Ιούνιος

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του Internet Explorer ή του προγράμματος περιήγησης (browser) της επιλογής σας.

Κάθε μήνα θέτουμε σε κυκλοφορία ενημερωμένες εκδόσεις ασφάλειας για τα μοντέλα-ναυαρχίδες της εταιρείας μας. Η συγκεκριμένη ενημέρωση ασφάλειας περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα της Google.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση περιλαμβάνει το σύστημα CVE όπως αναγγέλλεται στο δελτίο του Ιουνίου 2019 για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android.

Καίριας σημασίας:CVE-2019-2093,CVE-2019-2094,CVE-2019-2095,CVE-2019-2097,CVE-2019-2269,CVE-2019-2279,CVE-2019-2287

Υψηλής προτεραιότητας:CVE-2018-9526,CVE-2019-2090,CVE-2019-2091,CVE-2019-2092,CVE-2019-2096,CVE-2019-2098,CVE-2019-2099,CVE-2019-2101,CVE-2019-2102,CVE-2019-2292

Μέτριας προτεραιότητας: καθόλου απαραίτητη

Χαμηλής προτεραιότητας: καθόλου απαραίτητη

Έχει ήδη συμπεριληφθεί σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις.:CVE-2018-13902,CVE-2018-13911,CVE-2019-2256,CVE-2019-2255

※Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα ασφάλειας της Google, ανατρέξτε στα δελτία για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android(https://source.android.com/security/bulletin).

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα της Huawei, ανατρέξτε στηνΑνακοίνωση για τις ευπάθειες της ασφάλειας των συσκευών Huawei.