Baterija telefona se brzo prazni i ima kratko vreme pripravnosti

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Baterija telefona se brzo prazni i ima kratko vreme pripravnosti

Dužina vremena pripravnosti telefona je povezana sa njegovim kapacitetom baterije, podešavanjima telefona, kao i sa vašim navikama korišćenja. Sledeći predlozi bi trebalo da pomognu da produžite vreme pripravnosti telefona.

Predlozi za svakodnevno korišćenje:

 1. Smanjite jačinu zvuka medija.
 2. Koristite internet na mestu sa dobrim nivoom signala.
 3. Otvorite ekran sa skorašnjim zadacima i redovno brišite nepotrebne pozadinske aplikacije.

 4. Ponovo pokrenite telefon jednom nedeljno da biste izbrisali akumulirane datoteke smeća koje su kreirale pozadinske aplikacije.
 5. Ažurirajte telefon na najnoviju verziju sistema. Novije verzije su bolje u optimizaciji potrošnje energije i stabilnosti sistema.

  Ažuriranja sistema neće obrisati vaše lične podatke, ali se preporučuje da napravite rezervnu kopiju podataka pre instaliranja ažuriranja.

Podešavanja u nastavku takođe mogu da pomognu pri uštedi energije:

 1. Koristite opciju Optimizacija korišćenja baterije.

  Otvorite opciju Podešavanja i izaberite opcije Baterija > Optimizacija korišćenja baterije da bi sistem detektovao funkcije koje troše dosta energije. Zatim možete da odlučite da li da izvršite optimizaciju.

 2. Proverite opciju Korišćenje baterije.

  Otvorite opciju Podešavanja i potražite opciju Korišćenje baterije i pristupite ovoj opciji. Ako na listi opcije Softver pronađete da neke aplikacije troše dosta energije, možete da omogućite opciju Upit o intenzivnoj potrošnji i modifikujete podešavanja u opciji Pokretanje aplikacije da biste smanjili potrošnju energije.

  Ako se neke aplikacije ne koriste često, ali koriste dosta energije, deinstalirajte ih da biste sprečili prekomernu potrošnju energije.

   
  • U opciji Pokretanje aplikacije, onemogućite opciju Automatsko upravljanje i omogućite ili onemogućite opcije Automatsko pokretanje, Sekundarno pokretanje i Pokreni u pozadini, prema potrebi.
  • Kod verzije EMUI 5.X, odgovarajuće podešavanje je Zatvori aplikacije nakon zaključavanja ekrana.

  Napomena: promena ovih podešavanja može uticati na obaveštenja koja primate od aplikacija koje rade u pozadini.

 3. Prilagodite podešavanja ekrana.
  • Otvorite opciju Podešavanja i potražite opciju Rezolucija ekrana i pristupite ovoj opciji. Dodirnite opciju Rezolucija ekrana i omogućite opciju Pametna rezolucija. Alternativno, onemogućite opciju Pametna rezolucija i izaberite nižu rezoluciju u opciji Prilagođena.

   Kod verzije EMUI 5.X: omogućite ili onemogućite opciju Štednja energije sa manjom rezolucijom, prema potrebi.

  • Ako telefon obezbeđuje opciju Potamni boje interfejsa ili opciju Tamni režim, omogućite ovu funkciju radi uštede energije.
 4. Omogućite opciju Režim uštede energije.
  Otvorite opciju Podešavanja i potražite opciju Režim uštede energije i pristupite ovoj opciji.
  • Omogućite opciju Režim uštede energije ili opciju Ultra ušteda energije da biste produžili trajanje pripravnosti.

  • Ako telefon podržava opciju Rež. perfor., preporučuje se da je isključite da biste sprečili prekomernu potrošnju energije.
 5. Prilagodite podešavanja mrežne veze.
  • Otvorite opciju Podešavanja, potražite opciju Ostani povezan kada je uređaj u stanju spavanja i pristupite ovoj opciji, a zatim onemogućite funkciju da biste sprečili da telefon prekomerno troši energiju kada je u režimu spavanja.
  • Otvorite opciju Podešavanja, potražite opciju Čuvar podataka ili opciju Pametan čuvar podataka i pristupite ovoj opciji i uključite prekidač da biste ograničili pozadinske aplikacije da koriste prenos podataka. Ovo će smanjiti i korišćenje podataka i potrošnju energije.

  Kod verzija EMUI 5.X i EMUI 8.X:

  Mobilni podaci: prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite i držite opciju Mobilni podaci, a zatim onemogućite opciju Mobilni podaci uvek uključeni.

  Wi-Fi: prevucite statusnu traku nadole da biste otvorili tablu sa obaveštenjima, dodirnite i držite opciju Wi-Fi, izaberite opcije Konfiguriši > Wi-Fi uklj. tokom stanja spavanja, a zatim izaberite opciju Само када је укључен.

  Napomena: promena ovih podešavanja će uticati na način na koji aplikacije pristupaju internetu kada je telefon povezan na mrežu za prenos podataka.

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.