Uključivanje i isključivanje sata

Da li je ovo bilo korisno?
Da Ne