Routers

Wi-Fi inteligente y rápido para tu hogar
WiFi Router
3000 Mbps | Huawei Share | Huawei HomeSec ™
3.000 Mbps | Huawei Share | Huawei HomeSec™.
HUAWEI WiFi AX3 (Quad-core)
Wi-Fi de 5 GHz preferido | 11AC MU-MIMO Algoritmo LDPC | Diseño GE completo
Wi-Fi de 5G GHz preferido | 11AC MIMO Algoritmo LDPC | Diseño GE completo
HUAWEI WiFi WS5200
3.000 Mbps | Wi-Fi 6 Plus | OFDMA multiusuario
3.000 Mbps | Wi-Fi 6 Plus | OFDMA multiusuario
HUAWEI WiFi AX3 (Dual-core)