Jak používat funkci Cloud záloha?

Vhodné produkty:
zoom in pic
Jak používat funkci Cloud záloha?

Aplikaci Cloud záloha můžete použít pro automatickou nebo manuální zálohu dat zařízení:

Automatická záloha:

Přejděte do Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID > Cloud > Cloud záloha a zapněte možnost Cloud záloha. Zařízení bude automaticky zálohován jednou za sedm dní, když se bude nabíjet, jeho obrazovka bude vypnutá a bude připojen k síti Wi-Fi.

Manuální záloha:

Cloud 10.6.2.300 nebo novější:

V Cloud 10.6.2.300 nebo novějším můžete v galerii a aplikacích třetích stran vybrat konkrétní položky určené k zálohování nebo obnovení. Za tímto účelem připojte své zařízení k síti Wi-Fi, přejděte do sekce Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID > Cloud > Cloud záloha > Možnosti zálohy, vyberte datové položky, které chcete zálohovat, a klepněte na ZÁLOHOVAT.

Cloud ve verzích starších než 10.6.2.300:

Připojte své zařízení k síti Wi-Fi a přejděte do Nastavení > Přihlásit se k účtu HUAWEI ID > Cloud > Cloud záloha. Klepnutím na ZÁLOHOVAT spustíte zálohu.

 
  • Cloud záloha podporuje pouze data určitých aplikací třetích stran. Další aplikace budou podporovány v budoucnosti. Podrobnosti o podporovaných aplikacích najdete na obrazovce Cloud záloha. Při obnovování dat aplikací pomocí funkce Cloud záloha, například dat WeChat (s výjimkou dat zdvojené aplikace) a dat QQ se zobrazí výzva, která vás informuje, že data aktuální aplikace budou přepsána daty obnovené aplikace. Operaci přepisu nelze vzít zpátky. (Zpráva se zobrazí před obnovením.)
  • Pokud jste na svém zařízení zapnuli Cloud galerii, fotografie a videa v galerii jsou již zálohované v cloudovém úložišti prostřednictvím Cloud galerie. Zálohování na cloud neprovede opakovanou zálohu.
  • V cloudu lze uložit maximálně tři zálohy. Pokud je provedena čtvrtá záloha, smaže se záloha, která byla pořízena jako první.
  • Protože zálohování dat spotřebovává značné množství dat, lze jej provádět pouze prostřednictvím sítě Wi-Fi.
Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.