Više nećete biti u situaciji da se baterija isprazni kada najmanje očekujete

Da li je ovo bilo korisno?
Da Ne