Moj HUAWEI telefon/tablet se zamrzava ili sporo reaguje

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Moj HUAWEI telefon/tablet se zamrzava ili sporo reaguje

Normalno je da se telefon/tablet zamrzava tokom kratkog vremenskog perioda nakon ažuriranja sistema. Ako se ovaj problem ne pojavljuje nakon ažuriranja sistema, preduzmite sledeće korake za rešavanje problema.

Razlog zašto je telefon/tablet sklon zamrzavanju nakon ažuriranja sistema: sistem optimizuje aplikacije kratko nakon što se uređaj ažurira. Tokom ovog vremena, uređaj može biti preopterećen i zbog toga može početi da se usporava. Preporučuje se da telefon/tablet punite najmanje 2 sata sa isključenim ekranom nakon ažuriranja sistema, a zatim ponovo pokrenete uređaj da biste osigurali da je optimizacija završena.

1. Izbrišite prostor za skladištenje i radnu memoriju

Ako su radna memorija ili prostor za skladištenje uređaja nedovoljni, aplikacija može da se zamrzava dok se koristi. Otvorite aplikaciju Menadžer telefona/Menadžer tableta i izbrišite stavke u njoj.

  • Otvorite aplikaciju Menadžer telefona/Menadžer tableta i dodirnite opciju OPTIMIZUJ. Nakon završetka optimizacije, aplikacija Menadžer telefona/Menadžer tableta će prikazati rezultate i preporuke podešavanja. Pratite uputstva na ekranu da biste završili podešavanja.

  • Otvorite aplikaciju Menadžer telefona/Menadžer tableta i dodirnite opciju Brisanje. Nakon završetka skeniranja, dodirnite opciju Očisti pored stavki koje treba izbrisati. Izbrišite redundantne datoteke ili deinstalirajte aplikacije koje se ne koriste često, tako da se oslobodi najmanje 20% ukupne memorije.

2. Ponovo pokrenite uređaj

Ponovo pokrenite uređaj i pokušajte ponovo. Ponovno pokretanje će zaustaviti pokretanje svih aplikacija i smanjiti pojavu zamrzavanja.

3. Proverite da li se uređaj zagrejao ili da li se puni

Funkcija zaštite od pregrevanja na uređaju može da smanji performanse sistema. Preporučuje se da izbegavate da koristite uređaj dok se puni, kao i da smanjite osvetljaj ekrana i onemogućite aplikacije i funkcije koje intenzivno troše energiju, kao što su Bluetooth i NFC.

4. Proverite memorijsku karticu

  1. Previše datoteka na memorijskoj kartici može da smanji brzine pisanja i čitanja. Preporučuje se da ostavite najmanje 10% dostupne memorije za skladištenje. Možete da izbrišete nepotrebne datoteke na memorijskoj kartici ili da napravite rezervnu kopiju važnih podataka i formatirate memorijsku karticu.
  2. Memorijska kartica je možda neispravna. Ako je na uređaju prikazan odziv da je memorijska kartica neispravna, zamenite memorijsku karticu što je pre moguće.
  3. Ako je podrazumevana lokacija za skladištenje na uređaju memorijska kartica, postavite podrazumevanu lokaciju na internu memoriju i pokušajte ponovo.

5. Onemogućite Režim uštede energije i osigurajte da je nivo energije baterije dovoljan

Onemogućite opciju Režim uštede energije tako što ćete izabrati opcije Podešavanja > Baterija > Režim uštede energije/Režim ultra uštede energije. Takođe, vodite računa da održavate nivo energije baterije iznad 20%. Ako je opcija Režim uštede energije omogućena ili ako je nivo energije baterije previše nizak, uređaj će ograničiti neke funkcije da bi produžio trajanje baterije.

6. Deinstalirajte sve aplikacije trećih strana za upravljanje telefonom/tabletom

Deinstalirajte sve aplikacije trećih strana za upravljanje koje su instalirane na telefonu/tabletu, jer one mogu postati neusaglašene sa preinstaliranom aplikacijom Menadžer telefona/Menadžer tableta i prouzrokovati kašnjenje.

7. Proverite da li telefon/tablet preuzima, kopira ili prenosi datoteke

Ako uređaj otprema ili preuzima datoteke, slike, video zapise ili aplikacije, kopiranje podataka (npr. iz aplikacije Datoteke) ili prenos podataka (npr. preko funkcija Phone Clone i Huawei Share), reakcija uređaja može trajati dugo. U ovom slučaju, sačekajte da se zadatak završi ili zaustavite zadatak.

Možete da prevučete statusnu traku nadole da biste prikazali napredak otpremanja, preuzimanja i prenosa datoteka.

8. Ažurirajte verziju sistema

  • Ako je uređaj rutovan, vratite ga na fabrička podešavanja. Za detalje se obratite korisničkoj službi kompanije Huawei.
  • Ako uređaj i dalje sporo reaguje, proverite da li je sistem ažuriran jer će performanse biti bolje u novijoj verziji. Da biste ažurirali uređaj, otvorite aplikaciju Podešavanja, potražite opciju Ažuriranje softvera i istoj pristupite i dodirnite opciju Potraži ažuriranja.

9 Resetujte telefon

Napravite rezervnu kopiju važnih podataka i izaberite opciju Resetuj telefon i proverite da li je problem rešen.

10. Ako se problem i dalje javlja

Ako problem ostane nerešen, napravite rezervnu kopiju podataka i uređaj i dokaz o kupovini odnesite u ovlašćeni Huawei korisnički servisni centar i zatražite pomoć.

Preporučuje se da telefon punite preko noći ili duže od 40 minuta kada je ekran isključen da biste omogućili da telefon defragmentira memoriju i reši problem.

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.