Odgovaranje na pozive i odbijanje poziva korišćenjem sata

Da li je ovo bilo korisno?
Da Ne