Privacy PolicyHUAWEI politika privatnosti

Poslednje ažuriranje: Februar 2018.
Pošaljite sva pitanja, komentare ili sugestije putem e-maila na adresu consumer_privacy@huawei.com

Poštovani korisnici,

Kompanija HUAWEI Device Co., Ltd. i njene poslovne podružnice širom sveta („HUAWEI“ ili „mi / naš / nam“) razumeju koliko Vam je važna Vaša privatnost i u potpunosti su se posvetile zaštiti Vaše privatnosti. Nemojte podnositi niti slati bilo kakve lične ili privatne podatke kompaniji HUAWEI pre nego što pročitate, razumete i složite se sa ovom Politikom privatnosti („ova Politika“) u potpunosti.контактирајте

Kreirali smo ovu Politiku kako bismo Vam pomogli da razumete sledeće:
1. Kako kompanija HUAWEI koristi Vaše lične podatke
2. Kako kompanija HUAWEI koristi kolačiće i slične tehnologije
3. Kako kompanija HUAWEI otkriva Vaše lične podatke
4. Kako da pristupite Vašim ličnim podacima i kako da ih uredite i promenite
5. Kako kompanija HUAWEI štiti Vaše lične podatke
6. Kako kompanija HUAWEI upravlja ličnim podacima dece
7. Dobavljači usluga treće strane i njihove usluge
8. Kako se Vaši lični podaci prenose u inostranstvo
9. Kako se ažurira ova Politika
10. Međunarodni korisnici

11. Kako da se obratite kompaniji HUAWEI

Imajte u vidu da se ova Politika odnosi isključivo na elektronske proizvode kompanije HUAWEI koji su namenjeni potrošačima, na primer, na telefone sa posebnim funkcijama, pametne telefone, tablet uređaje, kućne aparate, kartice sa podacima, računarske aplikacije, alate, softver, veb sajtove i usluge koje prikazuju ovu Politiku ili se povezuju sa njom.

Ova Politika privatnosti opisuje kako kompanija HUAWEI upravlja ličnim i privatnim podacima kao i posvećenost kompanije HUAWEI u zaštiti Vaše privatnosti. Međutim, jedna politika neće biti dovoljno ekspanzivna da bi se odnosila na sva pitanja koja se tiču obrade podataka. Dakle, kompanija HUAWEI će pružiti dodatne informacije o određenim proizvodima ili uslugama kao dopunu ove Politike kako biste bili informisani o drugim svrhama prikupljanja podataka. Da biste bolje razumeli naše smernice za privatnost koje se odnose na određeni proizvod ili uslugu, preporučujemo vam da pročitate i ovu Politiku i dodatke.

1. Kako kompanija HUAWEI koristi Vaše lične podatke

Lični podaci su informacije koje mogu da identifikuju osobu pojedinačno ili u kombinaciji sa drugim informacijama i koje se prikupljaju tokom korišćenja naših proizvoda ili usluga kao što su ime, datum rođenja, adresa, matični broj, broj telefona, broj naloga, fotografija i vreme i mesto na kojem se nalazi osoba koja koristi pomenute proizvode i usluge. Kompanija HUAWEI prikuplja i koristi Vaše lične podatke isključivo u svrhe koje su navedene u ovoj Politici. Slede primeri vrsta ličnih podataka koje možemo da prikupljamo i načini njihovog korišćenja:

1.1  Koje lične podatke prikuplja kompanija HUAWEI

Možemo da prikupljamo Vaše raznovrsne lične podatke, na primer, Vaše ime, sliku profila, broj telefona, e-adresu, starost i detalje o lokaciji. U nastavku slede primeri vrsta Vaših ličnih podataka koje možemo da prikupljamo.

(a)  Informacije koje direktno dobijamo od Vas – broj naših usluga koje Vam omogućavaju da kreirate naloge ili profile. Tražićemo od Vas da nam dostavite neophodne informacije o nalogu kao što su e-adresa, adresa primaoca, broj telefona, informacije o proizvodu, vreme kupovine i način plaćanja. Ako koristite HUAWEI usluge za deljenje sadržaja sa svojim prijateljima, možda ćete morati da nam dostavite kontakt informacije vaših prijatelja, na primer, njihovo ime, sliku profila, broj telefona i e-adresu. Neke od naših usluga Vam pružaju mogućnost da komunicirate i delite informacije sa drugim osobama. Obrada te komunikacije i deljenih informacija vršiće se sigurno i bezbedno. Ako se suočite sa bilo kojom greškom tokom korišćenja Vašeg uređaja ili aplikacije, možete da pošaljete kompaniji HUAWEI informacije o grešci.

(b)  Informacije o Vašem korišćenju naših usluga – Možemo da prikupljamo podatke o sistemu i aplikacijama na Vašem uređaju, uključujući i ime uređaja, informacije o verzijama sistema i aplikacija, podešavanja regiona i jezika, verzije uređaja, identifikacione brojeve uređaja (IMEI, ESN, MEID i SN), informacije o geografskoj lokaciji Vašeg uređaja (kao što je ID oblasti u kojoj se nalazi Vaš uređaj), ID mreže Vašeg dobavljača usluga (PLMN), informacije o tome kako koristite Vaše aplikacije i IP adresu koju koristite za pristupanje internetu. Možemo da prikupljamo i informacije o evidenciji kao što su vreme i trajanje Vašeg korišćenja naših usluga, pretraga pojmova iz upita o uslovima koje ste uneli tokom korišćenja usluga i sve informacije koje se čuvaju u kolačićima koje smo podesili na vašim uređajima.

(c)  Informacije sa izvora treće strane – U skladu sa zakonom, možemo da prikupljamo informacije o Vama sa javnih i komercijalnih izvora. Možemo i da primamo informacije o Vama putem usluga društvene mreže treće strane kada odlučite da se povežete na te usluge – npr. kada se prijavljujete na Vaš nalog na našim veb sajtovima koristeći Facebook ili Twitter nalog.

1.2   Kako kompanija HUAWEI koristi Vaše lične podatke

Možemo da koristimo Vaše lične podatke da bismo učinili sledeće:
(a)  primenili Vaše porudžbenice, dostavili Vaše proizvode ili usluge, aktivirali ili verifikovali Vaše proizvode ili usluge, izvršili promene na Vaš zahtev i obezbedili tehničku podršku;

(b)  kontaktirali Vas, poslali Vam informacije o proizvodima i uslugama koje Vas možda interesuju, pozvali Vas da učestvujete u HUAWEI promocijama i anketama o istraživanju tržišta nakon što ste se složili sa time ili Vam obezbedili direktne marketinške informacije uz Vašu izričitu saglasnost; ako ne želite da primate takve informacije, možete u svakom trenutku da odbijete saglasnost;

(c)  Vas informisali o dostupnim ažuriranjima sistema ili aplikacija i primeni tih ažuriranja;

(d)  Vam pružili personalizovano korisničko iskustvo, prilagodili sadržaj i aktivirali usluge nakon prodaje;

(e)  izvršili internu reviziju, analizu podataka i istraživanje u cilju poboljšanja naših proizvoda i usluga;

(f)   analizirali efikasnost našeg poslovanja i udela na tržištu;

(g)  unapredili komunikaciju sa korisnicima i obezbedili Vam kvalitetnu i bezbednu uslugu;

(h)  pokrenuli rešavanje problema u vezi sa uslugama, u slučaju da odlučite da nam pošaljete informacije o grešci;

(i)   sinhronizovali, delili i čuvali podatke koje otpremite ili preuzmete, kao i podatke koji su potrebni za primenu tih otpremanja i preuzimanja; i

(j)   unapredili naše programe za sprečavanje gubitka podataka i programe za borbu protiv prevara.

1.3   Usluge zasnovane na lokaciji

Kada pristupate određenim uslugama koje su zasnovane na lokaciji, na primer, prilikom traženja informacija, navigacije ili provere bilo da se one zasnivaju na određenoj lokaciji ili ne, kompanija HUAWEI može da prikuplja, koristi i obrađuje informacije o preciznoj ili približnoj lokaciji Vašeg uređaja. Ovo omogućava kompaniji HUAWEI da Vam obezbedi prethodne usluge. Informacije koje se prikupljaju mogu da uključuju identifikacione brojeve Vašeg uređaja (IMEI, ESN, MEID i SN), informacije o tipu, modelu i lokaciji u realnom vremenu (kao i one dobijene putem GPS-a, Wi-Fi veze i ID mreže Vašeg dobavljača usluga). Kompanija HUAWEI prikuplja informacije o lokaciji kako bi pružila i poboljšala proizvode i usluge koje su zasnovane na lokaciji.

Možemo da Vas na osnovu principa usluga za uslugu pitamo da li želite da se omoguće usluge određivanja lokacije. Možete da odlučite da ne delite informacije o svojoj lokaciji tako što ćete isključiti usluge određivanja lokacije na svojim uređajima. Za detaljne informacije o tome kako da onemogućite usluge koje se zasnivaju na lokaciji, kontaktirajte Vašeg mrežnog operatera ili dobavljača usluga.

  1.4   Sakupljanje i upotreba nepoistovetljivih informacija

„Nepoistovtljive informacije“ odnose se na informacije koje ne mogu da se koriste za identifikaciju određene osobe. Kompanija HUAWEI može da prikuplja skup statističkih informacija kao što su broj posetilaca njenog veb sajta. Kompanija HUAWEI prikuplja takve informacije kako bi razumela način na koji ljudi koriste njene veb sajtove, proizvode i usluge. Na ovaj način, kompanija HUAWEI može da poboljša i unapredi svoje usluge kako bi bolje zadovoljila potrebe klijenata. HUAWEI može da, po sopstvenom nahođenju, sakuplja, koristi, prenosi ili otkriva nepoistovetljive informacije u druge svrhe.

Nastojimo da čuvamo Vaše lične podatke i nepoistovetljive podatke odvojeno i da nezavisno koristimo svaki tip podataka. U slučaju da su lični podaci kombinovani sa nepoistovetljivim podacima, prema takvoj kombinaciji ćemo postupati kao prema ličnim podacima dokle god oni budu kombinovani.


2. Kako kompanija HUAWEI koristi kolačiće i slične tehnologije

2.1  Kolačići

Da bismo se uverili da naši veb sajtovi pravilno funkcionišu, ponekad postavljamo male datoteke podataka na Vaše računare ili mobilne uređaje, koje su poznate kao kolačići. Kolačić je jednostavna tekstualna datoteka koja se smešta na Vaš računar ili mobilni uređaj od strane servera veb sajta i samo će taj server biti u mogućnosti da preuzme ili pročita sadržaj tog kolačića. Svaki kolačić je jedinstven za veb pretraživač ili mobilnu aplikaciju. On sadrži određene informacije kao što su identifikator, ime sajta, neke cifre i znakovi. Kolačići dopuštaju veb sajtovima da zapamte informacije o Vašim željenim postavkama ili o onome što se nalazi u Vašoj korpi za kupovinu.

Većina velikih veb sajtova ili dobavljača internet usluga to čine kako bi poboljšali korisničko iskustvo tako što pružaju mogućnost veb sajtovima da Vas „zapamte“, bilo tokom Vaše jedne posete veb sajtu (koristeći „kolačić sesije“) ili tokom ponovljenih poseta (koristeći „stalni kolačić“). Kolačići pomažu veb sajtovima da zapamte Vaša podešavanja – jezik, veličinu fonta i druge željene postavke o tome kako želite da prikažete veb sajtove na Vašim računarima ili mobilnim uređajima. Na ovaj način, ne morate da ih ponovo unosite svaki put kada nam se vratite. Ako neki veb sajt ne koristi kolačiće, on će smatrati da ste novi posetilac svaki put kada otvorite novu stranicu na tom veb sajtu. Na primer, kada unesete Vaše detalje za prijavu i pređete na drugu stranicu, veb sajt Vas neće prepoznati i neće moći da Vas zadrži prijavljenim.

Kompanija HUAWEI koristi kolačiće samo u svrhe koje su ovde navedene. Po potrebi, možete da kontrolišete ili brišete kolačiće. Detalje potražite na lokaciji AboutCookies.org. Možete da izbrišete sve kolačiće koji se već nalaze na Vašim računarima i da podesite da većina pretraživača blokira kolačiće. Međutim, ako to uradite, možda ćete morati ručno da podešavate neke željene opcije svaki put kada posećujete naše veb sajtove. Za detalje o tome kako sa promenite postavke Vašeg pretraživača, posetite sledeće hiperveze: <Internet Explorer>, <Google Chrome>, <Mozilla Firefox>, <Safari>, i <Opera>.

2.2   Veb monitori i oznake piksela

Pored kolačića, veb monitori i oznake piksela su slične tehnologije koje možemo da koristimo. Obično e-pošta koju Vam šalje kompanija HUAWEI sadrži vezu ka sadržaju na veb sajtu kompanije HUAWEI sa porukom „Kliknite na URL adresu“. Ako kliknete na tu vezu, kompanija HUAWEI prati Vaša kliktanja kako bi Vam pomogla da saznate koje su Vaše željene opcije u njenim proizvodima ili uslugama i unapredila korisničku podršku. Veb monitor je obično prozirna grafička slika koja se stavlja na neku lokaciju ili e-poštu. Oznake piksela nam omogućavaju da šaljemo e-poruke u vidu posebnih formata koji nam pomažu da saznamo da li je e-poruka otvorena. Ako ne želite da Vas prate ove tehnologije, možete da u svakom trenutku otkažete pretplatu na prijem e-pošte.

2.3 Signal „Nemoj da pratiš“

Mnogi veb pretraživači imaju funkciju „Nemoj da pratiš“, koja šalje signale „Nemoj da pratiš“ veb sajtovima koje otvaraju korisnici. Trenutno ne postoji nikakav konsenzus među učesnicima u vodećim organizacijama koje postavljaju internet standarde u vezi sa time šta veb sajtovi treba da rade kada prime takve signale. Međutim, mi poštujemo opciju „Nemoj da pratiš“, koja može da se podesi na Vašem pretraživaču.

3. Kako kompanija HUAWEI otkriva Vaše lične podatke

Kompanija HUAWEI ne prodaje Vaše lične podatke trećim stranama. Međutim, kompanija HUAWEI može da otkrije Vaše lične podatke u situacijama kao što u sledeće:

3.1   Otkrivanje uz Vašu izričitu saglasnost – Nakon što dobije Vaše odobrenje, kompanija HUAWEI može da deli Vaše lične podatke sa stranama koje ste odobrili i na način za koji ste se opredelili.

3.2   Otkrivanje filijalama kompanije HUAWEI – Vaši lični podaci deliće se između filijala kompanije HUAWEI i, u skladu sa ovom politikom, otkriće se samo minimum informacija koje su potrebne njenim filijalama.

3.3   Otkrivanje ovlašćenim partnerima kompanije HUAWEI koji su zaduženi za saradnju („njeni Partneri“) – Kompanija HUAWEI će možda morati da Vam obezbedi usluge putem njenih Partnera. Stoga kompanija HUAWEI može da deli neke od Vaših ličnih podataka sa njenim Partnerima kako bi Vam obezbedila bolju korisničku podršku i unapredila Vaše iskustvo. Na primer, kada odlučite da kupite HUAWEI proizvode na mreži, HUAWEI će morati da prosledi Vaše lične podatke odgovarajućim dobavljačima koji su zaduženi za pružanje usluga logistike kako bi im dozvolila da Vam isporuče proizvode ili kako bi omogućila njenim Partnerima da Vam obezbede druge usluge. Vaši lični podaci mogu da se obrađuju samo u određene, eksplicitne i zakonite svrhe, a količina podataka je ograničena na minimum neophodnih podataka za postizanje namenjenih svrha. Nijedna podružnica kompanije HUAWEI niti njeni Partneri ne smeju da koriste deljene lične podatke u bilo koje druge svrhe.

3.4 Otkrivanje Vaših ličnih podataka u skladu sa efektnim zakonskim uslovima ili drugim razumnim potrebama: Kompanija HUAWEI može da otkrije Vaše lične podatke kada to nalažu zakon, pravne procedure, spor ili javni državni organi. U pojedinim jurisdikcijama, Vaši lični podaci mogu biti otkriveni i transakcionim kompanijama u slučaju da je kompanija HUAWEI uključena u reorganizaciju, pripajanje ili likvidaciju zbog nesolventnosti. Možemo i da otkrijemo Vaše informacije u razumnim situacijama koje uključuju i primenu naših uslova i odredbi, kao i zaštitu naših korisnika.

4   Kako da pristupite Vašim ličnim podacima ili kako da ih uredite i promenite

U skladu sa odredbama i uslovima kompanije HUAWEI, možete u svakom trenutku da upravljate Vašim ličnim podacima, kao što su Vaši lični podaci za registraciju. Kada je reč o ovome, morate da se uverite da su lični podaci koje šaljete tačni. Kompanija HUAWEI ulaže razumne napore da Vaši lični podaci uvek budu tačni, potpuni i ažurni.

U skladu sa nekim izuzecima koje zakon dopušta, imate pravo da pristupite ličnim Vašim podacima. Kada zemlje i jurisdikcije imaju određena prava na privatnost i informacije, mi ćemo ih poštovati. Ako želite da upotrebite svoje pravo na pristup podacima, obavestite nas slanjem e-pošte na adresu: consumer_privacy@huawei.com. Iz bezbednosnih razloga, od Vas će se možda tražiti da podnesete zahtev u pisanoj formi.

Štaviše, imate pravo da izbrišete i ispravite sve informacije o Vama koje možda čuvamo. Na Vaš zahtev, kompanija HUAWEI će izbrisati ili ispraviti informacije u skladu sa Vašim uputstvima. Da biste to učinili, možete da nas kontaktirate slanjem e-pošte na adresu: consumer_privacy@huawei.com. Međutim, možemo da odbijemo da obradimo zahteve ako verujemo da su oni podneti s lošom namerom, da su izuzetno nepraktični ili da pristup koji se njima zahteva ne odobrava lokalni zakon.

5   Kako kompanija HUAWEI štiti Vaše lične podatke

Kompanija HUAWEI ozbiljno shvata bezbednost Vaših ličnih podataka. Poštujemo industrijske standarde za zaštitu Vaših ličnih podataka od neovlašćenog pristupa, otkrivanja, korišćenja, promene, oštećenja ili gubitka. Preduzimamo sve razumne praktične korake da bismo zaštitili Vaše lične podatke, na primer: koristimo šifrovanje kako bismo obezbedili tajnost podataka; koristimo poverljive mehanizme zaštite kako bismo zaštitili podatke o zlonamernih napada; podesili smo mehanizme zaštite na lokaciji, koji dopuštaju samo ovlašćenom osoblju da pristupi ličnim podacima; uveravamo se putem sesija obuke o bezbednosti i svesti o zaštiti privatnosti da zaposleni razumeju važnost zaštite ličnih podataka.

Preduzimamo sve razumne praktične korake kako bismo ograničili Vaše lične podatke na one koji su adekvatni i relevantni. Zadržavamo Vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno da se ispune svrhe koje su istaknute u ovoj Politici i ne zadržavamo ih duže nego što je to potrebno osim ako se duži period zadržavanja ne zahteva ili ga ne odobrava zakon. Iako preduzimamo krajnje mere da bismo zaštitili Vaše lične podatke, imajte u vidu da ne postoje mere bezbednosti koje su 100% savršene ili neprobojne.

6   Kako kompanija HUAWEI upravlja ličnim podacima dece

Naši proizvodi, veb sajtovi i usluge su prvenstveno namenjene odraslim osobama. Deci nije dozvoljeno da kreiraju sopstvene korisničke naloge bez saglasnosti njihovih roditelja/staratelja. Tamo gde se lični podaci deteta prikupljaju u skladu sa zakonskim uslovima ili pristankom roditelja, samo ćemo koristiti ili otkriti takve lične podatke u meri u kojoj to zakon dozvoljava, uz pristanak roditelja i u skladu sa lokalnim zakonima i propisima ili u cilju zaštite deteta. I mada definicija deteta može da se razlikuje u zavisnosti od važećih zakona i lokalnih kulturnih običaja, smatramo da je svaka osoba koja ima manje od 13 godina dete.

Ako kompanija HUAWEI sazna da je prikupila lične podatke deteta bez prethodnog prijema pristanka roditelja koji se može proveriti, preduzeće korake kako bi izbrisala te informacije u što kraćem roku.

7   Dobavljači usluga treće strane i njihove usluge

U cilju obezbeđivanja efikasne posete i poboljšanja korisničkog iskustva, biće Vam obezbeđen sadržaj ili internet hiperveze trećih strana izvan kompanije HUAWEI i naših Partnera („Treće strane“). Kompanija HUAWEI nema kontrolu nad Trećim stranama i Vi možete da odlučite da li ćete da pristupite njihovim hipervezama ili sadržajima, ili da li želite da koristite njihove usluge ili proizvode.

Kompanija HUAWEI ne može da kontroliše bilo koje od mera zaštite podataka i privatnosti tih Trećih strana i takvim merama neće upravljati ova Politika. Kada odlučite da dobrovoljno date bilo koje informacije Trećim stranama, pogledajte njihove politike o zaštiti privatnosti.

8   Kako se Vaši lični podaci prenose u inostranstvo

HUAWEI proizvodi i usluge mogu da se pružaju korišćenjem resursa i usluga u raznim zemljama i regionima širom sveta. Dakle, Vaši lični podaci mogu da se prenose ili im se može pristupiti preko međunarodnih granica i izvan zemlje u kojoj koristite naše proizvode ili usluge. Te zemlje možda nemaju zakone koji pružaju odgovarajuću zaštitu ličnih podataka ili možda imaju različite propise o zaštiti podataka. U takvim slučajevima kompanija HUAWEI će osigurati da se isti nivo zaštite pruži Vašim podacima i da se obezbedi adekvatna zaštita Vaših podataka u skladu sa svim važećim zakonima i propisima. Na primer, kompanija HUAWEI može da se osloni na Vaš pristanak za prenos Vaših podataka u inostranstvo ili sprovede mere bezbednosti kao što je pretvaranje podataka u anonimne pre nego što oni pređu granicu.

9   Kako se ažurira ova Politika

Kompanija HUAWEI zadržava pravo da povremeno ažurira ili ispravi ovu Politiku. Kompanija HUAWEI će Vas obavesti o izmenama putem različitih kanala. Tamo gde postoji bilo kakva promena naše politike privatnosti, mi ćemo objaviti ažuriranu politiku privatnosti na našem veb sajtu (http://consumer.huawei.com). Možemo da vam obezbedimo i zasebno obaveštenje (npr. elektronsko obaveštenje) kojim ćemo vas obavestiti o bilo kakvoj promeni naše politike privatnosti.

10   Međunarodni korisnici

Imajte u vidu da se lični podaci pojedinaca koji su stanovnici država članica Evropskog ekonomskog prostora ili Švajcarske, Albanije, Andore, Bosne, Farskih Ostrva, Gibraltara, Grenlanda, Republike Makedonije, Moldavije, Monaka, Crne Gore, San Marina, Srbije, Vatikana, Japana, Koreje, SAD i Kanade kontrolišu na navedeni način:

  • U okviru HUAWEI Mobile Services, uključujući HUAWEI ID, podaci se nalaze pod kontrolom kompanije Aspiegel Limited;
  • U okviru naše usluge i operacija podrške (uključujući rešavanje problema sa opremom i njenu popravku), zajedno sa aplikacijom HiCare na HUAWEI mobilnim telefonima, kao i Honor prodavnicom i forumima u Francuskoj, Nemačkoj, Španiji i Ujedinjenom Kraljevstvu, podaci se nalaze pod kontrolom kompanije HUAWEI Technologies Duesseldorf GmbH;
  • U SAD, u okviru prodavnice na mreži www.hihonor.com/us, podaci se nalaze pod kontrolom kompanije HUAWEI Device USA, Inc.

11   Kako da se obratite kompaniji HUAWEI

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili predloge, kontaktirajte nas putem e-pošte na consumer_privacy@huawei.com ili ih prosledite jednoj od naših globalnih kancelarija na terenu. Za potpuni spisak lokacija naših kancelarija, posetite naš veb sajt na:
http://www.huawei.com/en/contact-us


Važno obaveštenje – verzija HUAWEI politike privatnosti na lokalnom jeziku može da se razlikuje od ove verzije zbog lokalnih zakona i jezičkih navika. Što se tiče razlika, nadjačava verzija na lokalnom jeziku.

Poslednje ažuriranje: Februar 2018.
Autorsko pravo © HUAWEI Device Co., Ltd. 2018. Sva prava zadržana