Find sn

Za bolje korisničko iskustvo koristite najnoviju verziju Internet Explorer-a ili se prebacite na drugi pretraživač.
Kako da proverim IMEI/MEID, SN ili MAC kodove?
 • Metoda 1:

  Kada je uređaj uključen, pozovite *#06# za upit.
 • Metoda 2:

  Kada je uređaj uključen, uđite u Podešavanja -> Informacije o telefonu -> Trenutni status za upit.
 • Metoda 3:

  Proverite IMEI, SN kodove na pakovanju proizvoda.
 • Metoda 1:

  Proverite IMEI, SN kodove na pakovanju proizvoda.
 • Metoda 2:

  Pogledajte IMEI, SN kodove na nalepnici na pozadini na zadnjem poklopcu uređaja.
 • Metoda 3:

  Proverite IMEI, SN kodove na unutrašnjoj i spoljašnjoj strani ležišta za karticu.

  (primenljivo na tablete M serije, T serije)

 • Metoda 4:

  Kada je uređaj uključen, pozovite *#06# za upit.

  (Primenljivo samo za tablete modela sa mogućnošću pozivanja)

 • Metoda 1:

  Pogledajte pakovanje proizvoda. Oznaka S/N predstavlja serijski broj.
 • Metoda 2:

  Pretraga na osnovu softvera telefona
  Android sistem:

  otvorite početnu stranu aplikacije Nosivi uređaj HUAWEI > kliknite na ikonicu u gornjem levom uglu da unesete podešavanja opsega > donja linija je MAC adresa.

 • IOS sistem:

  uđite u Podešavanja > Opšte > Informacije o uređaju > sat HUAWEI B2, kliknite da vidite „serijski broj” koji predstavlja adresu MAC uređaja.

 • Metoda 3:

  Pogledajte kućište uređaja.
  1. Pogledajte unutrašnju stranu kaiša. Dvadesetocifreni broj je serijski broj (primenljiv za Honor opseg).
 • 2. Pogledajte poleđinu Bluetooth slušalica. Oznaka S/N predstavlja serijski broj (primenljivo za B2).
 • 3. Pogledajte poklopac SIM kartice.
 • 4. Pogledajte poleđinu sata (primenljivo za B0).
 • Bežični ruter

  • Metoda 1:

   Pogledajte serijski broj i MAC adresu na nazivnoj pločici pri dnu uređaja.
  • Metoda 2:

   Pogledajte serijski broj i MAC adresu na pakovanju u boji.
  • Metoda 3:

   Strana za održavanje: posetite stranu za održavanje 192.168.3.1 -> više funkcija ->status rutera -> informacije o ruteru. Na toj strani možete da pogledate informacije o ruteru, uključujući serijski broj i MAC adresu.
  • Metoda 4:

   Posetite aplikaciju Hilink i kliknite na ikonicu zupčanika opcije Podešavanja u gornjem desnom uglu početne strane -> Uređaj -> Informacije o uređaju. Na toj strani možete da pogledate informacije o ruteru, uključujući serijski broj.
 • PLCs

  • Metoda 1:

   Pogledajte serijski broj i MAC adresu na nazivnoj pločici uređaja.
  • Metoda 2:

   Pogledajte serijski broj i MAC adresu na pakovanju u boji.
 • IPTV

  • Metoda 1:

   Pogledajte serijski broj i MAC adresu na nazivnoj pločici uređaja.
  • Metoda 2:

   Provera na osnovu softvera

   ● Provera serijskog broja: Podešavanja -> Informacije -> Sistem
   ● Provera MAC adrese: Podešavanja -> Informacije -> Mreža
Napuštate consumer.huawei.com
Nakon što kliknete na link, ući ćete na web lokaciju treće strane. Huawei nije odgovoran i nema kontrolu nad ovom web-stranicom.
Povratak Nastavi