• 1. Teie seadmes olemasolevate andmete turvalisuse tagamiseks on enne meie teenuste lubamist teie ainuvastutus andmete varundamine või kustutamine, SIM ja SD kaartide eemaldamine. Me ei vastuta teenuse ajal andmete, sätete või tarkvara kadumise või muutmise eest juhul, kui te ei ole varundanud või kustutanud neid eesmainitud viisil. Samuti me ei salvesta teie seadmes sisalduvaid isikuandmeid mis tahes eesmärgil.
  • 2. Juhul, kui teie seadmel on täiendav kaubagarantii, tutvuge oma kaubagarantii tingimustega. Vastasel juhul tutvuge seaduse poolt ettenähtud garantiiga, mis kehtib kahe aasta jooksul alates toodete teile müüja poolt tarnimisest. Nii seadusliku kui ka kaubagarantii kasutamiseks, on esmatähtis esitada toote tarnimise ja/või ostmise kuupäeva tõendav dokument, selleks võib olla arve, ostutõend, saateleht või pitseeritud ja dateeritud garantiikaart. Manipuleeritud või võltsitud dokumente vastu ei võeta. Seaduslik garantii katab remonditöid või, vajaduse korral, asendamist toote nõuetele mittevastavuse tõttu ja sellisel juhul on see teile seaduslikel tingimustel tasuta.
  • 3. Pidage meeles, et kauba- ja seaduslik garantii ei kata juhtumeid, kus kahjustuse põhjustaja oli vesi (vedelik), kukkumine, inimtegevusest põhjustatud kahjustus, ebaseaduslik lahtivõtmine, volitamata parandamine või modifitseerimine, rebimine, viirused jne. Või seadme kuritarvitamine, mis ei vasta toote kasutusjuhendis toodud juhistele. Juhtudel, kui seadme garantii ei ole kehtiv, peate maksma vastava remonditasu, sealhulgas: materjalide ja hoolduse tööjõukulud. Kui peame seadme tehasesse tagasi saatma, võivad lisada postikulud.
  • 4. Huawei volitatud teeninduskeskused võivad teile pakkuda asendusseadet, mille eest tuleb tasuda tagatisraha (vajadusel). Kui remondiks saadetud seadet ei ole võimalik samal päeval parandada, antakse teile asendusseade. Asendusseades salvestatud andmete kadumise vältimiseks jälgige palun antud dokumendi punkt 1. Te olete kohustatud hoolitsema asendusseadme eest ja tagastama selle, kui tulete oma seadele järgi. Kui te ei täida eelnimetatud kohustust, jätame endale õiguse nõuda mõistlikku hüvitist, mis tuleneb teie asendusseadme väärast kasutamisest või hilinenud tagastamisest.
  • 5. Käeolevad nõuded ja kord lähtuvad Eesti Vabariigi seadustest ja kõik sellest tulenevad vaidlused lahendatakse kohaliku omavalitsuse toel.
Privaatsusteade
Antud privaatsusteade rakendub isikuandmete töötlemisele andmete koguja poolt, kelleks on Huawei Technologies Latvia SIA, Latvia, Riga, Sporta tanav 11 (edaspidi Huawei või meie), kui Huawei autoriseerib teeninduskeskust sinu jaoks.
Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
Huawei garantiiperioodis remondi jaoks
Huawei kogub ja töötleb teie isikuandmeid eesmärgiga pakkuda kokkulepitud teenuseid, ühenduse võtmiseks teenusega seoses ja kvaliteedi kontrolliks (sealhulgas rahulolu uuring).
Andmete hulka kuuluvad: ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, aadress (vajadusel), e-posti aadress, SN, seadme andmed, teave toote tarnimise või ostmise kuupäeva kohta (vajadusel). Isikuandmeid säilitatakse kuni 24 kuud.
Me töötleme isikuandmeid järgmistel alustel:
  • Lepingute täitmine: garantiilepingud – remont vastavalt garantiireeglite tingimustele,
  • Õigustatud huvi - pärast teenuse valmimist kliendirahulolu uuringu läbiviimine.
Huawei garantiiperioodi väliselt remondi jaoks Huawei volitatud teeninduskeskustes
Huawei kogub ja töötleb sinu isikuandmeid ainult kvaliteedikontrolli jaoks (sealhulgas varuosade haldamine ja sellega seotud volitatud teeninduskeskuste toetamine).
Andmete hulka kuuluvad: SN ja seadme andmed. Isikuandmeid säilitatakse kuni 24 kuud.
Me töötleme teie andmeid õigustatud eesmärgiga pakkuda volitatud teeninduskeskusele paremat varuosade halduse tuge.
* Kui me anname omalt poolt asendustelefoni, siis on kogutavateks andmeteks nimi, telefoninumber, aadress (vajadusel), e-mail, SN, seadme andmed, mis on asendustelefoni lepingu sõlmimise aluseks.
Isikuandmete saajad
Teatud määral kasutame volitatud teeninduskeskuseid. Oleme need hoolikalt valinud ning sõlminud nendega koostööteenuse, nad töötavad järgides meie juhiseid ning neid regulaarselt kontrollitakse, nad ei töötle teie isikuandmeid mingil muul eesmärgil.
Andmeid ei edastata vastuvõtjatele väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (European Economic Area (EEA)). Erand kehtib SNi kohta. SNi edastatakse Huawei Device Co. Ltd´le, mis asub Hiinas vastavalt Euroopa lepingutingimuste standardile (European Contractual Clauses standard), et tagada asjakohaseid kaitsemeetmeid seadme autentimise ja remondikõlblikkuse kinnitamiseks.
Teie õigused
Teil on õigus saada teavet selle kohta, kas teie isikuandmeid, mis on seotud teiega, töödeldakse Huawei poolt või mitte. Teatud juhtudel, mis on ettenähtud seaduse poolt, on teil õigus taodelda oma andmete koopiat ja paluda neid parandada, kustutada ja esitada vastuväiteid teie isikuandmete töötlemise suhtes.
Kui te soovite kasutada mõnda ülalnimetatud õigustest või soovite esitada kaebust või saada teavet, kuidas Huawei töötleb isikuandmeid üldiselt või teie puhul, samuti kui teil on küsimusi meie andmekaitseametnikule (Data Protection Officer (DPO)), palun saatke oma päring aadressile: https://consumer.huawei.com/ee/legal/privacy-questions/. Lisaks teil on õigus esitada kaebus järelevalveasutusele teie isikuandmete töötlemise kohta meie ettevõttes.
Lisateavet meie teenuse privaatsuseeskirjade kohta leiate aadressilt: Huawei toe privaatsusteatis -
https://consumer.huawei.com/ee/support/service-privacy-notice/
Garantiipoliitika PDF-faili allalaadimine