CEO Letter

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.

Pismo generalnog direktora

Poštovani kupci i partneri,

Globalna industrija komunikacija neverovatnom brzinom obogaćuje život ljudi. Razvojem novih tehnologija formalno ćemo ući u potpuno povezano, inteligentno doba.

Od 2010. godine, Huawei oduševljava potrošače stotinama miliona pametnih telefona koji se isporučuju na globalnom nivou. Tehnologiju pretvaramo u nešto što potrošači zaista žele i što im je potrebno i na personalizovaniji način izražavamo ko smo kao potrošački brend. To se postiže inteligentnim proizvodima, dizajnom, uslugama i drugim aktivnostima. Nadamo se da će svi iskusiti našu posvećenost stvaranju vrednosti za svakog od njih zadržavanjem naše orijentisanosti na potrošače.

Hvala kupcima poput vas. Uz tako mnogo povezanih potrošača, ima smisla predstaviti ažuriranje o inicijativama koje su u toku u kompaniji Huawei kako bismo umanjili naš uticaj na planetu i radili najbolje što možemo u svim našim zajednicama.

Vizija i misija kompanije Huawei je da digitalno približimo svakoj osobi, domu i organizaciji za potpuno povezani, inteligentni svet. Verujemo da je tehnologija dobra i da bi trebalo da bude od koristi za sve. Moramo proširiti definiciju digitalne inkluzije sa povezivanja na aplikacije i veštine. Redefinisanjem digitalne inkluzije možemo ići dalje od pristupa i preći na osnaživanje.

Kada je u pitanju potrošačko poslovanje, važno je prepoznati osnaživanje koje dolazi iz povezanosti naših uređaja, koji nude digitalne veze sa svetom bilo putem govornih poziva, internet bankarstva, e-pošte ili hiljade aplikacija dizajniranih za svako interesovanje koje se može zamisliti. Povezuje porodice i prijatelje bilo da su kod kuće ili na poslu, u školi ili čak na vrhu planine kako bismo izgradili pametniji i bolji životi.

Obavezali smo se da naš rast i razvoj ne mogu biti na štetu životne sredine. Kompanija Huawei preduzima ozbiljne korake za smanjenje negativnog uticaja na planetu, kao što je ekološki dizajn, smanjenje ambalaže, štampanje sojinim mastilom, recikliranje proizvoda i smanjenje uticaja proizvodnje. Huawei Consumer Business Group (BG) nastoji da pruži nadahnuto iskustvo globalnim potrošačima stalnim inovacijama i poboljšanjima. Da bismo to postigli, svi zaposleni u Consumer BG ulažu zajedničke napore i čine sve kako bismo ispunili naša obećanja.

Ima još mnogo toga za istraživanje i više za učenje. Održivost je osnovni deo našeg poslovanja u kompaniji Huawei. Cenimo vaše povratne informacije i cenimo vaše interesovanje.

Srdačan pozdrav,

Ceo round

Richard Yu

CEO, Huawei Consumer Business Group
Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete na link, ući ćete na web lokaciju treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web-stranicom.
Povratak Nastavi