Security

Актуализации на защитата на Huawei EMUI

За да защитим клиентите си, няма да разкриваме, дискутираме или потвърждаваме проблемите със защитата преди да ги проучим и да стартираме поправки или нови версии.
Ще направим всичко възможно да интегрираме поправките на защитата в съответните модели, но периодът на интеграция може да зависи от региона и модела.
Списък с актуализации