Terms and Conditions of Sale

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.

Podmínky a pravidla prodeje

Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) se vztahují na vaše nákupy jako spotřebitele, nikoli jako podnikatele na https://consumer.huawei.com/cz („Platforma“) a smlouva, kterou uzavíráte se společností Huawei Technologies (Czech) s.r.o., společností založenou podle práva České republiky se sídlem Jihlavská 1558/21, Praha 4, PSČ: 140 00 pod IČO: 27367061, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.: C 108769 („my“, „nás“, „naše“ nebo „Huawei“). Můžete nás kontaktovat na čísle +420 239 018 465 nebo nám napsat na adresu shop.cz@huawei.com.

Přečtěte si pozorně tyto podmínky, abyste věděli o svých právech a povinnostech. Tyto podmínky si můžete uložit nebo vytisknout pro budoucí potřebu. Uložíme také text celé smlouvy a na požádání vám jej zpřístupníme.

1 VAŠE SMLOUVA S NÁMI

1.1 Při zadávání objednávky postupujte podle pokynů na této platformě. Každá objednávka je vaší závaznou nabídkou k nákupu zboží uvedeného v objednávce („Produkt(-y)“) podle těchto Podmínek.

1.2 Smlouvy budou uzavírány pouze prostřednictvím této platformy a po přijetí těchto podmínek.

1.3 Kliknutím na tlačítko nákupu činíte závaznou objednávku produktů ve vašem nákupním košíku („Nabídka“). Krátce poté, co obdržíme vaši nabídku, vám zašleme e-mailem potvrzení objednávky. E-mail s potvrzením objednávky neznamená, že společnost Huawei přijala vaši objednávku, protože pouze potvrzuje, že jsme vaši objednávku obdrželi. Jakmile vaši objednávku zpracujeme a připravíme k odeslání, zašleme vám e-mail s oznámením, že jsme vaši objednávku přijali, včetně podrobností o zásilce („Přijetí“). Než obdržíte souhlas společnosti Huawei, máte právo svou nabídku odvolat. Smlouva mezi vámi a námi bude uzavřena, až když vám zašleme Přijetí („Smlouva“).

1.4 Vaše smlouva s námi bude uzavřena výhradně v českém jazyce.

1.5 Nezletilí mladší 18 let nesmí na této platformě zadávat objednávky.

2 CENY A PLATBY

2.1 Pokud použijete následující platební metody, každá objednávka musít být zaplacena před doručením: bankovní převod, kreditní / debetní karta: Visa, MasterCard. Pokud zvolíte způsob platby na dobírku, můžete objednávku zaplatit až při převzetí produktu. Za každou takovou objednávku bude účtováno navíc 29 Kč. Některé produkty na dobírku nelze zakoupit, protože možnosti dobírky se liší podle produktu a částky konkrétní objednávky. Společnost HUAWEI obvykle vrátí veškeré peníze, které od vás obdržela, stejnou metodou, jakou jste původně použili při platbě za produkt, avšak kromě dobírky. V případě dobírky Vám HUAWEI vrátí peníze na Vámi zadaný účet prostřednictvím podání formální písemné žádosti.

2.2 Pokud není na této platformě nebo během procesu objednávky uvedeno jinak, nesete výhradní odpovědnost za platbu veškerých poplatků účtovaných vaší bankou, společností vydávající kartu nebo jiným poskytovatelem vybrané platební možnosti.

2.3 Produkty budou odeslány až po ověření vaší platby kromě platby na dobírku. Nejsme povinni dodávat žádný Produkt, dokud neobdržíme úplnou platbu za Produkt.

2.4 Naše prodejní ceny jsou uvedeny na platformě a zahrnují veškerá cla, poplatky a další sazby uplatňované při našich prodejích, včetně DPH (je-li relevantní).

2.5 Všechny ceny a informace na této platformě mají být přesné a úplné; v určitých situacích se však mohou vyskytnout chyby v ceníku nebo jiné chyby. Nemáte právo spoléhat se na cenu, která je zjevně nebo podstatně nižší než převládající maloobchodní cena daného produktu nebo služby. V případě, že zveřejněná cena společnosti Huawei za produkt nebo službu je zjevně nebo podstatně nižší než převládající maloobchodní cena kvůli chybě v ceně společnosti Huawei, nemáme žádnou povinnost prodávat za tuto cenu a jsme oprávněni odmítnout objednávku nebo s vámi zrušit smlouvu před odesláním a doručením.

2.6 Pokud není na této Platformě a v procesu objednávky stanoveno jinak, jsou naše náklady na doručení a správu zahrnuty do konečné ceny splatné za Produkty. Veškeré poplatky nebo poplatky, které budou přičteny k ceně produktu, se vám zobrazí během procesu objednávky a před provedením objednávky.

3 DORUČENÍ

3.1 Náklady na doručení nebo hranice pro bezplatné doručení se zobrazí na naší platformě.

3.2 Pokud není možné produkty odeslat v dodací lhůtě uvedené na naší platformě nebo potvrzení objednávky, budeme vás o tom informovat a umožníme vám zrušit smlouvu, v takovém případě bude jakákoli platba, která nám byla provedena, vrácena. Vaše další práva a opravné prostředky zůstávají nedotčeny.

3.3 Riziko ztráty nebo poškození Produktů na vás přejde, když budou Produkty doručeny na adresu uvedenou ve Smlouvě.

3.4 Nepodporujeme přeshraniční doručování. Vaši objednávku lze doručit pouze na adresu v rámci České republiky.

3.5 Další podrobnosti naleznete v našich Zásady doručení.

4 VAŠE PRÁVO NA ODSTOUPENÍ

4.1 Jako spotřebitel máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Máte 14 („Ochranné období“) dnů po dni, kdy (nebo někdo, koho nominujete) obdržíte Produkty, pokud:

● Více produktů, které jste si objednali jako součást jedné objednávky, je dodáváno samostatně. V takovém případě máte 14 dní po dni, kdy (nebo někdo, koho nominujete) obdržíte poslední Produkt.

● Produkt, který jste si objednali, je dodáván v několika částech nebo kusech. V takovém případě máte 14 dní po dni, kdy (nebo někdo, koho nominujete) obdržíte poslední částečnou dodávku nebo součást.

4.2 Můžete uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy jasným prohlášením o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy pomocí následujících kontaktních údajů:

shop.cz@huawei.com

4.3 Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení včas, postačí, když zašlete oznámení o svém rozhodnutí odstoupit před uplynutím Ochranné lhůty.

4.4 Další podrobnosti naleznete v našich Zásady pro vrácení zboží.

5 DŮSLEDKY ODSTOUPENÍ

5.1 V případě, že od smlouvy odstoupíte, okamžitě vám vrátíme veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících z vašeho výběru jiného způsobu doručení, který je nákladnější než standardní námi nabízené doručení) nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Vrácené peníze vám budou vydány stejným způsobem jako vaše původní platba, pokud nebude mezi vámi a námi dohodnuto jinak.

5.2 Můžeme vám odmítnout vrátit peníze, dokud neobdržíme produkty zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste produkty vrátili, podle toho, co nastane dříve.

5.3 Produkty nám musíte vrátit okamžitě, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte odstoupení od smlouvy. Budete muset nést pouze přímé náklady na vrácení zboží. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud produkty odešlete před uplynutím lhůty 14 dnů.

5.4 Pokud nemůžete vrátit produkty společnosti Huawei jako celek nebo pouze ve zhoršeném stavu, musíte společnosti Huawei v případě potřeby kompenzovat ztrátu jejich hodnoty. Musíte také zaplatit za případnou ztrátu hodnoty produktu, pokud je tato ztráta hodnoty způsobena neodůvodněně nepřiměřeným zásahem s cílem zkontrolovat povahu, vlastnosti a funkčnost produktu.

6 VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ

Nejste oprávněni odstoupit od následujících smluv:

● Smlouvy na dodávku Produktů, které nejsou prefabrikované a na jejichž výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení kupujícím, nebo které jsou jasně přizpůsobeny individuálním potřebám kupujícího.

● Smlouvy o dodávce produktů, pokud byly po dodání neoddělitelně smíchány s jinými produkty.

● Smlouvy na dodávku Produktů, které nejsou vhodné k vrácení z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a byly po dodání rozpečetěny.

7 NAŠE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

7.1 Dobrovolně nabízíme komerční záruku na produkty Huawei. Další podrobnosti naleznete v našich Záruční podmínky. Můžete se také obrátit na informace obsažené v balení.

7.2 Naše Záruční podmínky je samostatné a kromě zákonných práv vás jako spotřebitele podle platných zákonů upravujících prodej spotřebního zboží a jakýchkoli práv spotřebitele vůči původnímu maloobchodnímu prodejci výrobku, a proto nemá vliv na tato práva, nemění je a nenahrazuje.

8 VAŠE PRÁVA SPOTŘEBITELE VŮČI VADNÉMU PRODUKTU

8.1 Máme zákonnou povinnost dodávat Produkty, které jsou v souladu se Smlouvou.

8.2 Pokud se ukáže, že Produkt, který jste od nás zakoupili, je vadný nebo není v souladu se Smlouvou, přísluší Vám v závislosti na povaze vady a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy následující práva:

• právo na odstoupení od smlouvy, včetně práva na vrácení kupní ceny Produktu; a/nebo

• právo na bezplatnou výměnu Produktu; a/nebo

• právo na bezplatnou opravu Produktu; a/nebo

• právo na přiměřenou slevu z kupní ceny Produktu

8.3 Nebude-li u jednotlivého zboží uvedena delší doba, je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Dále mějte na vědomí, že produkty lze vrátit pouze v zemi nebo oblasti, ve které byly původně zakoupeny.

8.4 Další podrobnosti naleznete v našich Zásady pro vrácení zboží.

9 PROPAGAČNÍ DÁREK A DÁRKOVÁ SADA

Společnost Huawei čas od času poskytuje k nákupu produktů v online obchodě Huawei rovněž propagační dárek nebo dárkovou sadu. Tyto propagační dárky a dárkové sady jsou poskytovány pouze za podmínek, že si zakoupené Produkty ponecháte. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, smlouva o darování propagačního dárku nebo dárkové sady se zrušuje a vy budete povinni propagační dárek nebo dárkovou sadu společnosti Huawei vrátit.

10 Záloha

Jako registrovaný uživatel můžete provést platbu předem („záloha“) u určitých produktů a balíčků, než budou na skladě. Zálohu tvoří součást celkové kupní ceny. Po zaplacení konečné platby („zůstatek“) do doporučeného data splatnosti zpracujeme vaši objednávku, jakmile bude produkt k dispozici (u některých zálohových aktivit můžete při platbě zůstatku získat slevy).

(Informace o produktu, celková cena, částka zálohy, částka zůstatku, sleva na zůstatku – pokud existuje, odhadovaný harmonogram plateb, harmonogram plateb a odhadovaná doba odeslání podléhají popisu na stránce s podrobnostmi o produktu.)

Před obdržením platby zůstatku můžete buď vy nebo my vaši objednávku zrušit a jakákoli částka, kterou jste zaplatili jako zálohu, bude plně vrácena bez odpočtu.

Pokud zbývající zůstatek není uhrazen do data splatnosti, zrušíme vaši objednávku a veškerá částka, kterou jste zaplatili jako zálohu, bude plně vrácena bez odpočtu. Vezměte, prosím, na vědomí, že záloha nezaručuje dostupnost produktu k určitému datu. Pokud jste zaplatili zůstatek, ale vaše zásilka je zpožděna, budeme vás informovat a poté se můžete rozhodnout, zda objednávku zrušíte, nebo přijmete nové datum zásilky.

11 STÍŽNOSTI A ŘEŠENÍ SPORŮ

11.1 Pokud máte stížnost na plnění smlouvy nebo jiných služeb, které poskytujeme v souvislosti s produkty, které jste zakoupili, můžete nás kontaktovat prostřednictvím horké linky / online chatu / e-mailu.

11.2 Jako spotřebitel můžete také nahlásit a podat stížnost místním orgánům pro online řešení sporů autorizovaným na platformě ODR Evropské komise na adresehttp://ec.europa.eu/odr. Společnost Huawei není povinna účastnit se a nemá v úmyslu účastnit se postupu řešení sporů před subjektem alternativního řešení sporů nebo online řešení sporů v EU.

12 SITUACE MIMO NAŠI KONTROLU

Společnost Huawei nebude odpovědná za uhrazení jakékoli újmy způsobenou nedostupností, obtížemi nebo selháním služeb poskytovnaných Platformou nebo systémů Platformy z následujících důvodů:

● vypnutí systému kvůli údržbě;

● neschopnost přenášet data v důsledku poruch komunikačních terminálů nebo telekomunikačních zařízení;

● selhání systémů a neschopnost vykonávat své funkce v důsledku událostí vyšší moci, mimo jiné tajfuny, zemětřesení, tsunami, povodně, výpadek proudu, požáry, bouře, války, politické nepokoje, pracovní stávky, nedostatek pracovních sil nebo materiálů, nepokoje, povstání, občanské nepokoje, teroristické útoky, výbuchy, činy Boží, vládní akce, příkazy domácích nebo zahraničních soudů, neplnění třetích stran; nebo

● pozastavení nebo zpoždění služeb nebo selhání systémů z důvodů mimo přiměřenou kontrolu společnosti Huawei, jako jsou hackerské nebo kybernetické útoky, technické úpravy nebo selhání telekomunikačního oddělení, aktualizace webových stránek, problémy třetích stran nebo jakékoli pozastavení nebo narušení dopravy nebo provozu (včetně mimo jiné zpoždění nebo narušení obnovení práce nebo provozu nařízeného jakoukoli vládní agenturou) v případě celostátního nebo regionálního šíření epidemie nebo pandemie.

13 EXPORT

13.1 Výrobky jsou vyráběny podle specifikací a jsou určeny pro použití v České republice.

13.2 Smlouva a všechny produkty podléhají platným zákonům o kontrole vývozu, včetně zákonů USA o kontrole vývozu. Nesmíte exportovat žádný produkt zakoupený od společnosti Huawei do žádné země mimo Českou republiku, pokud to zakazují zákony na kontrolu exportu. Pokud plánujete exportovat jakýkoli produkt zakoupený od společnosti Huawei do jiné země, musíte si před tím získat požadované exportní licence (nebo jiná vládní schválení).

14 ODDĚLITELNOST

Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán rozhodne, že některá z těchto podmínek nebo smlouvy je nezákonná nebo neplatná, zbývající odstavce zůstanou v plné platnosti a účinnosti.

15 ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

Tyto Podmínky se řídí výlučně právem České republiky, s výjimkou pravidel pro mezinárodní prodej zboží (CISG) a kolizních norem / pravidel pro volbu práva. Nic v těchto Podmínkách vás však nezbaví ochrany, kterou vám poskytují ustanovení, od kterých se nelze odchýlit dohodou na základě zákona, ve kterém máte obvyklé bydliště. Výlučnou pravomoc podle těchto podmínek má místně příslušný soud.

Opouštíš stránku consumer.huawei.com
Kliknutím na tento odkaz vstoupíš na webové stránky třetí strany. Společnost Huawei nad těmito stránkami nemá kontrolu a nenese za ně zodpovědnost.
Vrátit se Pokračovat