт правилно, ние понякога въвеждаме малки файлове с данни във вашите компютри или мобилни устройства, познати като „бисквитки“. Бисквитката представлява прост текстов файл, съхранен на вашия компютър или мобилно устройство от сървъра на уеб сайт, и само този сървър може да извлича или чете съдържанието на съответната бисквитка. Всяка бисквитка е уникална за вашия уеб браузър или мобилно приложение. Тя съдържа известна информация, напр. идентификатор, името на сайта, цифри и знаци. Бисквитките позволяват на уеб сайтовете да запомнят информация, напр. вашите предпочитания или какво има в пазарската ви кошница.

Повечето големи уеб сайтове или Интернет доставчици го правят, за да усъвършенстват впечатленията на потребителя, като дават възможност на уеб сайтовете да ви „запомнят“, или в рамките на едно посещение (с „бисквитка за сесия“), или при повече посещения (с „постоянна бисквитка“). Бисквитките помагат на уеб сайтовете да помнят вашите настройки – език, големина на шрифта и други предпочитания за това как искате да разглеждате сайтовете на вашите компютри или мобилни устройства. По този начин не се налага да ги въвеждате при всяко ваше посещение. Ако някой уеб сайт не използва бисквитки, ще ви смята за нов посетител всеки път, когато отворите нова страница на уеб сайта. Например, когато въведете данните си за вход и преминете на друга страница, уеб сайтът няма да ви разпознае и няма да може да останете вписани в него.

HUAWEI не използва бисквитки за други цели, освен за посочените тук. Можете да контролирате или изтривате бисквитките, както желаете. За подробности вижте AboutCookies.org. Можете да изтривате всички бисквитки, които вече са на вашите компютри, и да настройвате повечето браузъри да блокират бисквитките. Ако обаче го направите, може да се налага ръчно да променяте някои настройки на предпочитанията при всяко ваше посещение на нашите уеб сайтове. За подробности за това как се променят настройките на вашия браузър, моля, посетете следните хипер връзки: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari>, и <Opera>.

2.2   Уеб указатели и пиксел тагове

В допълнение към бисквитките, уеб указателите и пиксел таговете са сходни технологии, които може да използваме. Обикновено имейлът, който HUAWEI ви изпраща, съдържа URL адрес с банери, свързан със съдържание на уеб сайта на HUAWEI. Ако щракнете върху връзката, щракането по банерите се проследява от HUAWEI, за да ни помогне да разберем вашите предпочитания по отношение на нашите продукти или услуги и да подобрим обслужването на нашите клиенти. Уеб указателят обикновено е прозрачно графично изображение, което се поставя в сайт или имейл. Пиксел таговете ни дават възможност да изпращаме имейл съобщения в специален формат, който ни помага да разберем дали имейлът е бил отворен. Ако не искате да бъдете проследявани от тези технологии, можете да се отпишете от електронната поща по всяко време.

2.3 Сигнали „Не проследявай“

Много уеб браузъри разполагат с функцията „Не проследявай“, която изпраща сигнали „Не проследявай“ на уеб сайтовете, които потребителите отварят. Понастоящем няма единомислие сред участниците в организацията, която задава Интернет стандартите, по отношение на това както трябва да правят уеб сайтовете, когато получат такива сигнали. Ние обаче уважаваме опцията „Не проследявай“, която може да се зададе във вашия браузър.

3. Как HUAWEI разкрива личните ви данни

HUAWEI не продава личните ви данни на трети страни. HUAWEI обаче може да разкрие личните ви данни в следните ситуации:

3.1   Разкриване с вашето изрично съгласие – след като получи вашето одобрение, HUAWEI може да сподели личните ви данни със страните, които посочите, и по начин, който вие изберете.

3.2   Разкриване на филиали на HUAWEI – личните ви данни ще бъдат споделени с филиалите на HUAWEI и като въпрос на политика, ние няма да разкрием повече от минимална необходима информация на нашите филиали.

3.3   Разкриване на упълномощени, сътрудничещи партньори („нашите Партньори“) – възможно е HUAWEI да се наложи да ви предоставя услуги чрез нашите Партньори. Затова е възможно HUAWEI да сподели някои от личните ви данни с нашите Партньори, за да предоставя по-добро клиентско обслужване и да подобрява вашите впечатления като цяло. Например, когато решите да закупите продукти на HUAWEI онлайн, HUAWEI ще трябва да изпрати вашите лични данни на съответните доставчици на логистични услуги, за да могат да ви доставят продуктите, или за да позволи на нашите Партньори да ви предоставят услуги. Вашите лични данни може да се обработват само за конкретни, изрични и законни цели, а количеството данни се ограничава до минимума, необходим за изпълнение на тяхното предназначение. На всички клонове на HUAWEI или на нашите Партньори не се разрешава да използват споделените лични данни за други цели.

3.4 Разкриване на личните ви данни по задължителни законни изисквания или по друга оправдана необходимост – възможно е HUAWEI да разкрие личните ви данни, когато това се изисква по закон, за съдебно производство, съдебен спор или от обществени и държавни органи. В някои правораздавателни системи вашите лични данни може също така да бъдат разкрити на страни, участващи в транзакции, при условие че HUAWEI участва в реорганизация, сливане или ликвидация поради несъстоятелност. Възможно е също така ние да разкрием вашата информация в ситуации на оправдана необходимост, в това число за въвеждане в сила на нашите условия и за защита на нашите клиенти.

4   Как да осъществявате достъп, да видоизменяте или променяте личните си данни

По силата на условията на HUAWEI можете да управлявате личните си данни по всяко време, например информацията за регистрация на вашия личен акаунт. В това отношение трябва да се уверите, че личните данни, които предоставяте, са точни. HUAWEI полага разумни усилия за поддържане на точността, пълнотата и актуалността на личните ви данни.

Вие имате право на достъп до личните си данни с някои изключения, разрешени по закон. В държавите и правораздавателните системи, в които има специфични права за поверителност и информация, ние ще се съобразим с тях. Ако желаете да упражните правото си на достъп до вашите данни, молим да ни се обадите с имейл на адрес consumer_privacy@huawei.com. Възможно е да се наложи да подадете искането си в писмен вид от съображения за сигурност.

Освен това, вие имате право да изтривате или поправяте всякаква информация за вас, която е възможно ние да съхраняваме. По ваше искане HUAWEI ще изтрие или поправи информацията съгласно вашите указания. За тази цел можете да ни се обадите с имейл на адрес consumer_privacy@huawei.com. Възможно е обаче ние да откажем да обработваме заявки, ако имаме разумно основание да смятаме, че заявките са направени недобросъвестно, ако са изключително нецелесъобразни, или за които не се изисква достъп според местните закони.

5   Как HUAWEI защитава личните ви данни

HUAWEI се отнася сериозно към сигурността на личните ви данни. Ние спазваме стандартни за бранша практики за опазване на личните ви данни от неразрешен достъп, разкриване, използване, промяна, повреждане или загуба. Ние предприемаме всички практически осъществими стъпки за защита на личните ви данни, например: ние използваме шифроване за осигуряване на поверителност; ние използваме надеждни защитни механизми за защита на данните от зловредни атаки; ние въведохме механизми за контрол на посещенията, които позволяват само на упълномощен персонал да има достъп до лични данни; ние правим необходимото служителите да разбират важността на защитата на личните данни чрез обучение за запознаване със защитата на сигурността и поверителността.

Ние предприемаме всички практически осъществими стъпки за ограничаване на личните ви данни до данни, които са достатъчни и уместни. Ние запазваме личните ви данни само за периода, необходим за изпълнение на тяхното предназначение, посочено в настоящата Политика, и не запазваме личните ви данни за по-дълго време, отколкото е необходимо, освен ако не е необходим или разрешен по закон по-дълъг период за задържане. Въпреки че полагаме максимални грижи да защитим личните ви данни, моля, имайте предвид, че няма мерки за сигурност, които да са 100% идеални или непреодолими.

6   Как HUAWEI използва личните данни на деца

Нашите продукти, уеб сайтове и услуги са предназначени основно за възрастни. На деца не се разрешава да създават свой собствен потребителски акаунт без съгласието на техните родители/настойници. Когато се събират лични данни на дете съгласно изискванията на закона или със съгласието на родителите, ние използваме или разкриваме такива лични данни само до степен, разрешена по закон, със съгласието на родителите съгласно местните закони и регламенти, или с цел защита на детето. Въпреки че определението за дете може да е различно в зависимост от приложимите закони и местните културни обичаи, ние смятаме за дете всяко лице под 13-годишна възраст.

Ако HUAWEI узнае, че е взела личните данни на дете, без преди това да е получила достоверното съгласие на родителите, тя ще предприеме действия за изтриване на информацията, колкото може по-скоро.

7   Други производители/разработчици и техните услуги

За осигуряване на полезни посещения и подобряване на впечатленията на потребителите е възможно да ви бъде предоставено съдържание или хипервръзки в Интернет от други производители/разработчици, които са външни за HUAWEI и нашите Партньори („Другите производители/разработчици“). HUAWEI няма контрол върху Другите производители/разработчици и вие можете да решите дали да осъществявате достъп до техните хипервръзки или съдържание, или да използвате техните услуги или продукти.

HUAWEI не може да контролира мерките за защита на данни и поверителност на Другите производители/разработчици и техните мерки не се регулират от настоящата Политика. Когато решите доброволно да предоставите информация на Другите производители/разработчици, моля, направете справка в техните правила за защита на поверителността.

8   Как личните ви данни се прехвърлят в световен мащаб

Продуктите и услугите на HUAWEI може да се предоставят, като се използват ресурси и сървъри, разположени в различни държави и региони по света. Следователно вашите лични данни може да се прехвърлят или да има достъп до тях през международни граници извън страната, в която използвате нашите продукти или услуги. Възможно е тези държави да нямат закони за специална защита на личните данни или да имат различни законови регламенти за защитата на данни. В такива случаи HUAWEI ще осигурява същото ниво на защита на вашите данни и адекватна защита на вашите данни съгласно изискванията на всички приложими закони и регламенти. Например, HUAWEI е възможно да разчита на вашето съгласие за прехвърляне на данните ви в световен мащаб или да прилага мерки за сигурност, напр. деперсонализиране преди прехвърляне на данни през граница.

9   Как се актуализира настоящата Политика

HUAWEI си запазва правото да актуализира или допълва настоящата Политика от време на време. HUAWEI ще ви уведомява за промените по различни канали. Когато настъпи промяна в нашата политика за поверителност, ние ще публикуваме актуализираната политика за поверителност на нашия уеб сайт (http://consumer.huawei.com). Възможно е също да ви предоставяме отделно известие (напр. електронно уведомление), което ви уведомява за каквато и да е промяна в нашата политика за поверителност.

10   Международни потребители

Моля, обърнете внимание, че личните данни на лица, които пребивават в държава – членка на Европейското икономическо пространство или Швейцария, Албания, Андора, Босна, Фарьорските острови, Гибралтар, Гренландия, Република Македония, Молдова, Монако, Черна гора, Сан Марино, Сърбия, Ватикана, Япония, Корея, САЩ и Канада се контролират както следва:

  • В обхвата на HUAWEI Mobile Services, включително HUAWEI ID, данните се контролират от Aspiegel Limited;
  • В рамките на нашите услуги и поддръжка (включително отстраняване на проблеми и ремонт на оборудване), включително приложението HiCare на мобилните телефони на HUAWEI и Honor Store и Forums във Франция, Германия, Италия, Испания и Обединеното кралство, данните се контролират от HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH;
  • В САЩ, в онлайн магазина www.hihonor.com/us, данните се контролират от HUAWEI Device USA, Inc.

11   Как да се свържете с HUAWEI

Ако имате въпроси, коментари или предложения, моля, обадете ни се с имейл на адрес consumer_privacy@huawei.com или предайте на някой от нашите офиси по света. За пълния списък на нашите офиси, моля, посетете нашия уеб сайт на:
http://www.huawei.com/en/contact-us


Важно известие – местната езикова версия на Политика за поверителност на HUAWEI може да е различна от настоящата версия зарази местните закони или езикови навици. По отношение на различията, местната езикова версия има предимство.

Последна актуализация – Февруари 2018.
Авторско право © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Всички права запазени