Hovory jsou nečekaně ukončeny nebo přerušeny

Vhodné produkty: Tablet,Smartphone
Vhodné produkty:
Hovory jsou nečekaně ukončeny nebo přerušeny

Problém se objevuje pouze při volání jistému kontaktu

Může se jednat o abnormální signál sítě nebo abnormální zařízení druhé strany.

Hovor byl ukončen omylem.

 1. Pokud držíte telefon při telefonickém hovoru příliš daleko od ucha, obrazovka telefonu se zapne. V takovém případě jste se mohli neúmyslně prstem nebo obličejem dotknout obrazovky a ukončit hovor.
 2. Pokud jste zapnuli Tlačítko napájení ukončuje hovor, mohli jste během hovoru neúmyslně stisknout tlačítko Napájení, což mělo za následek ukončení hovoru. V takovém případě otevřete nabídku Nastavení, poté vyhledejte položku Tlačítko napájení ukončuje hovor a vypněte ji.

Dochází k problémům se sítí.

 1. Slabý signál může mít za následek ukončení hovoru. Abyste problém vyřešili, přečtěte si sekci Můj telefon má nestabilní, slabý nebo vůbec žádný signál.
 2. Pokud je signál normální, ale problém se vyskytuje pouze během volání na jistých místech, může být síť operátora na těchto místech abnormální. V takovém případě zkuste uskutečnit hovor na jiném místě.
 3. Kvalita hovorů VoLTE bude ovlivněna, pokud vaše místo není zcela pokryto sítí VoLTE nebo pokud se vyskytují problémy s kompatibilitou.
  Přepínač Hovory VoLTE HD můžete vypnout nebo zapnout pomocí následujících kroků (na některých modelech telefonu je tato funkce zapnutá ve výchozím nastavení a přepínač není k dispozici):
  1. Pokud je možnost Hovory VoLTE HD zapnutá, vypněte ji a zkuste to znovu. Stáhněte stavový řádek dolů a otevřete oznamovací panel, klepněte a podržte ikonu Datové přenosy, poté vypněte Hovory VoLTE HD.

  2. Pokud je možnost Hovory VoLTE HD vypnutá, zapněte ji a zkuste to znovu: Kontaktujte svého operátora, abyste se ujistili, že služby Hovory VoLTE HD byly aktivovány pro vaši kartu SIM. Poté zapněte Hovory VoLTE HD.

Hovory mohou být přerušeny v důsledku vad na kartě SIM nebo omezení operátora.

 • Pokud je vaše karta SIM ručně oříznutá, může to způsobit slabý kontakt mezi kartou SIM a vaším telefonem a následně problém. V takovém případě kontaktujte svého operátora a vyměňte kartu SIM.
 • Váš operátor mohl omezit maximální délku hovoru na 1 nebo 2 hodiny. O podrobnosti požádejte svého operátora.

Resetovat nastavení sítě a vyřešit problém.

Otevřete Nastavení, vyhledejte Resetovat nastavení sítěa klepněte na možnost Resetovat nastavení sítě.

Vymažete tím všechny údaje o připojení Wi-Fi a Bluetooth. V případě resetování nastavení sítě je vyžadováno heslo zamčené obrazovky.

Pokud problém přetrvává, zálohujte data a zařízení zaneste s dokladem o koupi do autorizovaného centra služeb zákazníkům společnosti Huawei, kde vám pomohou.

Pomohlo vám to?
Děkujeme vám za zpětnou vazbu.