Устойчивост

В Huawei предприемаме сериозни стъпки за намаляване на отрицателното въздействие върху планетата, като проектиране на екологично безвредни продукти, намаляване на опаковките, печат с мастила на основата на соя, рециклиране на продукти и намаляване на производственото ни въздействие.

Richard Yu image
Ричард Ю Главен изпълнителен директор, Huawei Consumer Business Group
Прочетете пълното писмо на Главния изпълнителен директор

Устойчивост на доставчиците

Вижте пълните ни отговорни и устойчиви източници
Supplier Assessment image
Оценка на доставчиците

Изградили сме система за оценка на корпоративната социална отговорност (КСО) на доставчиците за следене на изпълнението им на КСО и даване на възможност за непрекъснати подобрения по веригата за доставки.

Научете повече
Supplier Development image
Развитие на доставчиците

Разработили сме програми за доставчиците за изграждане на възможностите им за управление на КСО.

Научете повече
Responsible Material Management image
Отговорно снабдяване с материали

Отговорни сме в снабдяването със суровини и осигуряваме подробно управление на конфликтни материали с процес на надлежна проверка.

Научете повече
Policy and Statement image
Политика и декларация

В Huawei се отнасяме към хората, които работят за нас, справедливо и с уважение. Работим, за да гарантираме, че нашите доставчици се държат социално и екологично отговорно.

Научете повече

Задайте ни въпрос

За повече теми относно нашата устойчивост, моля, свържете се с нас на

ConsumerCSD@huawei.com
Вие напускате consumer.huawei.com
След като кликнете на линка, ще посетите уебсайт на трета страна. HUAWEI не носи отговорност и няма контрол върху този уебсайт.
Назад Продължи