Въпроси относно поверителността

Въпроси относно поверителността

В този портал можете да задавате въпроси относно поверителността на Huawei, да упражнявате правата си съгласно поверителността на данните и да се свързвате с подразделения на Huawei и със служителя по защита на данните на Huawei във връзка с обработването на личните ви данни. Започнете, като изберете своята държава/регион и продукта или услугата, за който/която е вашето запитване.

Ние ще съхраняваме вашите данни в бази данни на територията на Германия.

Ние ще обработваме и запазваме данните ви до шест (6) години от последното взаимодействие.

Ако имате запитване, което не е свързано с поверителността, като например дефектен продукт, предложение за подобрение или друг въпрос или загриженост, които не са свързани с личните ви данни, свържете се с горещата линия за обслужване на Huawei, за да получите съдействие. Щракнете тук, за да намерите номера на горещата линия за всяка държава/регион.

Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи