Šta treba da uradim ako ne mogu da preuzmem aplikaciju u aplikaciji HUAWEI AppGallery?

Primenljivi proizvodi: Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Šta treba da uradim ako ne mogu da preuzmem aplikaciju u aplikaciji HUAWEI AppGallery?

Ako ne možete da instalirate aplikaciju, pogledajte odeljak Šta treba da uradim ako ne mogu da instaliram aplikaciju u aplikaciji HUAWEIAppGallery?.

 1. Proverite da li telefon ima standardnu vezu sa internetom. Izaberite opcije Optimizator > Korišćenje podataka > Pristup mreži i proverite da li je izabrana opcija Prenos podataka pored aplikacije HUAWEI AppGallery (opcija Wi-Fi je podrazumevano izabrana). Ako je mrežna veza standardna, ali još uvek ne možete da preuzmete aplikaciju, otvorite pretraživač i proverite da li možete da pretražujete veb-sajtove koristeći Wi-Fi mrežu i mrežu za prenos podataka. Ako to nije slučaj, prebacite na drugu mrežu i pokušajte ponovo.
 2. U opcijama Podešavanja > Memorija > OBRIŠI proverite da li je memorija dovoljna. Uopšteno, da bi se instalirao paket, vaš telefon mora da ima memorijski prostor koji je tri ili više puta veći od instalacionog paketa.
 3. Proverite da li je na telefonu instalirana najnovija verzija aplikacije HUAWEI AppGallery. Ako nije, ažurirajte je i pokušajte ponovo. Da biste potražili ažuriranja ili ažurirali aplikaciju HUAWEI AppGallery, izaberite opcije AppGallery > Ja > Potraži ažuriranja.
 4. Izbrišite keš. Izaberite opcije Memorija na svom telefonu, izbrišite keš aplikacije HUAWEI AppGallery i pokušajte ponovo. Da biste ovo uradili, izaberite opcije:

  Podešavanja > Aplikacije/Aplikacije i obaveštenja > Aplikacije > AppGallery > Memorija > Obriši keš

 5. Deinstalirajte ažuriranja za aplikaciju HUAWEI AppGallery. Pronađite opciju Deinstaliraj ažuriranja, deinstalirajte ažuriranja da biste obnovili aplikaciju HUAWEI AppGallery na fabričku verziju, zatim proverite da li možete da preuzmete predmetnu aplikaciju u fabričkoj verziji. U tom slučaju, izaberite opcije AppGallery > Ja > Potraži ažuriranja i ponovo ažurirajte aplikaciju HUAWEI AppGallery na najnoviju verziju. (Razlog za deinstaliranje ažuriranja prilikom obnavljanja aplikacije HUAWEI AppGallery na fabričku verziju je da bi se proverilo da li je najnovija verzija neuobičajena.) Da biste deinstalirali ažuriranja, izaberite opcije:

  Podešavanja > Aplikacije/Aplikacije i obaveštenja > Aplikacije > AppGallery > Deinstaliraj ažuriranja

 6. Ako nijedan od 1. do 5. načina ne uspe, obratite se korisničkoj službi kompanije Huawei u svom regionu ili izaberite opcije Ja > Problemi i predlozi i obezbedite sledeće informacije da biste dobili pomoć:
  • HUAWEI ID
  • Verzija aplikacije HUAWEI AppGallery
  • Mrežno okruženje (prenos podataka ili Wi-Fi)
  • Serijski broj/SN (možete da birate *#06# za proveru)
  • Vreme kada je došlo do problema
  • Opis problema
  • Informacije za kontakt
  • Evidencija klijenta aplikacije HUAWEI AppGallery (možete da izaberete opcije Ja > Problemi i predlozi, označite polje pored opcije Podelite evidencije sistema da biste nam pomogli u dijagnostikovanju problema, unesete sadržaj i dodirnete opciju Prosledi da biste otpremili evidenciju.)

  Za detalje o tome kako da otpremate evidencije aplikacije HUAWEI AppGallery pogledajte odeljak Kako mogu da otpremam evidencije u aplikaciji HUAWEI AppGallery?.

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.