HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳

HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳 KV
HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳 KV HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳 KV

拼色设计,雅致适手

精选优质 PU,细腻触感直达指尖。时尚
拼色设计,让人眼前一亮。

HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳拼色
HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳拼色

时尚手带,便捷支撑

背后手带可自由调节,让你轻松携带手机,亦可作为支架使用,
看视频或视频通话时解放双手。

HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳手带

无缝贴合,折叠自如

保护壳与手机无缝贴合,不影响手机
展开与折叠。

HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳贴合
HUAWEI P50 Pocket 皮革支架保护壳镜头