Издаваме месечни актуализации на защитата за водещите модели. Тази актуализация на защитата включва пакети на Google и Huawei.

Тази актуализация на защитата включва обявеното през февруари 2019г. CVE в Бюлетина за защита на Android.

Сериозен:CVE-2018-6271,CVE-2018-11262,CVE-2018-11817,CVE-2019-1986, CVE-2019-1987,CVE-2019-1988,CVE-2019-1991,CVE-2019-1992

Висок:CVE-2016-6684,CVE-2017-17760,CVE-2018-5268,CVE-2018-5269,CVE-2018-5839,CVE-2018-6267,CVE-2018-6268,CVE-2018-11275,CVE-2018-11280, CVE-2018-11931,CVE-2018-11932,CVE-2018-11935,CVE-2018-13900,CVE-2018-13904,CVE-2018-13905,CVE-2019-1985,CVE-2019-1993,CVE-2019-1994,CVE-2019-1995,CVE-2019-1996,CVE-2019-1997,CVE-2019-1998,CVE-2019-2001

Среден:CVE-2017-18009

Нисък: няма

Вече е включено в предишните актуализации: CVE-2018-10876,CVE-2018-11847,CVE-2018-11888,CVE-2018-12014,CVE-2018-13888,CVE-2018-13889,CVE-2018-18281

※Повече информация относно защитните поправки на Google можете да намерите в бюлетините за защита на Android(https://source.android.com/security/bulletin).

За информация относно корекциите на Huawei вижтеОбявление по уязвимостите за сигурността на устройствата на Huawei.