Terms of Use

Parema kasutuskogemuse saamiseks kasutage palun Internet Exploreri uusimat versiooni või mõnda teist brauserit.
ÕIGUSTEAVE
Kasutustingimused
Kasutustingimused

Käesolevad kasutustingimused kehtivad HUAWEI tarbijate veebilehele (http://consumer.huawei.com/ee). Sellele veebisaidile sisenemisega te kinnitate, et nõustute järgmiste tingimustega. Kui te ei mõista või ei nõustu mõne siin toodud tingimusega, peaksite selle veebisaidi kasutamise lõpetama.

Seadusega lubatud ulatuses jätab HUAWEI endale õiguse käesolevaid kasutustingimusi igal ajal ilma ette teatamata muuta. Teie kohustuseks on nende kasutustingimuste muudatuste regulaarne kontrollimine. Teie jätkuv veebisaidi kasutamine pärast selliste muudatuste avaldamist loetakse teiepoolseks muudatuste heakskiitmiseks.

Veebisaidi teave ja selgitus

HUAWEI juhib ja haldab seda veebisaiti oma peakorterist, mis asub Hiina Rahvavabariigi Guangdongi provintsis. Kuigi sellele veebisaidile on juurdepääs kõikjalt maailmast, on sellel veebisaidil või selle kaudu pakutavate, nimetatud ja tarnitavate funktsioonide, toodete ja teenuste kättesaadavus erinevates riikides või piirkondades erinev.

Kui otsustate külastada käesolevat veebisaiti väljaspool Hiinat asuvatest riikidest või piirkondadest, siis teete seda omal soovil ja kasutate meie veebisaiti ainult vastavalt kohalikele seadustele.

Veebisaidi sisu

Kõik tekstid, pildid, muusika, videod, animatsioonid, kaubamärgid, mustrid, graafikud, visuaalsed liidesed ja kood (edaspidi „sisu“), sealhulgas, kuid mitte ainult, ülalmainitud sisu ideed, disain, struktuur, väljendus ja kuvamine, on seaduslikult HUAWEI omanduses ja kontrolli all või Huaweil on nende kasutamiseks seaduslik luba. Kui käesolevates kasutustingimustes ei ole teisiti öeldud, siis ei tohi te selle veebisaidi sisu kasutada mis tahes kommertseesmärkidel ilma HUAWEI eelneva kirjaliku nõusolekuta.

Võite sellel veebisaidil esitatud teavet seoses HUAWEI toodete ja teenustega alla laadida vaid alljärgnevatel tingimustel.

1. Nimetatud teavet kasutatakse üksnes isiklikel, mitte kaubanduslikel eesmärkidel.

2. Nimetatud teabe osas ei tehta mingeid muudatusi.

3. Nimetatud teabe või nimetatud teavet sisaldavate dokumentide osas ei tehta ega anta täiendavaid avaldusi ega garantiisid.

4. Seoses nimetatud teabega ei eemaldata osaliselt ega täielikult ühtegi avaldust ja / või teadet, mis puudutavad HUAWEI omandit ja teisi seaduslikke õigusi ning huve.

Kasutusstandardid

Käesolevat veebisaiti ja selle sisu ei tohi kasutada ebaseaduslikult ega käesolevates kasutustingimustes keelatud eesmärgil, samuti ei tohi neid kasutada teiste isikute ega organisatsioonide seaduslike õiguste ja huvide rikkumiseks.

Te ei tohi selle veebisaidi või selle sisu mis tahes osale juurdepääsuks, nende hankimiseks, kopeerimiseks või jälgimiseks kasutada ühtegi seadet, programmi ega algoritmi, sh ämblikud, robotid, süvalingid ja lehekaabitsad või mis tahes identsed või sarnased manuaalprogrammid. Lisaks ei tohi te sellel veebisaidil külastada, hankida ega kopeerida ühtegi materjali, dokumenti ega teavet ükskõik millise meetodiga, mida see veebisait ei paku.

Te ei tohi üritada ebaseaduslikku juurdepääsu, dekodeerida ega kasutada muid ebaseaduslikke meetodeid, et saada volitamata juurdepääsu sellele veebisaidile, selle sisule või selle teenustele. Te ei tohi sellel veebisaidil jälgida, teha pöördotsingut, dekrüpteerida ega dekodeerida mis tahes kliendiinfot, sealhulgas, kuid mitte ainult, HUAWEI kasutajate ID-d, v.a teie enda oma.

Te ei tohi rikkuda ühtegi turvamehhanismi ega autentimismeetodit, mida käesolev veebisait kasutab või mis on sellega seotud. Te ei tohi uurida, skannida ega muul moel katsetada selle veebisaidi või sellega seotud võrgustiku nõrku külgi ega käivitada selle vastu mingit rünnakut.

Te nõustute mitte kasutama ühtegi seadet, tarkvara ega programmi, mis häiriksid või üritaksid segada käesoleva veebisaidi või sellel veebisaidil tehtud tehingute korrapärast toimimist, või sekkuda ega üritada segada teiste selle veebisaidi kasutamist. Te ei tohi teha mingeid toiminguid, mis põhjendamatult või ebaproportsionaalselt salvestaks selle veebisaidi infrastruktuuri, süsteemi ja võrgu või selle veebisaidiga seotud süsteemide ja võrkude andmeid.

Te ei tohi postitada ebaseaduslik sisu, mis rikub kehtivaid seadusi ja/või teiste õigusi (nt vihakõne või terroristlik sisu, laste seksuaalset kuritarvitamist kujutavate piltide jagamine, privaatsete piltide reklaamita ebaseaduslik jagamine, jälitamine veebis, nõuetele mittevastavate või võltsitud toodete müük, tarbijakaitseseadust rikkuvate toodete müük või teenuste osutamine, autoriõigusega kaitstud materjali loata kasutamine, kõlvatu konkurentsi seadusi rikkuv sisu jne).

Huawei võib igal ajal vastavalt Huawei äranägemisele rakendada piiranguid, näiteks eelsõeluda, filtreerida, piirata, blokeerida, muuta või kustutada teie sisu, mis rikub teie ülaltoodud kohustusi, blokeerida või kustutada teie liikmelisuse ja/või tühistada/blokeerida teie juurdepääsu täielikult.

Saate teatada Huaweile mis tahes ebaseaduslikust või käesolevaid veebisaidi tingimusi rikkuvast sisust kirjutades meiliaadressile dsacompliance@huawei.com ja Huawei võib võtta vatavaid meetmeid.

Kui eemaldame teie sisu või piirame sellele juurdepääsu, teavitame teid sellest ilma liigse viivituseta ning põhjendame oma otsust, välja arvatud juhul, kui see pole meie jaoks asjakohane (näiteks me ei tohi seda seaduses tulenevalt teha). Kui arvate, et oleme teie sisu ekslikult eemaldanud või piiranud, saate meie otsuse peale kaebuse esitada, kirjutades meiliaadressile dsacompliance@huawei.com.

Konto, parool ja turvalisus

Selle veebisaidi teatud funktsioonide või teenuste kasutamiseks võib teil olla vajalik HUAWEI ID registreerimine või HUAWEI ID-sse sisselogimine. Te võtate endale täieliku vastutuse oma konto andmete, sh parooli konfidentsiaalsuse kaitse eest. Te võtate täieliku vastutuse mis tahes ja kõigi teie kontol või sellega tehtavate toimingute eest, kui te ei täida nimetatud teabe turvalisust ja konfidentsiaalsust.

Kui leiate oma kontoga seoses ebakorrapärasusi või kõrvalekaldeid, sealhulgas, kuid mitte ainult, muudetud parool või et kontole on sisselogitud või et seda on kasutanud volitamata isikud, siis peaksite sellest Huaweid viivitamatult teavitama. Kui teie kontoteabe konfidentsiaalsuse säilitamise ebaõnnestumine viib teiste kasutajate konto kasutamiseni, mis omakorda kahjustab Huaweid või selle veebisaidi teisi külastajaid, siis võidakse teid seoses nimetatud kahjudega vastutusele võtta.

Te ei tohi kunagi kasutada teiste inimeste HUAWEI ID-sid ilma kontoomaniku selgesõnalise loata. Kui käesoleva punkti eiramine viib isiklike kahjudeni või enda ja teiste kahjustamiseni, siis HUAWEI nimetatud kahjude eest ei vastuta.

Välised lingid

See veebisait võib sisaldada linke sõltumatute kolmandate osapoolte veebisaitidele. Sellised lingid on toodud ainult selle veebisaidi külastajate mugavuse huvides. HUAWEI ei anna otsest ega kaudset garantiid seoses lingitud veebisaitide pakutava sisu, teenuste ega teabega, samuti ei tohiks neid lingitud veebisaite seostada HUAWEI soovituste ega volitustega. Võite külastada kõiki lingitud veebisaite omal äranägemisel täies ulatuses, kuid HUAWEI ei võta mingit vastutust selliste interaktsioonide tulemuste eest.

Privaatsus

Sellel veebisaidil kehtib HUAWEI privaatsusavaldus, mille üksikasju saab vaadata, kui valite selle veebisaidi allservas oleval ribal „Privaatsusavaldus“.

Tuleb arvestada sellega, et võrguühendus ja teie ning selle veebisaidi vahel edastatud andmed ei ole täiesti ohutud ega konfidentsiaalsed, samuti on võimalik, et keegi teine võib teie poolt saidile saadetavad andmed kinni püüda. HUAWEI ei suuda tagada võrguühenduse ja teie ning selle veebisaidi vahel edastatud andmete turvalisust ega konfidentsiaalsust.

Õiguste reserveerimine

HUAWEI jätab endale õiguse igal ajal ette teatamata teha alljärgnevaid toiminguid.

1. Peatada või lõpetada selle veebisaidi täieliku või osalise kasutamise või sellele juurdepääsu igal ajal, olenemata põhjustest.

2. Parandada või muuta täielikult või osaliselt kogu selle veebisaidi sisu, samuti kõiki kohaldatavaid eeskirju, tingimusi või klausleid.

3. Peatada täielikult või osaliselt veebisaidi kasutamine seoses hoolduse, vigade parandamise või muude selliste muudatuste tegemisega regulaarsete või mitteregulaarsete ajavahemike järel.

Vastutuse välistamine

HUAWEI EI GARANTEERI SELLE VEEBISAIDI, SELLE SISU VÕI TEENUSTE KÄTTESAADAVUST, JÄRJEPIDEVUST EGA LIGIPÄÄSETAVUST. KÄESOLEV VEEBISAIT JA SELLE SISU ON KASUTAMISEKS „NAGU ON“. TEIE KUI KASUTAJA VASTUTATE KÕIKIDE KÄESOLEVA VEEBISAIDI JA SELLEGA LINGITUD SAITIDE KASUTAMISKOHUSTUSTE EEST. KUI TE EI OLE SELLE VEEBISAIDIGA OSALISELT VÕI TÄIELIKULT RAHUL, SIIS SEOSES SELLEGA JÄÄB TEILE AINSA VÕIMALUSENA KÄESOLEVA VEEBILEHE OSALISE VÕI TÄIELIKU KASUTAMISE LÕPETAMINE, SEST VEEBISAIDI KASUTUSPIIRANGUD MOODUSTAVAD OSA TEIE LEPINGUST HUAWEI-GA.

KÄESOLEVAL VEEBISAIDIL AVALDATUD TOODETE JA TEENUSTE LIIKIDE TEAVE, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, TOOTE FUNKTSIOONID, KONFIGURATSIOONID, PARAMEETRID, TEHNILISED STANDARDID JA TEENUSE SISU, VÕIB RIIGITI JA PIIRKONNITI ERINEDA. KÕIKIDE TOODETE FUNKTSIOONE, KONFIGURATSIOONE, PARAMEETREID JA TEHNILISI STANDARDEID VÕIDAKSE SELLE TOOTE ELUTSÜKLI ERINEVATES ETAPPIDES KOHANDADA JA HUAWEIL VÕIB VASTAVATE ANDMETE AJAKOHASTAMINE AEGA VÕTTA. SEETÕTTU VÕIB ESINEDA ERINEVUSI KÄESOLEVAL VEEBILEHEL NÄIDATAVA TOOTE- JA TEENUSETEABE NING TEGELIKU TOOTE VAHEL, MILLE TE OSTATE, VÕI TOODETE VAHEL, MIDA TEIE TURUL MÜÜAKSE. HUAWEI EI GARANTEERI SELLE VEEBISAIDI SISU ÕIGSUST, TÄIELIKKUST EGA USALDATAVUST.

Piiratud vastutus

Välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud, HUAWEI ei vastuta ühegi kaudse, tuletatud, juhusliku, kaasneva või karistusliku kahju eest, mis võivad tekkida selle veebisaidi kasutamisel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kasumi kaotus, isegi kui HUAWEI on potentsiaalsetest riskidest eelnevalt teadlik.

Kui teie veebisaidi kasutamine põhjustab mingisugust kahju või kadu, siis täielik ja maksimaalne vastutus, mille HUAWEI ja tema partnerid endale võtavad, ei ületa teie veebisaidi teenuste või funktsioonide kasutamisega seotud liitumislõivude või sarnased tasude kogusummat.

Mõned juriidilised jurisdiktsioonid ei luba vastutuse piiramist. Seetõttu ei pruugi ülalnimetatud piirangud teie suhtes kehtida.

Hüvitis

Kui teie veebisaidi kasutamisest või sellega seotult tuleneb kolmanda osapoole taotlus, kaotus, vastutus, pakkumine või kulu (sh advokaaditasud) HUAWEI vastu, siis nõustute selle Huaweile, selle juhtidele, töötajatele, agentidele, partneritele ja muudele litsentseeritud isikutele kompenseerima.

Sõltumatud õiguskaitsevahendid

Käesoleva lepingu artikli 10 „Piiratud vastutus“ ja artikli 11 „Hüvitis“ sätted jõustuvad iseseisvalt, isegi kui on kindlaks tehtud, et nimetatud artikleid ja / või klausleid ei saa ettenähtud otstarbel täita või seadusega jõustada. Seotud kehtivate seadustega lubatud ulatuses tuleb artiklites 10 ja 11 sätestatud vastutuse piiranguid kohaldada sõltumata sellest, kas kahju on tingitud (1) lepingu rikkumisest, (2) garantii rikkumisest, (3) vigadest või rikkumistest, sh hooletus või eksitamine, (4) rangest vastutusest (5) või muudest põhjustest.

Tagasiside

Igasugune veebisaidil esitatud tagasiside loetakse mittekonfidentsiaalseks. HUAWEI jätab endale õiguse seda teavet kasutada vabalt ja ilma piiranguteta.

Käesolevate kasutustingimuste rikkumine

Te nõustute sellega, et HUAWEI jätab endale õiguse lõpetada teie juurdepääs sellele veebisaidile ja / või blokeerida teid seda veebisaiti külastama juhul, kui HUAWEI leiab, et olete rikkunud mõnda käesolevatest kasutustingimustest.

Kui HUAWEI tühistab teie juurdepääsu sellele veebisaidile, kuna olete rikkunud neid kasutustingimusi, siis ei vastuta HUAWEI ei teie ega ühegi kolmanda osapoole ees.

Te nõustute sellega, et HUAWEI võib ilma eelneva teavitamiseta otsustada lõpetada teie ligipääsu selle veebisaidi funktsioonidele täielikult või osaliselt, sealhulgas, kuid mitte ainult, alljärgnevatel põhjustel.

(1) Vastuseks õiguskaitseorganite või muude valitsusasutuste taotlustele.

(2) Vastuseks teie enda soovile. (Kui taotlete oma HUAWEI ID kustutamist, ei pruugi teil olla juurdepääsu veebipõhistele ostuteenustele.)

(3) Selle veebisaidi või selle teenuste peatamine või olulised muudatused.

(4) Ettenägematud tehnilised probleemid.

Kohaldatavad seadused ja jurisdiktsioon

Käesoleva lepingu kehtestamise, jõustamise ja tõlgendamise ning sellega seotud vaidluste lahendamise suhtes kohaldatakse Hiina Rahvavabariigi seadusi.

Käesoleva lepingu allkirjastamise kohaks peetakse Hiina Rahvavabariigi Shenzheni linna Longgangi piirkonda. Kui käesoleva lepingu sisu või täitmise osas tekib vaidlus, peaks mõlemad osapooled leidma sellele lahenduse sõbralike läbirääkimiste teel. Kui läbirääkimiste tulemusena lahendust ei saavutata, võib kumbki osapool pöörduda allakirjutamise koha alluvuses oleva kohtu poole.

Vastavus digiteenuse määrusele

Huawei on EL-i digiteenuse määruse (määrus (EL) 2022/2065) järgimiseks määranud meie kontaktpunktiks digiteenuse määruse tugimeeskonna, et võimaldada otsest ning kiiret suhtlust liikmesriikide ametiasutuste, Euroopa Komisjoni, Euroopa digiteenuste nõukoja ja platvormiteenuse saajatega.

Samuti soovime, et kõiki üksikisikud või juriidilised isikud teavitaksid meid konkreetse teabe olemasolust meie teenuses, mida üksikisik või juriidiline isik peab ebaseaduslikuks sisuks.

Kui asjakohane tegevus või teave osutub ebaseaduslikuks või meie tingimustega vastuolus olevaks, pakume ja rakendame piiranguid, põhjendusi ja sisemist kaebuste käsitlemise süsteemi, mis on määratletud käesoleva veebisaidi tingimuste 4. jaotises.

Kõik taotlused, kaebused, teated ja muud digiteenuse määruse artiklite 11, 12, 16, 20 ja 22 kohased teated saadetakse meiliaadressile dsacompliance@huawei.com. Selline suhtlus peaks toimuma inglise keeles.

Mitmesugune

Need kasutustingimused moodustavad täieliku lepingu teie ja HUAWEI vahel selle veebisaidi kasutamise kohta ning asendavad kõik eelnevad teie ja HUAWEI vahelised kirjalikud või suulised kokkulepped selle veebisaidi kasutamise kohta. Olenemata teie ja HUAWEI vahel sõlmitud muude lepingute eritingimustest, ei võta HUAWEI vastu käesolevate kasutustingimustega seotud vastupakkumisi ja keeldub selgesõnaliselt kõigist vastupakkumistest.

Kui HUAWEI ei suuda nende kasutustingimuste rangest täitmisest kinni pidada või seda nõuda, siis ei tohiks seda pidada HUAWEI loobumiseks kõigist käesolevate kasutustingimuste täitmisega seotud õigustest või nendest kasutustingimustest. HUAWEI ja teie või kolmanda osapoole vahel pole toiminguid, mis peaks muutma mis tahes käesolevate kasutustingimuste tingimusi.

Lahkute lehelt consumer.huawei.com
Pärast lingil klõpsamist sisenete kolmanda osapoole veebisaidile. Huawei ei vastuta ega oma kontrolli selle kolmanda osapoole veebisaidi üle.
Tagasi Jätka