Kako mogu da instaliram aplikaciju HUAWEIAppGallery?

Primenljivi proizvodi: Tablet,Smartphone
Primenljivi proizvodi:
zoom in pic
Kako mogu da instaliram aplikaciju HUAWEIAppGallery?

Ako aplikacija HUAWEIAppGallery nije preinstalirana na uređaju, uradite sledeće:

1. način:

1. Otvorite ovu vezu u pretraživaču.

2. Dodirnite opciju Instaliraj.

3. Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali klijenta aplikacije HUAWEIAppGallery. Aplikacija HUAWEIAppGallery je bezbedna i pouzdana. Ako se tokom instalacije prikaže sistemska poruka upozorenja, dodirnite opciju U redu da biste nastavili dalje.

2. način:

1. Otvorite veb verziju aplikacije HUAWEIAppGallery

2. Dodirnite taster za preuzimanje na ekranu.

3. Pratite uputstva na ekranu da biste instalirali klijenta aplikacije HUAWEIAppGallery.

Od pomoći ili ne?
Da Ne
Zahvaljujemo vam na povratnim informacijama.