Privacy Policy

Parema kasutuskogemuse saamiseks kasutage palun Internet Exploreri uusimat versiooni või mõnda teist brauserit.
ÕIGUSTEAVE
Huawei ärikasutaja privaatsusavaldus

Huawei ärikasutaja privaatsusavaldust värskendati:
27. märts 2020.

Huawei Device Co., Ltd. ja selle globaalsed sidusettevõtted (kollektiivselt „Huawei“ ja „meie“) austavad teie privaatsust. Seetõttu oleme välja töötanud privaatsusavalduse (edaspidi „käesolev avaldus“), mis käsitleb teie isikuandmete kogumist, kasutamist, avalikustamist, kaitsmist, talletamist ja edastamist. Palun võtke aega meie privaatsusavalduse lugemiseks ja mõistmiseks ning andke meile teada, kui teil on küsimusi.

Isikuandmete all mõeldakse mis tahes elektroonilist või muud teavet, mida üksi või koos muu teabega saab kasutada füüsilise isiku tuvastamiseks või mis võib muuta ta tuvastatavaks. Käesolevas avalduses selgitatakse, kuidas Huawei teie isikuandmeid töötleb, kuid see ei hõlma kõiki töötlemisstsenaariume, kuna teid teavitatakse konkreetsest töötlemistegevusest. Seetõttu on soovitatav enne konkreetse toote või teenuse kasutamist lugeda Huawei poolt selle toote või teenuse kohta avaldatud privaatsusteatist või täiendavat teavet, et mõista, kuidas teie isikuandmeid töödeldakse.

Käesolev avaldus kehtib ainult Huawei isiklike ja kodutoodete kohta, sealhulgas nuputelefonid, nutitelefonid, sülearvutid, tahvelarvutid, kantavad seadmed, mobiilse lairiba seadmed, nutikad kodumasinad, tarvikud, arvutirakendused, mobiilsed teenused, tarkvara, tööriistakomplektid, veebisaidid ja teenused, mis kuvavad või mainivad seda avaldust.

I. Kuidas Huawei kogub ja kasutab teie isikuandmeid

A. Huawei kogutud isikuandmed

Enne Huawei toodete või teenuste kasutamist peate võib-olla esitama isikuandmeid. Te ei pea oma isikuandmeid Huaweile edastama, kuid mõningatel juhtudel põhjustab teatavate isikuandmete mitte-edastamine suutmatuse pakkuda teile mõnesid seotud tooteid või teenuseid.

Huawei kogub ja kasutab teie isikuandmeid käesolevas avalduses esitatud eesmärkidel. Siin on mõned näited isikuandmetest, mida me võime koguda:

1. Teie edastatud isikuandmed Huaweile

Te peate registreerima Huawei ID teatud funktsioonide või teenuste kasutamiseks. Kui registreerite Huawei ID või logite sisse Huawei ID-ga internetis ostlemiseks, tarkvara allalaadimiseks või teenuste ostmiseks, palume teil esitada asjakohaseid isikuandmeid, näiteks teie nimi, e-posti aadress, mobiilinumber, tellimusteave, saatmisaadress ja makseviis.

Huawei võib pakkuda teile pilvesalvestusruumi teenuseid, kus saate oma faile, pilte ja andmeid sünkroonida ja varundada.

Mõned Huawei tooted võimaldavad teil suhelda ja jagada teavet teistega. Kui kasutate Huawei toodet, et jagada asju oma pere ja sõpradega, peate võib-olla looma Huawei ID, mis sisaldab teatud teavet, mis avalikustatakse, sealhulgas hüüdnimi ja avatar. Huawei võib koguda nende inimeste kohta teavet, nagu nende nimed, e-posti aadressid ja telefoninumbrid. Huawei võtab kasutusele asjakohased ja vajalikud meetmed teie edastatud teabe turvalisuse tagamiseks. Peate tagama, et inimesed, kelle teabe te edastate, on andnud teile nõusoleku enda teabe edastamiseks Huaweile.

Et vastata mõne jurisdiktsiooni nõuetele kontode tegeliku nimega autentimise, elektroonilise mängu sõltuvuse vältimise või interneti-makse kohta, võib Huawei paluda teil esitada valitsuse välja antud isikutõend või asjakohane kaarditeave, mis suudab teid tuvastada.

2. Teave, mida Huawei kogub, kui kasutate teenuseid

Huawei kogub teie seadme kohta andmeid ja selle kohta, kuidas teie ja teie seade Huawei toodete ja teenuste abil teavet vahetate. Selline teave sisaldab alljärgnevat:

(1) Seadme ja rakenduse andmed, näiteks seadme nimi, seadme tunnuskood (IMEI, ESN, MEID ja SN), seadme aktiveerimise aeg, riistvara mudel, operatsioonisüsteemi versioon, rakenduse versioon, tarkvara identifikaator ning seadme ja rakenduse seaded (näiteks piirkond, keel, ajavöönd ja kirja suurus).

(2) Mobiilsidevõrgu teave, nt üldkasutatava maapealse mobiilsidevõrgu (PLMN) teenusepakkuja ID ja internetiprotokolli (IP) aadress.

(3) Logiteave. Kui kasutate Huawei teenuseid või vaatate Huawei pakutavat sisu, kogub ja salvestab Huawei automaatselt mõnda teavet, näiteks juurdepääsu aeg, juurdepääsu loend, IP-aadress ja vahejuhtumite teave (nt vead, kokkujooksud, taaskäivitused ja värskendused).

(4) Asukohateave. Huawei kogub, kasutab ja töötleb teie seadme ligikaudse või täpse asukoha andmeid, kui sisenete mõnda asukohapõhisesse teenusesse (näiteks kui otsite, kasutate navigatsioonitarkvara või vaatate konkreetse asukoha ilma). Asukohateavet saab hankida GPSi, Wi-Fii ja teenusepakkuja võrgu ID põhjal. Palume teil valida rakendused, millele soovite asukohateenuseid võimaldada. Seadme seadete menüüs saate keelata konkreetsete teenuste asukohateabe jagamise loa, et keelduda oma asukohateabe jagamisest.

(5) Teie poolt Huawei serverites salvestatud teave. Näiteks pilve üleslaaditav teave salvestatakse Huawei serverites, et hõlbustada nendele kiiret juurdepääsu ja seadmete vahel jagamist. Me ei vaata teie Huawei serverites olevat teavet.

3. Teave muu tootja allikatest

Kui seadusega lubatud, kogub Huawei teie kohta teavet avalikest ja kaubanduslikest allikatest. Huawei võib saada ka teatud teavet muu tootja sotsiaalsete võrguteenuste kaudu, näiteks aja, mil kasutate Huawei veebisaidile sisselogimiseks sotsiaalvõrgustiku kontot.

4. Mitte-tuvastatavate andmete kogumine ja kasutamine

Mitte-tuvastatavad andmed viitavad andmetele, mida ei saa kasutada üksikisiku tuvastamiseks. Mitte-tuvastatavate andmete näited hõlmavad statistikat veebisaitide külastuste, rakenduste allalaadimiste ja toote müügimahu kohta. Huawei kogub statistilisi andmeid, et mõista, kuidas kasutajad meie tooteid ja teenuseid kasutavad. Tänu sellele suudame oma teenuseid täiustada, et teie nõuetele paremini vastata.

Me hoiame teie isikuandmeid ja mitte-tuvastatavaid andmeid eraldi ja kasutame neid teineteisest sõltumatult. Võivad tekkida olukorrad, kus Huawei kogub, kasutab, avalikustab ja edastab mitte-tuvastatavaid andmeid muudel eesmärkidel meie enda äranägemisel.

B. Kuidas Huawei teie isikuandmeid kasutab

Huawei võib teie isikuandmeid kasutada alljärgnevatel eesmärkidel:

(1) Registreerida ja aktiveerida Huawei isiklikke ja kodutooteid, mille olete ostnud.

(2) Registreerida Huawei ID, et saaksite nautida laiemat funktsioonide ja mobiilteenuste valikut.

(3) Kätte toimetada, aktiveerida või kontrollida nõutud tooteid või teenuseid või teha muudatusi ning osutada tehnilist tugiteenust ja müügijärgseid teenuseid eelnimetatud toodetele ja teenustele teie nõudluste põhjal.

(4) Saata teile OS-i või rakenduse värskendusi ja paigaldusteateid.

(5) Pakkuda isikustatud kasutajakogemust ja sisu.

(6) Saata teile teavet huvipakkuvate toodete ja teenuste kohta, kutsuda teid Huawei reklaamiüritustele ja turuanalüüsidele või saata teile turundusteavet. Kui te ei soovi sellist teavet saada, võite sellest igal ajal loobuda.

(7) Teostada siseauditit, andmete analüüsi ja uuringuid; analüüsida äritegevuse tõhusust ja mõõta turuosa; täiustada Huawei tooteid ja teenuseid.

(8) Sünkroniseerida, jagada ja salvestada üles- või allalaaditud andmeid ning üles- ja allalaadimise toiminguteks vajalikke andmeid.

(9) Täiustada meie kahjude ennetamist ja pettustevastaseid programme.

(10) Menetleda vastavalt seadustele ja määrustele, nt maksu, volituste taotlused.

(11) Muud eesmärgid konkreetsetes teenustes või teie nõusolekul.

II. Kuidas Huawei kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid

Küpsis on veebiserveris salvestatud tekstifail arvutis või mobiilseadmes ning küpsise sisu saab alla laadida ja lugeda ainult server, mis selle küpsis lõi. Küpsised on ainuomased teie kasutatavale brauserile või mobiilirakendusele. Küpsise tekst koosneb sageli identifikaatoritest, saidinimedest ning mõnest numbrist ja sümbolitest. Lisateabe saamiseks lugege küpsiste eeskirju meie ametlikul veebisaidil.

III. Kuidas Huawei jagab teie isikuandmeid

Me ei jaga isikuandmeid teiste ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega, kui ei ilmne mõnda allolevatest juhtudest:

(1) Jagamine teie nõusolekul: Pärast teiepoolse kinnituse saamist jagab Huawei teie lubatud teavet teatud muudele tootjatele või muude tootjate grupile.

(2) Jagamine vastavalt seadustele ja määrustele: Huawei võib jagada teie teavet seadustest ja määrustest tulenevalt, et lahendada kohtuvaidlusi või haldus- või kohtuorganite seadusekohasel nõudel.

(3) Jagamine Huawei sidusettevõtetega: Teie teavet võidakse jagada Huawei sidusettevõtetega ainult selgesõnalise loa korral ja seaduslikel eesmärkidel ning jagatakse ainult teenusteks vajalikku teavet. Näiteks kinnitame enne kontode registreerimist nende ainulaadsust üle maailma.

(4) Jagamine äripartneritega: Teatud tooteid ja/või teenuseid osutavad teile meie partnerid otse. Lisaks võib Huawei jagada teie teavet nendega, et pakkuda teile soovitud tooteid ja/või teenuseid (nt muu tootja müüja müüdavad tooted Huawei e-kaubandusplatvormi kaudu, teiste ettevõtete pakutav videosisu Huawei rakenduste kaudu), ennustada teie huve ning pakkuda teile reklaame, kampaaniamaterjale ja muid materjale.

(5) Jagamine teenuseosutajatele: Lisaks võib Huawei avaldada teie teavet meile või meie loal teenuseid osutavatele ettevõtetele. Sellisteks teenuseosutajateks võivad olla ettevõtted, mis pakuvad Huawei loal infoliiniteenuseid, meilide saatmist või tehnilist abi. Teenuseosutajad võivad kasutada teie teavet ainult eesmärgiga pakkuda teile Huawei loal teenuseid.

(6) Huawei jagab teie teavet siis, kui selleks on mõistlik alus, näiteks selleks, et alluda kehtivale seadusele, määrusele, kohtumenetlusele või täidesaatvale valitsusele.

3. ja 6. juhul tagab Huawei selliste jagamiste seaduslikkuse ja sõlmib ettevõtete, organisatsioonide ja üksikisikutega, kellega isikuandmeid jagatakse, vaikimiskokkulepped (NDAde) ja/või andmetöötlusklauslid ning nõuab neilt isikuandmete töötlemisel käesoleva avalduse järgimist ning vastava konfidentsiaalsuse ja turvameetmete rakendamist.

IV. Kuidas Huawei kaitseb teie isikuandmeid

Huawei pöörab erilist tähelepanu teie isikuandmete turvalisusele ja on tarvitusele võtnud tööstusharu standarditele vastava tava teie isikuandmete kaitsmiseks ja volitamata juurdepääsu, avaldamise, kasutamise, muutmise, kahjustamise või kaotsimineku vältimiseks. Seetõttu võtab Huawei kasutusele alljärgnevad meetmed:

(1) Rakendame mõistlikke ja sobivaid meetmeid, et tagada isikuandmete võimalikult minimaalne kogumine ja et neid kogutaks ainult töötlemise eesmärkideks vajaminevas ulatuses. Me säilitame teie isikuandmeid ainult käesolevas avalduses ja konkreetse toote või teenuse privaatsusteatistes kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku perioodi jooksul, kui kehtiv seadusandlus ei nõua või ei luba pikemat säilitusaega.

(2) Andmete edastamise konfidentsiaalsuse tagamiseks kasutame eri tehnoloogiaid, näiteks krüptograafilisi tehnoloogiaid. Rakendame usaldusväärseid kaitsemeetodeid, et kaitsta andmeid ja andmeid talletavaid servereid rünnete eest.

(3) Kasutame juurdepääsu kontrollimehhanisme, mis tagavad, et juurdepääs isikuandmetele on üksnes volitatud personalil. Lisaks kontrollime erinevaid volitatud isikuid ja rakendame nende peal hierarhilist loa haldust vastavalt teenuse nõuetele ja personali pädevusele.

(4) Valime hoolega äripartnereid ja teenuseosutajaid ning inkorporeerime isikuandmete kaitse nõudeid ärilepingutesse, auditisse ja hinnangutesse rangelt.

(5) Me korraldame koolitusi, teste ja avalikke üritusi turvalisuse ja eraelu puutumatuse teemadel, et suurendada töötajate teadlikkust isikuandmete kaitse osas.

Huawei kohustus on teie isikuandmeid kaitsta. Sellegipoolest pole ükski turvameede täiuslik ja ükski toode, teenus, veebisait, andmete edastamine, andmetöötlussüsteem ega võrguühendus pole täiesti turvaline.

Võimalike ohtudega, nagu isikuandmete lekete, kahjustuste ja kadudega hakkama saamiseks on Huawei loonud mitu mehhanismi ja kontrollimeedet, sõnaselgelt määratlenud turvaintsidentide ja haavatavuste ning vastavate töötlemisprotseduuride hindamisstandardi ja koostanud spetsiaalse turvanõustamise ning turvateate lehekülje. Huawei on koostanud spetsiaalse hädaolukordadeks valmisoleku rühma, et plaanida turvalisust, vähendada kadu, analüüsida, määrata asukohta ja parandada ning et teha jälgimistoiminguid koostöös vastavate osakondadega turvaintsidentidega tegelemise määruste ja nõuete alusel.

Kui ilmneb mistahes isikuandmetega seotud juhtum, siis Huawei teavitab teid turvaintsidendi üldteabest ja turvaintsidendi võimalikust mõjust, Huawei võetud või plaanitavatest meetmetest, aktiivse kaitsmise soovitustest ja riski maandavatest soovitustest ja parandusmeetmetest vastavalt asjakohastele seaduslikele ja regulatiivsetele nõuetele. Teade võidakse saata meili, tekstsõnumi, tõuketeate jne kujul. Kui andmesubjektide samaaegne teavitamine on raskendatud, siis võtame vastavad ja tõhusad meetmed, et avaldada turvateade. Lisaks teavitame isikuandmete turvaintsidentidega tegelemise staatusest, kui seda nõuavad järelevalveasutused.

V. Kuidas saate oma isikuandmeid hallata

A. Ligipääs, parandamine, kustutamine, andmete ülekantavus, isikuandmete töötlemise piiramine, vastuväide töötlemise kohta.

Teatud riikide ja piirkondade, kus Huawei pakub tooteid ja teenuseid või kus Huawei töötleb isikuandmeid, seadused võimaldavad taotleda (edaspidi „taotlused“) andmesubjektidel Huawei hoiustavate isikuandmete nägemist, parandamist, kustutamist, mujale kandmist, piiramist ja nende kohta vastuväite esitamist, säilib Huawei õigus töödelda seotud isikuandmeid. Lisaks on teil õigus andmete porditavusele.

1. Taotlemise režiimid ja kanalid

Andmesubjektide taotlused tuleb esitada vastavalt Huawei määratud privaatsuskanalitele. Taotlused kehtivad ka juhul, kui taotleja ei täpsusta seadusi, millel taotlused põhinevad.

Andmesubjektide taotlused võib algatada Huawei Consumer BG ametliku veebisaidi, HiCare’i rakenduse või Huawei ID rakenduse kaudu. Kui andmesubjekt algatab taotluse vihjeliini, meili, online-klienditeeninduse, teeninduskeskuse või muu kanali kaudu, juhendame andmesubjekti ametlikult esitama taotlust ühe eelnimetatud kanali kaudu, et hõlbustada kommunikatsiooni ja tagasisidet edusammude ja tulemuste kohta. Andmesubjektide spetsiaalsete taotluskanalite eesmärk on kaitsta andmesubjektide seaduslikke huve, tagada Huawei tavapärane toimimine ja vältida taotlusõiguse väär- või petturlikku kasutamist.

2. Taotluste kehtivus

Enamik seadusi nõuab, et andmesubjektid vastaksid taotluste esitamise ajal konkreetsetele nõuetele. Käesolev avaldus nõuab, et andmesubjektid:

(1) esitaksid taotlusi Huawei poolt pakutavate spetsiaalsete taotluskanalite kaudu (nimelt Huawei Consumer BG ametlik veebisait, HiCare’i rakendus ja Huawei ID rakendus)

(2) edastaksid Huaweile piisavalt teavet oma identiteedi kontrollimiseks (tagamaks, et need, kes taotlusi algatavad, on andmesubjektid ise või nende volitatud isikud)

(3) veenduksid, et nende taotlused on konkreetsed ja teostatavad.

Võib juhtuda seadustest ja määrustest tingitud olukordi, mille kohaselt ei pruugi Huawei taotlust täielikult või üldse täita.

B. Nõusoleku tühistamine

Te võite volitatud isikuandmete kogumise ulatust muuta või oma nõusoleku tühistada, ilma et see mõjutaks töötlemistegevuste seaduslikkust nõusoleku põhjal ja enne sellest taganemist.

Teie õigusi saab rakendada Huawei tootega seotud teabe kustutamise, nendega seotud funktsioonide keelamise või privaatsuse valikute seadistamise teel. Huawei avaldab konkreetsete toodete ja teenuste nõusoleku tühistamise meetodid nende toodete ja teenuste privaatsusteatises või täiendavas teabes või taotlemisel vastavalt eespool toodud jaotisele A.

C. Huawei ID konto tühistamine

Teil on võimalik Huawei ID-ga seotud toodetes oma konto tühistada. Pärast konto tühistamist lõpetame toodete ja teenuste pakkumise ja kustutame teie isikuandmed, kui seaduses ei ole teisiti ette nähtud. Pärast konto tühistamist ei ole võimalik teie kontot taastada. Kui soovite seotud Huawei tooteid või teenuseid uuesti kasutada, peate registreerima uue Huawei ID. Kui olete Huawei ID-ga seotud seadmetes, rakendustes või ametlikul veebisaidil sisse loginud, võite esitada konto tühistamise taotluse ja lõpetada protsessi seadete menüüs.

VI. Kuidas Huawei kaitseb laste isikuandmeid

Huawei isiklikud ja kodutooted on mõeldud täiskasvanutele. Siiski oleme Huawei toodete ja teenuste laste poolt kasutamise korral täiesti teadlikud privaatsuse ja turvalisuse kaitseks täiendavate ennetusmeetmete kasutuselevõtmise olulisusest. Huawei tuvastab, kas andmesubjektideks on lapsed, põhinedes kohalike riikide ja piirkondade seadustega määratletud täisealisusel.

Kui laste isikuandmeid kogutakse vanemliku vastutuse valdajate nõusolekul, siis kasutame või avalikustame teavet ainult seadusega kooskõlas, sõnaselge nõusolekuga vanemliku vastutuse valdajatelt või laste kaitsmiseks. Vanemliku vastutuse valdajad, kes peavad oma laste ja eestkostetavate isikute isikuandmetele juurde pääsema, neid muutma või kustutama, saavad meiega ühendust võtta kanalite kaudu, mis on märgitud lõigus „IV. Kuidas Huawei kaitseb teie isikuandmeid?“

Kui Huawei kogub kogemata laste isiklikke andmeid ilma vanemlikku vastutust tõendavate omanike nõusolekuta, kustutab Huawei selle teabe võimalikult kiiresti pärast seda, kui on sellest teada saanud.

VII. Lingid muu tootja veebisaitidele, toodetele ja teenustele

Huawei veebisaidid, rakendustarkvara, tooted ja teenused võivad sisaldada linke muu tootja veebisaitidele, toodetele ja teenustele. Huawei tooted ja teenused võivad ka kasutada või pakkuda tooteid või teenuseid muudelt tootjatelt, näiteks Huawei rakenduste poes HiApp-is avaldatud muu tootja rakendused.

Kõiki linke muu tootja veebisaitidele, toodetele ja teenustele pakutakse ainult kasutajate mugavuse huvides. Selliste linkide kasutamises peate tegema valikud ise. Enne oma isikuandmete edastamist muudele tootjatele palun lugege läbi ja juhinduge nende muude tootjate privaatsusavaldustest.

VIII. Teie isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Meie tooted ja teenused edastatakse erinevates asukohtades paiknevate ressursside ja serverite kaudu, et pakkuda meie tooteid ja teenuseid, on võimalik, et peame teie isikuandmeid mitme riigi vahel edastama. Volitatud Huawei töötajad ja meie nimel tegutsevad muud tootjad võivad juurde pääseda, kasutada ja töödelda isikuandmeid, mis on teilt saadud riigis/piirkonnas, mis erineb riigist/piirkonnast, kus te antud isikuandmed sisestasite, ja kus võivad olla leebemad andmekaitseseadused. Kui teie isikuandmeid edastatakse teistesse riikidesse/piirkondadesse, kaitseme neid isikuandmeid, nagu on kirjeldatud käesolevas avalduses või muul viisil teile avaldatud andmete kogumise ajal (näiteks konkreetse toote või teenuse privaatsusteatise või täiendava teabe kaudu).

Huawei on rakendanud mitmesuguste andmekaitseseadustega kaitstud isikuandmete töötlemise ülemaailmseid privaatsuspõhimõtteid. Huawei edastab isikuandmeid riikide vahel, kus me tegutseme vastavalt kehtivatele andmekaitseseaduste standarditele ja tingimustele, sealhulgas turvalisuse ja töötlemisega seotud standarditele ja tingimustele.

Euroopa Liidust või Šveitsist pärit isikuandmete osas järgime austusega kehtivaid juriidilisi nõudeid, mis tagavad piisava kaitse isikuandmete edastamiseks Euroopa Majanduspiirkonnast („EMP“) või Šveitsist väljaspool asuvatele riikidele. Kasutame mitmesuguseid õiguslikke mehhanisme, näiteks tavapäraseid lepingutingimusi, et teostada teie isikuandmete piiriülest edastamist; või täidame turvameetmeid, näiteks andmete anonüümseks muutmine enne piiriülest andmete edastamist.

IX. Rahvusvahelised kasutajad/Kasutajad Hongkongist, Macaust ja Taiwanist, Hiinas

Kui kasutate Huawei Mobile’i teenuseid lisa A osas 1 loetletud riigis või piirkonnas, on vastutav töötleja Iirimaal asutatud Aspiegel Limited. Kui kasutate Huawei Mobile’i teenuseid lisa A osas 3 loetletud riigis või piirkonnas, on vastutav töötleja Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited. Üksikasju leiate kohaliku Consumer Cloudi teenuse privaatsusavaldusest.

Huawei veebipoodidel, mis asuvad igas jurisdiktsioonis väljaspool Hiinat, on oma juriidiline isik, kes vastutab vastava jurisdiktsiooni piires kogutud isikuandmete eest. Lisateavet vastutava töötleja kohta leiate kohaliku e-poe privaatsusavaldusest.

X. Käesoleva avalduse värskendused

Huawei jätab endale õiguse käesolevat avaldust igal ajal värskendada.

Kui käesolev avaldus aeg-ajalt läbi vaadatakse, avaldab Huawei muudatuse teate erinevate kanalite kaudu, näiteks postitades uusima versiooni meie ametlikule veebisaidile: http://consumer.huawei.com.

„Olulised muudatused“ käesolevas avalduses hõlmavad, kuid ei piirdu järgmistega:

(1) olulised muudatused meie teenindusrežiimides, näiteks isikuandmete töötlemise eesmärkides, töödeldud isikuandmete liikides ja isikuandmete kasutamise viisides

(2) olulised muudatused meie omandistruktuuris, organisatsioonisiseses struktuuris jne, näiteks ettevõtte korrigeerimisest tingitud omandi muutused, pankrot või omandamine

(3) muudatused isikuandmete jagamise, ülekandmise või avalikustamise põhiobjektides

(4) olulised muudatused teie õigustes seoses isikuandmete töötlemisega ja viisid, kuidas saate neid õigusi kasutada

(5) muudatused Huawei osakondades, kontaktides ja kaebuste kanalites, mis vastutavad isikuandmete töötlemise turvalisuse eest

(6) isikuandmete turvalisuse mõju hindamise aruannetes tuvastatud suured riskid

XI. Kuidas meiega ühendust võtta

Oleme loonud spetsiaalse isiku andmekaitse osakonna (või andmekaitseametniku ametikoha). Kui teil on küsimusi, kommentaare või soovitusi, võtke meiega ühendust kontaktide lehel või saatke need meie ülemaailmsetesse kontoritesse. Huawei kontorite täieliku loendi saamiseks külastage ülemaailmsete kontorite lehte.

Kui te soovite oma privaatsusõigusi rakendada või kui teil on ilmnenud mõni privaatsusega seotud probleem, mistõttu soovite meie andmekaitsetöötajale esitada privaatsuskaebuse, või kui te soovite konsulteerida meie andmekaitsetöötajaga üldistes andmekaitseküsimustes, külastage meie andmesubjekti õiguste portaali.

Märkus: kohalike seaduste ja keelte erinevuste tõttu võivad Huawei ärikasutaja privaatsusavalduse kohalikud versioonid sellest versioonist erineda. Konfliktide korral kehtivad kohalikud versioonid.

Autoriõigus © 2020 Huawei Device Co., Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Lisa A – Riikide / piirkondade loend

Huawei jätab endale õiguse seda loendit igal ajal värskendada.

Nr. Riigid / piirkonnad
1. osa Mandri-Hiina
2. osa Austria, Belgia, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Tšehhi Vabariik, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Kreeka, Ungari, Iirimaa, Itaalia, Läti, Leedu, Luksemburg, Põhja-Makedoonia Vabariik, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Rootsi, Holland, Island, Liechtenstein, Norra, Ühendkuningriik, Šveits, Montenegro, Albaania, Serbia, Bosnia ja Hertsegoviina, Vatikan, Malta, Moldova, Iisrael, Hollandi Antillid, Andorra, Monaco, San Marino, Fääri saared, Gibraltar, Gröönimaa, Guernsey saar, Mani saar, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint-Pierre ja Miquelon (Prantsusmaa), Hollandi Kariibi mere saared, Ahvenamaa, Jaapan, Lõuna-Korea, Türgi, Austraalia, Uus-Meremaa, Saint Vincent ja Grenadiinid, Ukraina
3. osa Hongkong (Hiina), Macau (Hiina), Malaisia; Vietnam, India, Bangladesh, Kambodža, Laos, Myanmar, Nepal, Paapua Uus-Guinea, Filipiinid, Singapur, Sri Lanka, Taiwan (Hiina), Tai, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indoneesia, Saalomoni Saared, Brunei, Maldiivid, Bhutan, Kiritimati, Kookossaared (Keelingi) saared, Cooki saared, Prantsuse Polüneesia, Guam, Ida-Timor, Kiribati, Marshalli saared, Mikroneesia, Nauru, Uus-Kaledoonia, Niue, Norfolki saar, Põhja-Mariaanid, Palau, Pitcairni saared, Tokelau, Tuvalu, Wallis ja Futuna, Ameerika Samoa, Boliivia, Colombia, Costa Rica, Dominikaani Vabariik, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Uruguay, Venezuela, Tšiili, Puerto Rico, Aruba, Bahama , Barbados, Briti Neitsisaared, Prantsuse Guajaana, Grenada, Haiti, Saint Lucia, Suriname, Trinidad ja Tobago, Belize, Antigua ja Barbuda, Bermuda, Anguilla, Guyana, Martinique, Saint Kitts ja Nevis, Turks ja Caicos, Kaimanisaared, Dominica, Guadeloupe, Montserrat, Saint-Barthélemy, Malviini saared (Falkland), USA Neitsisaared, Alžeeria, Bahrein, Kamerun, Tšaad, Elevandiluurannik, Egiptus, Iraak, Jordaania, Kuveit, Mali, Omaan, Pakistan, Katar, Saudi Araabia, Senegal, Araabia Ühendemiraadid (AÜE) , Jeemen, Kongo Vabariik (Kongo), Benin, Burkina Faso, Ekvatoriaal-Guinea, Etioopia, Gabon, Liibanon, Liibüa, Mauritaania, Maroko, Lõuna-Sudaan, Togo, Afganistan, Kesk-Aafrika Vabariik, Cabo Verde Vabariik, Kongo Demokraatlik Vabariik (KDV), Djibouti, Eritrea, Gambia, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Palestiina riik, Saint Helena, Ceuta ja Melilla, Kanaari saared, Angola, Botswana, Komoorid, Ghana, Keenia, Libeeria, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauritius, Mosambiik, Nigeeria, Namiibia, Réunion, Sierra Leone, Somaalia, Svaasimaa, São Tomé ja Principe, Seišellid, Lõuna-Aafrika Vabariik, Tansaania, Uganda, Sambia, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Valgevene, Gruusia, Armeenia, Aserbaidžaan, Mongoolia , Kasahstan, Türkmenistan, Usbekistan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Venemaa, Brasiilia, Argentina