Upoznavanje sa funkcijom Ograničenja pristupa u aplikaciji HUAWEIAppGallery

Primenljivi proizvodi: Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Upoznavanje sa funkcijom Ograničenja pristupa u aplikaciji HUAWEIAppGallery

U cilju zaštite maloletnih lica, aplikacija HUAWEIAppGallery je uvela funkciju Ograničenja pristupa tako da programeri aplikacija mogu da daju ocenu za svoje aplikacije na osnovu prikladnosti za određeni uzrast. Ograničenje starosne ocene možete da postavite u opcijama Ja > Podešavanja > Ograničenja pristupa. Mogu se preuzimati i instalirati samo aplikacije sa ocenom koja je jednaka ograničenju ili ispod ograničenja.

Postavite ograničenje starosne ocene u skladu sa sledećim dvema situacijama:

  • Vaš telefon podržava opciju Digitalna ravnoteža.

    Ekranu opcije Digitalna ravnoteža možete da pristupite u opciji Podešavanja ili u opcijama AppGallery > Ja > Podešavanja > Ograničenja pristupa. Ako izaberete opciju Moje dete za opciju Digitalna ravnoteža, od vas će se tražiti da postavite 6-cifreni PIN i bezbednosno pitanje. Nakon toga, izaberite opcije Ograničenja pristupa > Instalacije aplikacija da biste za aplikaciju HUAWEI AppGallery postavili ograničenja za preuzimanje aplikacija tako što ćete izabrati opcije Ograniči instalacije svih aplikacija, Dozvoli samo prikladne aplikacije (moraćete da postavite ograničenje starosne ocene za ovu opciju) ili Dozvoli instalaciju svih aplikacija. Nakon što se podešavanja sačuvaju, moraćete da unesete 6-cifreni PIN za opciju Digitalna ravnoteža da biste resetovali ograničenje starosne ocene u aplikaciji HUAWEI AppGallery.

  • Vaš telefon ne podržava opciju Digitalna ravnoteža, na njemu nije omogućena opcija Digitalna ravnoteža ili ste izabrali opciju Ja za opciju Digitalna ravnoteža.

    U ovom slučaju, izaberite opcije AppGallery > Ja > Podešavanja > Ograničenja pristupa. Ako je ovo prvi put da koristite ovu funkciju, od vas će se tražiti da postavite 4-cifreni PIN. Nakon toga, možete da postavite ograničenje starosne ocene.

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.