Актуализации на защитата на Huawei EMUI

Ще направим всичко възможно да интегрираме поправките на защитата в съответните модели, но периодът на интеграция може да зависи от региона и модела.
Списък с актуализации