Privacy Policy

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
PRAVNA SLUŽBA
Izjava o privatnosti za potrošačke usluge kompanije Huawei
Izjava o privatnosti za potrošačke usluge kompanije Huawei ažurirana
27. март 2020.

Kompanija Huawei Device Co., Ltd. i njene filijale širom sveta (zajedničkim imenom „Huawei“, „mi“, „nas“ i „naš“) poštuju vašu privatnost. Iz tog razloga, nastala je izjava o privatnosti (u daljem tekstu „ova Izjava“) koja pokriva način na koji prikupljamo, koristimo, otkrivamo, štitimo, čuvamo i prenosimo vaše lične podatke. Pročitajte i pokušajte da razumete našu izjavu o privatnosti, i obavestite nas ako imate neka pitanja.

Lični podaci se odnose na sve elektronske i druge informacije koje se mogu pojedinačno ili zajedno sa drugim informacijama koristiti za identifikovanje ili za omogućavanje identifikovanja fizičkog lica. Ova Izjava objašnjava kako Huawei obrađuje lične podatke, s tim što ona ne pokriva sve scenarije obrade, kao što ćete biti informisani u određenoj aktivnosti obrade. Stoga se preporučuje da pre korišćenja određenog proizvoda ili usluge pročitate napomenu o privatnosti ili dodatnu izjavu koju je objavila kompanija Huawei za taj određeni proizvod ili uslugu kako biste razumeli način na koji obrađujemo lične podatke, način na koji možete da ostvarite svoja prava kao subjekt čiji se lični podaci čuvaju i kako da kontaktirate sa kontrolerom podataka.

Ova Izjava se primenjuje samo na Huawei proizvode za ličnu i kućnu upotrebu, uključujući predstavljene telefone, pametne telefone, laptopove, tablet računare, nosive uređaje, uređaje za mobilnu vezu širokog propusnog opsega, pametne kućne aparate, dodatnu opremu, računarske aplikacije, usluge za mobilne uređaje, softver, komplete alatki, veb sajtove i usluge koje prikazuju ili navode ovu Izjavu.

I. Način na koji Huawei prikuplja i koristi lične podatke

A. Lični podaci koje prikuplja Huawei

Pre nego što počnete da koristite Huawei proizvode i usluge, možda je potrebno da navedete lične podatke. Niste obavezni da pružite svoje lične podatke kompaniji Huawei, ali ponekad ne možemo da vam obezbedimo neke proizvode ili usluge ako ne navedete određene lične podatke.

Huawei prikuplja i koristi lične podatke u svrhe navedene u ovoj Izjavi. Evo primera kako možemo da prikupljamo lične podatke:

1. Lični podaci koje pružate kompaniji Huawei

Da biste uživali u određenim funkcijama ili uslugama, morate da registrujete Huawei ID. Kada registrujete Huawei ID ili se prijavite koristeći Huawei ID radi kupovine na mreži, preuzimanja softvera ili kupovine usluga, zatražićemo od vas da navedete relevantne lične podatke kao što su ime, adresa e-pošte, broj mobilnog telefona, informacije o porudžbini, adresa isporuke i način plaćanja.

Huawei vam može obezbediti usluge skladišta u oblaku gde možete da sinhronizujete svoje datoteke, slike i podatke, kao i da napravite njihove rezervne kopije.

Neki Huawei proizvodi vam omogućavaju da komunicirate i delite informacije sa drugim korisnicima. Ako želite da delite sadržaj sa članovima porodice i prijateljima pomoću Huawei proizvoda, možda je potrebno da kreirate Huawei ID koji uključuje određene informacije, poput nadimka i avatara, koje će postati javne. Huawei će možda prikupljati informacije vezane za te osobe, recimo, njihova imena, adrese e-pošte i brojeve telefona. Kompanija Huawei preduzima odgovarajuće i neophodne mere kojima osigurava bezbednost navedenih informacija. Pre nego što pružite nečije informacije kompaniji Huawei, morate za to dobiti saglasnost od osoba kojima pripadaju te informacije.

U skladu sa nekim zakonskim propisima vezanim za potvrdu identiteta naloga na osnovu pravog imena, za sprečavanje zavisnosti od elektronskih igara, ili za plaćanje preko interneta, Huawei može zatražiti od vas da pružite neki dokaz identiteta koji je izdala nadležna institucija ili relevantne informacije o kartici na osnovu kojih vas može identifikovati.

2. Informacije koje Huawei prikuplja dok koristite usluge

Huawei prikuplja podatke o vašem uređaju i načinu na koji vi i vaš uređaj razmenjujete informacije sa Huawei proizvodima i uslugama. Ovaj tip informacija uključuje sledeće:

(1) informacije o uređaju i aplikaciji, kao što su naziv uređaja, identifikacioni kôd uređaja (IMEI, ESN, MEID i SN), vreme aktiviranja uređaja, model hardvera, verzija OS, verzija aplikacije, identifikacioni kôd softvera i podešavanja uređaja i aplikacije (kao što su region, jezik, vremenska zona i veličina fonta);

(2) informacije o mobilnoj mreži, kao što su ID dobavljača javne mobilne telefonske mreže (PLMN) i IP (internet protokol) adresa;

(3) informacije evidencije. Kada koristite Huawei usluge ili prikažete sadržaj koji je obezbedila kompanija Huawei, Huawei automatski prikuplja i evidentira neke informacije, kao što su vreme pristupa, broj pristupa, IP adresa i informacije o incidentima (recimo, greške, otkazivanja, ponovna pokretanja i nadogradnje);

(4) informacije o lokaciji. Huawei prikuplja, koristi i obrađuje približne ili precizne informacije o lokaciji vašeg uređaja kada pristupite nekim uslugama zasnovanim na lokaciji (na primer, kada pretražujete, koristite softver za navigaciju ili pogledate vremensku prognozu za određenu lokaciju). Informacije o lokaciji se mogu dobiti pomoću GPS sistema, Wi-Fi mreže i ID-a mreže dobavljača usluge. Zatražićemo od vas da odaberete aplikacije za koje želite da omogućite lokacijske usluge. U meniju podešavanja uređaja možete da onemogućite dozvole za lokaciju koje imaju određene usluge kako biste odbacili mogućnost deljenja svojih informacija o lokaciji;

(5) informacije koje čuvate na Huawei serverima. Na primer, informacije koje otpremate u oblak sačuvaće se na Huawei serverima radi brzog pristupa i deljenja između uređaja. Nećemo prikazivati informacije koje čuvate na Huawei serverima.

3. Informacije iz izvora trećih strana

Ako je zakonom dozvoljeno, Huawei prikuplja informacije o vama iz javnih i komercijalnih izvora. Takođe, Huawei može da pribavi određene informacije sa društvenih mreža trećih strana, recimo, vreme kada se prijavite na Huawei veb sajtu preko naloga društvene mreže.

4. Prikupljanje i korišćenje podataka koji ne otkrivaju identitet

Podaci koji ne otkrivaju identitet su oni podaci na osnovu kojih se ne može utvrditi nečiji identitet. Primeri takvih podataka su, između ostalog, statističke informacije o posetama veb sajtovima, preuzimanja aplikacija i obim prodaje proizvoda. Kompanija Huawei prikuplja statističke informacije jer na osnovu njih može steći uvid u to kako klijenti koriste naše proizvode i usluge. To nam pomaže da bolje prilagodimo naše usluge vašim potrebama.

Lične podatke i podatke koji ne otkrivaju identitet čuvamo odvojeno i koristimo ih nezavisno jedne od drugih. Može doći do okolnosti kada će, po svom nahođenju, Huawei u neke druge svrhe prikupljati, koristiti, otkrivati i prenositi podatke koji ne otkrivaju identitet.

B. Način na koji Huawei koristi lične podatke

Huawei može da koristi lične podatke u sledeće svrhe:

(1) da registruje i aktivira Huawei proizvode za ličnu i kućnu upotrebu koje ste kupili;

(2) da registruje Huawei ID, što vam omogućava da uživate u većem izboru funkcija i usluga za mobilne uređaje;

(3) da isporuči, aktivira ili verifikuje proizvode i usluge koje ste zatražili, ili da izvrši promene i pruži tehničku podršku i postprodajne usluge za tekuće proizvode i usluge na osnovu vaših zahteva;

(4) da pošalje OS ili ažurira aplikacije, kao i obaveštenja o instaliranju;

(5) da obezbedi personalizovan korisnički doživljaj i sadržaj;

(6) da vam pošalje informacije o proizvodima i uslugama koji bi mogli da vas zanimaju, da vas pozove da učestvujete u Huawei promotivnim aktivnostima i istraživanjima tržišta, ili da vam pošalje marketinške informacije. Ako ne želite da primate takve informacije, uvek možete da odbijete saglasnost za prijem;

(7) da sprovede interni nadzor, analizu podataka i istraživanje; da analizira efikasnost poslovanja i izmeri udeo na tržištu; kao i da poboljšava Huawei proizvode i usluge;

(8) da sinhronizuje, deli i skladišti podatke koje ste otpremili ili preuzeli, kao i podatke neophodne za operacije otpremanja i preuzimanja;

(9) da poboljšava programe za sprečavanje gubitaka i prevara;

(10) da obrađuje podatke u skladu sa zakonom i propisima, na primer, poreskim, zahtevima nadležnih institucija;

(11) u druge svrhe u okviru određenih usluga ili uz vašu saglasnost.

II. Način na koji Huawei koristi kolačiće i sličnu tehnologiju

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb server čuva na računaru ili mobilnom uređaju, pri čemu samo taj server koji ga je kreirao može da preuzme i pročita sadržaj kolačića. Svaki kolačić je jedinstven za pregledač ili aplikaciju za mobilne uređaje koju koristite. Tekst kolačića se često sastoji od identifikatora, imena lokacija i nekih brojeva i znakova. Za više detalja pročitajte pravila o kolačićima na našoj zvaničnoj web stranici.

III. Način na koji Huawei deli lične podatke

Ne delimo lične podatke sa drugim kompanijama, organizacijama i pojedincima, osim u sledećim okolnostima:

(1) Deljenje uz saglasnost: Nakon što dobijemo vašu saglasnost, Huawei deli informacije koje ste odobrili sa određenim trećim strana ili kategorijama trećih strana.

(2) Deljenje u skladu sa zakonima i propisima: Huawei može da deli vaše informacije ako je to predviđeno zakonima i propisima, ako je to neophodno za rešavanje pravnih sporova ili ako to zahtevaju administrativni ili sudski organi prema zakonu.

(3) Deljenje sa Huawei filijalama: Vaše informacije se mogu deliti sa Huawei filijalama samo u konkretne i pravne svrhe, pri čemu se dele samo informacije koje su potrebne za pružanje usluga. Na primer, verifikujemo globalnu jedinstvenost naloga pre nego što dozvolimo njihovo registrovanje.

(4) Deljenje sa poslovnim partnerima: Neke proizvode i/ili usluge dobijate direktno od naših partnera. Takođe, Huawei može da deli vaše informacije sa njima. Zahvaljujući vašim informacija, naši partneri mogu da vam pruže proizvode i/ili usluge koje ste zahtevali (na primer, proizvode koje prodavac treće strane nudi preko Huawei platforme za e-trgovinu, video sadržaj koje obezbeđuju kompanije preko Huawei aplikacija), da predvide vaša interesovanja i pruže vam odgovarajuće oglase, promotivne i druge materijale.

(5) Deljenje sa dobavljačima usluga: Huawei može i da otkrije vaše informacije kompanijama koje pružaju usluge za nas ili u naše ime. Među takvim dobavljačima usluga su i kompanije koje pružaju uslugu korisničke službe, slanje e-pošte ili tehničke podrške u ime kompanije Huawei. Dobavljači usluga mogu da koriste vaše informacije samo da bi vam obezbedili usluge u ime kompanije Huawei.

(6) Huawei deli vaše informacije kada postoji razuman razlog za to. Na primer, da bi se ispunili zahtevi primenjivog zakona, propisa, pravnog procesa ili prinudne mere nadležnog organa.

U scenarijima 3–6, Huawei osigurava pravosnažnost ovog deljenja i potpisuje obavezujući ugovor o poverljivosti i/ili klauzule o obradi podataka sa kompanijama, organizacijama i pojedincima sa kojima deli lične podatke, pri čemu zahteva od njih da postupaju u skladu sa ovom Izjavom i da primenjuju odgovarajuće mere o zaštiti poverljivosti i bezbednosti tokom obrade ličnih podataka.

IV. Način na koji Huawei štiti lične podatke

Kompanija Huawei pridaje veliki značaj bezbednosti ličnih podataka, zbog čega je usvojila standardne industrijske prakse kojima obezbeđuje zaštitu ličnih podataka i sprečava neovlašćeni pristup ovim podacima, otkrivanje, korišćenje, izmenu, oštećenje ili gubitak ovih podataka. Da bi to postigla, kompanija Huawei primenjuje sledeće mere:

(1) Preduzimamo razumne i izvodljive mere kojima osiguravamo prikupljanje minimalne količine ličnih podataka i relevantnih podataka neophodnih za svrhe u koje se obrađuju. Zadržavamo vaše lične podatke samo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrha navedenih u ovoj Izjavi i napomeni o zaštiti privatnosti za određeni proizvod ili uslugu, osim ako je zakonom propisano ili dozvoljeno produžavanje perioda zadržavanja.

(2) Koristimo razne tehnologije, kao što je kriptografska, da bismo osigurali poverljivost podata tokom njihovog prenosa. Primenjujemo pouzdane mehanizme zaštite kojima štitimo podatke i servere za skladištenje podataka od napada.

(3) Koristimo mehanizme za kontrolu pristupa kako bismo bili sigurni da samo ovlašćena lica mogu da pristupe vašim ličnim podacima. Osim toga, kontrolišemo brojno ovlašćeno osoblje za koje primenjujemo hijerarhijsko upravljanje dozvolama na osnovu zahteva usluge i nivoa ovlašćenja osoblja.

(4) Pažljivo biramo poslovne partnere i dobavljače usluga, i uključujemo zahteve za zaštitu ličnih podataka u komercijalne ugovore, aktivnosti kontrole i procene.

(5) Sprovodimo obuke, testiranja i javnog izlaganja vezano za zaštitu bezbednosti i privatnosti kako bismo kod zaposlenih podigli svest o značaju zaštite ličnih podataka.

Huawei nastoji da zaštiti vaše lične podatke. Međutim, nijedna bezbednosna mera nije savršena i ne postoji proizvod, usluga, veb sajt, prenos podataka, računarski sistem ili mrežna veza koji su u potpunosti bezbedni.

Da bi se suočila sa mogućim rizicima, poput curenja, oštećenja i gubitka ličnih podataka, kompanija Huawei je razvila nekoliko mehanizama i kontrolnih mera, jasno je definisala standarde za ocenjivanje bezbednosnih incidenata i ranjivosti, kao i odgovarajućih procedura, i odredila je namensku stranicu za savete i upozorenja o bezbednosti. Kompanija Huawei je odredila specijalni tim za reagovanje u hitnim slučajevima koji će sprovoditi planirane bezbednosne mere, raditi na smanjenju gubitaka, analizi, lociranju i remedijaciji, kao i na izvršavanju operacija praćenja zajedno sa relevantnim odeljenjima na osnovu propisa i zahteva za rešavanje bezbednosnih incidenata.

Ako dođe do incidenta vezano za lične podatke, Huawei vas obaveštava o tome, u skladu sa relevantnim zakonskim i propisanim zahtevima, pri čemu će vam pružiti osnovne informacije o bezbednosnom incidentu i mogućim posledicama, merama koje je kompanija Huawei preduzela ili koje će preduzeti, predlozima o aktivnim merama zaštite i ublažavanju rizika, kao i pomoćnim merama. Obaveštenje može biti u vidu e-poruke, tekstualne poruke, prosleđenog obaveštenja i slično. Ako ne možemo da obavestimo svakog subjekta podataka pojedinačno, preduzećemo odgovarajuće i efikasne mere za objavljivanje upozorenja o bezbednosti. Osim toga, takođe ćemo prijaviti status bezbednosnog incidenta vezanog za lične podatke koji pokušavamo da rešimo, kao što to propisuju nadzorni organi.

V. Način na koji možete da upravljate ličnim podacima

A. Pristup, ispravljanje, brisanje, prenosivost podataka, ograničenje obrade, odbijanje saglasnosti za obradu podataka.

U pojedinim zemljama i regionima u kojima Huawei plasira svoje proizvode i usluge, ili iz kojih obrađuje lične podatke, zakonom je predviđeno da subjekti podataka imaju pravo da zahtevaju (u daljem tekstu „zahtevi“) pristup ličnim podacima, njihovo ispravljanje, brisanje, prenošenje, ograničavanje i sprečavanje njihovog prenosa, u toku obrade relevantnih ličnih podataka koje Huawei zadržava. Osim toga, imate pravo na prenos podataka.

1. Sredstva i kanali za slanje zahteva

Subjekti podataka moraju slati zahteve u skladu sa predviđenim Huawei kanalima za zaštitu privatnosti. Zahtevi su važeći čak i ako podnosilac zahteva nije naveo zakon na kojem se zasniva ovaj zahtev.

Zahtevi subjekta podataka se mogu uputiti preko zvaničnog veb sajta Huawei Consumer BG, HiCare aplikacije ili Huawei ID aplikacije. Ako subjekt podataka uputi zahtev preko korisničke službe, e-pošte, korisničke podrške na mreži, servisnog centra ili nekog drugog kanala, zatražićemo od subjekta podataka da zvanično uputi zahtev putem jednog od navedenih kanala koji će olakšati komunikaciju i slanje povratnih informacija vezano za rešavanje zahteva. Specijalni kanali za slanje zahteva namenjeni subjektima podataka pružaju zaštitu pravnih interesa ovih subjekata, obezbeđuju normalan rad kompanije Huawei i sprečavaju zloupotrebu prava na slanje zahteva.

2. Valjanost zahteva

Prilikom upućivanja zahteva, subjekti podataka uglavnom moraju da se saglase sa određenim zahtevima. Ova Izjava zahteva od subjekata podataka sledeće:

(1) Prosledite zahteve preko namenskih Huawei kanala za upućivanje zahteva (naime, zvaničnog veb sajta kompanije Huawei Consumer BG, HiCare i Huawei ID aplikacije).

(2) Navedite dovoljno informacija kako bi kompanija Huawei mogla da verifikuje vaš identitet (kako bi se uverila da su oni koji su uputili zahtev subjekti podataka ili lica sa ovlašćenjem subjekta podataka).

(3) Vodite računa da zahtevi budu konkretni i izvodljivi.

U pojedinim slučajevima, ako je to predviđeno zakonima i propisima, Huawei nije u obavezi da se u potpunosti ili delimično saglasi sa zahtevima.

B. Povlačenje date saglasnosti

Možete da promenite odobreni opseg prikupljanja ličnih podataka ili povučete svoju saglasnost, a da to ne utiče na pravosnažnost aktivnosti obrade na osnovu saglasnosti ili pre povlačenja saglasnosti.

Kao rezultat ostvarivanja prava može doći do brisanja informacija, onemogućavanja relevantnih funkcija ili podešavanja opcija za zaštitu privatnosti na Huawei proizvodu. Huawei će objaviti metode povlačenja date saglasnosti za određene proizvode i usluge u okviru napomene o zaštiti privatnosti ili dodatne izjave za te proizvode i usluge, ili na osnovu zahteva upućenog na način naveden u odeljku A.

C. Opozivanje registracije Huawei ID-a

Možete da opozovete registraciju svog naloga u proizvodima vezanim za Huawei ID. Kada opozovete registraciju naloga, prestaćemo da vam pružamo proizvode i usluge, i izbrisaćemo vaše lične podatke, osim ako nije drugačije predviđeno zakonom. Nakon što se opozove njegova registracija, nalog se ne može obnoviti. Ako želite ponovo da koristite relevantne Huawei proizvode ili usluge, potrebno je da registrujete novi Huawei ID. Kada se prijavite na relevantne uređaje, aplikacije ili zvanični veb sajt koristeći Huawei ID, možete da podnesete zahtev za opoziv registracije i dovršite proces u meniju podešavanja.

VI. Način na koji Huawei štiti lične podatke dece

Huawei proizvodi za ličnu i kućnu upotrebu namenjeni su odraslima. Ipak, kada je reč o korisnicima Huawei proizvoda i usluga koji su deca, u potpunosti smo svesni koliko je bitno preduzeti dodatne preventivne mere za zaštitu privatnosti i bezbednosti. Huawei prepoznaje da li su subjekti podataka deca na osnovu broja godina za sticanje punoletstva prema zakonu lokalnih zemalja i regiona.

Kada se lični podaci dece prikupljaju na osnovu saglasnosti nosioca roditeljske odgovornosti, koristićemo ili otkriti samo one informacije dozvoljene zakonom ili za koje je nosilac roditeljske odgovornosti izričito dao svoju saglasnost, odnosno samo informacije neophodne za zaštitu dece. Nosioci roditeljske odgovornosti koji moraju da pristupe, izmene ili izbrišu lične podatke svoje dece i lica o kojima se staraju mogu nam se obratiti preko kanala navedenih u odeljku „IV. Način na koji Huawei štiti lične podatke.“

Ako Huawei slučajno prikupi lične podatke deteta, a da za to nema saglasnost od priznatog nosioca roditeljske odgovornosti, kompanija Huawei će izbrisati te informacije čim to uvidi.

VII. Veze do veb sajtova, proizvoda i usluga trećih strana

Huawei veb sajt, aplikacije, proizvodi i usluge možda sadrže veze do veb sajtova, proizvoda i usluga trećih strana. Takođe, Huawei proizvodi i usluge možda koriste ili pružaju proizvode ili usluge trećih strana, na primer, aplikacije trećih strana objavljene u Huawei prodavnici aplikacija HiApp.

Sve veze do veb sajtova, proizvoda i usluga trećih strana obezbeđene su samo kao korisnička pogodnost. Morate sami da odredite kako ćete koristiti te veze. Pre nego što pošaljete svoje lične podatke trećim stranama, pročitajte i postupajte u skladu sa smernicama privatnosti koje primenjuju te treće strane.

VIII. Međunarodni prenosi ličnih podataka

Naši proizvodi i usluge se isporučuju preko resursa i servera smeštenih na različitim mestima, zbog čega ćemo možda prenositi vaše lične podatke iz jedne zemlje u drugu kako bismo mogli da vam ponudimo naše proizvode i usluge. Ovlašćeno Huawei osoblje i treće strane koje postupaju u naše ime mogu da pristupe ličnim podacima prikupljenim od vas, da ih koriste i obrade u zemlji/regionu gde niste uneli lične podatke, a gde se možda primenjuju ne tako strogi zakoni o zaštiti podataka. Kada prenesemo lične podatke u druge zemlje/regione, zaštitićemo lične podatke kao što je opisano u ovoj Izjavi ili kao što smo vas obavestili prilikom prikupljanja podataka (na primer, preko napomene o zaštiti privatnosti ili dodatne izjave za određeni proizvod ili uslugu).

Huawei primenjuje globalne prakse zaštite privatnosti prilikom obrade ličnih podataka koji su zaštićeni prema različitim zakonima o zaštiti podataka. Huawei prenosi lične podatke između zemalja u kojima postupamo u skladu sa standardima i uslovima koje propisuju primenjivi zakoni o zaštiti podataka, uključujući standarde i uslove vezane za bezbednost i obradu.

U pogledu ličnih podataka koji potiču iz EU i Švajcarske, poštujemo primenjive zakonske propise i primenjujemo odgovarajuće zaštitne mere za prenos ličnih podataka u zemlje izvan Evropskog ekonomskog propisa (EEA), odnosno u zemlje osim Švajcarske. Primenjuje različite pravne mehanizme, kao što su standardne ugovorne odbredbe za prenos ličnih podataka izvan granica zemlje, ili za sprovođenje bezbednosnih mera poput anonimizacije podataka pre prenosa podataka izvan granica zemlje.

IX. Međunarodni korisnici/korisnici iz Hongkonga, Makaoa i Tajvana, Kina

Ako usluge kompanije Huawei koristite u zemlji ili regionu navedenim u 2. delu Dodatka A, kontrolor podataka je kompanija Aspiegel Limited incorporated u Irskoj. Ako usluge kompanije Huawei koristite u zemlji ili regionu navedenim u 3. delu Dodatka A, kontrolor podataka je kompanija Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited. Detalje pogledajte u izjavi o privatnosti lokalne usluge u Cloud-u za potrošače.

Huawei prodavnice na mreži u svakoj pravnoj nadležnosti van Kine imaju svoje pravno lice koje je odgovorno za lične podatke prikupljene u okviru svoje nadležnosti. Više detalja o kontroloru podataka pogledajte u izjavi o privatnosti o lokalnoj prodavnici na mreži.

X. Ažuriranja ove Izjave

Huawei zadržava pravo da u bilo kojem trenutku ažurira ovu Izjavu.

Ako je povremeno potrebno da se ova Izjava koriguje, Huawei će izdati obaveštenje o promeni preko različitih kanala, recimo, tako što će objaviti najnoviju verziju na našem zvaničnom veb sajtu: http://consumer.huawei.com.

„Velike promene“ u ovoj Izjavi uključuju, ali se ne ograničavaju na sledeće:

(1) velike promene u našim režimima usluga, na primer, svrhe obrade ličnih podataka, tipovi obrađenih ličnih podataka i načini korišćenja ličnih podataka;

(2) velike promene u našoj vlasničkoj strukturi, organizacionoj strukturi i slično, na primer, promene vlasništva usled prilagođavanja poslovanja, bankrotstva ili pripajanja;

(3) promene osnovnih ciljeva deljenja, prenosa i otkrivanja ličnih podataka;

(4) velike promene vezane za vaša prava koja se odnose na obradu ličnih podataka i načine na koje možete da iskoristite ta prava;

(5) promene u Huawei odeljenjima, kontaktima i kanalima za upućivanje žalbi koji su odgovorni za bezbednost obrade ličnih podataka;

(6) veliki rizici na koje ukazuju izveštaji o proceni bezbednosti ličnih podataka.

XI. Način na koji možete da nam se obratite

Ako imate bilo kakva pitanja, komentare ili predloge, obratite nam se preko stranice ili ih pošaljite našim kancelarijama širom sveta. Da biste videli kompletnu listu Huawei kancelarija, posetite stranicu kancelarija širom sveta.

Formirali smo posebno odeljenje za zaštitu ličnih podataka (odnosno, imenovali smo službenika za zaštitu ličnih podataka). Možete da kontaktirate sa njima preko adrese dpo@huawei.com.

Napomena: S obzirom na razlike u lokalnim zakonima i jezicima, lokalna verzija Izjave o privatnosti za potrošačke usluge kompanije Huawei može da se razlikuje od ove verzije. U slučaju bilo kakve neusaglašenosti, lokalna verzija ima prednost.

Autorsko pravo ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Sva prava zadržana.

Dodatak A – Lista zemalja/regiona

Kompanija Huawei zadržava pravo da povremeno ažurira ovu listu.

Br. zemalja/regiona
1. deo Kontinentalna Kina
2. deo Austrija, Belgija, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Republika Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Nemačka, Grčka, Mađarska, Republika Irska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Republika Severna Makedonija, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Holandija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Ujedinjeno Kraljevstvo, Švajcarska, Crna Gora, Albanija, Srbija, Bosna i Hercegovina, Vatikan, Malta, Moldavija, Izrael, Holandski Antili, Andora, Monako, San Marino, Farska Ostrva, Gibraltar, Grenland, Gernzi, Ostrvo Men, Džersi, Sveti Martin, Sent Martin, Sent Pjer i Mikelon (Francuska), Karipska Holandija, Olandska Ostrva, Japan, Južna Koreja, Turska, Australija, Novi Zeland, Kanada, Sent Vinsent i Grenadini, Ukrajina
3. deo Hongkong (Kina), Makao (Kina), Malezija; Vijetnam, Indija, Bangladeš, Kambodža, Laos, Mjanmar, Nepal, Papua Nova Gvineja, Filipini, Singapur, Šri Lanka, Tajvan (Kina), Tajland, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonezija, Solomonova Ostrva, Brunej, Maldivi, Butan, Kiritimati, Kokosova (Kilingova) ostrva, Kukova ostrva, Francuska Polinezija, Guam, Istočni Timor, Kiribati, Maršalova ostrva, Mikronezija, Nauru, Nova Kaledonija, Niue, Ostrvo Norfolk, Severna Marijanska Ostrva, Palau, Ostrva Pitkern, Tokelau, Tuvalu, Valis i Futuna, Američka Samoa, Bolivija, Kolumbija, Kostarika, Dominikanska Republika, Ekvador, El Salvador, Gvatemala, Honduras, Jamajka, Meksiko, Nikaragva, Panama, Paragvaj, Peru, Urugvaj, Venecuela, Čile, Portoriko, Aruba, Bahami, Barbados, Britanska Devičanska Ostrva, Francuska Gvajana, Grenada, Haiti, Sveta Lucija, Surinam, Trinidad i Tobago, Belize, Antigva i Barbuda, Bermudi, Angvila, Gvajana, Martinik, Sent Kits i Nevis, Ostrva Terks i Kejkos, Kajmanska Ostrva, Dominika, Gvadelup, Montserat, Sent Bartelemi, Malvinska ostrva (Folkland), Američka Devičanska Ostrva, Alžir, Bahrein, Kamerun, Čad, Obala Slonovače, Egipat, Irak, Jordan, Kuvajt, Mali, Oman, Pakistan, Katar, Saudijska Arabija, Senegal, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Jemen, Republika Kongo (Kongo), Benin, Burkina Faso, Ekvatorijalna Gvineja, Etiopija, Gabon, Liban, Libija, Mauritanija, Maroko, Južni Sudan, Togo, Avganistan, Centralnoafrička Republika, Zelenortska Ostrva, Demokratska Republika Kongo (DRK), Džibuti, Eritreja, Gambija, Gvineja-Bisao, Niger, Gvineja, Država Palestina, Sveta Jelena, Seuta i Melilja, Kanarska Ostrva, Angola, Bocvana, Komoros, Gana, Kenija, Liberija, Lesoto, Majot, Madagaskar, Malavi, Mauricijus, Mozambik, Nigerija, Namibija, Ostrvo Reinion, Siera Leone, Somalija, Svazilend, Sao Tome i Principe, Sejšeli, Južnoafrička Republika, Tanzanija, Uganda, Zambija, Zimbabve, Burundi, Ruanda, Belorusija, Gruzija, Jermenija, Azerbejdžan, Mongolija, Kazahstan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Tadžikistan, Rusija, Brazil, Argentina