Ιούλιος

Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε την τελευταία έκδοση του Internet Explorer ή του προγράμματος περιήγησης (browser) της επιλογής σας.

Η Huawei θέτει σε κυκλοφορία ενημερώσεις ασφάλειας για μοντέλα-ναυαρχίδες κάθε μήνα. Η συγκεκριμένη ενημέρωση ασφάλειας περιλαμβάνει ενημερώσεις κώδικα Android.

Η συγκεκριμένη ενημέρωση περιλαμβάνει το σύστημα CVE όπως αναγγέλλεται στο δελτίο του Ιουλίου 2019 για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android.

Καίριας σημασίας:CVE-2019-2106,CVE-2019-2107,CVE-2019-2109,CVE-2019-2111,CVE-2019-2308,CVE-2019-2330

Υψηλής προτεραιότητας:CVE-2019-2104,CVE-2019-2105,CVE-2019-2112,CVE-2019-2116,CVE-2019-2117,CVE-2019-2118,CVE-2019-2119,CVE-2019-2276,CVE-2019-2278,CVE-2019-2305,CVE-2019-2307,CVE-2019-2326,CVE-2019-2328

Μέτριας προτεραιότητας: καθόλου απαραίτητη

Χαμηλής προτεραιότητας: καθόλου απαραίτητη

Έχει ήδη συμπεριληφθεί σε προηγούμενες ενημερωμένες εκδόσεις.: καθόλου απαραίτητη

※Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα ασφάλειας, ανατρέξτε στα δελτία για την ασφάλεια του λειτουργικού συστήματος Android (https://source.android.com/security/bulletin).

Για αναλυτικές πληροφορίες όσον αφορά τις ενημερώσεις κώδικα της Huawei, ανατρέξτε στηνΑνακοίνωση για τις ευπάθειες της ασφάλειας των συσκευών Huawei.