Routers

Wi-Fi inteligente y rápido para tu hogar
WiFi Router
3000 Mbps | Huawei Share | Huawei HomeSec ™
HUAWEI WiFi AX3 (Quad-core)
Velocidad Gigabit | Doble núcleo a 1.2 GHz | Control parental
HUAWEI WiFi WS5200
3.000 Mbps | Wi-Fi 6 Plus | OFDMA multiusuario
HUAWEI WiFi AX3 (Dual-core)