HUAWEI Assistant

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
HUAWEI Assistant HUAWEI Assistant
HUAWEI Assistant icon
HUAWEI Asistent
Vaš lični asistent, na jedno prevlačenje od vas
Sa "Danas" stranom aplikacije Asistent, Huawei donosi novi nivo pametnog učinka za korisnike, pomažući im da pronađu usluge i informacije kada i gde su im potrebne.
HUAWEI Assistant HUAWEI Assistant
Brz pristup
Brz pristup pruža usluge za potrošače u svim situacijama, pogodno preporučene usluge zasnovane na željama korisnika.
HUAWEI Assistant HUAWEI Assistant
SmartCare
SmartCare donosi pametnu i dinamičku sposobnost našim korisnicima. Umesto traganja za pravom aplikacijom, usluge će biti preporučene po potrebi. Pružanjem informacija korisnicima, oni mogu videti osnovne informacije o telefonu i uslugama treće strane poput sadržaja uživo ili putovanja.
HUAWEI Assistant HUAWEI Assistant
Newsfeed
Sklopili smo partnerstva sa vodećim novinarskim agencijama i pružaocima usluga za Huawei Newsfeed. Zato možemo ponuditi personalizovane vesti našim korisnicima istog trenutka kada se dese.