Terms of Use

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ
Условия на ползване
Условия на ползване

Настоящите Условия на ползване важат за Потребителския уебсайт на HUAWEI (http://consumer.huawei.com/bg/). Като осъществявате достъп до този уебсайт, Вие потвърждавате, че приемате настоящите Условия. В случай че не разбирате или не сте съгласни с което и да било от настоящите Условия, Вие следва да прекратите ползването на този уебсайт.

До степента, позволена от закона, HUAWEI си запазва правото да променя настоящите Условия за ползване по всяко време без предоставяне на известие. Вие носите отговорност за редовната проверка за промени в настоящите Условия за ползване. Това, че продължавате да използвате този уебсайт след въвеждане на такива промени, ще се счита за приемане на въпросните промени от Ваша страна.

Информация за сайта и обяснение

HUAWEI използва и управлява настоящия уебсайт от централното си управление в провинция Гуандун в Китайската Народна Република. Въпреки че този уебсайт е достъпен от всяко място по света, наличието на обсъжданите, споменатите, доставяните и предоставяните чрез този уебсайт функции, продукти и услуги може да се различава според държавата или региона.

В случай че изберете да посетите този уебсайт от държави или региони извън Китай, Вие правите това по собствена воля и следва да използвате нашия уебсайт само по разрешен от местните закони начин.

Съдържание на уебсайта

Всички текстове, изображения, музика, видеоклипове, анимации, търговски марки, патенти, диаграми, визуални интерфейси, код и др. (наричани по-долу Съдържание), включително, без изброяването да е изчерпателно, идеи, дизайн, структура, изразяване и извеждане на посоченото по-горе Съдържание, са собственост, са контролирани или се използват по силата на законно/договорно основание от HUAWEI. Освен ако не е посочено друго в настоящите Условия на ползване, Вие не следва да използвате Съдържанието в настоящия уебсайт за каквато и да била търговска цел по какъвто и да било начин, без предварителното писмено съгласие на HUAWEI.

Можете да изтегляте (download) представена на настоящия уебсайт информация относно продуктите и услугите на HUAWEI при условие че:

1. Въпросната информация се използва само за лични цели, а не за търговски такива.

2. Не се правят каквито и да било промени по въпросната информация.

3. Не се правят допълнителни изявления или гаранции по отношение на въпросната информация или документи, съдържащи въпросната информация.

4. Не следва да се премахват, частично или изцяло, каквито и да било изявления и/или известия, посочващи собствеността и другите законови права и участия на HUAWEI по отношение на въпросната информация.

Стандарти на ползване

Този уебсайт и неговото Съдържание не могат да се използват по незаконен начин или за каквато и да било цел, забранена в настоящите Условия за ползване, нито могат да се използват за нарушаване на законовите права и интереси на други лица или организации.

Вие не следва да използвате каквато и да било форма на устройство, програма или алгоритъм, включително “паяци”, роботи, дълбоки връзки (deep-links) и събиране на данни (page-scrape) или каквато и да било идентична или подобна ръчна програма за достъп, получаване, копиране или наблюдаване на каквато и да било част от настоящия уебсайт или Съдържанието му. В допълнение Вие не следва да посещавате, придобивате или копирате каквито и да било материали, документи или информация на настоящия уебсайт по какъвто и да било метод, който не е предоставен от настоящия уебсайт.

Вие не следва да опитвате да осъществявате незаконен достъп, разкодиране или използване на каквито и да било незаконни методи за получаване на неупълномощен достъп до настоящия уебсайт, неговото Съдържание или услуги. Вие не следва да проследявате, осъществявате обратно търсене, разшифровате или разкодирате клиентска информация на настоящия уебсайт, включителнопрофилите на HUAWEI потребителите в този уебсайт, различни от самите Вас, без изброяването да е изчерпателно.

Вие не следва да нарушавате който и да било от механизмите за сигурност или потвърждаване, използвани или свързани с този уебсайт. Вие не следва да сондирате, сканирате или да изпитвате по друг начин възможни слабости на мрежата на този уебсайт или свързаните с него, нито да осъществявате атака срещу него под каквато и да било форма.

Вие се съгласявате да не използвате каквото и да било устройство, софтуер или програма за намеса или опит за намеса в обичайната работа на този уебсайт или в транзакциите, осъществявани на този уебсайт, нито да се намесвате или опитвате да се намесвате в използването на този уебсайт от други лица. Вие не следва да предприемате каквито и да било действия, които водят до съхраняване на неразумни или непропорционални количества данни в инфраструктурата, системата или мрежата на настоящия уебсайт или в мрежите, свързани с настоящия уебсайт.

нямате право да публикувате незаконно съдържание, което нарушава приложимите закони и/или правата на други лица (напр. реч на омразата или терористично съдържание, споделяне на изображения, изобразяващи сексуална злоупотреба с деца, незаконно споделяне на лични изображения без съгласие, онлайн преследване, продажба на несъответстващи или фалшиви продукти, продажба на продукти или предоставяне на услуги в нарушение на закона за защита на потребителите, неразрешено използване на материали, защитени с авторски права, съдържание, нарушаващо законите за нелоялна конкуренция, и др.)

Huawei може по всяко време, по свое усмотрение, да прилага ограничения като предварителен скрининг, филтриране, ограничаване, блокиране, промяна или изтриване на Вашето съдържание, което е в нарушение на горните Ви задължения, да блокира или изтрие Вашето членство и/или да отмени/блокира изцяло Вашия достъп.

Можете да докладвате за незаконно съдържание или съдържание, което нарушава настоящите Условия за ползване на уебсайта, на Huawei чрез dsacompliance@huawei.com и Huawei може да предприеме подходящи действия в отговор.

Ако премахнем или ограничим достъпа до Вашето съдържание, ще Ви уведомим за това без неоправдано забавяне и ще посочим причините за решението си, освен ако не е целесъобразно да го направим (например, ако сме възпрепятствани от закона). Ако смятате, че по погрешка сме премахнали или ограничили съдържанието ви, можете да подадете жалба срещу нашето решение чрез dsacompliance@huawei.com.

Профил, парола и сигурност

Възможно е да е необходимо да регистрирате HUAWEI профил или да влезете със своя HUAWEI профил, за да получите достъп до определени функции или услуги на настоящия уебсайт. Вие поемате пълна отговорност за защитата на поверителността на информацията за профила си, включително за своята парола. Вие поемате пълна отговорност за всички и всякакви действия, които възникват в или срещу профила Ви, в случай че не успеете да запазите сигурността и поверителността на въпросната информация.

Ако откриете нередности или необичайни характеристики на профила си, смяна на парола, или влизане, или използване на профила от неупълномощени лица (включително, без изброяването да е изчерпателно), Вие следва да известите HUAWEI незабавно. Ако неспазването на поверителността на информацията за профила Ви доведе до употребата му от други лица, което допълнително доведе до вреди за HUAWEI или други посетители на настоящия уебсайт, възможно е да носите отговорност за въпросните вреди.

Вие не следва да използвате HUAWEI профили на други лица без изричното разрешение на титуляра на профила. Ако неспазването на тази клауза от Ваша страна доведе до лични вреди или загуби за Вас или други лица, HUAWEI няма да поема отговорност за въпросните вреди/загуби.

Външни връзки

Възможно е настоящият уебсайт да съдържа връзки към независими уебсайтове на трети лица. Тези връзки се предоставят само за удобство на потребителите на настоящия уебсайт. HUAWEI не предоставя каквито и да било изрични или подразбиращи се гаранции относно съдържанието, услугите и информацията, предоставена на свързаните уебсайтове, а тези връзки не следва да се разглеждат като препоръка или упълномощаване от страна на HUAWEI по отношение на свързаните уебсайтове. Можете да посетите всеки и всички свързани уебсайтове изцяло по свое усмотрение, но HUAWEI не поема каквато и да било отговорност за резултатите от подобни взаимодействия.

Поверителност

Настоящият уебсайт е предмет на Политиката за поверителност на HUAWEI, подробностите за която могат да бъдат разгледани като изберете “Политика за поверителност” в лентата в долната част на началната страница на настоящия уебсайт.

Обърнете внимание, че мрежовата връзка и предаваните данни между Вас и настоящия уебсайт не са нито изцяло безопасни, нито поверителни, и е възможно информацията и данните, изпращани от Вас до настоящия уебсайт, да бъдат прихванати от други лица. HUAWEI не може да гарантира сигурността и поверителността на мрежовата връзка и данните, прехвърляни между Вас и настоящия уебсайт.

Запазване на права.

HUAWEI си запазва правото да осъществява следните действия по всяко време без известие:

1. Спиране или прекратяване на работата на или достъпа до която и да било част от настоящия уебсайт по всяко време независимо от причината.

2. Промяна на цялото или част от Съдържанието на настоящия уебсайт, както и приложимите политики, условия или клаузи.

3. Спиране на работата на уебсайта изцяло или частично за целите на профилактика, премахване на грешки или други промени през редовни или произволни интервали.

Правна информация

HUAWEI НЕ ГАРАНТИРА НАЛИЧНОСТТА, НЕПРЕКЪСНАТОСТТА И ДОСТЪПНОСТТА НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ МУ. НАСТОЯЩИЯТ УЕБСАЙТ И СЪДЪРЖАНИЕТО МУ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ НА БАЗА “КАКТО Е”. ВИЕ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ, НОСИТЕ ПЪЛНАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ И ВСЕКИ СВЪРЗАН С НЕГО УЕБСАЙТ. В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ СТЕ УДОВЛЕТВОРЕН/А ОТ ЧАСТ ОТ ИЛИ ОТ ЦЕЛИЯ УЕБСАЙТ, ЕДИНСТВЕНОТО ВЪЗМОЖНО ДЕЙСТВИЕ ЗА ВАС Е ДА СПРЕТЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УЕБСАЙТА ЧАСТИЧНО ИЛИ ИЗЦЯЛО.

ПУБЛИКУВАНАТА НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ВИДОВЕТЕ НАЛИЧНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ИЗБРОЯВАНЕТО ДА Е ИЗЧЕРПАТЕЛНО, ФУНКЦИИ НА ПРОДУКТИ, КОНФИГУРАЦИИ, ПАРАМЕТРИ, ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ И СЪДЪРЖАНИЕ НА УСЛУГИ, Е ВЪЗМОЖНО ДА СЕ РАЗЛИЧАВАТ СПОРЕД ДЪРЖАВАТА ИЛИ РЕГИОНА. ФУНКЦИИТЕ, КОНФИГУРАЦИИТЕ, ПАРАМЕТРИТЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ СТАНДАРТИ НА ВСЕКИ ЕДИН ПРОДУКТ МОГАТ ДА СЕ КОРИГИРАТ НА РАЗЛИЧНИ ЕТАПИ ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ НА ВЪПРОСНИЯ ПРОДУКТ И Е ВЪЗМОЖНО ДА Е НЕОБХОДИМО ИЗВЕСТНО ВРЕМЕ, ДОКАТО HUAWEI АКТУАЛИЗИРА СЪОТВЕТНАТА ИНФОРМАЦИЯ. СЛЕДОВАТЕЛНО СА ВЪЗМОЖНИ ИЗВЕСТНИ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ПРОДУКТИТЕ И УСЛУГИТЕ, КОЯТО ВИЖДАТЕ НА УЕБСАЙТА, И РЕАЛНИЯ ПРОДУКТ, КОЙТО ЗАКУПУВАТЕ. HUAWEI НЕ ГАРАНТИРА КОРЕКТНОСТТА, ЦЯЛОСТТА ИЛИ НАДЕЖДНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА НАСТОЯЩИЯ УЕБСАЙТ.

Ограничение на отговорността

Освен когато е забранено от закона, HUAWEI няма да поема отговорност за всички непреки, производни, случайни, съпътстващи или наказателни вреди, които е възможно да бъдат понесени от употребата на настоящия уебсайт, включително, без изброяването да е изчерпателно, пропуснати ползи, дори ако дружеството HUAWEI вече е информирано за потенциалните рискове.

Ако употребата на настоящия уебсайт от Ваша страна доведе до вреди или загуби под каквато и да било форма, максималната отговорност, която HUAWEI и партньорите на дружеството поемат, няма да превиши общата сума на всички абонаменти или подобни такси, свързани с използването на услугите или функциите на настоящия уебсайт от Ваша страна.

Някои правни юрисдикции не позволяват това ограничение на отговорността. Следователно ограниченията по-горе е възможно да не важат за Вас.

Обезщетения

В случай на иск, понесена загуба, отговорност, претърпяна вреда и/или разноски (включително и адвокатските възнаграждения) на трета страна, предявени срещу HUAWEI, възникнал от или във връзка с използването на настоящия уебсайт от Ваша страна, Вие се съгласявате да обезщетите HUAWEI, директорите, служителите, агентите, партньорите и други оторизирани лица.

Допълнителни средства за защита

Клаузите в Член 10 “Ограничение на отговорността” и Член 11 “Обезщетения” от настоящото Споразумение са в сила независимо, дори ако бъде установено, че въпросните членове и/или клаузи не могат да изпълнят предназначението си или да бъдат приложени по закона. До степента, позволена от съответните действащи закони, ограниченията на отговорността, посочени в Член 10 и Член 11 от настоящия документ следва да се прилагат, независимо дали вредата се дължи на (1) нарушение на тези Условия, (2) нарушение на гаранция, (3) грешки или нарушения, включително небрежност или заблуда, (4) поета отговорност, (5) или каквито и да било други причини.

Обратна връзка

Всяка обратна връзка, която предоставяте на настоящия уебсайт, се счита за неповерителна. HUAWEI си запазва правото да използва свободно тази информация без ограничения.

Нарушение на настоящите Условия на ползване

Вие се съгласявате, че HUAWEI си запазва правото да прекрати Вашия достъп до настоящия уебсайт и/или да блокира посещенията Ви до настоящия уебсайт в случай че HUAWEI счете, че сте нарушили които и да било от настоящите Условия на ползване.

Ако HUAWEI Ви отнеме достъпа до настоящия уебсайт като резултат от нарушение на настоящите Условия на ползване, HUAWEI не поема отговорност към Вас или която и да било трета страна.

Вие се съгласявате, че HUAWEI може самостоятелно да реши без предизвестие да прекрати достъпа Ви до функциите на уебсайта изцяло или частично поради следните причини, без изброяването да е изчерпателно:

(1) в отговор на искания на законоприлагащи органи или други държавни институции;

(2) в отговор на Ваше собствено искане; (Ако поискате изтриване на своя HUAWEI профил, е възможно да нямате достъп до функциите за пазаруване онлайн.)

(3) спиране или значителна промяна в настоящия уебсайт или които и да било от услугите му.

(4) непредвидими технически проблеми.

Действащи закони и юрисдикция

Установяването, прилагането и тълкуването на настоящите Условия, както и разрешаването на свързани с тях спорове, е предмет на законите на Китайската Народна Република.

За място на подписване на настоящото Споразумение ще се счита Longgang District, Shenzhen City в Китайската Народна Република. В случай на спор относно Съдържанието или изпълнението на настоящото Споразумение, страните следва да потърсят разрешението му чрез преговори в духа на добрата воля. В случай че не бъде достигнато съгласие чрез преговори, всяка страна може да подаде иск в съд с юрисдикция на мястото на подписване.

Допълнителни условия

Настоящите Условия на ползване представляват пълното Споразумение между Вас и HUAWEI по отношение на използването от Ваша страна на настоящия уебсайт и те заменят всички и всякакви предходни писмени или устни споразумения между Вас и HUAWEI по отношение на използването на настоящия уебсайт. Независимо от разпоредбите на други споразумения, подписани между Вас и HUAWEI, HUAWEI няма да приема каквито и да било насрещни предложения по отношение на настоящите Условия на ползване и с настоящото изрично отказва всички насрещни предложения.

В случай че HUAWEI не удовлетвори или изиска строгото изпълнение на настоящите Условия на ползване, това не следва да се счита за отказ от страна на HUAWEI от каквито и да било права, засягащи изпълнението на настоящите Условия на ползване или самите Условия на ползване. Никое действие, предприето между HUAWEI и Вас или трета страна не следва да се счита за промяна в която и да било от разпоредбите на настоящите Условия на ползване

Съответствие с DSA

За да се съобрази със Законодателния акт на ЕС за цифровите услуги (Регламент (ЕС) 2022/2065, DSA), Huawei определи екип за поддръжка на DSA като наша точка за контакт, за да позволи пряка и бърза комуникация с органите на държавите членки, Европейската комисия, Европейския съвет за цифрови услуги и получателите на услугата на Платформата.

Също така приветстваме всяко физическо или юридическо лице да ни уведоми за наличието в услугата ни на конкретни елементи от информация, които физическото или юридическото лице счита за незаконно съдържание.

Ако съответната дейност или информация бъде идентифицирана като незаконна или несъвместима с нашите условия, ние ще предоставим и приложим ограничения, изложение на причините и вътрешна система за справяне с несъответствията, посочена в Раздел 4 от настоящите Условия за ползване на уебсайта.

Всички искания, жалби, уведомления и други комуникации съгласно членове 11, 12, 16, 20 и 22 от DSA се изпращат до: dsacompliance@huawei.com. Тези комуникации трябва да са на английски език.

Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи