Cookies

KÜPSISED (COOKIES)

KÜPSISED, VEEBIMAJAKAD JA TEISED TEHNOLOOGIAD

HUAWEI registreerib kõik Teie külastused oma veebisaitidel, et koguda kasutuse ja efektiivsuse statistikat, isikupärastada Teie kasutuskogemust ja kohandada kahepoolset suhtlust. Selleks kasutame eri tehnoloogiaid, sh sellist, mida üldiselt tuntakse nimega „küpsised“. Küpsis on andmehulk, mille veebisait võib saata Teie brauserisse ja mida saab talletada Teie arvutis seda tuvastava märgisena. Ehkki küpsised on enamasti kasutusel veebisaidi kasutusstatistika (külastajate arv ja külastuse kestus) ning efektiivsuse (enim huvi pakkuvate teemade) kogumiseks ning kasutus- ja navigeerimishõlpsuse võimaldamiseks ega ole seostatavad mis tahes isikuandmetega, kasutatakse neid aeg-ajalt ka seostuvate veebilehtede profiiliteabe või kasutajaeelistuste alusel teadaolevate külastajate kasutuskogemuse personaliseerimiseks. Pikema aja vältel annab see teave väärtusliku sisendi kasutajakogemuse parandamiseks.

Küpsiseid jaotatakse „seansiküpsisteks“ (ingl session cookie) ja „püsivküpsisteks“ (ingl persistent cookie). Seansiküpsised abistavad Teid veebisaidil efektiivsemalt navigeerida, jälgides Teie liikumist eri lehtede vahel ja vältides Teilt juba varem sama külastuse käigus sisestatud andmete üleküsimist. Seansiküpsised talletatakse arvuti ajutises mäluruumis, mis tühjendatakse, kui brauser sulgeda. Püsivküpsised aga talletavad kasutajaeelistused praeguse külastuse ja tulevaste külastuste tarvis. Need küpsised kirjutatakse Teie seadme kõvakettale ja jäävad kehtima ka pärast brauseri taaskäivitamist. Püsivküpsiseid kasutame näiteks Teie keele- ja riigivalikute talletamiseks.

Ehkki HUAWEI veebisaitidel ei tuvastata veel veebibrauserite automatiseeritud signaale jälgimismehhanismide kohta, nt „ära jälgi“-korraldusi, saate üldiselt sellegipoolest väljendada oma privaatsuseelistusi enamiku küpsiste ja sarnaste tehnoloogiate kasutamise kohta oma brauseris. Näiteks saate oma brauseri seadistada Teid teavitama enne küpsise vastuvõtmist, misjärel saate otsustada, kas nõustuda küpsise laadimisega või mitte. Saate ka brauseris küpsiste kasutamise üldse välja lülitada.

Teatud veebibrauserites on võimalus lubada funktsioon „ära jälgi“, mis saadab külastatavale veebisaidile signaali selle kohta, et Te ei soovi, et Teie külastustoiminguid jälgitaks. See erineb küpsiste blokeerimise või kustutamise toimingust, kuna brauserid võivad aktiivse „ära jälgi“-funktsiooni puhul siiski küpsiste kasutamist lubada. Praegu puudub ühtne tööstusstandard selle kohta, kuidas ettevõtted peaksid vastama „ära jälgi“-signaalidele; selline standard võidakse siiski edaspidi välja arendada. Meie veebisaidid ei vasta praegu „ära jälgi“-signaalidele. Kui me seda edaspidi tegema hakkame, kirjeldame selle funktsiooni toimimist vastavas privaatsusavalduses. Lisateavet funktsiooni „ära jälgi“ kohta saab veebisaidilt www.allaboutdnt.org.

TEABE AVALDAMINE KOLMANDATELE OSAPOOLTELE

HUAWEI veebisait sisaldab hulka linke kolmandate osapoolte veebisaitidele või veebiaadressidele. HUAWEI ei avalikusta Teie isikuandmeid sellistele kolmandatele osapooltele ega vastuta kolmandate osapoolte privaatsuspoliitika eest.

HUAWEI võib Teie isikuandmeid edastada oma äripartneritele, et Teie esitatud toote- või teenusesoove paremini täita. Kindlasti ei edasta HUAWEI Teie isikuandmeid oma äripartneritele ilma Teie nõusolekuta. Kui Te ei soovi saada reklaamimaterjale üheltki HUAWEI äripartnerilt, siis soovitame Teil oma kontaktandmeid Interneti kaudu mitte sisestada. Võite ka otse nende poole pöördudes nõuda, et Teie kontaktandmed andmebaasist kustutataks.

ANDMETE TURVAMINE

HUAWEI rakendab äriliselt mõistlikus ulatuses meetmeid, et takistada kõigi registreeritud või muude vahendite abil meie veebisaidi külastuse käigus Teilt kogutud isikuandmete volitamata ja nõuetele mittevastavat kasutamist.