Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Vhodné produkty: HUAWEI P40 Pro+(dual sim card 8gb+512gb),HUAWEI P40 Pro(single sim card 8gb+256gb、dual sim card 8gb+256gb)
Vhodné produkty:
zoom in pic
Zapnutí a vypnutí či restartování zařízení

Zapnutí a vypnutí zařízení

Chcete-li zařízení vypnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, klepněte na položku Vypnout a Klepnutím vypnete.

Chcete-li zařízení zapnout, stiskněte a podržte několik sekund tlačítko napájení, dokud zařízení nezavibruje a nezobrazí logo.

Restartování vašeho zařízení

Pravidelně své zařízení restartujte, aby se vymazala mezipaměť a aby zařízení zůstávalo v optimálním stavu. Restartováním lze často vyřešit problém, který se u zařízení objevil.

Stiskněte a na několik sekund podržte tlačítko napájení, poté klepněte na RestartovatKlepnutím restartujete.

Nucené restartování vašeho zařízení

Pokud vaše zařízení nefunguje nebo se nemůže normálně vypnout, můžete vynutit jeho restart.

Jednoduše stiskněte tlačítko napájení a podržte jej po dobu 10 a více sekund.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.