Privacy Policy

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.
Právní
Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti Huawei

Datum aktualizace prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti Huawei
27. března 2020

Společnost Huawei Device Co., Ltd. a její globální dceřiné společnosti (souhrnně dále jako „Huawei“, „my“, „nás“ a „naše“) respektuje vaše soukromí. Proto jsme vytvořili prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů (dále jako „toto prohlášení“), které uvádí způsob, jakým shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, ukládáme a přenášíme vaše osobní údaje. Vyhraďte si prosím čas na přečtení tohoto prohlášení a snažte se mu porozumět. Dejte nám vědět, pokud budete mít nějaké otázky.

Osobní údaje jsou jakékoli elektronické nebo jiné informace, které lze samy o sobě nebo společně s jinými informacemi použít k identifikaci osoby nebo k tomu, aby se stala identifikovatelnou. Toto prohlášení vysvětluje, jak společnost Huawei zpracovává vaše osobní údaje, ale nevěnuje se všem scénářům zpracování, jak budete informováni v konkrétních případech. Proto vám doporučujeme, než začnete konkrétní produkt nebo službu používat, abyste si přečetli doložku o osobních údajích nebo doplňkové prohlášení, které společnost Huawei pro daný produkt či službu vydala, abyste porozuměli způsobu, jakým zpracovává vaše osobní údaje, jak můžete uplatnit svá práva jako subjektu údajů a jak kontaktovat kontrolora dat

Toto prohlášení se vztahuje pouze na produkty Huawei pro osobní a domácí použití, včetně telefonů s funkcemi, chytrých telefonů, přenosných počítačů, tabletů, přenosných zařízení, zařízení pro mobilní širokopásmové připojení, chytrých domácích přístrojů, příslušenství, počítačových aplikací, mobilních služeb, softwaru, sad nástrojů, webů a služeb, které na toto prohlášení odkazují nebo ho zmiňují.

I. Jak Huawei shromažďuje a používá vaše osobní údaje

A. Osobní údaje shromažďované společností Huawei

Než začnete používat produkty nebo služby Huawei, může od vás být požadováno poskytnutí osobních údajů. Tyto údaje nemusíte poskytnout, ale v některých případech to může způsobit, že vám nebudeme moci poskytovat některé související produkty či služby.

Společnost Huawei bude vaše osobní údaje shromažďovat a používat pro účely uvedené v tomto prohlášení. Můžeme shromažďovat například následující typy osobních údajů:

1. Osobní údaje, které společnosti Huawei poskytnete

Abyste mohli používat některé funkce nebo služby, budete si muset zaregistrovat Huawei ID. Když si Huawei ID zaregistrujete nebo se přihlašujete se svým Huawei ID, abyste mohli nakupovat online, stahovat software nebo nakupovat služby, požádáme vás o zadání příslušných osobních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, informace o objednávce, dodací adresa a režim platby.

Společnost Huawei vám může poskytovat služby úložiště v cloudu, kde můžete synchronizovat a zálohovat některé soubory, obrázky a data.

Některé produkty Huawei umožňují komunikaci a sdílení informací s ostatními. Když používáte produkt Huawei ke sdílení položek se svou rodinou a přáteli, může být nutné vytvořit Huawei ID zahrnující určité informace, které se mohou dostat na veřejnost, včetně přezdívky a avatara. Společnost Huawei může shromažďovat informace související s těmito lidmi, například jejich jména, e-mailové adresy a telefonní čísla. Společnost Huawei vynaloží příslušná a nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti informací, které poskytnete. Musíte ověřit, že osoby, jejichž informace poskytujete, souhlasily s tím, že jejich informace poskytujete společnosti Huawei.

Z důvodu vyhovění požadavkům některých jurisdikcí na ověřování pravosti jmen na účtech, prevenci závislosti na elektronických hrách nebo prevenci internetových plateb vás společnost Huawei může požádat o poskytnutí identifikačního dokladu vydaného státem nebo o informace o příslušné kartě, které vás mohou identifikovat.

2. Informace, které Huawei shromažďuje v souvislosti s vaším používáním služeb

Společnost Huawei bude shromažďovat údaje o vašem zařízení a o tom, jak si vy a vaše zařízení vyměňujete informace s výrobky a službami Huawei. Patří sem následující typy informací:

(1) Informace o zařízeních a aplikacích, jako je název zařízení, identifikační kód zařízení (IMEI, ESN, MEID a SN), čas aktivace zařízení, model hardwaru, verze operačního systému, verze aplikace, identifikační kód softwaru a nastavení zařízení a aplikace (region, jazyk, časové pásmo a velikost písma).

(2) Informace o mobilní síti, jako je například ID poskytovatele veřejné mobilní sítě a IP adresa.

(3) Zaprotokolované informace. Když používáte služby Huawei nebo si prohlížíte obsah dodaný společností Huawei, bude Huawei automaticky shromažďovat a protokolovat některé informace, jako je čas přístupu, počet přístupů, IP adresa a informace o jednotlivých incidentech (jako chyby, pády, restarty a upgrady).

(4) Informace o místě. Společnost Huawei bude shromažďovat, používat a zpracovávat informace o přibližné poloze vašeho zařízení, když používáte některé služby založené na místě (například při vyhledávání, používání navigačního softwaru nebo prohlížení informací o počasí v určitém místě). Informace o poloze lze získat na základě sítě GPS, Wi-Fi a ID sítě poskytovatele služeb. Požádáme vás o výběr aplikací, pro které chcete služby o poloze povolit. V nabídce nastavení zařízení můžete vypnout povolení polohy určitých služeb, a odmítnou tak sdílení informací o vaší poloze.

(5) Informace, které ukládáte na serverech Huawei. Například informace, které nahrajete do cloudu, budou uloženy na serverech Huawei pro účely získání rychlého přístupu a sdílení mezi zařízeními. Informace, které uložíte na servery Huawei, nebudeme prohlížet.

3. Informace z nezávislých zdrojů

Pokud to dovoluje zákon, bude společnost Huawei shromažďovat informace o vás z veřejných a komerčních zdrojů. Huawei může také získat určité informace, jako například čas, kdy jste účet sociální sítě použili pro přihlášení na web společnosti Huawei, ze služeb sociálních sítí třetích stran.

4. Shromažďování a používání neidentifikovatelných údajů

Neidentifikovatelné údaje jsou takové, které nelze využít k identifikaci jednotlivce. Mezi příklady patří statistiky návštěv webů, stahování aplikací a objemy prodeje produktů. Společnost Huawei bude shromažďovat statistické údaje pro účely porozumění, jak uživatelé používají naše produkty a služby. Díky tomu můžeme naše služby vylepšovat, tak aby lépe odpovídaly vašim požadavkům.

Vaše osobní údaje a neidentifikovatelné údaje uchováváme zvlášť a používáme je nezávisle. Mohou nastat okolnosti, kdy společnost Huawei na vlastní uvážení shromažďuje, používá a převádí neidentifikovatelné údaje pro jiné účely.

B. Jakým způsobem Huawei nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Huawei může vaše osobní údaje používat pro následující účely:

(1) Registrace a aktivace osobních a domácích výrobků Huawei, které jste zakoupili.

(2) Registrace Huawei ID, abyste si mohli užívat širší škálu funkcí a mobilních služeb.

(3) Doručení, aktivace nebo ověření produktů a služeb, které požadujete, nebo provádění změn a poskytování technické podpory a poprodejních služeb pro připravované produkty a služby na základě vašich požadavků.

(4) Odesílání upozornění na aktualizace a instalaci operačního systému a aplikací.

(5) Poskytování přizpůsobeného uživatelského prostředí a obsahu.

(6) Zasílání informací o produktech a službách, které vás mohou zajímat, pozvánky na propagační akce a výzkumy trhu pořádané společností Huawei nebo zasílání marketingových informací na vaši adresu. Pokud takové informace dostávat nechcete, můžete jejich zasílání kdykoli zrušit.

(7) Provádění interních auditů, analýz dat a průzkumů, analýz efektivity obchodních operací a měření podílu na trhu, vylepšování produktů a služeb společnosti Huawei.

(8) Synchronizace, sdílení a uchovávání dat, která jste nahráli nebo stáhli, i dat nezbytných pro operace nahrávání a stahování.

(9) Vylepšování našich programů prevence ztrát a podvodů.

(10) Procesy v souladu se zákony a nařízeními, například daně, žádosti o oprávnění.

(11) Ostatní účely v rámci konkrétních služeb nebo s vaším souhlasem.

II. Jak Huawei používá soubory cookie a podobné technologie

Cookie je textový soubor uložený z webového serveru do počítače nebo mobilního zařízení. Jeho obsah může načítat a číst pouze server, který ho vytvořil. Soubory cookie jsou jedinečné pro prohlížeč nebo mobilní aplikaci, které používáte. Text v souboru cookie často sestává z identifikátorů, názvů webů a číslic a znaků. Další podrobnosti naleznete v zásadách používání souborů cookies na našem oficiálním webu.

III. Jak Huawei sdílí vaše osobní údaje

Osobní údaje nesdílíme s jinými společnostmi, organizacemi a jednotlivci, pokud nenastanou některé z následujících okolností:

(1) Sdílení se souhlasem: Po získání vašeho souhlasu bude společnost Huawei sdílet informace, s jejichž sdílením jste souhlasili, s konkrétními třetími stranami nebo kategoriemi třetích stran.

(2) Sdílení v souladu se zákony a nařízeními: Společnost Huawei může vaše informace sdílet podle požadavků zákonů a nařízení pro účely řešení právních sporů nebo na základě požadavků administrativních či soudních orgánů, a to v souladu se zákony.

(3) Sdílení s dceřinými společnostmi Huawei: Vaše informace mohou být sdíleny s dceřinými společnostmi Huawei pouze z výslovných a legitimních důvodů a toto sdílení je omezeno pouze na informace vyžadované službami. Ověřujeme například globální jedinečnost účtů předtím, než umožníme jejich registraci.

(4) Sdílení s obchodními partnery: Některé produkty a služby vám poskytují přímo partneři. Společnost Huawei s nimi také může sdílet vaše údaje a tyto společnosti pak mohou vaše údaje používat k tomu, aby vám poskytovaly produkty nebo služby, které požadujete (například produkty prodávané nezávislým prodejcem prostřednictvím platformy pro elektronické obchodování, video obsah poskytovaný jinými společnostmi prostřednictvím aplikací společnosti Huawei), vytvářet predikce vašich zájmů a poskytovat vám reklamní nebo propagační materiály a jiné materiály.

(5) Sdílení s poskytovateli služeb: Huawei může vaše informace sdělit také společnostem, které pro nás nebo naším jménem poskytují služby. Mezi příklady těchto poskytovatelů patří společnosti zprostředkovávající služby horké linky, odesílání e-mailů nebo ty, které poskytují technickou podporu jménem společnosti Huawei. Tito poskytovatelé služeb smí vaše informace používat pouze pro účely poskytování služeb jménem společnosti Huawei.

(6) Huawei bude vaše informace sdílet v případě, že k tomu existuje odůvodněný požadavek, například pro účely splnění žádosti příslušného zákona, nařízení, právního procesu nebo vymahatelného řízení.

Ve scénářích 3 až 6 ručí Huawei za zákonnost tohoto sdílení a má podepsané přísné smlouvy o zachování mlčenlivosti (NDA) a doložky o zpracování dat s firmami, organizacemi a jednotlivci, s nimiž jsou osobní údaje sdíleny. Tyto smlouvy požadují, aby dané subjekty jednaly v souladu s tímto prohlášením a učinily příslušná opatření na zachování důvěrnosti a bezpečnosti při zpracování osobních údajů.

IV. Jak Huawei zpracovává vaše osobní údaje

Pro společnost Huawei je bezpečnost vašich osobních údajů velmi důležitá, a proto uplatňuje zavedené postupy na zajištění ochrany vašich osobních údajů a prevenci neoprávněného přístupu, zveřejňování, používání, modifikace, poškození nebo ztráty těchto údajů. Společnost Huawei proto podniká následující opatření:

(1) Uplatňujeme přiměřená a uskutečnitelná opatření zajišťující, že je shromážděných údajů minimum a jsou relevantní pro to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto prohlášení a doložkách o ochraně osobních údajů pro konkrétní produkt nebo službu, pokud není prodloužení tohoto období vyžadováno nebo povoleno zákonem.

(2) K zajištění důvěrnosti dat v průběhu přenosu používáme řadu technologií, jako jsou kryptografické technologie. Máme implementované důvěryhodné mechanismy ochrany na ochranu dat a serverů pro ukládání dat před útoky.

(3) Nasazujeme mechanismy kontroly přístupu pro zajištění, že k vašim osobním údajům mají přístup pouze oprávněné osoby. Kromě toho kontrolujeme počet těchto oprávněných osob a implementujeme hierarchickou správu oprávnění na základě požadavků na služby a úrovní pracovníků.

(4) Přísně vybíráme obchodní partnery a poskytovatele služeb a začleňujeme požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv, auditů a odměn.

(5) Pořádáme školicí kurzy na téma bezpečnosti a ochrany osobních údajů, testy a veřejné aktivity, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o ochraně osobních údajů.

Společnost Huawei se zavazuje chránit vaše osobní údaje. Žádné bezpečnostní opatření však není dokonalé a žádný produkt, služba, web, přenos dat, výpočetní systém ani síťové připojení nejsou absolutně bezpečné.

V rámci nakládání s možnými riziky, jako je únik, poškození nebo ztráta osobních údajů, vyvinula společnost Huawei několik mechanismů a kontrolních opatření, která jasně definují standardy hodnocení bezpečnostních incidentů a slabých míst, spolu s odpovídajícími postupy zpracování, a zřídila vyhrazenou stránku Bezpečnostní poradenství a upozornění zabezpečení. Společnost Huawei zřídila tým pro reagování v naléhavých situacích pro účely implementace bezpečnostního plánování, redukce ztrát, analýz, vyhledávání a nápravných opatření a pro účely sledování souvisejících oddělení na základě regulací a požadavků pro reagování na bezpečnostní nehody.

Pokud dojde k jakémukoli incidentu v oblasti osobních údajů, společnost Huawei vás upozorní v souladu s příslušnými právními a zákonnými požadavky na základní informace o tomto incidentu a jeho možném dopadu, opatřeních, která společnost Huawei podnikla nebo podnikne, doporučení na aktivní obranu a zmírňování rizik a nápravná opatření. Toto upozornění může mít formu e-mailu, textové zprávy, nabízeného oznámení atd. Pokud je obtížné upozorňovat datové subjekty postupně, vynaložíme přiměřená a efektivní opatření na vydání bezpečnostní doložky. Navíc budeme také vykazovat stav zpracování incidentů v oblasti osobních údajů, jak požadují dozorčí orgány.

V. Jak můžete spravovat své osobní údaje

A. Přístup, náprava, odstranění, přenosnost údajů, omezení zpracování, námitky vůči zpracování.

Legislativa některých zemí a oblastí, kde společnost Huawei poskytuje produkty a služby nebo odkud zpracovává osobní údaje, poskytuje těmto datovým subjektům možnost požadavků na práva (dále jako „požadavky“) s ohledem na přístup, nápravu, odstranění nebo mazání, převod, omezení a námitky ve vztahu ke zpracování souvisejících osobních údajů společnosti Huawei. Máte navíc právo na přenosnost údajů.

1. Režimy a kanály zadávání požadavků

Požadavky datových subjektů musí být předkládány v souladu s vyhrazenými kanály ochrany osobních údajů společnosti Huawei. Požadavky jsou platné i v případě, že žadatel nespecifikuje zákony, na nichž se požadavky zakládají.

Požadavky datových subjektů mohou být předkládány prostřednictvím oficiálních webových stránek Huawei Consumer BG, aplikace HiCare nebo aplikace Huawei ID. Pokud datový subjekt zadá požadavek prostřednictvím horké linky, e-mailu, online zákaznické služby, servisního centra nebo jiného kanálu, dáme mu pokyn, aby požadavek vznesl oficiálně prostřednictvím jednoho z výše uvedených kanálů, pro účely usnadnění komunikace a zpětné vazby k pokroku a výsledkům. Vyhrazené kanály pro podávání požadavků datových subjektů zajišťují ochranu zákonných zájmů datových subjektů, běžného provozu společnosti Huawei a prevenci neužití nebo podvodného použití práva na požadavek.

2. Platnost požadavků

Většina zákonů od datových subjektů vyžaduje, aby se při zadávání požadavků řídily konkrétními požadavky. Toto prohlášení od datových subjektů vyžaduje následující:

(1) Odesílání požadavků prostřednictvím vyhrazených kanálů zřizovaných společností Huawei (jmenovitě oficiální web Huawei Consumer BG, aplikace HiCare a aplikace Huawei ID).

(2) Poskytnutí dostatečných informací společnosti Huawei na ověření jejich identity (pro zajištění, že požadavky odesílají skutečně datové subjekty nebo subjekty jimi pověřené).

(3) Zajištění, že jsou požadavky specifické a splnitelné.

Existují určité okolnosti stanovené zákony a nařízením, za kterých nemusí společnost Huawei plně nebo zcela vyhovět těmto požadavkům.

B. Stažení souhlasu

Můžete změnit rozsah shromažďovaných osobních údajů nebo stáhnout svůj souhlas, aniž by to ovlivnilo zákonnost aktivit zpracování na základě souhlasu a před tímto stažením.

Vaše práva lze uplatňovat odstraněním informací, zakázáním souvisejících funkcí nebo nastavením možnosti ochrany osobních údajů k produktu Huawei. Společnost Huawei vydá metody stažení souhlasu ke konkrétním produktům a službám v písemné doložce k ochraně osobních údajů nebo dodatečném prohlášení k těmto produktům a službám nebo na vyžádání v souladu s oddílem A výše.

C. Zrušení registrace Huawei ID

Můžete zrušit registraci účtu u produktů souvisejících s aplikací Huawei ID. Po zrušení registrace účtu vám přestaneme poskytovat produkty a služby a odstraníme vaše osobní údaje, pokud zákon nevyžaduje jinak. Po zrušení registrace není možné váš účet obnovit. Pokud budete chtít znovu používat související produkty a služby Huawei, bude nutné registrovat nové Huawei ID. Žádost o zrušení registrace můžete předložit a celý proces dokončit v nabídce nastavení po přihlášení k Huawei ID ze souvisejících zařízení, aplikací nebo oficiálních webů.

VI. Jak Huawei zpracovává osobní údaje dětí

Osobní a domácí produkty Huawei jsou určeny pro dospělé. Pokud však mají produkty a služby Huawei používat děti, jsme si plně vědomi důležitosti učinit další preventivní opatření na ochranu jejich osobních údajů a bezpečnosti. Společnost Huawei rozpozná, zda jsou datovými subjekty děti, na základě věku plnoletosti definovaného zákony jednotlivých zemí a oblastí.

Když jsou osobní údaje dětí shromažďovány na základě souhlasu rodičů nebo opatrovníků, budeme tyto údaje používat nebo zveřejňovat pouze do míry povolené zákonem, s výslovným souhlasem rodičů nebo opatrovníků nebo v souladu s požadavky na ochranu dětí. Rodiče nebo opatrovníci, kteří potřebují získat přístup k osobním údajům svých dětí nebo svěřených osob a tyto údaje změnit či odstranit, nás mohou kontaktovat prostřednictvím kanálů uvedených v části IV. Jak společnost Huawei chrání vaše osobní údaje.

Pokud společnost Huawei nedopatřením získá osobní údaje dětí bez získání souhlasu prokazatelných rodičů či opatrovníků, odstraní tyto údaje ihned, jakmile to bude možné od okamžiku, kdy se o vlastnictví takových údajů dozví.

VII. Odkazy na weby, produkty a služby třetích stran

Weby, aplikační software, produkty a služby Huawei mohou obsahovat odkazy na weby, produkty a služby třetích stran. Produkty a služby Huawei mohou také používat nebo poskytovat produkty či služby třetích stran, například aplikace třetích stran vydané v obchodě s aplikacemi společnosti Huawei HiApp.

Veškeré odkazy na weby, produkty a služby třetích stran jsou poskytovány pouze informativně pro uživatele. Je čistě na vás, jak s těmito odkazy naložíte. Než předáte své osobní údaje třetím stranám, přečtěte si prosím zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran a řiďte se jimi.

VIII. Mezinárodní přenosy vašich osobních údajů

Naše produkty a služby jsou poskytovány prostřednictvím zdrojů a serverů umístěných na různých místech. Abychom mohli naše produkty a služby nabízet, musíme vaše osobní údaje přenášet do mnoha zemí. Oprávnění pracovníci společnosti Huawei a třetí strany jednající naším jménem mohou mít přístup k těmto osobním údajům a používat a zpracovávat osobní údaje, které od vás získáme v jiné zemi nebo oblasti, než kde jste je poskytli. Tato země či oblast může mít méně přísné zákony o ochraně údajů. Když vaše osobní údaje přenášíme do jiných zemí nebo oblastí, budeme je chránit podle toho, jak je popsáno v tomto prohlášení, nebo jak vám bylo sděleno v době získání těchto údajů (například prostřednictvím doložky o ochraně osobních údajů nebo dodatečného prohlášení o konkrétním produktu či službě).

Společnost Huawei má implementované globální postupy pro ochranu údajů ke zpracování údajů chráněných v rámci různých zákonů o ochraně údajů. Společnost Huawei přenáší osobní údaje mezi zeměmi, v nichž působíme, v souladu se standardy a podmínkami příslušných zákonů o ochraně údajů, včetně standardů a podmínek souvisejících se zabezpečením a zpracováním.

Pokud jde o osobní údaje z EU nebo Švýcarska, dodržujeme příslušné právní požadavky poskytující adekvátní bezpečností opatření pro přenos osobních údajů do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo Švýcarsko. K implementaci přeshraničních přenosů osobních údajů používáme různé právní mechanismy, jako jsou standardní smluvní doložky, nebo implementujeme bezpečnostní opatření, jako je anonymizace údajů, ještě před takovým přenosem.

IX. Mezinárodní uživatelé / Uživatelé z Hongkongu, Macaa a Tchaj-wanu, Čína

Pokud Huawei Mobile Services používáte v zemi nebo regionu uvedeném v Části 2 Dodatku A, kontrolorem dat je společnost Aspiegel Limited zapsaná do obchodního rejstříku v Irsku. Pokud Huawei Mobile Services používáte v zemi nebo regionu uvedeném v Části 3 Dodatku A, kontrolorem dat je společnost Huawei Service (Hong Kong) Co., Limited. Podrobnost viz prohlášení o soukromí místní cloudové služby pro spotřebitele.

Online obchody společnosti Huawei v každé jurisdikci mimo Čínu mají svou vlastní právní entitu, která je zodpovědná za osobní informace shromažďované v její jurisdikci. Další informace o kontroloru dat naleznete v prohlášení o soukromí místní cloudové služby pro spotřebitele.

X. Aktualizace tohoto prohlášení

Společnost Huawei si vyhrazuje právo toto prohlášení kdykoli změnit.

V případě, že se požaduje, abyste si toto prohlášení čas od času prošli, vydá Huawei oznámení o změně prostřednictvím různých kanálů, například publikuje nejnovější verzi na svých oficiálních stránkách: http://consumer.huawei.com.

„Zásadní změny“ v tomto prohlášení jsou mimo jiné tyto:

(1) Zásadní změny v režimech poskytování služeb, například účely zpracování osobních údajů, typy zpracovávaných osobních údajů a způsoby používání osobních údajů

(2) Zásadní změny v naší struktuře vlastnictví, organizační struktuře atd., například změny vlastnictví způsobené úpravou předmětu podnikání, bankrotem či akvizicí

(3) Změny hlavních předmětů sdílení, přenosu nebo zpřístupnění osobních údajů

(4) Zásadní změny vašich práv týkajících se zpracování osobních údajů a způsobů, kterými tato práva můžete využívat

(5) Změny oddělení a kanálů pro kontaktování nebo podávání stížností odpovídající za bezpečnost zpracování osobních údajů

(6) Vysoká rizika uvedená ve zprávách o posouzení dopadu na bezpečnost osobních údajů

XI. Způsob kontaktování

Vyhradili jsme oddělení pro ochranu osobních údajů (nebo úředníka pro ochranu údajů). Pokud máte nějaké otázky, komentáře nebo návrhy, kontaktujte nás prosím prostřednictvím stránky Kontaktujte nás nebo je předložte našim globálním pobočkám. Úplný seznam poboček společnosti Huawei získáte na stránce globální pobočky.

Pokud chcete uplatnit jakákoliv svá práva ohledně soukromí nebo máte jakékoli problémy ohledně soukromí, pro které potřebujete vznést stížnost ohledně soukromí u našeho referenta pro ochranu dat (DPO), nebo pokud chcete našeho referenta pro ochranu dat kontaktovat ohledně obecné ochrany dat, navštivte naše stránky Portál ohledně práv subjektů údajů.

Poznámka: Kvůli rozdílům v místních zákonech a jazycích se mohou místní verze Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti Huawei od této verze lišit. V případě jakýchkoli konfliktů je rozhodná místní verze.

Copyright ©2020 Huawei Device Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Dodatek A – Seznam zemí/regionů

Společnost Huawei si vyhrazuje právo tento seznam čas od času aktualizovat.

Č. Země/Regiony
1. část: kontinentální Čína
2. část: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irská republika, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Republika Severní Makedonie, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Nizozemsko, Island, Lichtenštejnsko, Norsko, Velká Británie, Švýcarsko, Černá Hora, Albánie, Srbsko, Bosna a Hercegovina, Vatikán, Malta, Moldavsko, Izrael, Nizozemské Antily, Andorra, Monako, San Marino, Faerské ostrovy, Gibraltar, Grónsko, Guernsey, ostrov Man, Jersey, Sint Maarten, Saint Martin, Saint-Pierre a Miquelon (Francie), Karibské Nizozemsko, Alandské ostrovy, Japonsko, Jižní Korea, Turecko, Austrálie, Nový Zéland, Kanada, Svatý Vincenc a Grenadiny, Ukrajina
3. část: Hongkong (Čína), Macao (Čína), Malajsie; Vietnam, Indie, Bangladéš, Kambodža, Laos, Myanmar, Nepál, Papua-Nová Guinea, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Tchaj-wan (Čína), Thajsko, Fidži, Samoa, Tonga, Vanuatu, Indonésie, Šalamounovy ostrovy, Brunej, Maledivy, Bhútán, Kiritimati, Kokosové (Keelingovy) ostrovy, Cookovy ostrovy, Francouzská Polynésie, Guam, Východní Timor, Kiribati, Marshallovy ostrovy, Mikronésie, Nauru, Nová Kaledonie, Niue, Norfolk (ostrov), Severní Mariany, Palau, Pitcairnovy ostrovy, Tokelau, Tuvalu, Wallis a Futuna, Americká Samoa, Bolívie, Kolumbie, Kostarika, Dominikánská republika, Ekvádor, Salvador, Guatemala, Honduras, Jamajka, Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela, Chile, Portoriko, Aruba, Bahamy, Barbados, Britské Panenské ostrovy, Francouzská Guyana, Grenada, Haiti, Svatá Lucie, Surinam, Trinidad a Tobago, Belize, Antigua a Barbuda, Bermudy, Anguilla, Guyana, Martinik, Svatý Kryštof a Nevis, ostrovy Turks a Caicos, Kajmanské ostrovy, Dominika, Gaudeloupe, Montserrat, Svatý Bartoloměj, Malvíny (Falklandy), Americké Panenské ostrovy, Alžírsko, Bahrajn, Kamerun, Čad, Pobřeží slonoviny, Egypt, Irák, Jordánsko, Kuvajt, Mali, Omán, Pákistán, Katar, Saúdská Arábie, Senegal, Spojené arabské emiráty, Jemen, Konžská republika (Kongo), Benin, Burkina Faso, Rovníková Guinea, Etiopie, Gabon, Libanon, Libye, Mauritánie, Maroko, Jižní Súdán, Togo, Afghánistán, Středoafrická republika, Kapverdy, Demokratická republika Kongo (DRK), Džibutsko, Eritrea, Gambie, Guinea-Bissau, Niger, Guinea, Stát Palestina, Svatá Helena, Ceuta a Melilla, Kanárské ostrovy, Angola, Botswana, Komory, Ghana, Keňa, Libérie, Lesotho, Mayotte, Madagaskar, Malawi, Mauricius, Mosambik, Nigérie, Namibie, ostrov Réunion, Sierra Leone, Somálsko, Svazijsko, Svatý Tomáš a Princův ostrov, Seychely, Jihoafrická republika, Tanzanie, Uganda, Zambie, Zimbabwe, Burundi, Rwanda, Bělorusko Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Mongolsko, Kazachstán, Turkmenistán, Uzbekistán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Rusko, Brazílie, Argentina