Prohlášení o Huawei Community a ochraně soukromí

Huawei Community je produkt poskytovaný společností Huawei Technologies (Czech) s. r. o, což je dceřiná společnost společnosti Huawei zapsaná do obchodního rejstříku s adresou Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, Česká republika (dále uváděna jako „my“ nebo „Huawei“), za účelem poskytování komunitního fóra.

1.Jaká data o vás shromažďujeme?

V rámci aplikace Huawei Community budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje pouze k účelům uvedeným v tomto Prohlášení. Osobní údaje jsou jakékoli informace, které společnosti Huawei umožňují identifikovat vás jako uživatele.

Budeme shromažďovat a zpracovávat následující data:

- Informace o HUAWEI ID: jako např. vaše HUAWEI ID, profilový obrázek a přezdívka, které se zobrazí ve vašich příspěvcích, zprávách, komentářích, označeních To se mi líbí atd., a také další osobní informace, jako např. jméno, pohlaví atd., které jsou shromažďovány z vašeho HUAWEI ID a nejsou používány v Huawei Community.

- Osobní informace ve fóru: jako např. vaše příspěvky, komentáře, hlasy, zprávy a označení To se mi líbí.

Naše shromažďování vašich osobních údajů je nezbytné pro vykonání této smlouvy.

2.Jak používáme vaše data?

Abychom vám mohli poskytovat službu Huawei Community a plnit naše smluvní povinnosti, budeme používat a zpracovávat vaše osobní údaje. Data jsou zpracovávána za účelem podpory zákazníků, řešení problémů a údržby prostředí fóra.

Společnost Huawei kromě toho používá vaše osobní údaje pro následující účely z důvodu oprávněných zájmů:

- Marketing: Identifikátor vašeho zařízení, model zařízení, operační systém a verzi a systémový jazyk používáme k propagaci našich produktů nebo služeb vám.

Vyhrazujete si právo vznést námitku vůči výše uvedenému, jak je popsáno v Oddílu 5.

V Huawei Community od vás získáme následující osobní informace z Facebooku, Twitteru a Googlu: váš profilový obrázek a přezdívku. Výše uvedené informace používáme pro rychlé přihlášení do aplikace Huawei Community pomocí účtů Facebook, Twitter a Google.

Z důvodu analýzy uživatelských údajů může Huawei Community používat Google Analytics, což je služba webové analytiky poskytovaná společností Google. Sídlo společnosti Google Inc. se nachází na adrese 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics dokáže zpracováním údajů Huawei Community o vašich návštěvách (souborů cookies) vygenerovaných z aplikace určit, zda jste nový, nebo vracející se uživatel, a tyto informace uložit na servery společnosti Google v USA. Další informace o tom, jak Google Analytics zpracovává vaše osobní informace, naleznete v Zásadách ochrany soukromí společnosti Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Zpracovávání informací v Google Analytics můžete také zakázat tak, že změníte nastavení ve svém webovém prohlížeči. To může ovšem vypnout určité funkce na webových stránkách Huawei Community. Chcete-li zakázat Google Analytics zpracovávat informace o vaší návštěvě, použijte následující odkazy pro stažení a instalaci modulů plug-in pro váš prohlížeč: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Pokud aktivujete anonymizaci IP na webových stránkách, společnost Google zkrátí vaši adresu IP v členských státech Evropské unie a dalších stranách podle Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude vaše celá adresa IP odeslána a zkrácena servery společnosti Google v USA. Společnost Google bude aplikace Huawei Community používat tyto informace pro účely vyhodnocování používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitách webových stránek a poskytování dalších služeb poskytovateli webových stránek souvisejících s aktivitami webových stránek a využíváním internetu. Společnost Google nebude vaši adresu IP z Google Analytics přidružovat k žádným jiným údajům, které společnost Google uchovává.

3.Jak dlouho uchováváme vaše data?

Vaše osobní údaje si neponecháme déle, než je nezbytné pro účely definované v tomto Prohlášení. Po vypršení období uchovávání vaše osobní údaje odstraníme nebo je budeme anonymizovat, pokud zákony a nařízení nepožadují něco jiného.

Zveřejněné informace můžete zobrazit a odstranit v Uživatelském centru.

Pokud si již nepřejete používat Huawei Community, můžete kontaktovat správce, aby odstranil všechny existující příspěvky, nebo svůj požadavek odeslat ze stránky Požadavek subjektu dat, abyste odstranili data tak, jak je popsáno v Oddílu 5.

4.Sdílíme vaše data?

Vaše data jsou ukládána v datových centrech nacházejících se v Německu a sdílíme je následujícími způsoby:

- Společnost Huawei používá vaše HUAWEI ID, abyste se mohli přihlásit k Huawei Community. Správcem údajů HUAWEI ID je společnost Aspiegel Limited, což je dceřiná společnost společnosti Huawei v Irsku.

- Vaše osobní údaje jsou sdíleny se společností Huawei Technologies Duesseldorf GmbH, což je dceřiná společnost společnosti Huawei v Německu, a Huawei Technologies S.R.L., což je dceřiná společnost společnosti Huawei v Rumunsku, které jsou smluvně vázané a zpracovávají vaše osobní údaje jménem společnosti Huawei v rámci EU/EHP.

- Informace o vašich návštěvách (soubory cookies) Huawei Community budou poskytovány společnosti Google Inc. Další podrobnosti naleznete v Oddílu 2.

- Zpřístupnění související s právními požadavky a obchodními transakcemi. Společnost Huawei může vaše data zpřístupnit na základě soudního řízení nebo na vyžádání od oprávněného úřadu v souladu s platnými zákony nebo v souvislosti se soudním řízením či procesem. Vaše data mohou být rovněž zpřístupněna v rámci sloučení, akvizice, prodeje aktiv (jako např. servisních smluv) nebo přenosu služby na skupinu Huawei nebo jinou společnost.

5.Jaká jsou vaše práva a volby?

Máte následující práva a volby:

Vaše právo

Jak můžete uplatnit svá práva?

Přístup k údajům

Ke svým základním informacím, jako např. profilovému obrázku a přezdívce, můžete přistupovat v Centru účtů v HUAWEI ID. Můžete také přejít do Uživatelského centra a zkontrolovat své body, příspěvky, komentáře, hlasy, soukromé zprávy a systémové informace.

Přenos údajů

Kontaktujte nás pomocí stránky Požadavek subjektu dat (https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/).

Vymazání údajů

Můžete kontaktovat správce nebo moderátora, aby odstranil příspěvek nebo komentář v Huawei Community. Své osobní informace můžete případně odstranit zrušením registrace účtu v Centru účtů v HUAWEI ID.

Oprava údajů

Vstupte do Centra účtů v HUAWEI ID z Uživatelského centra v Huawei Community, abyste mohli přistoupit ke stránce s osobními informacemi a zde nastavit své informace o HUAWEI ID.

Správa souhlasu

Na počítači se přihlaste k Uživatelskému centru v Huawei Community, klikněte na tlačítko Nesouhlasím a poté kliknutím na tlačítko OK odvolejte svůj souhlas. Chcete-li odstranit informace, které jste zveřejnili nebo učinili, můžete kontaktovat správce nebo kontaktovat nás tak, že navštívíte stránku Požadavek subjektu dat (https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/).

Vznesení námitky proti zpracovávání

Můžete vznést námitku proti označujícímu zpracovávání tak, že odvoláte souhlas nebo nás kontaktujete navštívením stránky Požadavek subjektu dat (https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/).

Omezení zpracování

Kontaktujte nás pomocí stránky Požadavek subjektu dat (https://consumer.huawei.com/cz/legal/privacy-questions/).

6.Jak nás můžete kontaktovat?

Chcete-li uplatit svá práva na soukromí nebo pokud máte problémy ohledně soukromí, chcete-li podat stížnost ohledně soukromí nebo máte obecnou otázku ohledně soukromí pro našeho Referenta ochrany dat (DPO), navštivte stránku práva subjektu dat.

Adresa naší kanceláře: Huawei Technologies (Czech) s. r. o, Jihlavská 1558/21, 140 00 Praha 4, Česká republika.

Jestliže se domníváte, že společnost Huawei nezpracovává vaše osobní údaje v souladu s tímto Prohlášením nebo platnými zákony na ochranu dat, můžete podat stížnost u svého úřadu na ochranu dat.

7.Jak aktualizujeme toto Prohlášení?

V případě, že nastanou změny v tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, budeme vás předem informovat vhodnými způsoby, například formou zprávy a zveřejnění na webových stránkách, abyste byli včas informováni o těchto změnách.

Poslední aktualizace: 15. ledna 2019

DŮLEŽITÉ: Toto prohlášení o soukromí se týká ochrany soukromí a závazku aplikace Huawei Community. Další informace získáte v Prohlášení o ochraně osobních údajů pro zákazníky společnosti Huawei.