Privacy Policy

Pro lepší zobrazení prosím použijte nejnovější verzi Internet Exploreru nebo jiný prohlížeč.
Právní
Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti Huawei

Společnost Huawei Device Co., Ltd. a její globální dceřiné společnosti (souhrnně dále jako „Huawei“, „my“, „nás“ nebo „naše“ apod.) respektuje vaše soukromí. Tímto zhotovujeme toto prohlášení o ochraně soukromí (dále jako „toto prohlášení“), abychom vám umožnili porozumět tomu, jak shromažďujeme, používáme, zpřístupňujeme, chráníme, ukládáme a přenášíme vaše osobní údaje. Přečtěte si pečlivě toto prohlášení a v případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Toto prohlášení se vztahuje na produkty a služby Huawei, které toto prohlášení zobrazují nebo zmiňují, včetně funkčních telefonů, chytrých telefonů, notebooků/tabletů, zařízení Huawei Vision, nositelných zařízení, mobilních širokopásmových zařízení, domácích směrovačů, chytrých domácích spotřebičů, příslušenství, aplikací pro PC, mobilních internetových aplikací (dále jen „aplikace“), softwaru, sad nástrojů, webových stránek a služeb.

Kromě tohoto prohlášení doporučujeme pečlivě si přečíst prohlášení o ochraně soukromí nebo doplňující oznámení společnosti Huawei (dále jen „oznámení o ochraně soukromí pro produkty“), které je specifické pro daný produkt nebo službu, kterou chcete používat. Oznámení o ochraně soukromí pro produkty je nedílnou součástí tohoto prohlášení. Poskytuje základní informace, například jak každý produkt nebo služba zpracovává vaše osobní údaje, jak uplatnit práva subjektu údajů, kdo jsou správci údajů a jak správce kontaktovat. V případě jakéhokoli rozporu s tímto prohlášením má přednost oznámení o ochraně soukromí pro produkty. V ostatních částech má přednost toto prohlášení.

Jak společnost Huawei shromažďuje a používá vaše osobní údaje

1. Jak společnost Huawei shromažďuje vaše osobní údaje

Osobními údaji se rozumí jakýkoli druh elektronicky nebo jinak zaznamenaných informací týkajících se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, s výjimkou informací, které byly anonymizovány. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, když používáte naše produkty nebo služby nebo s námi komunikujete. V závislosti na službě, kterou používáte, a na vaší interakci s námi budou shromažďovány různé typy údajů. V některých případech se můžete rozhodnout tyto údaje neposkytnout, což nám však může zabránit v poskytování odpovídajících produktů nebo služeb nebo to může znamenat, že nebudeme moci reagovat na vámi vznesené problémy nebo je řešit.

Při poskytování souvisejících produktů nebo služeb můžeme také shromažďovat a shrnovat statistické údaje, jako jsou návštěvy webových stránek, stahování aplikací a objem prodeje produktů, abychom pochopili, jak jsou naše produkty a služby využívány. Pro účely tohoto prohlášení jsou předchozí statistiky považovány za neosobní údaje. Budeme se snažit co nejlépe oddělit vaše osobní údaje od neosobních údajů a používat je samostatně. Osobní údaje smíchané s neosobními údaji budou stále považovány za osobní údaje.

Vaše osobní údaje budeme shromažďovat a používat pouze pro účely popsané v tomto prohlášení a v oznámení o ochraně soukromí pro produkty. Můžeme shromažďovat například následující typy osobních údajů:

(1) Osobní údaje, které společnosti Huawei poskytnete

Abyste mohli používat některé funkce nebo služby, budete si muset zaregistrovat HUAWEI ID. Když si HUAWEI ID zaregistrujete nebo se k němu přihlásíte, abyste mohli nakupovat online, stahovat software nebo nakupovat služby, požádáme vás o zadání příslušných osobních údajů, jako je jméno, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, informace o objednávce, dodací adresa a způsob platby.

Některé produkty Huawei umožňují komunikaci a sdílení informací s ostatními. Pokud používáte produkt Huawei ke sdílení obsahu s rodinou a přáteli, může být nutné vytvořit otevřený profil HUAWEI ID, který obsahuje vaši přezdívku a avatara. Můžeme také shromažďovat informace o vaší rodině a přátelích, například jejich jména, e-mailové adresy a telefonní čísla. Přijmeme vhodná a nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti jejich sdělování.

Abychom vyhověli požadavkům některých jurisdikcí na registraci účtu s reálným jménem, systémům prevence závislosti na hrách a platbám na internetu, jakož i dalším požadavkům, můžeme vás požádat o poskytnutí dokladů totožnosti vydaných místními orgány nebo příslušných údajů o kartách, které mohou ověřit vaši totožnost.

(2) Informace, které společnost Huawei shromažďuje, když používáte služby

Když používáte naše produkty a služby, shromažďujeme informace o vašem zařízení a o tom, jak vy a vaše zařízení s našimi produkty a službami pracujete. Tyto informace zahrnují:

a. Informace o zařízení a aplikaci, jako je název zařízení, identifikátor zařízení, čas aktivace zařízení, model hardwaru, verze operačního systému, verze aplikace, identifikátor softwaru, nastavení zařízení a aplikace (např. region, jazyk, čas a velikost písma).

b. Informace o mobilní síti, jako je ID poskytovatele veřejné pozemní mobilní sítě (PLMN), geografická poloha (Cell ID oblasti, kde se zařízení nachází) a adresa internetového protokolu (IP).

c. Zaprotokolované informace. Když používáte služby Huawei nebo si prohlížíte obsah dodaný společností Huawei, budeme automaticky shromažďovat a protokolovat některé informace, jako je čas přístupu, počet přístupů, adresa IP a informace o události (jako jsou chyby, selhání, restarty a aktualizace).

d. Informace o poloze. Když používáte určité služby založené na poloze (např. provádíte vyhledávání, používáte navigační software nebo si zobrazíte počasí pro konkrétní polohu), budeme shromažďovat, používat a zpracovávat přibližnou nebo přesnou polohu vašeho zařízení. Tyto informace lze získat prostřednictvím GPS, Wi-Fi nebo ID sítě poskytovatele služeb. Požádáme vás o výběr aplikací, pro které chcete služby určování polohy zapnout. Můžete odmítnout sdílení vaší polohy, pokud vypnete odpovídající oprávnění v nastavení vašeho zařízení.

e. Informace uložené v cloudu. Například informace, které nahrajete do cloudu, budou uloženy na našich serverech pro účely získání rychlého přístupu a sdílení mezi zařízeními. Bez vašeho oprávnění nemá k těmto informacím nikdo přístup.

(3) Informace ze zdrojů třetí strany

Pokud to místní zákony povolují, můžeme získávat další informace o vás, vašem zařízení nebo používání služeb z veřejných nebo legitimních komerčních zdrojů. Například vaše informace získáme od třetí strany, když se přihlásíte na naše webové stránky prostřednictvím účtu třetí strany na sociálních sítích nebo když vaše kontaktní údaje nahrají jiní uživatelé našich komunikačních služeb.

2. Jak společnost Huawei nakládá s vašimi osobními údaji

Vaše osobní údaje používáme pouze na právním základě. Podle platných místních zákonů můžeme vaše osobní údaje používat pro následující účely na základě jednoho z právních základů: váš souhlas; nezbytné pro plnění/uzavření smlouvy mezi vámi a společností Huawei; nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů vás nebo jiných osob; nezbytné pro plnění právních povinností; nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů podniků:

(1) Registrace a aktivace našich produktů nebo služeb, které jste si zakoupili;

(2) Registrace HUAWEI ID, abyste si mohli užívat širší škálu funkcí;

(3) Doručení, aktivace nebo ověření produktů a služeb, které požadujete, nebo provádění změn a poskytování technické podpory a poprodejních služeb pro dané nabídky na základě vaší žádosti;

(4) Informování o operačním systému nebo aktualizacích a instalacích aplikací;

(5) Poskytování individuálního uživatelského zážitku a obsahu;

(6) Odesílání informací o produktech a službách, o které můžete mít zájem, pozvání na naše propagační činnosti a tržní průzkumy nebo odesílání marketingových informací, jakmile získáme váš souhlas nebo obdržíme vaši žádost;

(7) Provádění interních auditů, analýz dat a průzkumů, analýz efektivity obchodních operací a měření podílu na trhu, vylepšování našich produktů a služeb;

(8) Řešení problémů poté, co nám zašlete podrobnosti o chybách;

(9) Synchronizace a uchovávání dat, která jste nahráli nebo stáhli, i dat nezbytných pro operace nahrávání a stahování;

(10) Vylepšování našich programů prevence ztrát a podvodů;

(11) Dodržování platných místních zákonů/předpisů, například plnění povinností správy platformy elektronického obchodování nebo plnění zákonných vládních požadavků;

(12) Další účely popsané v oznámení o ochraně soukromí pro produkty.

Jak společnost Huawei používá soubory cookies a podobné technologie

Na svých webových stránkách, ve svých mobilních aplikacích, online službách, e-mailech a reklamách můžeme používat soubory cookies, pixelové tagy, webové majáky a jiné technologie pro místní úložiště. Informace shromážděné prostřednictvím souborů cookies a podobných technologií jsou považovány za neosobní údaje. Pokud však místní zákony považují adresy IP nebo podobné identifikátory za osobní údaje, budeme s nimi také nakládat jako s osobními údaji. V některých případech mícháme neosobní údaje shromážděné pomocí těchto technologií s osobními údaji, které máme k dispozici. Pro účely tohoto prohlášení budeme tyto smíšené údaje považovat za osobní údaje.

Soubor cookie je textový soubor vytvořený webovým serverem a uložený do počítače nebo mobilního zařízení. Obsah souboru cookie může získat nebo můžete číst pouze server, který soubor cookie vytvořil. Soubory cookies jsou jedinečné pro prohlížeč nebo mobilní aplikaci, kterou používáte. Obvykle obsahují identifikátory, názvy stránek, čísla a znaky.

Soubory cookies se někdy ukládají do počítačů nebo mobilních zařízení za účelem zlepšení uživatelského zážitku, včetně následujících:

(1) Nezbytné soubory cookies:

− Přihlášení a ověření. Když se pomocí svého HUAWEI ID přihlásíte na webové stránky, mohou vám soubory cookies pomoci přecházet ze stránky na stránku, aniž byste se museli na každé stránce znovu přihlašovat.

− Ukládání předvoleb a nastavení. Webové stránky mohou používat soubory cookies k ukládání osobních nastavení, například jazyka, velikosti písma, nákupního košíku a dalších předvoleb procházení na vašich počítačích nebo mobilních zařízeních.

(2) Analytické soubory cookies: Statistická analýza. Díky souborům cookies můžeme shromažďovat informace o tom, jak používáte naše webové stránky a jiné aplikace, včetně zaznamenání jedné návštěvy (pomocí souborů cookies relace) nebo více návštěv (pomocí dlouhodobých souborů cookies).

(3) Reklamní soubory cookies: Reklama založená na zájmech. Pomocí souborů cookies můžeme shromažďovat informace o vašich online aktivitách, zjišťovat vaše zájmy a poskytovat vám vysoce relevantní reklamy.

Soubory cookies můžete spravovat nebo odstraňovat podle vlastní volby. Můžete vymazat všechny soubory cookies, které máte uložené v počítači, a většina webových prohlížečů nabízí možnost soubory cookies zablokovat. Podrobnosti o tom, jak změnit nastavení prohlížeče, získáte u poskytovatele prohlížeče.

Pokud vymažete soubory cookies, budete muset při každé návštěvě našich webových stránek změnit nastavení. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich služeb mohou vyžadovat používání souborů cookies. V takovém případě může vypnutí souborů cookies ovlivnit všechny poskytované služby nebo jejich část.

Kromě souborů cookies můžeme na našich webových stránkách používat i další podobné technologie, jako jsou webové majáky a pixelové tagy. Webový maják je standardně elektronický obrázek vložený do webové stránky nebo e-mailu, který identifikuje soubory cookies vašeho zařízení při přístupu na webové stránky nebo do e-mailu. Pixelové tagy nám umožňují odesílat e-maily způsobem, který je pro vás čitelný, a zjistit, zda byl e-mail otevřen.

My a naši partneři z řad třetích stran tyto technologie používáme pro různé účely, včetně analýzy využití služeb (společně se soubory cookies) a poskytování cílenějšího obsahu a reklam. Například námi odeslaný e-mail může obsahovat cílovou adresu URL, která odkazuje na naše webové stránky. Pokud na tuto adresu URL kliknete, budeme sledovat vaši návštěvu, což nám pomůže pochopit vaše preference ohledně produktů a služeb a vylepšovat naši zákaznickou podporu.

Spousta webových prohlížečů nabízí funkci Nesledovat, která může odesílat žádosti o nesledování na webové stránky. Řada hlavních internetových standardizačních organizací nemá zavedené postupy specifikující, jak by měly webové stránky s těmito žádostmi nakládat.

V současné době vám neumožňujeme měnit způsoby zpracování souborů cookies na základě vámi zvoleného nastavení funkce Nesledovat nebo jiných podobných funkcí.

Jak společnost Huawei pověřuje, sdílí, přenáší a zpřístupňuje vaše osobní údaje

1. Pověření

V některých případech můžeme pověřit jiné společnosti, aby zpracovávaly vaše osobní údaje našim jménem. Můžeme například pověřit jinou společnost podporou zákaznické linky, odesíláním e-mailů a poskytováním technické podpory. Tyto společnosti mohou používat vaše osobní údaje pouze za účelem poskytování služeb našim jménem.

S pověřenou stranou uzavřeme přísnou pověřovací smlouvu nebo podmínky zpracování osobních údajů. Pověřená strana je povinna zpracovávat související osobní údaje v souladu s tímto prohlášením a našimi pokyny a přijmout příslušná opatření k zajištění důvěrnosti a bezpečnosti osobních údajů.

2. Sdílení

Sdílení je proces, kdy poskytujeme vaše osobní údaje jiným zpracovatelům osobních údajů a obě strany mohou nezávisle určit účely a metody zpracování údajů. Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s externími stranami, s výjimkou následujících případů:

(1) Sdílení s vaším souhlasem: Po získání vašeho souhlasu budeme vaše autorizované osobní údaje sdílet s vámi určenými třetími stranami.

(2) Sdílení vyplývající ze zákona: Vaše osobní údaje můžeme sdílet v souladu se zákony a nařízeními, požadavky na řešení sporů nebo právními požadavky správních a soudních orgánů.

(3) Sdílení s našimi přidruženými společnostmi: Vaše údaje můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi. Vaše údaje budeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi pouze pro konkrétní, určité a oprávněné účely. Budeme sdílet pouze údaje nezbytné pro poskytování služeb. Abychom se vyhnuli opakované registraci HUAWEI ID, budeme muset např. ověřit globální jedinečnost účtu, který má být zaregistrován.

(4) Sdílení s obchodními partnery: Abychom mohli zajistit kvalitu vám poskytovaných služeb, můžeme s našimi partnery z řad třetích stran sdílet informace o vaší objednávce, účtu, zařízení a poloze. Vaše osobní údaje však budeme sdílet pouze pro oprávněné, odpovídající, nezbytné, konkrétní a určité účely. Mezi naše partnery patří:

a. Prodejci a vývojáři z řad třetích stran: Některé z našich produktů nebo služeb vám přímo poskytují třetí strany. V takovém případě budeme se třetími stranami sdílet informace související s transakcemi, abychom splnili požadavky na produkty nebo služby, které jste si zakoupili. Když si např. zakoupíte produkty od vývojářů z řad třetích stran v aplikaci HUAWEI AppGallery, budeme s nimi sdílet nezbytné informace, aby mohla být transakce dokončena.

b. Poskytovatelé zboží nebo technických služeb: Můžeme sdílet vaše osobní údaje se třetími stranami, které podporují naše vlastnosti a funkce, včetně třetích stran, které dodávají nebo poskytují služby technologie infrastruktury, logistické a distribuční služby, platební služby a služby zpracování dat. Sdílíme tyto údaje za účelem realizace funkčnosti našich produktů a služeb. Budeme například sdílet informace o vaší objednávce s poskytovatelem ligistických služeb, abychom zajistili dodání, nebo číslo vaší objednávky a výši nákupu s poskytovatelem platebních služeb, abychom potvrdili vaše platební příkazy a dokončili transakci.

Provedeme bezpečnostní posouzení chování při sdílení a příjemců osobních údajů a podepíšeme s nimi dohodu o ochraně dat nebo přísnou smlouvu o mlčenlivosti, která je zavazuje k dodržování tohoto prohlášení a k přijetí vhodných opatření pro zachování důvěrnosti a bezpečnosti při zpracování vašich osobních údajů.

3. Přenos

Pokud dojde k přenosu osobních údajů z důvodu fúze a akvizice, rozdělení, zrušení nebo úpadku, zašleme vám předem oznámení, ve kterém uvedeme jména a kontaktní údaje příjemců, a budeme po nich požadovat, aby při zpracování vašich osobních údajů dodržovali toto prohlášení. Příjemce, který se pokusí změnit původní účel nebo způsob zpracování, musí znovu získat váš souhlas.

4. Veřejné zpřístupnění

Vaše osobní údaje zveřejníme pouze v následujících případech:

(1) Po získání vašeho souhlasu;

(2) Na základě zákonných nebo přiměřených důvodů: Můžeme vaše údaje zveřejnit, pokud to vyžaduje zákon, soudní řízení, soudní spor nebo správní orgány.

Jak společnost Huawei zpracovává vaše osobní údaje

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro náš důležitá. Přijali jsme standardní oborové postupy na ochranu vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem/zveřejněním/použitím/změnou, poškozením nebo ztrátou. Podnikáme proto následující opatření:

1. Uplatňujeme všechna přiměřená a uskutečnitelná opatření zajišťující, že je shromážděných údajů minimum a jsou relevantní pro to, co je nezbytné ve vztahu k účelům, pro něž jsou zpracovávány. Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou pro účely uvedené v tomto prohlášení, pokud není prodloužení tohoto období vyžadováno nebo povoleno zákonem.

2. Používáme šifrovací technologie, abychom zajistili důvěrnost přenosu a úložiště údajů, a uplatňujeme spolehlivé ochranné mechanismy s cílem ochránit údaje a servery s úložišti údajů před útoky.

3. Nasazujeme mechanismy kontroly přístupu, abychom umožnili přístup k vašim osobním údajům pouze oprávněným osobám. Kromě toho omezujeme počet těchto oprávněných osob a implementujeme hierarchickou správu oprávnění na základě požadavků na služby a úrovní pracovníků. Přístup k osobním údajům bude pravidelně zaznamenáván a kontrolován oprávněnými osobami.

4. Pečlivě vybíráme obchodní partnery a poskytovatele služeb a začleňujeme požadavky na ochranu osobních údajů do obchodních smluv, auditů a odměn.

5. Pořádáme školicí kurzy na téma bezpečnosti a ochrany osobních údajů, testy a veřejné aktivity, abychom zvýšili povědomí zaměstnanců o ochraně osobních údajů.

Zavazujeme se zcela chránit vaše osobní údaje. Žádné bezpečnostní opatření však není dokonalé a žádný produkt, služba, webové stránky, přenos dat, počítačový systém ani síťové připojení nejsou absolutně bezpečné.

S ohledem na možná rizika, jako je únik, poškození nebo ztráta osobních údajů, jsme vyvinuli několik mechanismů a kontrolních opatření, která jasně definují standardy hodnocení bezpečnostních incidentů a slabých míst, spolu s odpovídajícími postupy nakládání, a zřídili jsme vyhrazenou stránku Bezpečnostní poradenství a bezpečnostní upozornění. Zřídili jsme také specializovaný tým pro reakci na bezpečnostní mimořádné události, který provádí bezpečnostní pohotovostní plány, snižuje ztráty, analyzuje, lokalizuje a odstraňuje škody a provádí zpětné vyhledávání a sčítání se souvisejícími odděleními v souladu s předpisy a požadavky na řešení bezpečnostních incidentů.

Pokud dojde k jakémukoli bezpečnostnímu incidentu v oblasti osobních údajů, upozorníme vás v souladu s místní právními požadavky na základní informace o tomto incidentu a jeho možném dopadu, opatřeních, která jsme přijali nebo přijmeme, doporučení na aktivní obranu a zmírňování rizik a nápravná opatření. Toto upozornění může mít formu e-mailu, textové zprávy, oznámení atd. Pokud je obtížné informovat subjekty údajů jednotlivě, uplatníme přiměřená a efektivní opatření na vydání bezpečnostní upozornění. Navíc budeme také vykazovat stav zpracování incidentů v oblasti osobních údajů, jak požadují dozorčí orgány.

Jak můžete spravovat své osobní údaje

1. Práva subjektů údajů, jako je právo na přístup, opravu a výmaz osobních údajů

Právní předpisy v některých zemích a regionech, kde poskytujeme produkty a služby, stanoví, že subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu a výmaz a na omezení zpracování osobních údajů. Podle místních zákonů nám mohou subjekty údajů nebo jejich zástupci předkládat požadavky na uplatnění práv subjektů údajů (dále jen „požadavky“).

(1) Režimy a kanály zadávání požadavků

Požadavky subjektů údajů musí být předkládány v písemné podobě. Požadavky jsou stejně platné i v případě, že žadatel nespecifikuje zákony, na nichž se požadavky zakládají. Obecně platí, že ústní požadavky nejsou platné, pokud místní zákony nepovolují jinak.

Požadavky subjektů údajů mohou být předkládány prostřednictvím oficiálních webových stránek společnosti Huawei Consumer BG, aplikace My HUAWEI nebo Centra soukromí HUAWEI ID. Pokud subjekt údajů zadá požadavek prostřednictvím zákaznické linky, e-mailu, online zákaznické podpory, servisního centra nebo jiných kanálů, dáme mu pokyn, aby požadavek vznesl oficiálně prostřednictvím jednoho z výše uvedených kanálů, pro účely usnadnění komunikace o pokroku a zpětné vazby o výsledcích. Zřídili jsme vyhrazené kanály, abychom chránili jejich oprávněné zájmy, zajistili fungování naší společnosti a zabránili zneužití nebo podvodnému využití jejich práv.

(2) Platnost požadavků

Většina zákonů od subjektů údajů vyžaduje, aby se při zadávání požadavků řídily konkrétními požadavky. Toto prohlášení od subjektů údajů vyžaduje následující:

a. Předložení požadavků prostřednictvím vyhrazených kanálů (konkrétně oficiální webové stránky společnosti Huawei Consumer BG, aplikace My HUAWEI nebo Centrum soukromí HUAWEI ID).

b. Poskytnutí dostatečných informací společnosti Huawei na ověření jejich identity (pro zajištění, že požadavky odesílají skutečně subjekty údajů nebo subjekty jimi pověřené).

c. Zajištění, že jsou požadavky specifické a splnitelné.

(3) Doba zpracování požadavku

Budeme usilovat o to, abychom odpověděli do jednoho měsíce od přijetí požadavku na přístup k osobním údajům. Tato lhůta může být v případě potřeby prodloužena v závislosti na počtu požadavků a jejich složitosti. Pokud dojde k prodloužení lhůty na zpracování požadavku, informujeme subjekt údajů o dané situaci a důvodu prodlení. V případě jakéhokoli časového rozporu mezi tímto oddílem a místními zákony/předpisy mají přednost místní zákony/předpisy.

(4) Výsledky zpracování požadavku

Po zadání požadavku může dojít k následujícímu:

a. Požadavek je zamítnut.

Požadavky subjektů údajů mohou být zamítnuty především v následujících případech:

(a) Místní zákony neudělují subjektům údajů příslušná práva;

(b) Identita žadatele nemůže být ověřena;

(c) Požadavek nelze ověřit nebo požadavek přesahuje rozsah, především pokud jsou požadavky odesílány opakovaně;

(d) Požadované informace souvisí s kompenzací, kterou učiníme nebo obdržíme v důsledku probíhajícího sporu, a zpřístupnění těchto informací pravděpodobně poškodí naše zájmy;

(e) Uchovávané informace se používají pouze pro statistické účely a účely průzkumu a zveřejnění výsledků statistiky a průzkumu neodhalí totožnost;

(f) Jiné případy stanovené zákony.

Pokud odmítneme požadavek subjektu údajů, poskytneme žadateli oficiální vysvětlení.

b. Požadavek je přijat.

Pokud nenastane žádná ze situací popsaných v bodě (1), požadavku subjektu údajů vyhovíme. Abyste zvýšili pravděpodobnost, že požadavek bude přijat, uveďte při podání požadavku co nejpodrobnější informace, jako je typ požadavku, konkrétní obsah, informace o držiteli informací (například název účtu, který používáte pro naše produkty a služby) a časový rámec, ve kterém byly informace vytvořeny nebo zpracovány (žádosti v kratším časovém období mají vyšší pravděpodobnost, že budou přijaty).

(5) Zvláštní poznámky

a. Pouze zákonní opatrovníci nebo osoby oprávněné ze zákona mají právo na přístup k osobním údajům jiných osob.

b. Většina zákonů/nařízení stanoví okolnosti, za kterých společnost nesmí poskytnout údaje subjektům údajů. Tyto situace zahrnují případy, kdy může poskytnutí údajů oslabit stávající úsilí proti terorismu, kdy subjekt údajů zadal opakované požadavky nebo kdy by získání a poskytnutí takových údajů čerpalo nepřiměřené zdroje.

c. Standardně nebudeme poskytovat následující informace:

(a) Informace o jiných osobách: Požadavky subjektů údajů se mohou kromě subjektu údajů týkat jiných osob. Tyto informace nebudeme poskytovat, pokud k tomu nebudou mít příslušné osoby oprávnění.

(b) Opakované požadavky: Pokud subjekt údajů podá stejný nebo podobný požadavek týkající se jednoho subjektu údajů opakovaně a údaje se od posledního poskytnutí údajů nezměnily, kopii údajů ve většině případů neposkytneme. Nemáme také povinnost poskytovat informace, které jsou veřejně dostupné.

(c) Důvěrná povaha: Nejsme povinni poskytnout požadované informace, pokud jsou tyto informace důvěrné povahy.

(d) Speciální dokumenty: Nebudeme zpřístupňovat speciální údaje v reakci na požadavky na přístup k osobním údajům. Speciální údaje standardně zahrnují důvěrné dokumenty (jako je komunikace mezi klientem a advokátem) a informace obsahující nebo vyjadřující odpovídající právní posudek (bez ohledu na to, zda souvisí se samotným soudním procesem nebo s informacemi ze soudního řízení).

2. Odvolání souhlasu

Pokud to platné zákony umožňují, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat, pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě vašeho souhlasu. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost a účinnost zpracování vašich osobních údajů na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním ani na zpracování údajů na základě jiného důvodu, než je váš souhlas.

Podrobnosti o tom, jak odvolat svůj souhlas pro konkrétní produkt nebo službu, naleznete v oznámení o ochraně soukromí pro produkty.

Jak společnost Huawei zpracovává osobní údaje nezletilých

Velkou pozornost věnujeme ochraně osobních údajů nezletilých. Budeme poskytovat služby a ochranu nezletilých zcela v souladu s vnitrostátními zákony/předpisy. Rodiče nebo jiní opatrovníci musí také přijmout příslušná opatření na ochranu nezletilých, včetně monitorování, jak používají produkty nebo služby.

Osoby mladší 14 let (nebo ve věku stanoveném místními zákony) považujeme za děti. Děti nemají dovoleno vytvářet si vlastní HUAWEI ID bez souhlasu rodičů či jiných opatrovníků. Přísně omezíme svěřené zpracování, sdílení, přenos a veřejné zpřístupnění osobních údajů dětí v souladu se zákony/předpisy. Pokud opatrovník potřebuje kdykoli získat přístup k osobním údajům svěřené osoby, opravit je nebo odstranit, kontaktujte nás podle informací uvedených v části 10 „Jak nás můžete kontaktovat.“ Pokud zjistíme, že jsme shromáždili osobní údaje dětí, aniž bychom získali předchozí souhlas ověřených rodičů nebo jiných opatrovníků, tyto údaje co nejdříve odstraníme.

Odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran

Webové stránky, aplikace, produkty a služby společnosti Huawei mohou v zájmu zajištění plynulého uživatelského zážitku obsahovat odkazy na webové stránky, produkty a služby třetích stran. Produkty a služby společnosti Huawei mohou také používat nebo poskytovat produkty či služby třetích stran, například aplikace třetích stran dostupné v aplikaci HUAWEI AppGallery. Společnost Huawei nemá kontrolu nad webovými stránkami, produkty a službami třetích stran, ale vy si můžete zvolit, zda chcete tyto odkazy otevřít.

Společnost Huawei nemá rovněž kontrolu nad zásadami ochrany soukromí nebo ochrany dat třetích stran, jelikož třetí strany nejsou vázány tímto prohlášením. Než předáte své osobní údaje třetím stranám, přečtěte si jejich zásady ochrany soukromí a ochrany dat a řiďte se jimi.

Jak se vaše osobní údaje přenášejí po celém světě

Huawei je nadnárodní společnost. Proto mohou být osobní údaje, které shromažďujeme, zpracovávány nebo k nim může být přistupováno v zemích nebo regionech, kde používáte naše produkty nebo služby, nebo v jiných zemích či regionech, kde sídlíme my nebo naše přidružené společnosti, dceřiné společnosti, poskytovatelé služeb nebo obchodní partneři. Tyto země/regiony mohou mít odlišné zákony o ochraně dat. Za takových okolností společnost Huawei přijímá opatření, aby zajistila, že údaje budou zpracovávány v souladu s tímto prohlášením a platnými zákony.

Osobní údaje shromážděné a vytvořené během našich operací v Čínské lidové republice budou uloženy v Číně. Pokud konkrétní produkty/služby zahrnují přeshraniční přenos osobních údajů, poskytneme osobní údaje přijímající straně mimo Čínu po splnění zákonných povinností (například po absolvování regulatorního posouzení bezpečnosti).

Aktualizace tohoto prohlášení

Společnost Huawei si vyhrazuje právo toto prohlášení kdykoli změnit. Toto prohlášení může být čas od času aktualizováno. Nejnovější verzi naleznete na našich oficiálních webových stránkách (https://consumer.huawei.com). Pokud dojde k významným změnám tohoto prohlášení, můžeme vás o tom informovat různými kanály, například zveřejněním oznámení na našich webových stránkách nebo zasláním přímého oznámení.

Jak nás můžete kontaktovat

Máme oddělení (nebo odborníky), kteří se věnují ochraně osobních údajů. Pokud máte nějaké otázky, komentáře nebo doporučení, kontaktujte nás prostřednictvím online zákaznické podpory, na stránce Otázky týkající se ochrany soukromí nebo v našich globálních kancelářích. Úplný seznam našich poboček naleznete na stránce Jak kontaktovat společnost Huawei.

Obecně platí, že první odpověď poskytneme do tří pracovních dnů a vaše dotazy zodpovíme ve lhůtě stanovené zákony/předpisy. Pokud nejste s naší odpovědí spokojeni, zejména pokud se domníváte, že naše zpracování osobních údajů porušilo vaše zákonná práva a zájmy, můžete podat stížnost nebo oznámení místním orgánům pro ochranu soukromí.

Poznámka: Vzhledem k rozdílům v místních zákonech a jazycích se místní verze Prohlášení o ochraně osobních údajů spotřebitelů společnosti Huawei mohou od této verze lišit. V případě jakýchkoli nesouladů je rozhodná místní verze.

Copyright © Huawei Device Co., Ltd. 2023 Všechna práva vyhrazena.

Naposledy aktualizováno: 30. července 2023

Opouštíš stránku consumer.huawei.com
Kliknutím na tento odkaz vstoupíš na webové stránky třetí strany. Společnost Huawei nad těmito stránkami nemá kontrolu a nenese za ně zodpovědnost.
Vrátit se Pokračovat