Upoznavanje sa operativnim sistemom

Da li je ovo bilo korisno?
Da Ne