Telefon/tablet HUAWEI zamrzá nebo reaguje pomalu

Vhodné produkty: Tablet,Smartphone
Vhodné produkty:
zoom in pic
Telefon/tablet HUAWEI zamrzá nebo reaguje pomalu

Je běžné, že telefon/tablet po aktualizaci systému krátce zamrzne. Pokud k tomuto problému nedošlo po aktualizaci systému, proveďte následující kroky k odstranění potíží.

Důvod, proč je telefon/tablet náchylný k zamrzání po aktualizaci systému: Systém optimalizuje aplikace poté, co bylo zařízení právě aktualizováno. Během této doby může dojít k přetížení zařízení a následnému zpoždění. Doporučujeme, abyste po aktualizaci systému nabíjeli telefon/tablet alespoň 2 hodiny s vypnutou obrazovkou a poté zařízení restartovali, aby byla optimalizace dokončena.

1. Vymažte místo v úložišti a spuštěnou paměť

Pokud jsou spuštěná paměť nebo místo v úložišti zařízení nedostatečné, aplikace může při používání zamrznout. Otevřete Správce telefonu/Správce tabletu a vyčistěte je.

  • Otevřete Správce telefonuSprávce tabletu a klepněte na možnost OPTIMALIZOVAT. Po dokončení optimalizace zobrazí aplikace Správce telefonu/Správce tabletu výsledky a doporučení nastavení. Při provádění nastavení postupujte podle pokynů na obrazovce.

  • Otevřete Správce telefonuSprávce tabletu a klepněte na možnost Vyčištění. Po dokončení vyhledávání klepněte na možnost Vymazat vedle položek, které chcete vyčistit. Odstraňte přebytečné soubory nebo odinstalujte aplikace, které se často nepoužívají, abyste uvolnili alespoň 20 % celkové paměti.

2. Restartujte zařízení

Restartujte zařízení a zkuste to znovu. Restartování zastaví všechny spuštěné aplikace a sníží výskyt zamrzání.

3. Zkontrolujte, zda se zařízení nezahřálo nebo zda se nenabíjí

Funkce ochrany proti přehřátí zařízení může snížit výkon systému. Doporučujeme vyhnout se používání zařízení během jeho nabíjení, stejně jako snížit jas obrazovky a vypnout energeticky náročné aplikace a funkce, jako je Bluetooth a NFC.

4. Zkontrolujte paměťovou kartu

  1. Příliš mnoho souborů na paměťové kartě může zpomalit rychlost čtení a zápisu. Doporučujeme mít k dispozici alespoň 10 % paměti v úložišti. Můžete vymazat nepotřebné soubory na paměťové kartě nebo zálohovat důležitá data a paměťovou kartu naformátovat.
  2. Paměťová karta je možná vadná. Pokud vám zařízení zobrazilo informaci, že je paměťová karta vadná, vyměňte ji co nejdříve.
  3. Pokud je výchozím úložištěm zařízení paměťová karta, nastavte výchozí umístění na možnost interní úložiště a zkuste to znovu.

5. Vypněte Úsporný režim a ujistěte se, že je baterie dostatečně nabitá

Vypněte Úsporný režim přechodem do nabídky Nastavení > Baterie > Úsporný režim/Ultra úsporný režim. Nezapomeňte také udržovat úroveň nabití baterie na 20 %. Pokud je zapnutý Úsporný režim nebo pokud je úroveň nabití baterie příliš nízká, zařízení omezí některé funkce za účelem prodloužení výdrže baterie.

6. Odinstalujte všechny aplikace pro správu telefonu/tabletu třetích stran

Odinstalujte všechny aplikace pro správu třetích stran nainstalované v telefonu/tabletu, protože by mohlo docházet k jejich střetu s předinstalovanou aplikací Správce telefonu/Správce tabletu a způsobovat zpoždění.

7. Zkontrolujte, zda telefon/tablet nestahuje, nekopíruje nebo nepřenáší soubory

Pokud zařízení nahrává nebo stahuje soubory, obrázky, videa nebo aplikace, kopíruje data (například z aplikace Soubory) nebo přenáší data (např. prostřednictvím aplikace Phone Clone a Huawei Share), může chvíli trvat, než bude zařízení reagovat. V takovém případě počkejte na dokončení nebo úlohu zastavte.

Stáhněte stavový řádek dolů pro zobrazení průběhu nahrávání, stahování a přenosu.

8. Aktualizujte verzi systému

  • Pokud bylo zařízení rootováno, obnovte jeho tovární nastavení. Podrobnosti získáte u zákaznické podpory společnosti Huawei.
  • Pokud zařízení stále reaguje pomalu, ujistěte se, že je systém aktuální, protože výkon je v novější verzi lepší. Chcete-li aktualizovat zařízení, otevřete Nastavení, vyhledejte a přejděte na možnost Aktualizace softwaru a klepněte na možnost Zkontrolovat aktualizace.

9. Resetovat telefon

Zálohujte důležitá data, zvolte možnost Resetovat telefon a ověřte, zda se tím problém vyřešil.

10. Pokud problém přetrvává

Pokud problém stále zůstává nevyřešen, zálohujte data a zařízení zaneste s dokladem o koupi do autorizovaného centra služeb zákazníkům společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Doporučuje se nabíjet telefon přes noc nebo jej nabíjet déle než 40 minut při vypnuté obrazovce, abyste umožnili telefonu provést defragmentaci paměti a vyřešit problém.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.