Představení funkce Omezení přístupu v aplikaci HUAWEIAppGallery

Vhodné produkty: Smartphone
Vhodné produkty:
zoom in pic
Představení funkce Omezení přístupu v aplikaci HUAWEIAppGallery

Za účelem ochrany nezletilých aplikace HUAWEIAppGallery zavedla funkci Omezení přístupu, díky níž můžou vývojáři aplikací poskytovat hodnocení aplikací na základě jejich věkové vhodnosti. Limit hodnocení z hlediska věku můžete nastavit v nabídce Moje > Nastavení > Omezení přístupu. Pouze aplikace s hodnocením, které se rovná limitu nebo je nižší než limit, můžete stáhnout a nainstalovat.

Nastavte limit hodnocení z hlediska věku podle následujících dvou situací:

  • Váš telefon podporuje funkci Digitální zůstatek.

    Na obrazovku Digitální zůstatek můžete přejít v nabídce Nastavení nebo AppGallery > Moje > Nastavení > Omezení přístupu. Pokud pro funkci Digitální zůstatek vyberete možnost Moje dítě, budete vyzváni, abyste nastavili 6místný číselný kód PIN a bezpečnostní otázku. Poté přejděte do nabídky Omezení přístupu > Instalace aplikací, nastavte omezení stahování pro aplikaci HUAWEI AppGallery tak, že vyberete možnost Omezit instalaci všech aplikací, Povolit pouze vhodné aplikace (u této možnosti musíte nastavit limit hodnocení z hlediska věku) nebo Povolit instalaci všech aplikací. Po uložení nastavení musíte zadat 6místný číselný kód PIN pro funkci Digitální zůstatek, aby se limit hodnocení z hlediska věku v aplikaci HUAWEI AppGallery resetoval.

  • Telefon nepodporuje funkci Digitální zůstatek, funkce Digitální zůstatek není zapnutá nebo jste vybrali možnost pro funkci Digitální zůstatek.

    V takovém případě přejděte do nabídky AppGallery > Moje > Nastavení > Omezení přístupu. Pokud tuto funkci používáte poprvé, budete vyzváni, abyste zadali 4místný číselný kód PIN. Poté můžete nastavit limit hodnocení z hlediska věku.

    Chcete-li vypnout funkci omezení přístupu k obsahu, klikněte zde. Podrobnosti naleznete v části „Vypnutí ověření hesla“.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.