Проверете статуса на Вашата заявка

Изпращане на код за потвърждение
Въведете коректен код за потвърждение Въведете сериен номер
Не са открити ремонтни заявки в последните 6 месеца При желание за получаване на информация за ремонтни заявки на повече от 6 месеца, свържете се с центъра за обслужване на клиенти на Huawei: 0800 18 818
Проверка на сервизни заявки в последните 6 месеца

    Проверете статуса на Вашата заявка

    预约单

      Проверка на сервизни заявки в последните 6 месеца