Gegevensback-up met behulp van HiSuite

Toepasselijke producten: Tablet,Smartphone
Toepasselijke producten:
zoekresultaat, selecteer a.u.b.
Geen zoekresultaat, selecteer a.u.b.
zoom in pic
Gegevensback-up met behulp van HiSuite

Introductie tot HiSuite

U kunt de back-upfunctie van HiSuite gebruiken om periodiek een back-up van uw gegevens, zoals contacten, berichten, foto's en grote bestanden, naar uw computer te maken, zodat u de gegevens kunt herstellen, zelfs wanneer de telefoon verloren of onbruikbaar is als gevolg van onopzettelijke schade.

Voorbereidingen

 • Wanneer u een back-up van gegevens van een telefoon naar een computer maakt met behulp van HiSuite, wordt de app Back-up op uw telefoon aangeroepen. Tijdens de back-up worden er tijdelijke bestanden op uw telefoon gegenereerd. Deze bestanden worden automatisch verwijderd nadat de back-up is voltooid. Zorg er daarom voor dat het resterende geheugen van uw telefoon groter is dan de grootte van de gegevens waarvan een back-up moet worden gemaakt. Anders geeft uw telefoon mogelijk een bericht weer waarin staat dat het geheugen onvoldoende is.
 • U wordt geadviseerd de originele datakabel te gebruiken voor een stabiele verbinding. Als de datakabel losjes op de telefoon of computer is aangesloten, kan de back-up mislukken.
 • Download HiSuite naar uw computer en raadpleeg hiervoor HiSuite downloaden en installeren.
 • Gebruik een datakabel om uw telefoon op uw computer aan te sluiten en raadpleeg hiervoor Uw mobiele telefoon via een computer met HiSuite verbinden.

Als u een computer met Windows gebruikt

 1. Open HiSuite en klik op Gegevensback-up.
 2. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Als u de back-upgegevens wilt versleutelen, selecteert u Versleutelen met wachtwoord en klikt u vervolgens op Gegevensback-up.

  Zoals in de vorige afbeelding getoond, is het pad Back-up... het pad voor het opslaan van de back-upgegevens. Wij adviseren u de standaardwaarde te behouden.

 3. Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd het wachtwoord in te stellen. Stel in dit geval een wachtwoord in, bevestig het wachtwoord en stel de wachtwoordhint in. Klik vervolgens op OK om de back-up te starten. Als u ervoor kiest om Versleutelen met wachtwoord niet te selecteren, slaat u deze stap over.
   
  • Als u het wachtwoord vergeet, kan de wachtwoordhint u helpen het wachtwoord te onthouden. U kunt het wachtwoord niet resetten met de wachtwoordhint. Onthoud daarom het wachtwoord. De back-upgegevens kunnen niet naar uw telefoon worden hersteld zonder het juiste wachtwoord.
  • Voor HiSuite 9.1.0.307 en latere versies is een wachtwoordgebaseerde back-up vereist.
 4. Nadat de back-up is voltooid, wordt een bericht Voltooid weergegeven. Klik op OK.

Als u een computer met macOS gebruikt

 1. Open HiSuite en klik op Back-up/HERSTELLEN in de navigatiestructuur aan de linkerkant van het scherm.
 2. Selecteer de gegevens waarvan u een back-up wilt maken. Als u de back-upgegevens wilt versleutelen, selecteert u Versleutelen met wachtwoord en klikt u vervolgens op Back-up.

  Zoals in de vorige afbeelding getoond, is het pad Back-up... het pad voor het opslaan van de back-upgegevens. Wij adviseren u de standaardwaarde te behouden.

 3. Als u Versleutelen met wachtwoord selecteert, wordt er een dialoogvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd het wachtwoord in te stellen. Stel in dit geval een wachtwoord in, bevestig het wachtwoord en stel de wachtwoordhint in. Klik vervolgens op OK om de back-up te starten. Als u ervoor kiest om Versleutelen met wachtwoord niet te selecteren, slaat u deze stap over.

  Als u het wachtwoord vergeet, kan de wachtwoordhint u helpen het wachtwoord te onthouden. U kunt het wachtwoord niet resetten met de wachtwoordhint. Onthoud daarom het wachtwoord. De back-upgegevens kunnen niet naar uw telefoon worden hersteld zonder het juiste wachtwoord.

 4. Nadat de back-up is voltooid, wordt een bericht Voltooid weergegeven. Klik op OK.

Back-upgegevens bekijken

Als u een computer met Windows gebruikt:

 1. Nadat u uw telefoon met HiSuite hebt verbonden, gaat u naar Menu > Instellingen in de rechterbovenhoek.
 2. Klik op Back-up instellingen en klik op het mappictogram naast de back-updirectory om de back-upmap te openen.
 3. U kunt back-upgegevens in de back-upmap bekijken.

Als u een computer met macOS gebruikt:

 1. Open HiSuite en klik op Back-up/HERSTELLEN in de navigatiestructuur aan de linkerkant van het scherm.
 2. Klik op de pijl naast het pad Back-up... om de back-upgegevens te bekijken.

Veelgestelde vragen over Back-up met HiSuite

Kan ik back-upgegevens (zoals foto's) direct openen of er toegang tot krijgen op de computer?

De foto's waarvan een back-up op de computer wordt gemaakt, kunnen direct worden geopend. Er bevindt zich een fotomap in de back-upgegevens waar u de foto's kunt openen. Van andere gegevens wordt een back-up gemaakt in de vorm van datapakketten en deze kunnen niet rechtstreeks worden geopend.

Handig of niet?
Bedankt voor uw feedback.