Privacy Policy

Privacy Policy

HUAWEI PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati värskendatud: Veebruar 2018

Kui Teil on küsimusi, kommentaare või ettepanekuid, palume meiega ühendust võtta e-postiaadressil consumer_privacy@huawei.com

Lugupeetud kasutajad, HUAWEI Device Co., Ltd. koos oma ülemaailmsete sidusettevõtetega (edaspidi „HUAWEI“ või „meie / me“) mõistab, kui oluline on Teile privaatsus, ning on täielikult pühendunud Teie privaatsuse kaitsmisele. Ärge andke HUAWEI käsutusse mis tahes isiklikku teavet ega isikuandmeid enne, kui olete käesoleva Privaatsuspoliitika (edaspidi „käesolev Poliitika“ või „see Poliitika“) täielikult läbi lugenud, seda mõistnud ja sellega nõustunud. Selle Poliitika töötasime välja selleks, et aidata Teil mõista järgnevaid aspekte: 1. Kuidas HUAWEI kasutab Teie isikuandmeid 2. Kuidas HUAWEI kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid 3. Kuidas HUAWEI avaldab Teie isikuandmeid 4. Kuidas pääseda juurde oma isikuandmetele ja kuidas neid muuta 5. Kuidas HUAWEI kaitseb Teie isikuandmeid 6. Kuidas HUAWEI käitleb laste isikuandmeid 7. Kolmanda osapoole tarnijad ja nende teenused 8. Kuidas Teie isikuandmeid rahvusvaheliselt edastatakse 9. Kuidas käesolevat Poliitikat värskendatakse 10. Rahvusvahelised kasutajad 11. Kuidas HUAWEIga ühendust võtta Pange tähele, et käesolev Poliitika kehtib üksnes HUAWEI tarbeelektroonikatoodetele, sh mobiiltelefonidele, nutitelefonidele, tahvelarvutitele, koduseadmetele, andmekaartidele, arvutirakendustele, tööriistadele, tarkvarale, veebisaitidele ja teenustele, mis kuvavad käesolevat Poliitikat või on sellega lingitud. See Poliitika kirjeldab, kuidas HUAWEI käitleb Teie isiklikke ja isikuandmeid ning kuidas HUAWEI tegeleb Teie privaatsuse kaitsmisega. Poliitika ei käsitle kõiki võimalikke andmetöötlusstsenaariume. Teavet konkreetsete toote- või teenusespetsiifiliste andmekogumismeetodite kohta avaldab HUAWEI vastavates lisamaterjalides. HUAWEI konkreetse toote või teenusega seotud privaatsuspoliitika paremaks mõistmiseks on soovitatav läbi lugeda nii käesolev Poliitika kui ka kõik vastava toote või teenusega kaasas olevad privaatsuspoliitika lisad. 1. Kuidas HUAWEI kasutab Teie isikuandmeid Isikuandmed on teave, mille abil saab isikut ainult nende andmete põhjal või koos teiste andmetega tuvastada. Selliseid andmeid kogutakse siis, kui kasutate HUAWEI tooteid või teenuseid. Andmeteks võivad olla näiteks nimi, sünniaeg, aadress, ID-number, telefoninumber, kontonumber, foto ning aeg ja koht, kus isik kasutas ülalmainitud tooteid või teenuseid. HUAWEI kogub ja kasutab Teie isikuandmeid ainult selles Poliitikas näidatud eesmärkidel. Isikuandmete liikide näited, mida me võime koguda, ja kuidas me neid võime kasutada, on järgmised: 1.1 Miliseid isikuandmeid HUAWEI kogub Me võime koguda teatud isikuandmeid, nt Teie nimi, profiilipilt, telefoninumber, e-posti aadress, vanus ja elukoht. Allpool on toodud mõned näited isikuandmete liikidest, mida me võime koguda. (a) Teie sisestatud andmed: paljud HUAWEI teenused võimaldavad Teil luua kontosid või profiile. Teil palutakse sisestada kontoteave, nagu Teie e-posti aadress, tarneasukoha aadress, telefoninumber, tooteteave, ostuaeg ja makseviis. Kui kasutate HUAWEI teenuseid sisu jagamiseks oma sõpradega, võime Teilt küsida ka sõprade kontaktteavet, nt nende nimesid, profiilipilte, telefoninumbreid ja e-posti aadresse. Mõned HUAWEI teenused võimaldavad Teil teistega sidet pidada ja nendega teavet jagada. Kõik sellised sideühendused on turvatud. Kui Teil tekib HUAWEI seadme või rakenduse kasutamisel mis tahes tõrge, soovitame tõrkejuhtumi üksikasjad saata otse HUAWEIle. (b) Andmed teenuste kasutamise kohta: võime koguda Teie seadme süsteemi- ja rakendusandmeid, sh seadme nimi, süsteemi ja rakenduse versioonid, piirkonna- ja keelesätted, seadme versioon, seadme ID-koodid (IMEI, ESN, MEID ja SN), seadme geograafilise asukoha teave (nt ala ID, kus Teie seade asub), Teie teenusepakkuja võrgu ID (PLMN), kasutusmuster ja IP-aadress. Võime logida ka Teie kasutatud teenuste pöördumiste sajalugu, teenuste kaudu Teie poolt sisestatavad otsingusõnu ja mis tahes andmeid, mis on talletatud Teie seadmesse laaditud küpsistes. (c) Andmed kolmandatelt osapooltelt: võime Teie kohta saada teavet avalikest ja kaubanduslikult kättesaadavatest allikatest seaduses ettenähtud viisil. Võime saada Teie kohta teavet kolmanda osapoole sotsiaalvõrguteenustest, kui kasutate meie veebisaidile sisselogimiseks oma Facebooki või Twitteri kontot. 1.2 Kuidas HUAWEI kasutab Teie isikuandmeid Me võime Teie isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel: (a) Teie ostutellimuste täitmiseks; toodete või teenuste tarnimiseks, aktiveerimiseks või kontrollimiseks, muudatuste tegemiseks vastavalt Teie soovile ja tehnilise toe pakkumiseks; (b) Teiega ühenduse võtmiseks; teabe saatmiseks toodete ja teenuste kohta, mis võivad Teile huvi pakkuda, kutsete saatmiseks HUAWEI reklaamikampaaniatest ja küsitlustest osavõtuks pärast Teie nõusolekut või Teile otsese turundusteabe saatmiseks Teie selgel nõusolekul. Kui Te ei soovi sellist teavet saada, võite sellest alati keelduda; (c) Teie teavitamiseks saadaolevatest süsteemi või rakenduste värskendusest ja installimisest. (d) Teie varustamiseks isikustatud kasutuskogemusega ning teabega sisu kohandamiseks ja Teie müügijärgsete teenuste aktiveerimiseks; (e) Meie toodete ja teenuste parendamiseks vajalike siseauditite läbiviimiseks, andmete analüüsiks ja uuringuteks; (f) Meie äritegevuse efektiivsuse ja turuosa hindamise analüüsiks; (g) kliendisuhtluse parendamiseks ning meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi ja turvalisuse tagamiseks; (h) tõrkeotsinguks juhul, kui otsustate meile saata tõrketeavet; (i) Teie üles- või allalaaditavate andmete ja vastavate üles- ja allalaadimistoimingute korraldamiseks vajaliku teabe sünkroonimiseks, jagamiseks ja talletamiseks; (j) Meie kahjumi vältimise ja pettusevastaste programmide parendamiseks. 1.3 Asukohapõhised teenused Kui pöördute teatud asukohapõhiste teenuste poole, nt otsite teavet, navigeerite või vaatate mõne asukoha ilmateadet, võib HUAWEI koguda, kasutada ja töödelda Teie seadme täpset või ligikaudset asukohateavet. See on HUAWEIle vajalik, et pakkuda Teile eelkirjeldatud teenuseid. HUAWEI võib koguda Teie seadme ID-koode (IMEI, ESN, MEID ja SN), tüübi-, mudeli- ja reaalajas asukohateavet (sh sellist, mis hangiti GPS-i, Wi-Fi ja Teie teenusepakkuja võrgu-ID kaudu). HUAWEI kogub asukohateavet, et pakkuda ja täiustada oma asukohapõhiseid tooteid ja teenuseid. Võime Teilt küsida, milliste rakenduste puhul soovite lubada asukohapõhiseid teenuseid. Võite keelduda oma asukohateabe jagamisest, lülitades oma seadmetel asukohapõhised teenused välja. Üksikasjalikke juhiseid asukohapõhiste teenuste keelamise kohta saate oma võrguoperaatorilt. 1.4 Mitteisikustatud teabe kogumine ja kasutamine „Mitteisikustatud teave“ tähendab teavet, mida ei saa kasutada konkreetse isiku tuvastamiseks. HUAWEI võib koguda statistilisi koondandmeid, näiteks meie veebisaidi külastajate koguarv. HUAWEI kogub sellist teavet eesmärgiga analüüsida, kuidas meie veebisaiti, tooteid või teenuseid kasutatakse. Nii saab HUAWEI oma teenuseid täiustada ja tõhustada, et paremini rahuldada klientide vajadusi. HUAWEI võib oma äranägemist mööda koguda, kasutada, töödelda, edastada või avaldada mitteisikustatud teavet muudel eesmärkidel. Me püüame Teie isikuandmeid ja mitteisikustatud teavet hoida ja kasutada teineteisest eraldatult ja sõltumatult. Kui isikuandmed on kombineeritud mitteisikustatud andmetega, käideldakse neid kui isikuandmeid. 2. Kuidas HUAWEI kasutab küpsiseid ja sarnaseid tehnoloogiaid 2.1 Küpsised Meie veebisaitide õige talitluse tagamiseks salvestame mõnikord Teie arvutitesse või mobiilseadmetesse väikeseid andmefaile, mida kutsutakse küpsisteks. Küpsis on lihte tekstifail, mille talletab Teie arvutis või mobiilseadmes veebiserver. Ainult küpsise loonud server saab selle küpsise sisu poole pöörduda või seda lugeda. Iga küpsis on Teie veebibrauseri või mobiilirakenduse jaoks kordumatu. Küpsistes sisaldub enamasti identifikaator, saidi nimi ja teatud numbrid ning tärgid. Küpsiste abil saavad veebisaidid talletada andmeid näiteks Teie kasutuseelistuste või Teie ostukorvi lisatud toodete kohta. Enamik suuremaid veebisaite või internetiteenuse pakkujaid kasutab küpsiste abi kasutajakogemuse parendamiseks. Küpsised võimaldavad veebisaitidel „meelde jätta“ kasutajaid, seda kas ühekordsel (seansiküpsisega) või korduval (püsivküpsisega) külastusel. Küpsised võimaldavad veebisaitidel talletada sätteid – keelt, fondi suurust ja muid veebisaitide kuvamisel oma arvutites või mobiilseadmetes määratud eelistusi. See tähendab, et igal järgneval külastusel pole tarvis kasutajaeelistusi uuesti konfigureerida. Kui veebisait ei kasuta küpsiseid, käsitleb ta iga kasutajat veebilehe avamisel kui täiesti uut külastajat. Näiteks, kui logisite sisse veebisaidile ja liigute seal edasi järgmisele lehele, „ei tunne“ veebisait Teid ära ning Teid logitakse välja. HUAWEI ei kasuta küpsiseid millekski muuks peale siinkirjeldatu. Saate küpsiseid hallata või neid kustutada vastavalt oma eelistustele. Lisateavet saate veebisaidilt AboutCookies.org. Saate kustutada kõik arvutis talletatud küpsised ja seadistada enamiku brausereid küpsiseid blokeerima. Ent sellisel juhul peate iga kord meie veebisaitide külastamisel mõned kasutajasätted käsitsi seadistama. Täpsemaid juhiseid brauseri seadistuste muutmiseks saate, kui klõpsate järgmisi linke: Internet Explorer Google Chrome Mozilla Firefox Safari ja Opera 2.2 Veebimajakad ja pikslisildid Lisaks küpsistele kasutame veel ka muid sarnaseid tehnoloogiaid, nagu näiteks veebimajakaid ja pikslisilte. Näiteks siis, kui saate e-kirja HUAWEIlt, võib see sisaldada klõpsatavat URL-i, mis viitab HUAWEI veebisaidi sisule. HUAWEI jälgib seda linki ja kui klikkate sellel, saab HUAWEI uut teavet Teie toote- ja teenuse eelistuste kohta ning seeläbi tõhustada oma klienditeenindust. Veebimajakas on tavaliselt läbipaistev pilt, mis on istutatud kas veebilehele või e-kirja sisusse. Pikslisiltide lisamise teel e-kirjadesse saame teada, kas avasite meie saadetud kirja. Kui Te ei soovi, et Teie tegevust sel moel jälgitakse, saate igal ajal HUAWEI meililistide tellimused tühistada. 2.3 Ära jälgi Paljudel brauseritel on funktsioon „ära jälgi, mis väljastab veebisaitidele taotlusi „ära jälgi“. Praegu puudub interneti standardeid määraval organisatsioonil poliitika, mis sätestaks, kuidas peavad veebisaidid selliste taotluste vastuvõtmisel reageerima. Kõik HUAWEI veebisaidid aga aktsepteerivad suvandi „ära jälgi“ märkimist Teie brauseris. 3. Kuidas HUAWEI avaldab Teie isikuandmeid HUAWEI ei müü Teie isikuandmeid kolmandatele osapooltele. Kuid HUAWEI võib avaldada Teie isikuandmeid järgmistel juhtudel: 3.1 Avaldamine Teie selgel nõusolekul. Pärast Teiepoolse selgesõnalise kinnituse saamist võib HUAWEI jagada Teie isikuandmeid teistele osapooltele. 3.2 Avaldamine HUAWEI sidusettevõtetele. Teie isikuandmeid võidakse jagada HUAWEI sidusettevõtete vahel. Vastavalt kehtivale reeglistikule avaldame üksnes vältimatult vajalikke andmeid. 3.3 Avaldamine volitatud koostööpartneritele (edaspidi „meie Partnerid“). Teatud HUAWEI teenuseid osutavad meie Partnerid. HUAWEI võib sellest tulenevalt teatud osa isikuandmetest jagada oma Partneritega, et pakkuda paremat teenust ja kasutajakogemust. Näiteks kui ostate HUAWEI tooteid veebipoest, võib HUAWEI jagada Teie isikuandmeid logistikaettevõtetega toodete kättetoimetamise kokkuleppimiseks või Partneritega teenuste osutamiseks. Teie isikuandmeid võib töödelda ainult määratletud, sõnaselgelt väljendatud ja seaduspärastel eesmärkidel, ning avaldamisele kuuluvad üksnes vastava teenuse pakkumiseks vajaminevad andmed. Ühelgi HUAWEI sidusettevõttel ega Partneril pole lubatud jagatud isikuandmeid kasutada mis tahes muul eesmärgil. 3.4 Isikuandmete avaldamine seadusest tulenevalt või muul viisil põhjendatud vajaduse korral: HUAWEI võib avaldada Teie isikuandmeid juhul, kui selline nõue tuleneb seadusest, käimasolevast kohtumenetlusest, kohtuvaidlusest või seda nõuavad valitsusasutused. Mõne jurisdiktsiooni all võidakse Teie isikuandmeid avaldada ka tehinguosalistele pooltele sellistel juhtudel, nagu HUAWEI saneerimine, liitmine või likvideerimine maksujõuetuse tõttu. HUAWEI võib Teie andmeid avaldada ka mõjuvalt põhjendatud juhtudel, mis hõlmavad meie lepinguliste tingimuste jõustamist ja meie klientide kaitsmist. 4 Kuidas pääseda juurde oma isikuandmetele ja kuidas neid muuta HUAWEI tingimuste alusel saate oma isikuandmeid, nt oma isikliku konto registreerimisteavet, mis tahes ajal hallata. Peate tagama, et kõik Teie esitatavad isikuandmed on õiged. HUAWEI teeb mõistlikke jõupingutusi, et Teie isikuandmed oleksid täpsed, täielikud ja ajakohased. Teil on õigus juurdepääsuks oma isukandmetele, v.a mõnel seadusest tuleneval erandjuhul. Järgime kõiki erinevate jurisdiktsioonide privaatsust ja andmekaitset käsitlevaid kehtivaid õigusakte. Kui soovite kasutada õigust juurdepääsuks oma andmetele, saatke meile vastavasisuline teade aadressil consumer_privacy@huawei.com. Turvakaalutlustel võidakse Teilt paluda, et esitate oma nõude kirjalikult. Lisaks on Teil õigus kustutada või parandada ükskõik millist meie valduses olevat teavet enda kohta. Pärast Teilt vastava taotluse saamist kustutab või parandab HUAWEI vastava teabe. Taotluse saate saata aadressil consumer_privacy@huawei.com. Me võime taotluste menetlemisest keelduda, kui meil on põhjendatud alus uskuda, et need on esitatud pahasoovlikult, taotlused on äärmiselt ebapraktilised või kui vastavatele andmetele juurdepääs on kohalike õigusaktidega teisiti reguleeritud. 5 Kuidas HUAWEI kaitseb Teie isikuandmeid HUAWEI suhtub tõsiselt isikuandmete turvalisuse kaitsmisse. Järgime tööstusharu standarditele vastavaid tavasid Teie isikuandmete kaitsmiseks volitamata juurdepääsu, avaldamise, kasutamise, muutmise, kahjustamise või kaotsimineku eest. Rakendame Teie andmete kaitsmiseks kõiki mõistlikult praktilisi meetmeid. Näiteks kasutame krüpteerimist Teie andmete konfidentsiaalsuse tagamiseks; kasutame usaldusväärseid kaitsemeetodeid Teie andmete kaitseks pahatahtlike rünnete eest; oleme juurutanud külastuste kontrollimehhanismid, mis tagavad, et juurdepääs isikuandmetele on üksnes volitatud personalil; tagame töötajate teadlikkuse isikuandmete kaitse tähtsusest turvalisust ja eraelu puutumatust käsitlevate koolituskursuste abil. Rakendame kõiki mõistlikult praktilisi meetmeid, et koguda üksnes piisavaid ja asjakohaseid isikuandmeid. Me säilitame Teie isikuandmeid ainult käesolevas Poliitikas kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks vajaliku perioodi jooksul, kui kehtiv seadusandlus ei nõua või luba pikemat säilitusaega. Ehkki suhtume Teie isikuandmete kaitsmisesse äärmise hoolikusega, palume Teil meeles pidada, et ükski turvameede ei taga sajaprotsendilist kaitset. 6 Kuidas HUAWEI käitleb laste isikuandmeid Meie tooted, veebisaidid ja teenused on ette nähtud eelkõige täiskasvanutele. Lastel pole lubatud luua oma kasutajakontosid ilma nende vanemate / hooldajate nõusolekuta. Kui laste isikuandmete kogumine toimub vanemate loal, kasutame või avaldame isikuandmeid üksnes seadusega lubatud määral, tuginedes vanemate või hooldajate nõusolekule või kui see on vajalik lapse kaitsmiseks. Ehkki lapse määratlus võib sõltuda kohalikest seadustest ja kohalikest kultuuritavadest, loeme kõik alla 13 aasta vanused isikud lasteks. Kui HUAWEI tuvastab, et ta on kogunud lapse isikuandmeid enne lapsevanemalt kontrollitava nõusoleku saamist, võtab ta lühima võimaliku aja jooksul kasutusele meetmed sellise teabe kustutamiseks. 7 Kolmanda osapoole tarnijad ja nende teenused Kasutuskogemuse parendamiseks võidakse Teile edastada sisu või veebilinke kolmandatelt osapooltelt, kes ei kuulu HUAWEI ja meie Partnerite hulka (edaspidi „Kolmandad osapooled“). HUAWEIl pole kontrolli selliste Kolmandate osapoolte üle. Te võite valida, kas klõpsate neid linke, kasutate Kolmandate osapoolte sisu, tooteid või teenuseid või loobute sellest. HUAWEIl puudub kontroll Kolmandate osapoolte privaatsus- ja andmekaitsepoliitikate üle ja need jäävad käesoleva Poliitika reguleerimisalast välja. Enne oma isikuandmete andmist Kolmandatele osapooltele tutvuge nende vastavate privaatsuse kaitse poliitikatega. 8 Kuidas Teie isikuandmeid rahvusvaheliselt edastatakse HUAWEI tooteid ja teenuseid pakutakse üle maailma asuvate ressursside ja serverite vahendusel. Seetõttu võidakse Teie isikuandmeid edastada või need võivad olla kättesaadavad teistes jurisdiktsioonides väljaspool riiki, kus Te meie tooteid või teenuseid kasutate. Teistes jurisdiktsioonides võidakse kohaldada andmekaitsele teistsugused õigusakte või need võivad sootuks puududa. Sellisel juhul tagab HUAWEI, et Teie andmetele rakendatakse samasuguse ja küllaldase tasemega kaitset nagu seda nõuavad kõik kohaldatavad õigus- ja haldusnormid. Näiteks võib HUAWEI küsida Teie nõusolekut isikuandmete piiriüleseks edastamiseks või rakendada enne piiriülest andmeedastust turvameetmeid, nagu anonüümseks muutmine. 9 Kuidas käesolevat Poliitikat värskendatakse HUAWEI jätab endale õiguse käesolevat poliitikat aeg-ajalt värskendada või muuta. HUAWEI teavitab Teid muudatustest erinevate kanalite kaudu. Ükskõik millise meie privaatsuspoliitika muudatuse korral avaldame värskendatud privaatsuspoliitika meie veebisaidil http://consumer.huawei.com/en. Võime Teile saata ka eraldi teate (nt elektroonilise teavituse) kõigi muudatuste kohta meie privaatsuspoliitikas. 10 Rahvusvahelised kasutajad Pange tähele, et nende inimeste isikuandmeid, kes elavad Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmesriikides või Šveitsis, Albaanias, Andorras, Bosnias ja Hertsegoviinas, Fääri saartel, Gibraltaril, Gröönimaal, Makedoonia Vabariigis, Moldovas, Monacos, Montenegros, San Marinos, Serbias, Vatikanis, Jaapanis, Koreas, USA-s ja Kanadas, kontrollitakse järgmistel tingimustel:
  • teenuste HUAWEI Mobile Services piires, sh HUAWEI ID, kontrollib isikuandmeid Aspiegel Limited;
  • meie teenuste ja klienditoega (k.a seadmete tõrkeotsing ja parandus) seotud toimingute piires, sh HUAWEI telefonide rakendus HiCare, Honor Store ja foorumid Prantsusmaal, Saksamaal, Itaalias, Hispaanias ja Ühendkuningriikides, kontrollib isikuandmeid HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH;
  • USA-s kontrollib veebipoe www.hihonor.com/us isikuandmeid HUAWEI Device USA, Inc.
11 Kuidas HUAWEIga ühendust võtta Kui Teil on küsimusi, kommentaare või ettepanekuid, palun võtke meiega ühendust e-posti teel aadressil consumer_privacy@huawei.com või esitage need ühte meie ülemaailmse võrgu kohalikest kontoritest. Meie kohalike kontorite täieliku loendi leiate meie veebisaidilt http://www.huawei.com/en/contact-us Oluline teade: HUAWEI privaatsuspoliitika kohalikku keelde tõlgitud versioon võib erineda algversioonist kohalike seaduste ja keeletavade tõttu. Erinevuste korral on ülimuslik kohalikus keeles avaldatud versioon. Veebruar 2018 Autoriõigus © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Kõik õigused on kaitstud.