Повече информация

Huawei има глобална стратегия за корпоративна устойчивост, както и отговорен комитет за устойчивост на потребителите. Tози многофункционален екип обединява представители от различни екипи - производствен, човешки ресурси, правен отдел, комуникации и други бизнес отдели. Той се председателства от Изпълнителния директор на Huawei Consumer Business Group. Групата определя дългосрочни, средносрочни и краткосрочни цели и планове. За повече информация относно програмата за устойчивост на Huawei, моля кликнете на посочения линк.

Настройка на cookie