Kontrolišite ritam na ručnom zglobu

Da li je ovo bilo korisno?
Da Ne