Service Day

ПОВЕЧЕ ГРИЖА ЗА ТЕБ

ВСЕКИ ПОСЛЕДЕН ЧЕТВЪРТЪК, ПЕТЪК И ПОНЕДЕЛНИК В МЕСЕЦА

50 лв. OTCTЪПKA
CEPBИЗHO OБCлyЖBAHE

БEЗИлATEH
ПPOTEKTOP ЗA ДИCПлEЙ

БEЗИлATHA
KYPИEPCKA YCлYГA
ЗA ЦЯлA БЬлГAPИЯ

BИЖПOBEЧ HA https://consumer.huawei.com/bg/support/service-day/

Обновете телефона с кампанията
„Повече грижа за теб“


50 лв. отстъпка от сервизното обслужване

Спестете пари още сега! При посещение на сервизния център за извънгаранционен ремонт по време на кампанията "Повече грижа за теб", ще получите 50 лв. отстъпка от сервизното обслужване.

Поставяне на безплатен протектор за дисплей при сервизно обслужванe

По-добра защита за вашия екран Протекторът за дисплей се поставя безплатно всеки последен четвъртък и петък в месеца.

НАЛИЧНО В ОФИЦИАЛНИЯ СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР НА УЛ. ЛЕГЕ 6, ГР. СОФИЯ

Общи условия

  • Kампанията „Повече грижа за теб“ е валиднa всеки четвъртък и петък в края на всеки месец в оторизирания сервизен център на HUAWEI в гр. София, ул. Леге 6.

  • Kампанията „Повече грижа за теб“ е приложима само за потребители, които посетят сервизния център на място.

  • Безплатната смяна на протектор за екран не се предоставя в партньорската мрежа на HUAWEI, a само в сервизния център на ул. Леге 6, гр. София.

  • Безплатната смяна на протектор за екран е наличен само за определени устройства.

  • Всеки клиент има право да участва само веднъж в месеца.

  • Kампанията „Повече грижа за теб“ не е приложима с друга текуща промоция.

  • Huawei не носи отговорност, в случай че върху провеждането на кампанията окажат въздействие причини като форсмажорни обстоятелства и др.

  • Huawei си запазва правото на окончателно обяснение на тези условия.

Помощ и Поддръжка

1. Каква е продължителността на кампанията Ден на обслужването на продукти на „Хуауей“ под наслов „Повече грижа за теб“?

Последните четвъртък, петък и понеделник на всеки месец от м. януари 2021 г. до м. декември 2021 г. Ако периодът на провеждане на кампанията съвпадне с празници и центърът за обслужване е затворен, то кампанията се удължава и продължава и следващия ден.


2. Къде мога да стана част от кампанията Ден на обслужването на продукти?

Избрани Оторизирани центрове за обслужване на „Хуауей“, обекти от типа Huawei Experience Store.


3. Какво е точното местоположение на центровете за обслужване, които участват?

За да разберете кой е официалният център за Вашата държава, посетете официалния уебсайт за Вашата държава.
https://consumer.huawei.com/bg/support/service-day/


4. Какво представлява кампанията?

За периода на провеждане на кампанията ако даден клиент влезе в избрани Оторизирани центрове за обслужване на „Хуауей“ или в обекти от типа Huawei Experience Store за консултация или ремонт, той/тя може да получи протектор и намаляване на таксата за извънгаранционни ремонтни дейности.


5. Как да стана част от кампанията за обслужване?

Всеки клиент може да влезе в избрани Оторизирани центрове за обслужване на „Хуауей“ или в обекти от типа Huawei Experience Store.


6. А може ли един клиент да донесе 2 или повече устройства за ремонт?

Няма ограничения.


7. Защо центърът за обслужване в моя район не участва в тази кампания?

Искрено съжалявам, че центърът за обслужване във Вашия район не попада в обхвата на тази кампания. Ще продължим.

За повече информация, моля, свържете се с нас чрез:

Поддръжка:

Гореща линия:
0800 18818