Definice úrovně odolnosti proti vodě a prachu a popis scénářů použití nositelných zařízení

Vhodné produkty: Wearable,HUAWEI WATCH Ultimate
Vhodné produkty:
zoom in pic
Definice úrovně odolnosti proti vodě a prachu a popis scénářů použití nositelných zařízení

Odolnost vůči vodě a prachu znamená, že nositelné zařízení je odolné vůči vniknutí vody a prachu dovnitř a poškození vnitřních komponent a základní desky.

V následujících testovacích scénářích se normální teplota pohybuje v rozmezí od 15 °C do 35 °C, relativní vlhkost v rozmezí od 25 % do 75 % a atmosférický tlak v rozmezí od 86 kPa do 106 kPa (standardní atmosférický tlak je 101,325 kPa).

Stupeň voděodolnosti

Definice stupně voděodolnosti

Scénář voděodolnosti

Potápění (hloubka do 100 metrů)

Splňuje normu EN 13319 pro potápěčské příslušenství. Výrobky, které splňují tuto normu, vydrží 200 cyklů normálního tlaku (1 ATM) a přetlaku (maximálně 11 ATM) a v každém cyklu zůstanou pod přetlakem po dobu jedné minuty.

Nositelné zařízení splňuje normu EN 13319 pro potápěčské příslušenství a podporuje potápění do maximální hloubky 100 metrů. (Z bezpečnostních důvodů se nepotápějte bez doprovodu.)

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Potápění v hloubce větší než 100 metrů.

2. V horkých sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Skoky do vody z můstků, vysokotlaký oplach nebo jiné aktivity zahrnující vysoký tlak vody nebo rychle proudící vodu.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

Potápění (hloubka do 30 metrů)

Splňuje normu EN 13319 pro potápěčské příslušenství. Výrobky, které splňují tuto normu, vydrží 200 cyklů normálního tlaku (1 ATM) a přetlaku (maximálně 3,3 ATM) a v každém cyklu zůstanou pod přetlakem po dobu jedné minuty.

Nositelné zařízení splňuje normu EN 13319 pro potápěčské příslušenství a podporuje potápění do maximální hloubky 30 metrů. (Z bezpečnostních důvodů se nepotápějte bez doprovodu.)

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Potápění s přístrojem a technické potápění.

2. Potápění v hloubce větší než 30 metrů.

3. V horkých sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

4. Skoky do vody z můstků, vysokotlaký oplach nebo jiné aktivity zahrnující vysoký tlak vody nebo rychle proudící vodu.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

10 ATM

Je standard voděodolnosti (ISO 22810) definovaný Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Znamená to, že nositelné zařízení dokáže snést simulovaný statický tlak vody v hloubce 100 metrů při pokojové teplotě po dobu 10 minut.

Nositelné zařízení vyhovuje úrovni krytí 10 ATM definované normou ISO 22810:2010, což znamená, že je schopno snést statický tlak vody v hloubce až 100 metrů po dobu 10 minut. Voděodolnost není trvalá a s každodenním používáním a opotřebováním se může snižovat.

Nositelné zařízení je možné použít při aktivitách ve vodě, například v plaveckých bazénech a na pláži, ale také při potápění (podporovaná hloubka a typ potápění se liší podle konkrétního modelu výrobku). Je možné je nosit při cvičení nebo při dešti, případně při mytí rukou.

Pokud jsou hodinky s reproduktorem ponořeny do vody nebo jsou hodinky nošeny ve vodě, neprodleně odstraňte z reproduktoru skvrny od vody nebo použijte funkci odvodnění hodinek, abyste zabránili dopadům skvrn od vody na reproduktor.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Skoky do vody z můstků, vysokotlaký oplach nebo jiné aktivity zahrnující vysoký tlak vody nebo rychle proudící vodu.

2. V horkých sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Kožené a kovové řemínky nejsou navržené k tomu, aby odolaly působení vody nebo potu. Doporučujeme při plavání, potápění a cvičení používat jiné typy řemínků.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

5 ATM

Je standard voděodolnosti (ISO22810) definovaný Mezinárodní organizací pro normalizaci (ISO). Znamená to, že nositelné zařízení dokáže snést simulovaný statický tlak vody v hloubce 50 metrů při pokojové teplotě po dobu 10 minut, a neznamená to, že hodinky jsou vodotěsné ve vodě, která je 50 metrů hluboká. Nositelná zařízení s vodotěsností 5 ATM jsou voděodolná při plavání. Tento typ nositelného zařízení můžete nosit při plavání nebo při jiných činnostech, při kterých v běžném životě dochází ke kontaktu s vodou.

Úroveň krytí proti prachu: Pokud nositelná zařízení vyhovují normě IEC 60529:2013 (úroveň 6), znamená to, že se dovnitř nedostane žádný prach.

Tato nositelná zařízení vyhovují úrovni krytí 5 ATM definované normou ISO 22810:2010, což znamená, že jsou schopna snést statický tlak vody v hloubce až 50 metrů po dobu 10 minut, neznamená to však, že skutečně jsou voděodolné ve vodě, která je 50 metrů hluboká. Voděodolnost není trvalá a s každodenním používáním a opotřebováním se může snižovat.

Nositelná zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí.

Je možné je používat v mělkých vodách, například v bazénech a na pláži, a je možné je nosit a používat při cvičení, za deštivých dnů a při mytí rukou.

Pokud jsou hodinky s reproduktorem ponořeny do vody nebo jsou hodinky nošeny ve vodě, neprodleně odstraňte z reproduktoru skvrny od vody nebo použijte funkci odvodnění hodinek, abyste zabránili dopadům skvrn od vody na reproduktor.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Potápění, potápění s přístrojem, skoky do vody z můstků, vysokotlaký oplach nebo jiné aktivity zahrnující vysoký tlak vody nebo rychle proudící vodu.

2. V horkých sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Kožené a kovové řemínky nejsou navržené k tomu, aby odolaly potu nebo působení vody při plavání. V takových situacích doporučujeme používat jiné typy řemínků.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

IP68

Nositelná zařízení, která splňují tuto normu, jsou odolná proti prachu a mohou být ponořena do vody hlubší než 1 metr při normální teplotě a tlaku (hloubka a doba trvání se může lišit podle modelu výrobku). Jedná se o vyšší normu než IPX7.

Tato nositelná zařízení vyhovují úrovni krytí IP68 podle normy IEC 60529:2013.

Nositelná zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí.

Jsou odolná proti stříkající vodě. Doporučujeme však, abyste svá nositelná zařízení neponořovali do vody. Nositelné zařízení můžete nosit i při cvičení, protože tato zařízení jsou odolná vůči potu, případně i při mytí rukou. Můžete je také nosit, když prší.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Plavání, šnorchlování, potápění, potápění s přístrojem nebo jiné aktivity s dlouhodobým ponořením do vody.

2. Ve sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Při činnostech spojených s vysokorychlostními vodními proudy, jako je potápění, vodní lyžování, surfování, motorizované vodní sporty (např. motorové čluny a motorové lodě), mytí aut a rafting.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

IP67

Nositelná zařízení, která splňují tuto normu, jsou odolná vůči prachu, nečistotám a písku a mohou být ponořena do vody až do hloubky 1 metru při normální teplotě a tlaku po dobu půl hodiny.

Tato nositelná zařízení vyhovují úrovni krytí IP67 podle normy IEC 60529:2013.

Nositelná zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí.

Jsou odolná proti stříkající vodě. Doporučujeme však, abyste svá nositelná zařízení neponořovali do vody. Nositelné zařízení můžete nosit i při cvičení, protože tato zařízení jsou odolná vůči potu, případně i při mytí rukou. Můžete je také nosit, když prší.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Plavání, šnorchlování, potápění, potápění s přístrojem nebo jiné aktivity s dlouhodobým ponořením do vody.

2. Ve sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Při činnostech spojených s vysokorychlostními vodními proudy, jako je potápění, vodní lyžování, surfování, motorizované vodní sporty (např. motorové čluny a motorové lodě), mytí aut a rafting.

4. Jiné nevhodné typy použití a situace, ve kterých může být nositelné zařízení umístěno do vody hlubší než 1 metr nebo ponořeno do vody na dobu delší než 30 minut.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

IP57

Zařízení nemůže zcela zabránit vniknutí prachu, ale množství vniklého prachu nesmí ovlivnit normální provoz zařízení nebo ovlivnit bezpečnost. Dokáže zabránit krátkodobému ponoření při normální teplotě a tlaku, kdy je pouzdro nositelného zařízení dočasně ponořeno do hluboké vody o hloubce 1 metr na 30 minut, přičemž nedojde k jeho poškození.

Tato nositelná zařízení vyhovují úrovni krytí IP57 podle normy IEC 60529:2013.

Nositelná zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí, například pouště, doly nebo pískovny.

Jsou odolná proti stříkající vodě. Doporučujeme však, abyste svá nositelná zařízení neponořovali do vody. Nositelné zařízení můžete nosit i při cvičení, protože tato zařízení jsou odolná vůči potu, případně i při mytí rukou. Můžete je také nosit, když prší.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Plavání, šnorchlování, potápění, potápění s přístrojem nebo jiné aktivity s dlouhodobým ponořením do vody.

2. Ve sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Při činnostech spojených s vysokorychlostními vodními proudy, jako je potápění, vodní lyžování, surfování, motorizované vodní sporty (např. motorové čluny a motorové lodě), mytí aut a rafting.

4. Jiné nevhodné typy použití a situace, ve kterých může být nositelné zařízení umístěno do vody hlubší než 1 metr nebo ponořeno do vody na dobu delší než 30 minut.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

IP55

Nositelná zařízení, která odpovídají této normě, nejsou proti prachu zcela odolná, ale prach, se kterým přichází do styku, neovlivní jejich běžný provoz ani nezpůsobí žádné bezpečnostní problémy. Tato nositelná zařízení jsou odolná proti působení proudu vody o průtoku 12,5 l/min, který na kryt míří ze všech směrů po dobu 3 minut.

Tato nositelná zařízení vyhovují úrovni krytí IP55 podle normy IEC 60529:2013.

Nositelná zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí.

Zařízení je odolné proti stříkající vodě. Nositelné zařízení můžete nosit i při cvičení, protože tato zařízení jsou odolná vůči potu, případně i při mytí rukou. Můžete je také nosit, když prší.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Pád do vody, plavání, potápění nebo jakékoli jiné chování či činnost, při které se nositelné zařízení ponoří do vody.

2. Ve sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Při činnostech spojených s vysokorychlostními vodními proudy, jako je potápění, vodní lyžování, surfování, motorizované vodní sporty (např. motorové čluny a motorové lodě), mytí aut a rafting.

4. Jiné situace nebo typy použití, při kterých může být nositelné zařízení vystaveno vysokorychlostním vodním proudům nebo přímo čelit rychlému proudu vody po dobu delší než 3 minuty, například při dlouhodobém používání za silného deště nebo dešťových přeháněk.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

IP54

Zařízení je do omezené míry chráněno před vniknutím prachu. Prach neovlivní normální funkce a bezpečnost nositelného zařízení při jeho používání. Zařízení je chráněno proti stříkající vodě (průtok až 10 l/min) z libovolného úhlu po dobu maximálně 10 minut.

Nositelné zařízení vyhovuje úrovni krytí IP54 podle normy IEC 60529:2013.

Nositelné zařízení dokáží zabránit vniknutí prachu z obývacích pokojů, kanceláří, laboratoří, lehkých průmyslových ateliérů a skladů. Nejsou vhodná pro zvláště prašná prostředí.

Nositelná zařízení s hodnocením IP54 jsou schopna krátce odolávat dešti a potu.

Nositelné zařízení není vhodné používat v následujících případech:

1. Pokud jste pod vodou.

2. Ve sprchách, horkých pramenech, saunách (parních lázních) a při jiných aktivitách v prostředí s vysokou teplotou a vlhkostí.

3. Při umývání aut, provozování aktivit v akvaparku nebo vodních sporů, například potápění, vodní lyžování, surfování, plachtění, jízda na vodním skútru nebo při jiných aktivitách zahrnujících silné vodní proudy.

4. Při dalších typech nevhodného použití a situacích, kde by nositelné zařízení mohlo přijít do kontaktu se silnými proudy vody nebo jinými proudy vody po dobu delší než 10 minut.

(Na poškození nositelného zařízení způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka, pokud je nositelné zařízení používáno v nevhodné situaci.)

Poznámka: IPXX je standardizovaný ukazatel úrovně ochrany výrobku proti vniknutí kapalin a pevných částic. Po označení IP následují dvě čísla. První číslo je úroveň ochrany důležitých komponent proti vniknutí pevných částic v rozmezí 0 až 6, přičemž 6 je nejvyšší úroveň ochrany. Druhé číslo je úroveň ochrany proti vniknutí kapalin v rozmezí 0 až 8, přičemž 8 je nejvyšší úroveň ochrany.

Voděodolnost není trvalá a může být časem do určité míry ovlivněna. Následující podmínky mohou ovlivnit voděodolnost nositelného zařízení a je třeba se jim vyhnout. Na poškození způsobené ponořením do kapaliny se nevztahuje záruka.

Pád zařízení z vyvýšeného místa nebo náraz do jiných předmětů.

Demontáž nebo oprava nositelného zařízení v neautorizovaném obchodě jiné značky než Huawei.

Vystavení zařízení působení alkalických látek, například mýdla nebo mýdlové vody při sprchování nebo koupeli.

Vystavení zařízení parfémům, rozpouštědlům, čisticím prostředkům, kyselým látkám, pesticidům, emulzím, opalovacím krémům, hydratačním přípravkům nebo barvám na vlasy.

Stisknutí tlačítek zařízení pod vodou nebo jeho používání pod vodou. (Pokud jste pod vodou, můžete mačkat tlačítka i otáčet korunkou na zařízení HUAWEI WATCH Ultimate.)

Nabíjení zařízení, když je mokré.

Funkce odolnosti proti vodě a prachu se vztahují pouze na tělo hodinek. Ostatní součásti, jako je řemínek, nabíjecí podložka a podložka, nejsou vůči vodě nebo prachu odolné. (Řemínek zařízení HUAWEI WATCH Ultimate je voděodolný.)

Výrobek používejte v souladu s příručkou k výrobku uvedenou na oficiálních webových stránkách společnosti Huawei nebo se stručnou úvodní příručkou, která je dodávána s výrobkem. Bezplatný záruční servis se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.