planet

Befolkningen växer. När vi strävar efter att bygga bättre liv för oss själva ser vi till en planet med begränsade resurser för att se att de snabbt tar slut. Vi tror att hållbarhet handlar om att skapa en bättre framtid för alla, och vi utvecklade vår affärsmodell på ett sätt som prioriterar skyddet av vår planet och dess resurser.

certifikat

Huawei-enheter uppfyller höga standarder och är certifierade av ett antal ledande, oberoende standardiseringsorgan och organisationer. Nedan följer några av de certifikat vi fick.

Hantering av farliga ämnen
Green Supply Chain Certification
UL110 guldcertifiering
Kina kvalitetscertifiering (CQC)

Hitta miljöinformation om dina enheter

Cookie inställning