Huawei Share

Приложими продукти: HUAWEI Mate Xs(dual sim card 8gb+512gb),PORSCHE DESIGN HUAWEI Mate 30 RS,HUAWEI Mate 30(dual sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+128gb),HUAWEI Mate 30 Pro 5G(dual sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+128gb),HUAWEI Mate 30 Pro(dual sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+128gb),HUAWEI P40(single sim card 8gb+128gb、dual sim card 8gb+128gb),HUAWEI P40 Pro+(dual sim card 8gb+512gb),HUAWEI Mate 40 Pro(single sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+256gb),HUAWEI P40 Pro(single sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+256gb)
Приложими продукти:
zoom in pic
Huawei Share

Huawei Share представлява технология за безжично споделяне, която ви позволява бързо да прехвърляте изображения, видеоклипове, документи и други видове файлове между устройствата си. Тази технология използва Bluetooth, за да открива устройства наблизо, които поддържат Huawei Share и Wi-Fi Direct за прехвърляне на файлове без използване на мобилни данни.

Активиране или деактивиране на Huawei Share

Можете да активирате или деактивирате Huawei Share по който и да е от следните начини:
 • Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите панела за известия, след което плъзнете надолу още веднъж, за да покажете всички преки пътища и после включете или изключете Huawei Share. Можете също да докоснете и задържите върху Huawei Share, за да влезете в екрана с настройките.

 • Отидете на Настройки > Още връзки > Huawei Share, за да активирате или деактивирате Huawei Share.

Бързо споделяне на файлове между устройства с Huawei Share

Можете да използвате Huawei Share за бързо споделяне на файлове между устройства на Huawei. Получателят може да прегледа файловете преди изпращането им, а след получаването им да види цялото им съдържание. Получателят може например да прегледа получените снимки или видеоклипове в Галерия. 1. На получаващото устройство активирайте Huawei Share.

 2. На изпращащото устройство докоснете и задръжте върху файл или албум, който желаете да споделите, и докоснете . За да изпратите файловете, докоснете Huawei Share и след това иконата на получаващото устройство.

  Възможно е тези стъпки да се различават, ако споделяте файлове директно от приложение.

 3. На получаващото устройство докоснете Приемане, за да приемете прехвърлянето.

За да видите получените файлове, отворете Файлове, докоснете раздела Категории и отидете на Вътрешна памет > Huawei Share.

Можете също да прегледате получените изображения или видеоклипове от Галерия > Албуми > Huawei Share.

Споделяне на файлове между устройството ви и компютър с Huawei Share

С Huawei Share можете бързо да споделяте файлове по безжичен път между устройството си и компютър (с Windows или macOS). 1. Уверете се, че устройството ви и компютърът са свързани към една и съща Wi-Fi мрежа.

 2. На устройството си отидете в настройките за Huawei Share и активирайте Huawei Share и Споделяне с компютър.

 3. Запишете си името, което се показва до Името е показано на компютрите, както и потребителското име и паролата под Потвърждение.

 4. За компютър с Windows (настолен или лаптоп) или компютър с macOS (лаптоп) направете следното:
  • Windows: Отидете на Този компютър (Компютър) > Мрежа на компютъра.

  • macOS: Отидете на Finder > Go to > Network на компютъра.

   Понастоящем тази функция е налична само за компютри Mac с версия на macOS от 10.8 до 10.14.

 5. На компютъра щракнете двукратно върху името на устройството си и въведете потребителското име и паролата, които си записахте по-рано.

 6. Отворете споделена папка на устройството си, като например „Вътрешна памет“ или „Албум“, за да прегледате, редактирате или копирате файлове от устройството към компютъра или обратното.

  Направените промени по файловете в споделените папки на компютъра ще се синхронизират автоматично към устройството ви и обратното.

Разпечатване с едно докосване с Huawei Share

Когато сте близо до принтер, който поддържа Huawei Share, можете да използвате Huawei Share, за да намерите принтера и да разпечатате снимки или PDF файлове от устройството си на него. 1. В зависимост от типа на принтера се уверете, че са изпълнени следните условия:
  • Принтери с поддръжка за Wi-Fi: принтерът трябва да е включен и свързан към същата мрежа като устройството ви.

  • Принтери с поддръжка за WiFi Direct: принтерът трябва да е включен и да е с активиран WiFi Direct.

  • Принтери с поддръжка за Bluetooth: принтерът трябва да е включен и да е откриваем чрез Bluetooth.

 2. На устройството си прегледайте файла, който ще разпечатвате, след което отидете на Споделяне > Huawei Share.

 3. След като откриете принтера, докоснете името му от устройството си и регулирайте настройките от екрана за предварителен преглед. След това докоснете ПЕЧАТ, за да започнете разпечатването.

  Ако свързвате принтер с Bluetooth към устройството си за първи път, намерете принтера на устройството си, докоснете името му и след това натиснете и задръжте бутона за захранването на принтера в продължение на около 1 секунда, за да потвърдите свързването.

За списък с поддържаните модели принтери докоснете Помощ от екрана за споделяне на Huawei Share, изберете Принтери и след това докоснете „Кои принтери се поддържат?“.

Полезни или не?
Благодарим ви за отзивите.