Устойчивост на доставчиците

Хората са най-ценни за Huawei. Тяхното здраве, безопасност и благополучие са от изключително значение за нас - не само хората, които работят в Huawei, но и всички, които работят с нас по цялата верига от доставки. Ние спазваме стриктни и строги правила за работа с нашите доставчици, със стандартни индикатори за труд, здраве, безопасност, работна среда и бизнес етика, чрез които активно проследяваме тяхното спазване и съотвествие като ни помагат и да управляваме нашите взаимоотношения.

Политика и Позиция на компанията

Научете повече за стандартите и изискванията за управление на КСО на доставчици на Huawei.
Supplier CSR Code of Conduct image
Кодекс на Huawei за поведение на доставчици за КСО
научи повече
Preventing Modern Slavery image
Предотвратяване на модерна форма на робство
научи повече
Statement on Conflict Mineral image
Изявление относно конфликт на материали
научи повече
Statement on Responsible Cobalt image
Изявление за отговорен добив на кобалт
научи повече
Настройка на cookie